Krátký report:.

Vynikající podmínky v neděli. Tak silné vlastní odrazy jsem snad
ještě neslyšel, tady je ukázka.
Jinak poněkud vyšší účast než loni i když opět chyběly některé
známé stanice, zvláště z  JA a W. Aktivita z JA nula a z W jsem
dělal jen K9MRI. Slyšel jsem dobře WA6PY, ale on mě ne a byl
tam velmi krátce. Na druhou stranu výborné podmínky přiměly
některé nové stanice aby to zkusily.
Initials na CW:
VK3ANX, SM5KWU, DG5CST, G8RWG, VE1VF (i když to je ve
skutečnosti VE1KG), LZ1KU a OM6DC. Zejména  Tomáš, OM6DC,
který má jen 2 x 7 el. a 700W byl nadšen ze svého prvního
CW EME spojení, stejně jako Hannu, SM5KWU. Congrats!
Celkem 25 QSO.

DIX
Short report:.

Brilliant EME condx on Sunday. Such strong my own reflections probably I didn't heard yet. Listen to the audio sample.
A bit higher participation compare to 2018, however some well known operators were missed, particularly from  JA a W. Japanese activity were zero, from W I made K9MRI only. Good signals were from WA6PY, but he did't copy me and he was on air just for while.
However good condx brings new stations to test CW EME. I worked these CW initials:
VK3ANX, SM5KWU, DG5CST, G8RWG, VE1VF (however it is in fact VE1KG), LZ1KU and OM6DC. Notably  Tomáš, OM6DC, who has 2 x 7 el. and 700W only was impressed from his first CW EME QSO, similar as  Hannu, SM5KWU. Congrats!
Sum 25 QSO in test.

DIX