Kartel studia kamarád...

Skončil další sjezd Českého radioklubu, naší největší radioamatérské organizace, jenž sdružuje všechny opravdové české vlastenecké radisty, kteří jsou zároveň poctěni tím, že jsou držiteli individuálních povolení k provozu amatérské radiokomunikační služby. Radioamatérský sjezd se konal v přátelském duchu vzájemné spolupráce a všichni představitelé tohoto právního subjektu, zastupujícího jak v tuzemsku, tak i na zahraničním poli všechny české radioamatéry, projednali otázky všeobecných zájmů, demokraticky zvolili své představitele na další volební období, odhlasovali postup nezbytné úpravy stanov a v soudružském duchu přijali závěrečné usnesení. Je politováníhodné, že dobře připravené jednání, které probíhalo v prostředí vzájemného respektu a opravdové spolupráce, několikrát narušila hysterická vystoupení hrstky zkrachovanců, kteří se v mrzkém žoldu vnějšího nepřítele snažili do projednávaných otázek zasít vzájemnou nedůvěru a rozvrátit tak přátelskou atmosféru tohoto dělného jednání. Naštěstí delegáti jednotlivých radioklubů, kteří na jednání přijeli ze všech krajů naší republiky, se těmito zaprodanci nenechali zmást, jejich zločinné kejkle prohlédli a nenávistnou propagandu rozhořčeně odmítli, což pomohlo celé jednání dovést do vítězného konce. Čeští radioamatéři tak před sebou opět mají zářnou perspektivu světlých zítřků a všem včerejším silám temnoty, lži a rozvratu dali výsledkem svého jednání důrazně na vědomí, že jejich přátelství a spolupráce pod neochvějným vedením velkého Sdružení sportovních svazů zůstane navždy zachována. Naši organizaci si příště již od nikoho rozvracet nedáme!

Pokud snad máte na výsledky Sjezdu ČRK jiný názor, budete se zřejmě muset nad vašimi postoji vážně zamyslet a zhodnotit, zdali jste ještě hodni přátelství těch, kteří jsou nositeli pokroku a celosvětově nejlepších sportovních výsledků, a trvale dosahují medailových pozic v závodech, neboť jsou  podporováni všemi čestnými radisty radostně vzkvétajícího spolku, všeobecně známého pod zkratkou ČRK. My, členové ČRK jsme proto v našich postojích jednotni a s důvěrou stojíme semknuti k podpoře našich nových moudrých představitelů a jejich sportovních vítězství nad neschopnými záškodníky! Pomněte proto, že vaším pracovištěm není jen radioamatérský koutek, ale celý světový étér a to je místo, kde je třeba zlovolným škodičům ukázat, kdo má právo na nezlomná vítězství. Nikoli pouze zde a tady, ale na věčné časy a nikdy jinak!

Na jednání se rozhovořil nový předseda a správnými a ráznými výroky potvrdil, že ČRK necouvne pod tlakem nějakých petržílkovských zaprodanců, a dokonce tam za chvíli zazněl téměř všemi přítomnými nadšeně přijatý návrh, že se ČRK hodlá vrátit k osvědčenému svazarmovskému modelu schvalování prodlužování radistických licencí a tuto možnost rozhodně projedná s nadřízenými státními orgány. 

Nikoho proto jistě nepřekvapí, že delegáti členských radioklubů dali pro příští 4 roky důvěru osvědčenému vedení a do Rady ČRK zvolili tyto zkušené radioamatéry:  OK1RI (předseda), OK1XU, OK1MP, OK1CF, OK1VUM, OK5MM. Rada byla potom doplněna dalšími neméně schopnými borci ČRK, jako jsou OK1LOL, OK1FFU, OK1MCW, OK1ZHV, OK2ULQ, OK2LF a další

Do Rady ČRK z pochopitelných důvodů nekandidoval OK1SQK, který (pravděpodobně v cizím žoldu) v poslední době šířil lži o hospodářských úspěších této organizace a také OK2ZI, jehož práce byla v uplynulém období sice naprosto vynikající, ale z pracovních a rodinných důvodů se bohužel další práci pro kolektiv musel vzdát. Všichni přítomní VKV radioamatéři mu za dosavadní práci srdečně děkovali.

Rada ČRK v novém složení se dneškem ujímá moci a prohlašuje, že během následujícího čtyřletého období se zasadí o to, aby ČRK opravdu vzkvétal! Není také  tajemstvím, že nová Rada ČRK tímto konečně bude mít sílu v nejbližším období zatočit se zkrachovanci, dosud osočujícími dobré jméno této největší, nejotevřenější a nejdemokratičtější  radioamatérské organizace. Organizace, kterou by nám mohl celý civilizovaný radioamatérský svět jen závidět... Pravda a láska opět vítězí nad lží a nenávistí!

Další zprávy prosím očekávejte během několika následujících hodin a dnů.

S pozdravem "God save the ČRK" se s vámi modrosoudružsky loučí

- ryc -

v Hradci Králové 23.3.2013


Administrátorům webových stránek OK2KKW je autor těchto informací znám. Dotyčný si však přál zůstat v anonymitě, proto jeho call nezveřejňujeme. Nick - ryc - kterým je tento článek podepsán, nemá nic společného s OK1MJO.