Motorola ukončila výrobu a distribuci celé řady VF výkonových tranzistorů, dosud velmi oblíbených mezi radioamatéry. Současně se z jejího web serveru ztratily podpůrné informace o těchto výrobcích, kterých je dosud mezi radioamatéry po celém světě skutečně velmi mnoho. To vytváří na trhu elektronických výkonových součástek zcela novou situaci, neboť i když roste konkurence velké řady výrobců tranzistorů pro mikrovlnná pásma, zejména se zaměřením tam, kde se točí peníze, tedy pro nízkovoltové vf tranzistory malého výkonu (mobilní telefony GSM, DCS, UMTS), jakož i pro základnové stanice těchto komunikačních systémů. VF výkonové tranzistory se dále ve větším množství vyrábí pro radarové aplikace a pochopitelně pro vojenské účely, Motorola pokračuje jen ve výrobě velice omezeného sortimentu takových obchodně úspěšných typů tranzistorů, ale tranzistory vyššího výkonu pro kmitočty do 500MHz a lineární aplikace jsou z jejího sortimentu asi definitivně pryč.

Tím se otvírají pro radioamatéry dva okruhy problémů:

a) kde sehnat dokumentaci k tranzistorům Motorola, které máme v "šuplíku", nebo které se stále dají koupit u distributorů součástek

b) jaké typy tranzistorů používat nadále

Pokusíme se odpovědět na tyto otázky. Podařilo se nám (pracně) sehnat dokumentaci k některým tranzistorům Motorola, i když v současné době jsou tyto dokumentace na Internetu prakticky nesehnatelné (neboť se všichni distributoři a databázové servery elektronických součástek odkazují na web server Motoroly, odkud byly tyto informace odstraněny). Tuto dokumentaci k do jisté míry omezenému sortimentu výkonových tranzistorů, které jsou zajímavé pro radioamatérskou veřejnost jsme proto umístili na našem serveru a můžete si je stáhnout zde.

Zároveň zde nadete i dokumentaci k některým dalším výkonovým tranzistorům jiných výrobců, které by pro radioamatéry mohly být zajímavé. U těchto dokumentací jsme se zaměřili jen na omezený výběr tranzistorů, které mohou nahradit populání tranzistory Motorola. (Pro zajímavost - PA FT 1000MP Mark V je také proto nově osazen tranzistory Philips). Najdete zde také odkazy na webové stránky většiny výrobců výkonových VF tranzistorů.

A konečně zde najdete některé srovnávací tabulky, které by vám mohly napomoci při hledání vhodných náhrad namísto dosud užívaných tranzistorů Motorola.

Zcela na závěr můžete najít tady přehled ruských výkonových tranzistorů včetně nejnovějších typů.

Zůstává jen otázka: proč toto všechno umisťujeme na webové stránky OK2KKW ? Za normální situace by se takové informace měly objevit na radioamatérském serveru národní radioamatérské asociace. Protože však v českých podmínkách žádnou takovou všeobecně respektovanou radioamatérskou asociaci nemáme a zde provozovaná sdružení slouží zejména partikulárním zájmům různých funkcionářů, nezbývá bohužel nic jiného, než tyto a podobné informace nadále po potřeby radioamatérské veřejnosti umisťovat na soukromých stránkách, jejichž provoz je placen ze soukromých zdrojů...

A co chystáme dál? Zde na stránkách QRO/QRM najdete brzy konstrukční návod s použitím tranzistorů LDMOS na praktickou realizaci kvalitního 100W budiče pro pásmo 2 m, který je určen k buzení výkonových elektronkových PA.

73! OK1VPZ