Proč Radioklub OK2KKW z.s. navrhoval Ministerstvu průmyslu a obchodu právě takové změny u kmitočtového přídělu pásma 9cm, jaké navrhoval?


a)  protože ČRK takový návrh neučinil, neboť osud amatérského provozu v pásmech nad 146MHz je jeho funkcionářům víceméně lhostejný. Více zde.

b) protože se dá očekávat, že radioamatéři v OK v blízké budoucnosti přijdou o pásmo 6cm (5760MHz) z důvodu jeho pravděpodobné realokace provozovatelům WIFI sítí. ČTÚ rozšíření pro WIFI podporuje a ČRK mlčí, takže to tak zřejmě dopadne (i když povolení pro provoz amatérské radiové služby na 6cm pravděpodobně v OK nezanikne, nebude tam z důvodu rušení možné přijímat slabší signály).

c) protože pásmo 9cm považujeme za perspektivní náhradu pásma 6cm, fungují tam tropo condx stejně jako Rain scatter a Airplane scatter šíření. Pásmo 3400 až 3401MHz, které je pro VKV amatéry DX segmentem, leží na hranici mezi kmitočtovými alokacemi pro jiné služby, a to dokonce v jejich ochranném pásmu. Přidělení pásem 3,4 až 3,8GHz pro FWA a zejména mobilní datové aplikace 5G by nemělo způsobit radioamatérskému provozu větší rušení, jako to známe z pásem 6 a 3cm. Naopak, tento kmitočtový příděl by měl být pro dalších cca 20 let pro amatérskou službu stabilizující.

d) protože členové radioklubu OK2KKW samozřejmě nejsou sami, kteří takto uvažují. O této věci především se svým Národním regulátorem (OFCOM) jedná dlouho a intenzívně RSGB, které jsou někteří členové OK2KKW členy. Tato organizace, narozdíl od ČRK, své členy skutečně hájí! Výsledkem jednání byla příprava vyčerpávající analýzy (z roku 2011), kterou OFCOM ve spolupráci s RSGB zajistil, aby prostudoval pravděpodobnost případných interferencí mezi radioamatérským provozem a komerčními službami v této oblasti. To, že vzal pro účely studie otázku příp. problémů EMC mezi amatérským provozem a LTE není pro použití této analýzy podstatné, protože prakticky stejně bude platit i pro příp. EMC mezi amatérským provozem a mobilními datovými aplikacemi 5G. Prostudování analýzy OFCOMu skutečně velice, velice doporučujeme! Nejenom z hlediska obsahu, ale také z hlediska přístupu národního radiokomunikačního regulátora a místní radioamatérské organizace k věci samé

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/68092/condoc.pdf

Údaje v tomto dokumentu dobře zdůvodňují, proč navrhujeme rozdělit kmitočtový příděl v pásmu 9cm na úsek 3400 až 3401MHz s výkonem 100W (20dBW) v režimu sekundární služby, zatímco 3401 až 3410 navrhujeme ponechat v režimu NIB služby s výkonem jen 10W. Možná, že by nebylo od věci chtít od ČTÚ povolení v úseku 3400 až 3401MHz s výkonem až 30dBW (1kW), pokud anténa má elevaci vyšší, než 10° (deg) pro účely EME aplikací. Podobně, jako v Estonsku. Naopak ČTÚ by klidně mohl omezit, nebo i zakázat povolování převaděčů a majáků v úseku 3401 až 3410 z důvodu NIB statusu tohoto segmentu a ponechat povolení jen pro trvale provozované úzkopásmové (<3kHz) majáky v pásmu 3400 až 3401MHz s výkonem do 10W ERP.  Závěry analýzy OFCOMu jsou přitom pro koexistenci amatérského provozu pásma 3400 až 3401MHz s ostatními komerčními službami docela optimistické. Nicméně zatím jsme se rozhodli ve věci ještě většího výkonu raději "netlačit na pilu" (zvláště z důvodu paralelně zaslaného, minimálně v této věci dosti nekvalifikovaného návrhu ČRK, který žádnou změnu pro své ovečky nepožaduje).

Závěrem:

Doporučuji porovnat návrh OK2KKW s podmínkami pro radioamatérský provoz na 9cm v Estonsku a ve Švédsku. Možná, že by se mezitím už daly najít i jiné národní předpisy, připravené v podobném duchu (najděte je a pošlete svému VKV manažerovi):

http://amsat.org/pipermail/amsat-bb/2010-April/026731.html    

http://www.ssa.se/download/sektioner/vushf/bandplaner/VUSHF%20frequencies%20in%20Sweden%20V3.0.doc

 

Za členy Radioklubu OK2KKW z.s. Vám přeje hezké jaro

Vláďa, OK1VPZ

 

Příloha:

Source: https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/68092/condoc.pdf