Dostal jsem jeden email s informacemi, které by možná mohly zajímat i další radioamatéry:

"
Zajímavou informaci o činnosti jednoho radioamatérského geologa se můžete dozvědet m.j. tady:

http://www.abscr.cz/data/knihy/C88/29/C88_29_26.jpg "   Tolik pisatel toho emailu. Možná by se slušelo ještě říci, že dodal:  "a datum narození dotyčné osoby, kterou je ex OK1DWA, je 28.10.1953, nikoli 28.10.1913, jak bylo do svazku STB asi omylem (?) zapsáno".

Vida. Krycí jméno osoby, která dotyčného autora emailu zaujala, je tedy "Jirka". Operativcem, který jeho svazek vedl, je s. Opatrný a podle značky X-3-2 to prý vypadá na osobu z 2 správy StB. Asi není náhodou, že právě na téhle "dvojce" pracoval radioamatérům dobře známý mjr. Alois Opatrný alias OK1DGA. U jiných (neradioamatérských) lidí v tom seznamu jméno s.Opatrného nenajdete.

Co se o OK1DGA píše na webu ČRK?

OK1DGA: ●  14. 12. 1937  (74  let)  se  v  Plzni  narodil  mjr. Alois Opatrný,  starší  referent  specialista  Hlavní  správy kontrarozvědky  SNB  -  II.  správy  SNB  (viz  http://www.ustrcr.cz/cs/ii-sprava-snb-hlavni-sprava-kontrarozvedky-snb http://www.ustrcr.cz/data/pdf/karty/sprava2-1989/opatrny-alois.pdf), legalizovaný jako vedoucí
odborný  referent  specialista  na  ÚV  Svazarmu.  Měl  nás  radioamatéry  "na  starosti"  pod  volací  značkou OK1DGA.  Původním povoláním  frézař,  na  vojně byl velitelem  děla  v  hodnosti  četaře,  u  SNB  začínal  16.  2. 1963 jako rotný, v té době byl již 4 roky členem KSČ. (Zdroj: http://www.crk.cz/FILES/BULL10_2011C.PDF)

Soudruh Opatrný tedy měl na starosti radioamatéry. To samozřejmě není novinka. Ani pro mne. Ale měl ten spis, ve kterém je veden ex OK1DWA, alias OK1RI, něco společného s aktivitou dotyčného hama v Mongolsku, odkud v době minulého režimu vysílal jako JT0WA? Nebo snad šlo i o věci další? Nevíme. Přečtěte si tedy alespoň, co o této "společenské nehodě" napsal sám OK1RI na webu ČRK (kopie textu pochází ze stránky: http://www.crk.cz/SPOLKYC)

"Vše, co zde napíšu, jsem případně schopen - a konec konců i ochoten - doložit písemnými doklady z výpisu z na mne vedeného "signálního svazku" u STB, nemyslím si však, že by bylo k něčemu dobré napsat konkrétní jména z obou dále uvedených skupin radioamatérů.

Jak je možná pamětníkům známo, v roce 1981 jsem byl služebně na geologické expedici - bez chlupu půl roku - v Mongolsku, odkud jsem asi 3 měsíce poměrně úporně vysílal a udělal hezkých pár desítek tisíc spojení. Jak je možná pamětníkům známo, ŽÁDNÝ OK radioamatér seriozní expediční vysílání ze zahraničí "nepřežil" bez patřičného potrestání - výjimka HORSKÝ. O tom dále.

Ani mě se tento osud nevyhnul. Jsem zločinec a přestupník, a bylo mi vyčítáno:

  1. Domů mi došlo mnoho tisíc direktů - to bylo v pořádku, jistému radioamatérovi (nikoliv agentovi, ale přímo pracovníku STB, čili v Cibulkově seznamu není), došlo 13 direktů - jak bylo později prokázáno, sám se uvedl v jednom US buletinu jako QSL MGR. To byl velký zločin - aby nedošlo k omylu - MUJ. Věčné otázky při výsleších byly: ".. a vysvětlete nám, jak je to možné?"
  2. Kdosi - a nevím kdo, ale vím, že to byl OK - se mne ptal na pásmu, co tam děláme. Byl jsem při takových hovorech vždy velmi opatrný, nicméně s asi dvoutýdenním zpožděním se nám dostávaly do rukou noviny, a v Mladé Frontě byla dvoustránková příloha o čs. geologické činnosti v Mongolsku. Řekl jsem asi 10% toho, co bylo ve článku, nic navíc, jenom méně. Ajajajaj: vyzradil jsem podnikové tajemství.
  3. Kdosi - a nevím kdo, ale vím, že to byl OK - se mne ptal na pásmu, jaká je v Mongolsku krajina, a já blbec mu řekl, že krajina - step - je zachovaná a panenská, a vypadá určitě přesně stejně, jako vypadala za Djingischana. Tuto větu lze interpretovat pouze, výhradně a jenom jako urážku Mongolské lidově demokratické republiky, neboť jsem řekl, že tam není žádný pokrok!
  4. Kdosi - a nevím kdo, ale vím, že to byl OK - se mne ptal na pásmu, proč jsem se vytratil v závodě (byl to IARU) po asi 10 hodinách z pásem. Na vysvětlenou: v půli července bylo ve stepi, či lépe řečeno v poušti, kde jsme byli, 50 stupňů Celsia ve stínu, na mé HB9CV na 20m bylo fázovací vedení uděláno z Cu lanka v PVC izolaci (jak se běžne dělalo), a toto lanko se horkem vysvléklo z roztavené izolace a krasně se spojilo s boomem. Anténa, respektive sloup, byl 20m vysoký z ocelové vrtařské trubky, a zvedalo ho nasvislo asi 10 lidí + automobil. Konstrukce vpravdě debilní, nicméně mnou připravený hliníkový sloup "nepřežil" cestu po trans-sibiřské magistrále v kontejneru spolu s automobilem ARO a dalšími věcmi. Kontejner dorazil v pořádku s "původní plombou", ale bohužel prázdný. Komentář pak byl: "... proboha, vy jste ale máci, proč si posíláte přes půl světa prázdný kontejner, to se tady u nás - v SSSR - přece nemůže absolutně stát, aby někdo něco ukradl!" No, a protože na prodloužený weekend osádka tábora odjela za "civilizací" do Ulan Batoru, zůstal jsem pouze já, abych mohl vysilat, a jeden Mongol, protože se mu nechtělo se celý den hrkat stepí v autě tam, a po dvou dnech zase celý den zpět. A já zločinec řekl, že jsem anténu nemohl spravit, protože jsme byl v táboře sám, jenom s jedním Mongolem, a tak jsem nemohl anténu sundat, opravit a zase zvednout. Bylo mi řečeno, že jsem rasista...

A teď, co bylo dále. Píši to, co jsem se dozvěděl až ze svazku. V mé "kauze" vypovídalo několik radioamatérů, agentů či spolupracovníků STB. Byli mezi nimi tací, kteří si vymýšleli, lhali a říkali vědomé nepravdy, aby zaškodili. Pak byli tací radioamatéři - spolupracovníci STB, kteří vypovídali a mluvili pouze tak, aby celou věc "jakž takž rozumně" vysvětlili, a vlastně mi pomohli. Celá kauza podle spisu - to jsem se dozvěděl vlastně až před dvěma roky - byla připravena na mé "zavření". V té době jsem si myslel, že nejhorší, co se mi může stát, bude, že přijdu o koncesi. Taky mi při výsleších říkali: "podpište nám to a nic se nestalo". Řekl jsem jim, že když mi seberou koncesi, tak si jiného koníčka najdu a budu taky živ.

Potom bylo setkání "špičkových" KV závodních stanic v té době, t.j. OK1KSO, OK1KRG (kde jsem byl VO) a slovenské skupiny ze Šamorína, která měla, jak bylo všeobecně známo, blízko k ministerstvu vnitra. Tam jsem o mé patálii mluvil. A najednou sestoupil DEUS EX MACHINA. Při posledním (prvním po uvedeném setkání a celkem asi osmém) výslechu mi řekli, že celou kauzu zastavují, že mne musí potrestat a že mi zastaví na rok činnost. Já řekl: "ale to zastavujete také činnost OK1KRG - to také chcete?" A oni řekli: "to ne, vy jste pořád PO třídy A, můžete normálně vysílat pod klubovní značkou, činnost máte jenom pozastavenou, a tak jste bez problémů pořád VO!" Čili nic se nestalo. Ze spisu jsem se dozvěděl, že to byl zásah z nejvyššího velení bratislavské STB. "Můj" pracovník s tím byl velmi nespokojen a chtěl mé skutečné ztrestání, a stejně tak výše uvedená první skupina radioamatérů - spolupracovníků."

Tolik OK1RI. Pokud čtenáře webu OK2KKW zajímají další detaily, musí se po stopách české radioamatérské historie už vypravit sami. Možná, že nejlepším úvodem k takovému bádání bude navštívit webovou stránku http://www.abscr.cz/cs/vyhledavani-archivni-pomucky. Najde se tam celá řada dalších radioamatérů. Ale nedělejte si iluze, že dnes ještě zakopnete o něco objevného. Spisy, které vedla STB na osoby, které hbitě převlékly kabát a dnes již slouží jinému podobnému zaměstnavateli, tam zcela jistě nenajdete. Zůstaly tam už jen "vysušené malé rybky". A proto dnes, jen na základě existence záznamu v nějakém veřejně přístupném záznamu, již určitě morálně soudit nikoho nelze. Ostatně, už před 12-ti lety jsem u tohoto (dnes již ne zcela aktuálního) seznamu napsal něco v tomto smyslu:
"Osobně znám řadu radioamatérů, kteří bohužel jsou také na tomto nechutném seznamu. Ale nechci a nemůžu být soudcem, proč souhlasili s požadavky komunistů, aby donášeli informace na druhé, kteří nebyli tak kooperativní s tím jejich režimem. A vůbec - je otázka, zda někomu něco donášeli, aby vědomě škodili, nebo ne. Je ale zajímavé, že zatímco někteří z nich pochopili, že s touto historií nemohou být vedoucími pracovníky ve veřejných organizacích, a v mých očích jsou tak do značné míry očištěni, ti ostatní dosud cítí potřebu řídit podobné organizace, jako je Český radioklub, který drží ve vlastnictví spoustu majetku a dokonce je dosud podporován státem.... Z těchto důvodů cítím povinnost udržet tyto informace pro poučení budoucích radioamatérů."

Takže dnes již asi to, o co ve skutečnosti před rokem 1990 šlo, případně co ještě může být navíc skryto za výše uvedeným vyjádřením OK1RI, nikdo neodhalí. Červ pochybnosti při pohledu na výsledek vyhledávání ve svazcích http://www.abscr.cz/cs/ (viz níže) dnes snad už zahlodá jen v tom, jakou geologickou činnost to v těch letech OK1DWA vlastně měl vykonávat...

Závěrem bych snad už jen dodal, že i já jsem byl jednou u soudruha OK1DGA u výslechu. Měl takovou "cimérku" v budově Svazarmu Na Strži. Ale protože jsem mu říkal jen "ne, ne, ne", tak narozdíl od jiných radioamatérů v žádném svazku spolupracovníků STB (alespoň pokud je mi známo) nejsem. Zato jsem na rok a půl přišel o koncesi a až do roku 1989 "vyfasoval" dohledového soudruha z STB, který mne musel "politicky" hlídat (byl to OK1AEX, nw OK1CI). Byla to zajímavá doba. Já jsem věděl, odkud je a on věděl, že já to vím. Takže jsem vlastně přišel jen o drobnost: o kariéru a o možnost bezplatného přidělení bytu. Ten režim si uměl lidi koupit tisícerým způsobem.

A ostatně - když se dnes podíváte kolem sebe: víte snad kolik z radioamatérů (a možná i z vašeho bezprostředního okolí) dnes pracuje pro podobné organizace, jako byly ty výše zmíněné? A jak se dnes vyrovnáte s památným výrokem Jirky OK1OA (který "k nim" šel dělal technika, aby jeho rodina měla kde bydlet), jenž jednou pravil: "každý třetí radioamatér je policajt a neslevím ani jednoho!". Není třeba právě tohle (a to nemluvil o příslušnících jiných ozbrojených složek, hi) klíčem k tomu, proč zde dodnes máme Svazarm a proč jsou ve vedení ČRK tak mimořádně kvalifikovaní lidé, jako například "bývalý JUDr" OK1XU, mezi radioamatéry tak známý již před listopadem 1989? A proč se valná většina radioamatérů k jakémukoli přehmatu vedení ČRK dodnes tak nerada veřejně vyjadřuje?...

Možná, že lepší je nic nevědět...  ach to sladké zapomnění...

73 OK1VPZ