Z GALERIE našich amatérů

Václav Homolka, OK1GA

21. dubna 1985 zemřel po krátké nemoci v nedožitých 59 létech Václav Homolka OK1GA, člen radioklubu OK1KKH. Byl jedním ze zakládajících členů radioklubu v Kutné Hoře a ihned od založení Svazarmu se velmi aktivně věnoval práci pro radioklub a činnosti v organizaci. Od r. 1959 byl držitelem vlastní koncese a pod značkou OK1GA se věnoval činnosti na krátkých a později i na velmi krátkých vlnách. V obou uvedených disciplinách získal za své provozní výsledky titul mistr sportu.

Svou pílí i řemeslnou zručností přispěl nemalou měrou při budování prostorů radioklubu a zejména při výstavbě i úpravách interiéru. V rámci radioamatérské činnosti se podíle! mnoho let na výcviku branců a zúčastňoval se ve funkci organizačního pracovníka nebo rozhodčího soutěží v radiovém orientačním běhu. Mnoho svého času věnoval práci s mládeží a i přes zdravotní potíže v posledních létech vedl kroužek mladých radioamatérů.

Od prvního ročníku československého Polního dne na VKV se jej aktivně zúčastňoval a svou aktivitou i dobrými výsledky vhodně reprezentoval technickou i provozní úroveň našich radioamatérů, a to jak pod značkou OK1KKH, tak i OK1GA. Totéž je možno napsat i o jeho účasti v dalších závodech na VKV.

Výčet jeho aktivity pro společnost, organizaci i její radioklub by byl velmi pestrý a záslužný. Byl proto také několikrát vyznamenán vyššími svazarmovskými orgány. Odchod Václava Homolky OK1GA z našich řad je citelnou ztrátou pro nás všechny, kteří jsme jej osobně znali a pracovali s ním i pro celou radioamatérskou veřejnost u nás i v zahraničí. Nezbývá, než mu ještě jednou poděkovat za nemalý přínos, jímž přispěl k budování organizace, našeho radioklubu i za re prezentaci československých radioamatérů na pásmech. Rozloučili jsme se s ním 26. dubna 1985. Čest jeho památce! RK OK1KKH

pro web OK2KKW přepsal a upravil OK1TEH (RZ 7-8/1985)