První EME anténa - 4x 38el M2

EME ZAČÁTKY OK1DFC

V minulém vydání jsem slíbil uveřejnit několik základních informací o mých začátcích EME a o vy bavení, které jsem používal nebo používám. Přílo hou je několik obrázků, které toto povídání doplní.

EME jsem začal pracovat v pásmu 432 MHz v roce 1996. Během závodů v první polovině roku jsem dokončil PA a anténní systém. První část, kterou jsem řešil, bylo přesné odečítání polohy pro azimut a elevaci. Tento problém se podařilo vyřešit pomocí digitálního milivoltmetru, komparátoru operačních IO a 10-otáčkového aripotu. Potom následovala výroba elevačního rotátoru, který využívá polarizační zdvihový motor pro natáčení velkých SAT parabolických antén tzv. Superjacku. Za aktivní spolupráce s OK1CA jsem vyřešil problém kvalitního nízkošumového předzesilovače a mohl jsem začít experimentovat s poslechem Slunce a majáků. Měl jsem výhodu, že díky práci a pochopení v telekomunikační společnosti TES Litvínov spol. s r.o. jsem získal prostor pro instalaci rozměrného systému, který sestával ze stožáru 6m, 4x38el. 10m dlouhých antén M2 a prostoru pro umístění stanice. Dodnes vlastně využívám možnosti mít instalovánu technologii v objektu a zahradě výše uvedené společnosti.

Výsledky s prvním experimentem byly dobré. Velmi jsem se těšil na první QSO. Od toho mě však dělilo ještě mnoho práce. Nejprve dokončit PA. Zvolil jsem osvědčenou konstrukci K1FO s 2x3CX800A7. Je to velmi zdařilá konstrukce a nebyly žádné problémy s uváděním do provozu. Dodnes tento PA používám bez jakýchkoliv problémů. Buzení obstarává tranzistorový stupeň s 2xMRF356 a výkonem 160 W. Historická chvíle nastala 23.11.1995, kdy jsem navázal první spojení s OK1KIR. Vyměněné reporty O/M. Bohužel v té době bylo v lokalitě instalováno zařízení, které produkovalo „digitální humus“ na úrovni -30 dBm a likvidovalo veškerou možnou aktivitu. Přesto jsem navázal v té době ještě několik spojení a začal jsem přemýšlet o nutné změně pásma, a to přechodem na 23 cm, kde uvedené rušení nebylo.

Představa marné práce a času věnovaného pří pravě 70 cm byla zoufalá. Ještě několikrát jsem zkoušel pracovat na 432 MHz se střídavým úspěchem. O to víc se mi práce EME líbila. Používané zařízení bylo TS790E s předzesilovačem MGF1302 a N/F 0,4 dB. Antény 4x38el. M2 a PA 1500 W out 2x3CX800A7. Celkem mám na tomto pásmu k dnešnímu dni navázána spojení s 26 stanicemi v 11 zemích DXCC. Nejdelší spojení s JA5OVU na vzdálenost 9141 km. Podaří-li se mi do budoucna realizovat plán na výrobu parabolické antény větších rozměrů, určitě se k pásmu 432 MHz ještě vrátím. Dnes experimentuji s rotačním feedem a parabolou 3,8 m. Přesto se i s anténou takto relativně malého rozměru dá pracovat.

70cm EME LOG from JO60TP - 1996-1999

4x38el.M2 - 2x3CPX800A7 1,5kW (zdroj http://www.ok1dfc.com/EME/432/podklady/EME%20432%20jo60tp.txt )
____________________________________________________________________________________
22/11/1996 20:50 OK1KIR   JN79DW O    M    CW  #1-DXCC1       91
22/11/1996 23:48 DL6NAA   JO50VF M    O    CW  #2-DXCC2       124

23/11/1996 21:45 SM4IVE   JO79SD 559   549   CW  #3-DXCC3       963
23/11/1996 23:05 OE5JFL   JN68RL O    O    CW  #4-DXCC4       232

24/11/1996 01:02 OH2PO    KP10XH O    O    CW  #5-DXCC5      1267
24/11/1996 01:31 DL9KR    JO40DE 449   559   CW  #6          369

15/02/1997 12:30 UT7VF    KN68MQ O    O    CW  #7         1421
15/02/1997 12:45 7M2PDT   QM05EK O    O    CW  #8-DXCC6      9130
15/02/1997 18:40 DK3WG    JO72GI O    M    CW  #9          213
15/02/1997 20:50 K2UYH    FN20QG M    O    CW  #10-DXCC7      6555
15/02/1997 20:58 UR5LX    KO70WK O    O    CW  #11-DXCC8      1579
15/02/1997 22:08 K1FO    FN31QJ 559   O    CW  #12         6347
15/02/1997 22:41 W7CI    DM41UN O    O    CW  #13         9344
15/02/1997 23:13 N4GJV    EM95PS O    O    CW  #14         7286
15/02/1997 23:30 ON4KNG   JO20DJ O    O    CW  #15-DXCC9      648

07/03/1998 14:25 JA5OVU   PM74FC 449   559   CW  #16         8967
07/03/1998 15:53 SM2CEW   KP15CR O    449   CW  #17         1758
07/03/1998 16:30 OH2PO    KP10XH 559   539   CW            1267
07/03/1998 18:55 NC1I    FN32OB 449   539   CW  #18         6309
07/03/1998 19:55 K1FO    FN31QJ 559   549   CW            6347
07/03/1998 20:15 VE1ALQ   FN65VH 559   559   CW  #19-DXCC10     5670
07/03/1998 21:25 K4QI    FM06JA 449   449   CW  #20         7171

08/03/1998 00:21 N2IQU    FN13TD 559   549   CW  #21         6450

27/03/1999 20:17 SM2CEW   KP15CR 559   539   CW            1758
27/03/1999 22:57 K5JL    EM15DQ 559   539   CW  #22         8301
27/03/1999 23:11 N2IQU    FN13TD 579   549   CW            6450
27/03/1999 23:20 K4QI    FM06JA 559   439   CW            7171
27/03/1999 23:27 OE5JFL   JN68RL 579   449   CW            232

28/03/1999 00:35 DK3BU    JO33NO 559   459   CW  #23         549
28/03/1999 15:23 JA5OVU   PM74FC 559   449   CW            8967
28/03/1999 15:36 DL9KR    JO40DE 559   439   CW            369
28/03/1999 17:49 OE5EYM   JN68SK 559   O    CW  #24         236
28/03/1999 19:51 DL4MEA   JN58JD 559   549   CW  #25         331
28/03/1999 20:18 DF3RU    JN59UL O    O    CW  #26         174

Zdeněk OK1DFC a 4x38el M2 - 1996

Detail zvedání antén na 432 MHz v elevaci.

Převzato z EME OKNA RZ 6/99 se souhlasem OK1DFC