15.06.2018 10:34 Igor OM7AC

 

Nainštalovali sme v štvorci JN98LR v nadmorskej výške 1200m majáky. V pásme 2m je to OM0MVC na frekvencii 144,455 MHz a v pásme 70cm OM0MUC na frekvencii 432,455MHz. 2m maják s výkonom 5W do antény Moxon a 70cm 8W tiež do antény Moxon. Sú to dve samostatné antény smerované do azimutu 270 stupňov. Vďaka patrí Jarovi OM7AZZ za pomoc pri inštalácii a meraní spektra a prispôsobenia.

Zdroj: http://vkv.szr.sk/forum.php  a  http://qthlocator.free.fr/index.php