Nový QRP EME rekord

New QRP EME record
CZ EN
Zpráva od DG7YBN:
 
Ahoj,
 
jsou tu nějaké novinky, možná by bylo dobré je dát na web OK2KKW.
 
M0ABA, Thomas jako operátor stanice MX0CNS udělal sérii malých, menších
a ještě menších single Yagi QRPP QSO s 70 cm big guns stanicemi jako jsou
 HB9Q a DL7APV. Všechna spojení jen s 60 W v anténě.
Nakonec s anténou GTV 70-4m která má jen 337 mm electricky dlouhé
ráhno!
Vyzářený výkon pro tento test byl jen okolo 500 W. Výsledkem bylo 1 QSO
s Berndem DL7APV v době, kdy Měsíc byl blízko Perigea.
 
Thomas tím chtěl demonstrovat, že kdokoli může úspěšně vyzkoušet
EME spojení s opravdu malým vybavením, což může pomoci udělat
naše hobby zajímavým pro každého.
 
=> viz otevřená webová stránka na facebooku: Essex DX Group (home of MX0CNS club call):
https://www.facebook.com/mx0cns/
 
=> Nic nemůže Bernda v těchto dnech zastavit ..
 
=> a Yagi antény a některé detaily udělaných EME QRPP QSO.
 
 
vy73, DG7YBN, Hartmut
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
More data? "www.dg7ybn.de"

 

Message by DG7YBN:
 
Hello,
 
there is some news maybe good for putting onto the OK2KKW web.
 
M0ABA, Thomas as operator at MX0CNS did a number of small, smaller, even smaller single Yagi QRPP QSO's with 70 cm big guns as HB9Q and DL7APV. All with just 60 W at the feed.
Finally a GTV 70-4m with only 337 mm electrical boom length.
 
EIRP for this was ~ 500 W only. Result 1 QSO with Bernd, DL7APV with Moon close to Perigaeum.
 
Thomas wants to demonstrate that everybody can have a go and try and test small station EME to help make our hobby more interesting to everyone.
 
=> open facebook website of GB, Essex DX Group (home of MX0CNS club call)
 
=> Nothing can stop Bernd these days ..
 
=> and the Yagis and some details abt. the EME QRPP QSOs done.
 
 
vy73, DG7YBN, Hartmut
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
More data? "www.dg7ybn.de"