Jaký byl počet a věková struktura členů ČRK v roce 2011?

Dostali jsme tento zajímavý email. Ponecháváme jej bez komentáře. Pokud vás trochu zajímá tato záležitost, podívejte se také na tyto údaje.


-------- Přeposlaná zpráva --------
Předmět:  [ok_list] jak starneme, drobna informace
Datum:  Tue, 25 Nov 2014 11:48:04 +0000
Od:    OK7DM <ok7dm(zavináč)seznam.cz>
Přeposláno - Komu:    ok_list@crk.cz
   


Vážení kolegové,

dlouho jsem tady nebyl, možná ale ještě někoho zaujme kousek statistiky, o kterou jsem mezi starými soubory zakopnul.
Jistě se nejedná o povinně utajovaná data. Vyříznul jsem jen graf, proto jeho nové datum. Podle tehdy aktuálních dat z členské databáze ČRK pro rok 2011 (členové se zaplacenými příspěvky) jsem tenkrát zpracoval přehled věkové struktury ve formě grafu a - asi v srpnu 2011 - poskytnul Radě ČRK. Měřítko svislé osy = počty členů (absolutně) v jednotlivých věkových kategoriích - sloupečcích, osa x = věk.
Považoval jsem to za zajímavé; z dat členské evidence cca od r. 2006 by bylo i dnes možno získat ucelenější "strategické" informace třeba o časovém vývoji (nevím ale, zda se mezitím struktura ukládaných dat a obslužný SW nějak nezměnily, k databázi nemám samozřejmě přístup).
Zdůrazňuji: jedná se o POČTY INDIVIDUÁLNÍCH ČLENŮ ČRK (s uhraženými příspěvky pro 2011) bez dělení na "pracující", penzisty, přidružené členy, vůbec to není nějaký přehled vydaných povolení, klubů, vybraných peněz apod.
Pro možné zpochybňovače: uvedené je naprosto spolehlivé, snaživcům by jistě bylo umožněno údaje prověřit mj. třeba i v účetnictví (pokladna, bankovní výpisy apod.). Na případné navazující polemiky nemám proto v úmyslu reagovat.

Hezké předvánoční období!
73 Jirka Škácha OK7DM


Poznámka OK2KKW: vzhledem k tomu, že graf byl z MS Excel překopírován do obrázku, ztratily se údaje o počtu členů u jednotlivých sloupců. Proto jsme je doplnili do přehledu pod obrázkem.