UPRAVENÁ KA204, NÁSOBIČ NA 23 CM [1973]

Pavel Šír, OK1AIY

Při konstrukci vysílačů pro decimetrové vlny je snaha získat s nejmenšími problémy přiměřený výkon. Jsou zhotovovány výkonové násobiče s elektronkami i s tranzistory, ovšem tato zařízení jsou velmi náročná na mechanická i elektrická provedení a vlastní aktivní prvky jsou často nedostupné. Nejsnazší metodou jak získat potřebný výkon na vyšších kmitočtech je stále ještě násobení kapacitní diodou - varaktorem. O výhodách již bylo dost řečeno i napsáno; zapojení je jednoduché a kromě budícího vf příkonu nepotřebují tyto konstrukce další napájecí příkon. Odpadá také starost s nežádoucími oscilacemi, které jsou obvyklé u elektronkových tranzistorových stupňů. Při použití dobrých varaktorů je dosahováno velmi dobrých účinností - i přes 60 %. Tato zařízení mají nepatrné rozměry a tak není divu, že jejich obliba i dokonalost stále stoupá.

Ceny vhodných varaktorů jsou však značně vysoké a zároveň obtížně získatelné a tak nezbývalo, než sáhnout po diodách pro ladění VKV jednotek. Dostavily se první úspěchy a ukázalo se, že pro amatérskou potřebu jsou i diody se skleněným pouzdrem použitelné. Nejlepší výsledky dával z našich výrobků typ KA204. Bylo možno dosáhnout výkonu několika set mW v pásmu 23 cm. Další experimentování s násobiči tohoto druhu ukázal nutnost zlepšení této diody hlediska odvodu tepla a snížení indukčnosti přívodů. Vybrané diody KA204 byly opatřeny speciálním keramicko-kovovým pouzdrem, které umožňuje standardní i koaxiální montáž. Nové pouzdro je podobné tranzistorovému TO-66 nebo diodovému DO-4. Dokonalejším odvodem tepla se dosáhlo lepšího ochlazování systému diody a získala se možnost zatížitelnosti větším vf příkonem. Při četných pokusech dával násobič až 2 W výkonu v pásmu 1296 MHz s účinností kolem 50%. Tento výkon ve spojení s anténou 4x16Y postačuje k obvyklým spojením v tomto pásmu a při svých prvních rekordních spojeních používala stanice OK1KTL výkonu zhruba jen o něco většího.

Při konstrukci vlastního násobiče se vycházelo ze zkušeností získaných s násobičem DK1PN, ve kterém jsou pásková vedení. Zmíněný násobič byl popsán ve sborníku přednášek ze semináře UHF techniky, který uspořádal RK OK1KIR v listopadu 1971 v Lesní boudě v Krkonoších.

L1 má 3 závity drátem Ø 1 mm CuAg na Ø 6 mm, odbočka je na 1/2 až 3/4 závitu od studeného konce. L2 má 3,5 závItu, jinak jako L1. Kondenzátory C1, C3 a C4 mají typové označení SK72032 s kapacitním rozsahem 0,8-2,7 pF a jsou nastaveny na hodnotu asi 1,5 pF, která je ovšem závislá na vlastním provedení cívek. C5 a C7 jsou též kondenzátorové trimry s kapacitním rozsahem 0,4-1 pF s označením SK72002. První z nich je nastaven na hodnotu 0,6 pF a druhý téměř na maximum. C2 je pevný keramický 0,2-0,5 pF a jeho velikost je třeba zjistit experimentálně. C6 je plechový praporek 5x10 mm připevněný k C5 a laděný změnou vzdálenosti od C7 na největší výkon na výstupním konektoru. Indukčnosti L3 a L5 se od indukčností popsaných již ve dříve zmíněném sborníku liší větší šíří, která je nyní 8 mm a vzdáleností od dna krabičky - 1,5-2 mm. Trimry SK72002 a SK72032 je třeba točit co nejméně, aby se příliš neopotřebovala ladící vřeténka či nevzniklo nebezpečí špatného kontaktu. Na to také upozorňuje výrobce v technických podmínkách pro tyto trimry.

Po mechanické stránce byla mechanická konstrukce upravena pro použitou KA204 a změnily se některé rozměry proti původnímu provedení DK1PN. Násobič má tvar obdélníkové krabičky, vývody jsou pro snadnější ladění ze dna krabičky a přímo vedle výstupního obvodu je anténní relé. Upravená KA204 je zasunutelná ze strany ladění nebo z boku - viz obr. Jako objímkový dotyk ze strany stěny krabičky je použito postříbřeného bronzového kroužku do čtverce naříznutého lupenkovou pilkou - je možno použít dotykové části resonátoru z elektronky 5794 z meteorologické sondy. Druhý. dotyk u L4 je péro z patice pro UY1N. Toto upevnění diody umožňuje její okamžité vyjmutí. Celý násobič je zhotoven z pozinkovaného plechu síly 0,8 mm s vnitřními rozměry 70x44x25 mm. Stříbření není nutností. Při dodrženi rozměrů indukčností a jejich vzdáleností od dna krabičky jakož i kapacit trimrů, lze násobič velmi snadno naladit. Dosavadní pokusy ukázaly, že je vhodný k připojení za „polnodenní“ vysílač 5 W pro 433 MHz, například s 2xPC88. Takto upravenou diodu je možno zakoupit v prodejně ÚRK - Budečská 7, Praha 2-Vinohrady (telefon 25 07 23).

Elektrické parametry diody

Kapacita (Uka = 30V, f =1 MHz) = 3,8-5,5 pF
Poměr kapacit (Uk1 : Uk2 = 3 : 30 V) = 2,5 (2,4-2,7).
Sériový odpor (Uka = 3 V, f =300 MHz) =1,3Ω
Max. závěrné napětí = 60-70 V (při + 25 °C a 5μA).
Pc = 1-2 W (t = 25 °C).

Velkou pozornost je potřeba věnovat koaxiálnímu kabelu mezi výstupem z násobiče a anténou. Jsou použitelné kvalitní korálkové kabely, ale ty jsou dost rozměrné a poměrně neohebné. Dobře použitelný je koaxiální kabel VFKV 600 (VFKV 630), který má vhodné rozměry a malý útlum. Činitel zkrácení u těchto typů je 0,8. I u takových kabelů je třeba volit jejich délku jen nezbytně nutnou.

K pěkným spojením v pásmu 23 cm není třeba žádných velkých výkonů. Při prvních spojeních byl výkon okolo 5 mW a dík kvalitním přijímačům stanic OK1BMW a OK1KTL byly vyměněny i pěkné reporty. Se 150 mW výkonu bylo uskutečněno FM spojení na vzdálenost 270 km s reporty 59.

Literatura:
[1] DK1PN: Varaktor na 23 cm - UKW Berichte 4/69.
[2[ OK1AIB: Ztrojovač 432/1296 MHz s varaktorem - sborník přednášek ze semináře UHF techniky 1971.
[3] Katalog polovodičů Tesla.

Pavel Šír OK1AIY

RZ 2/1973

v roce 2007 přepsal a upravil pro web OK2KKW Matěj OK1TEH se souhlasem OK1AIY