"Dne 18. 3. 1990 bylo usnesením mimořádného sjezdu Svazarmu ČR rozhodnuto o zřízení právního nástupce – Sdružení technických sportů a činností ČR (dále jen STSČ ČR), jehož právním nástupcem se později stalo Sdružení sportovních svazů ČR (dále jen SSS ČR)."


(Citace z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, které se dotýkalo otázky právní kontinuity Svazarmu.)