Podmínky Nordic Activity Contestu


Závod je vypsán v těchto termínech :

144 MHz     - první úterý v měsíci
 432 MHz     - druhé úterý v měsíci
1296 MHz     - třetí úterý v měsíci    
50 MHz   & mikrovlny - čtvrté úterý v měsíci


Závod probíhá v termínu:

leden až březen a listopad až prosinec od 18:00 do 22:00 UTC

duben až říjen od 17:00 do 21:00 UTC


Soutěžní provoz :

Veškerý provoz podléhá pravidlům v I. regionu IARU. Deníky musí obsahovat spojení nejméně s dvěma rozdílnými velkými lokátory (napr. JO55, JO66), nebo se třemi stanicemi ze stejného velkého lokátoru ze severských zemí. Stanice z ostatních neseverských států budou také hodnoceny. Spojení uskutečněná přes aktivní převadeče, nebo EME jsou neplatná. V závodě se předává report RS(T) a lokátor např. 559 JO60VP. Číslo spojení není nutné předávat.


Bodování :

  50 MHz   - 1 bod za 1km překlenuté vzdálenosti + 500 bodů za každý nový lokátor
 144 MHz   - 1 bod za 1km překlenuté vzdálenosti + 500 bodů za každý nový lokátor 
 432 MHz   - 1 bod za 1km překlenuté vzdálenosti + 500 bodů za každý nový lokátor
1296 MHz   - 1 bod za 1km překlenuté vzdálenosti + 500 bodů za každý nový lokátor
Mikrovlny  - 1 bod za 1km překlenuté vzdálenosti  x  násobič + 300 bodů za každý nový lokátor

Násobiče :

1,3 GHz - 1
2,3 GHz - 2
5,7 GHz - 3
10 GHz  - 4
24 GHz  - 5

Deníky :

Deníky jsou standardní A4 pro 1. IARU oblast s následujícími sloupci : Datum/Čas, Značka, RST odeslaný, RST přijatý, lokátor, počet bodů včetně pásmových násobičů a prázdný sloupec na poznámku. Souhrnný list je nutný a musí obsahovat tyto údaje : Volací znak, jméno a adresu operátora, vlastní lokátor, počet spojení, počet velkých čtverců a celkový počet bodů. Prosím označte zde i ODX včetně značky a lokátoru. Deníky je možno zaslat i v elektronické podobě ve formátech NORDACTI nebo REG1TEST. Formát EDI bude přijat jen v ojedinělých případech.

Příklad deníku v txt vyhovující podmínkám (upravený výstup programu VUSC):

================================================================================

                ****************************************************
         * Call: OK1EEE                     Band:  432 MHz  *
         *                                                  *
         * Locator: JO70FD   Category: Single  Open Classes *
         ****************************************************

Contest Log from the: 01. Nordic Activity Contest 2003

First operator's name and call: Jan Novak, OK1EEE
Address: Kubikova 123456, CZ 189 00 Praha 8, Czech Republic
Phone:                            
E-mail:  ok1eee@volny.cz

Second operator calls:

Contest QTH: Kubikova 1234, Praha 8  Czech Republic   320 m a.s.l.

Rig: TRX FT-847

Output: max.  50W

Aerial: 22el K1FO

********************************************************************
* Number of valid QSOs:    8                                       *
*                                                                  *
* Best DX: JO45VX   720 km  call: OZ9KY        Average: 422 km/QSO *
*                                                                  *
* Countries worked:                                                *
*  OK DL SM OZ                                                     *
*                                                                  *
*                                      Total sum of points:   5182 *
********************************************************************

   I declare that  I have observed the contest rules  as well as the 
licensing rules and  that the above data are correct  to the best of
my believ. I accept the ruling  of the contest commitee  as a final. 

Remarks and evaluation of the contest:

 OK1TEH        01. Nordic Activity Contest 2003                      Band:  432 MHz
 -----------------------------------------------------------------------------------
 |  Date  |  UTC  |    Call     |     Sent       |     Rcvd      |     km | Points |
 -----------------------------------------------------------------------------------
 | 14.01. | 19:03 | OK1UVY      | 59      JO70FD | 59     JO60QC |     78 |   378  |
 | 14.01. | 19:07 | OK1VT       | 59      JO70FD | 59     JN79IX |     26 |   326  |
 | 14.01. | 19:26 | DL3TW       | 52      JO70FD | 41     JO44SK |    583 |   883  |
 | 14.01. | 19:27 | SK7MW       | 55      JO70FD | 55     JO65MJ |    592 |   892  |
 | 14.01. | 19:37 | DL2JRM/P    | 559     JO70FD | 559    JO60JX |    150 |   150  |
 | 14.01. | 19:47 | OZ1DLD/P    | 55      JO70FD | 52     JO45SK |    675 |   975  |
 | 14.01. | 19:52 | OZ2LD       | 599     JO70FD | 559    JO54TU |    558 |   858  |
 | 14.01. | 19:58 | OZ9KY       | 59      JO70FD | 57     JO45VX |    720 |   720  |
 -----------------------------------------------------------------------------------
                                                            Sum of Points:   5182

 Average: 422 km/QSO

 Best DX: JO45VX   720 km  call: OZ9KY

 Invalid QSOs: 0

 WWLs: 6

 Bonus score: 300 points/new loc

 Total sum of points: 3382km + 1800 = 5182

=================================================================================================

Deníky musí být zaslány nejpozději dva týdny po závodě na adresu EDR VHF - contest managera :

Verner Topsoe, OZ5TG
Lundumskovvej 13
DK-8700 Horsens
Denmark

Nebo v elektronické podobě via PR na adresu : OZ5TG@OZ9PAC
cč via email na adresu : oz5tg@post2.tele.dk


Výsledky závodu můžete najít na stránkách OZ5TG
a aktuální podmínky závodu na stránkách
VUSHF.DK

 

Některé stránky (nebo jen maily) stanic účastnících se pravidelně NAC na 70cm:

Jirka, OK1UVY - http://www.qsl.net/ok1uvy

Matěj, OK1TEH - http://www.qsl.net/ok1teh

Michal, OK1KVK - http://www.ok1kvk.net/

Kjeld, OZ1FF - http://www.oz1ff.dk

Carl, OZ1IEP - http://www.qsl.net/oz1iep

Bent, OZ1DLD - oz1dld@tdcadsl.dk

Tod, DL3TW - http://www.qsl.net/dj3le/dl3tw.htm

Andreas, DG3XA - dg3xa@darc.de

Club, OZ1ALS - http://www.qsl.net/oz1als

Club, OZ9KY - http://www.qsl.net/oz9ky/

Club, SK7MW - http://www.sk7mw.se/

 

Některé běžně používané QRG:

DC0NAC   JO43VI  144.267
SK7CY    JO65RJ  144.270
SK7MW    JO65MJ  144.325
OZ1IEP   JO55XU  144.337
DL0RSH   JO44PD  144.350

SK7MW    JO65MJ  432.205
OZ1IEP   JO55XU  432.237
OZ1FF    JO45BO  432.155
OZ1DLD/P JO45SK  432.245
OZ2LD    JO54TU  432.220
DC0NAC   JO43WJ  432.165
OZ9KY    JO45VX  432.215
DL3TW    JO44SK  432.230
DG3XA    JO43WJ  432.170
DC0NAC   JO43VI  432.165

SM7ECM   JO65NQ 1296.215
SK7MW    JO65MJ 1296.225

Informace ze stránek www.satelit.cz a www.qsl.net/oz6om zpracoval OK1TEH