Několik poznámek k TVI, neboli rušení TV příjmu (zejména DVB-T2) od radioamatérského vysílače.

S postupným přechodem na DVB-T2 se objevují nové radioamatérské trampoty. Tam, kde TV příjem u souseda byl ještě donedávna bezproblémový, po přechodu na DVB-T2 se objevují při radioamatérském vysílání (a to i na KV pásmech) projevy jako zastavování obrazu, jeho půlení, skřeky ve zvuku a někdy to dojde až do stavu, kdy TV přijímač nahlásí "no signal" a celá obrazovka ztmavne. Co s tím?

Především je nutno si uvědomit, jak vypadají TV přijímače (STB) DVB-T2 na konci druhého desetiletí 21 století. Jde převážně o SDR, tedy širokopásmové tunery s aperiodickým vstupem, směšovačem, řešené jako upkonvertory do pásma nad 1GHz, kde je signál prohnán keramickým filtrem s povrchovou vlnou (SAW) a druhým směšovačem, který signál překlopí zpět do TV MF, nebo už přímo někam dolů, kde počítačem řízený signálový procesor signál "okrouhá" v digitálním hřebenovém filtru a demoduluje.

Jenže až po první filtr s povrchovou akustickou vlnou jde o normální radiotechniku - tedy širokopásmový vstup a komerční směšovač a navíc digiálně přeladitelný oscilátor, jeho výstupní spektrum je (s ohledem na velkou přeladitelnost) zatíženo značným fázovým šumem. Ty digitální vychytávky, které následují, sice dokáží užitečný digitální signál do značné míry "vydolovat" ze šumu i rušení - k tomuto účelu je v DVB-T2 vysílán i samoopravitelný mechanismus LDPC - který (v porovnání s klasickým FEC a RS u DVB-T) je účinnější a proto v DVB-T2 (narozdíl od DVB-T) pro bezchybný příjem stačí vysílat zhruba s 10x menším vysílaným výkonem. Ekologie jásá! Jenže ... fyziku neohneš!

Širokopásmový vstup a jen průměrné intermodulační parametry komerčního směšovače v SDR přijímači mohou (a v praxi také jsou) často zahlceny nežádoucími signály (jiné TV vysílače, FM vysílače, vysílače pozemní pohyblivé služby a nakonec i vysílače radioamatérské). Jistě si dovedete představit, jak se takový směšovač v SDR přijímači zapotí, když přijímá například signál na TV kanálu 28 (například) a na směšovač dostane signál místního FM vysílače a váš signál v pásmu 432MHz... O vyšších harmonických z pásem KV, ale také 50 a 144MHz ani nemluvě. A aby toho všeho nebylo dost, obvodově víceméně stejně dnes vypadají i přeladitelné selektivní zesilovače (i měniče kmitočtu) společných antén. Selektivní zesilovače přesměšují vstupní signál na MF, proženou jej SAW filtrem a se stejným kmitočtem oscilátoru jej v druhém směšovači zase "překlopí" na původní kmitočet. Jak kdysi říkal OK1ANQ: "mnoho směšovačů zahubilo osla"... Snad jen ty zesilovače mají na vstupu horní propust, takže jsou odolnější proti KV signálům.

Problémem toho všeho jsou širokopásmové vstupy SDR přijímačů, které jsou (v TV podání) schopny přijímat signály od 50 do 900MHz. Tedy v případě vaší VKV stanice v sousedství, dostanou na vstup "plnou nálož"  signálů z vašich kW vysílačů (vyzářeného výkonu) na 144 a 432MHz. Pomoc je naštěstí mnohem jednodušší, než při tzv. "odrušování" analogového TV přijímače. V OK bylo (pro radioamatéry naštěstí) zvoleno pro vysílání DVB-T2 jen pásmo 470 až 700MHz, takže si nemusíme "dělat hlavu" se zajištěním TV příjmu v III.TV pásmu (175 až 230MHz). Na těchto kmitočtech je u nás víceméně prázdno, protože pro rozhlasové vysílání T-DAB se využívá jen část tohoto pásma (i když ČR dostala v mezinárodní alokaci přiděleny kmitočty pro 1 celostátní TV muliplex, na kterém mohly bez problému běžet malé městské vysílače lokálního významu...). Ale politicky bylo rozhodnuto, že vysílat se bude jen na UHF. Pro nás je to dobře. Pro vyřešení problémů totiž většinou stačí před rušený TV přijímač (nebo před STB, či zesilovače a kmitočtové měniče v STA) slušný TV filtr typu horní propust pro kmitočty 470 až 760MHz. Ten je (jako ostatně všechno, že..) komerčně ke koupi, například zde, zde a zde (jsou to jen příklady, žádná reklama - a jistě najdete spoustu dalších obchodů s tímto materiálem). Většinou mají tyto filtry na 70cm útlum již okolo 50dB a na dvoumetru a nižších pásmech spolehlivě přes 60dB.

Není problém ještě vyřešen? Existuje nebezpečí, že u zvlášť silných vysílačů (rušený přijímač je třeba jen desítky metrů od vaší antény) může signál pronikat přímo do koaxiálního kabelu mezi filtrem a přijímačem (STA). Dosud se totiž často používají mizerné koaxiální kabely s bídným opletením, které se umí chovat jako anténa a ještě mizernějšími plastovými konektory, které nemají žádné stínění. Nezřídka jsou opravdu mizerné i propojovací koaxiální kabely mezi videem a TV, resp. mezi DVD a TV, zvláště pokud takovému kabelu, který jste kdysi dostali jako příslušenství k takovému přístroji teplotně pracuje a stářím se "scvrkává" použitý plast, kterým jsou zastříknuté koncovky na kabelu a dochází k utržení drátků stínění. Byly tím pověstné "účastnické šňůry" k STA z 80-tých let minulého století, ale i černé čínské koaxiální propojky z 90-tých let. Nu a pokud není stínění řádně propojené, samozřejmě jde o otevřené vedení, do kterého se dostane každý signál z okolí. Lepší je proto použít filtr (dodávají se typicky s F konektory - maminka/tatínek) a pomocí redukcí konektorů F-IEC filtr zařadit přímo na vstup přijímače (STA prvky F konektory již většinou mají). Myslím, že investice cca 250Kč do jednoho filtru se z hlediska klidných sousedských vztahů vyplatí. Nu, a pokud byste narazili na nějakého trotla, se kterým není žádná dohoda, ukažte mu zákon 127/2005Sb a zejména jeho §100, odstavec 5), kde se uvádí:

(5) Dojde-li k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které je na daném území provozováno provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání podle zvláštního právního předpisu11), provozem amatérské radiokomunikační služby nebo služby elektronických komunikací, je Úřad oprávněn uložit držiteli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro tyto služby podmínky k neprodlenému odstranění rušení, a to na náklady provozovatele rušícího zařízení. V případě, že rušení vzniká pouze vlivem nedostatečné odolnosti přijímacího zařízení, informuje Úřad provozovatele rušeného přijímacího zařízení o možných podmínkách vedoucích k odstranění rušení. Úřad zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup aktualizované informace o ochraně sítí pro šíření zemského digitálního televizního vysílání, o jím řešených případech rušení elektronických komunikačních zařízení a sítí a o postupu pro uplatnění požadavku na odstranění rušení.

a pokud ani to nepomůže, doporučte mu, ať se sám obrátí s důvěrou na ČTÚ, viz zde.

Tím jsme se postarali o rušení od 1,8 do 438MHz. A co 23cm? Tam většinou problém není - resp. zasahuje spíše satelitní příjem, kdy silný signál vniká do kabelu od LNB v parabolické anténě. Jenže provoz na 23cm má jiný charakter, nikdo z operátorů se tam dlouze "nevykecává" a antény jsou velice směrové. Takže pravděpodobnost vzniku rušení je malá. A pokud se přece jen vyskytne, asi nejlepším řešením je přemístit parabolickou anténu pro satelitní příjem někam jinam, níže, nebo do stínu domu vůči vysílací anténě. A pochopitelně použít kvalitní koaxiální kabel s několikanásobných opletením.

A to je ode mne dnes všechno. Neberte to jako nějaké objevné rady, jsou to věci obecně známé.

73! OK1VPZ