„Skladiště‘ s částí antén, které si účastníci semináře přivezli s sebou k impedančnímu proměření.

      OK1VAM, OK1DCI a OK1DAK připravují k měření anténu OK1FAT pro 145 MHz.

Antény měřili Jindra Macoun OK1VR (na obr.) a odp. red. RZ (na druhé straně fotoaparátu) -

Přestávku využili k další diskusi v klánovickém parku OK2JI, OK1PG, OK1JH, OK2VDO, OK2BFI o OK1VAM.

 

Ve dnech 26. a 27. května uspořádal RK OK1KIR z pověření ÚV ČRA další technický seminář, tentokrát o VKV anténách, za technické pomoci členů RK OK1KRC při VÚST. Seminář proběhl v zařízení ČTO v Klánovicích u Prahy a zúčastnilo se ho přes 50 VKV amatérů. Účastníci semináře vyslechli přednášku ing. K. Jordana, OK1BMW o využití kruhové polarizace, primárních zářičích do parabol, SBF anténách a paralelním řazení antén s impedancí 300 Ω. Další přednášku měl Jindra Macoun, OK1VR o anténních napáječích a o měření elektrických parametrů VKV antén. Během celého semináře členové OK1KRC proměřovali impedance antén pro 145 a 433 MHz, které si účastníci semináře přivezli s sebou. Pokud to konstrukce antén dovolovaly, byly zlepšeny impedanční vlastnosti některých antén, které to vyžadovaly. Kromě toho byly přeměřeny i čtyři typy VKV antén pro 145 a 433 MHz, které bude vyrábět gottwaldovský AVON.

Jak je již zvykem, perfektní práci odvedli organizátoři z RK OK1KIR, kterým se podařilo pružně vyřešit s vedením objektu ČTO I některé nepříjemné situace vzniklé tím, že na seminář přijeli i ti, kteří se dříve nepřihlásili. To ovšem neznamená, že i v budoucnu budou taková řešení možná, a proto by bylo vhodné na téměř mimořádně příznivé možnosti se příště nespoléhat a řádně se přihlásit. RK OK1KIR vydá v druhé polovině roku sborník, o který si ti, kteří na semináři nebyli, mohou v RK OK1KIR přihlásit (adresa je v RZ 4/73, 2. str. obálky) a čím dříve, tím lépe. Kromě toho se k semináři, zvláště k uskutečněným měřením, technickým článkem ještě vrátí i některé z příštích čísel RZ. To proto, že nejen byly překontrolovány amatérské výrobky, ale i některé konstrukční návody ze zahraničních časopisů a zároveň i upraven jeden typ u nás dost rozšířené antény tak, aby anténa spolehlivě pracovala v celém pásmu 145 MHz.  -RZ-

YAGIHO ANTÉNY PRO 145 A 433 MHz [1973]

Během semináře o VKV anténách bylo proměřeno větší množství antén pro pásma 145 a 433 MHz, které si zhotovili někteří účastníci tohoto semináře a které si přivezli s sebou k impedančnímu proměření. Proměřeno bylo celkem 31 antén a u některých antén, které to potřebovaly o jejichž mechanické provedení to dovolovalo, byly uč některé úpravy ke zlepšení jejich impedančních vlastností. Z těchto a ještě dalších měření, která provedli členové RK OK1KRC, vznikl následující článek s několika doporučeními a několika typy antén pro VKV pásma.

a) Především se ukázala dobrá reprodukovatelnost všesměrové vertikální antény pro 145 MHz z RZ 4/73 a 4prvkové Yagiho antény pro 145 MHz z VKV techniky č. 13.

b) U nás poměrně velmi rozšířená antén pro 145 MHz publikovaná v AR 7/64 má ve své originální podobě velmi dobré impedanční vlastnosti v prvé polovině pásma, ovšem pro práci v doporučeném SSB podpásmu, pro práci přes VKV převáděče a přes družici OSCAR 6 jsou její impedanční vlastnosti již dost nepříznivé. Doporučené úpravy jsou také obsaženy v tomto článku.

c) Článek obsahuje rozměry antén pro 145 MHz publikované v zahraničí, které dosud nebyly u nás nikde otištěny a u nichž byly překontrolovány jejich impedanční vlastnosti a u jedné i její vyzařovací diagram o zisk.

d) Jsou také popsány antény pro 433 MHz z nichž jedna vznikla přepočtením všech rozměrů antény pro 11. TV kanál z ČSN 367212, což proveď OK1WGO a druhá, kterou k proměření OK1DAY, byla postaveno podle VKV techniky č. 12.

1 - Úprava antény 10 Y pro 145 MHz z AR 7/64

Tato anténa v původním provedení mělo ČSV na 144 MHz 1,2; na 145 MHz 1,7 a na 146 MHz 3,0. Protože anténa bylo konstruována jako úzkopásmová, podařilo se její impedanční vlastnosti zlepšit jen tak, že po provedené úpravě dosahuje ČSV na 144 MHz 1,75; na 145 MHz 1,1 a na 146 MHz 1,7 pro impedanci 300Ω. Podstatou úprav je zvětšení vzdálenosti mezi zářičem a prvním direktorem na 238 mm, ze čehož vyplynulo zmenšení vzdálenosti mezi prvním a druhým direktorem a 420 mm. Druhou úpravou bylo zkrácení prvního a druhého direktoru o 6 mm, tj. na 938 a 920 mm. Kompletní rozměry antény jsou na obr. 1 a proti původnímu provedení nejsou prvky vetknuty do anténního ráhna, ale připevněny k němu pomocí příchytek.2 - Zahraniční typy Yagiho antén pro 145 MHz

Mezi tyto antény patří 10 Y h amatéra PA0MS, u které udává její autor zisku proti λ/2 dipólu 13 dB a ČZZ 25 dB. .Anténu přivezl k proměření OK1AGE, který ji zároveň modifikoval i pro použití ve stísněnějších poměrech jako 7 Y. Pro původní provedení byly naměřeny hodnoty ČSV na 144 MHz 1,25; na 145 MHz 1,275 a na 146 MHz 1,5. Její zkrácená sedmiprvková verse měla ČSV 1,45-1,85 v pásmu 144-146 MHz. Hodnoty ČSV platí pro impedanci 300 Ω a rozměry antény jsou na obr. 2.

Druhým typem antény podle zahraničních pramenů je anténa podle časopisu Funktechnik 21-24/67 (reprintována ve VKV technice č. 12), kterou postavil OK1FAT. Původním autorem publikovaný zisk je 11,5 dB o ČZZ 20 dB. Tyto hodnoty byly měřením potvrzeny. Impedanční vlastnosti však bylý velmi nepříznivé. Pro jejich zlepšení bylo nutno podstatně zkrátit zářič a zvětšit vzdálenost mezi zářičem a prvním direktorem. Druhá úprava byla provedena na úkor  vzdálenosti mezi prvním a druhým direktorem. Po těchto úpravách je ČSV v pásmu 144-146 MHz <1,4 a platí pro impedanci 300 Ω. Všechny důležité rozměry antény včetně provedených úprav jsou na obr. 3. Všechny prvky jsou přichyceny vetknutím do anténního ráhna.

3 - Yagiho antény pro 433 MHz

Na obrázku 4 je anténa 12 Y, kterou pro pásmo 433 MHz postavil OK1WGO tím způsobem, že všechny rozměry doporučené antény pro 11. TV kanál v normě ČSN 36 7212 zmenšil dvakrát. Při měření byly zjištěny tyto hodnoty ČSV: 430 M Hz 1,2; 435 MHz 1,15 a 440 MHz 1,33 pro impedanci 300 Ω. Zisk této antény je 10 dB a ČZZ > 20 dB. Rozměry antény jsou na obr. 4.

Podle VKV techniky č. 12 (původní pramen je FT 21-24/67) postavenou anténu, jejíž rozměry jsou na obr. 5, přivezl k proměření OK1DAY z RK OK1KNH. Naměřené hodnoty pro impedanci 300 Ω jsou: 430 MHz 1,4; 433 MHz 1,5 a 435 MHz 1,525. Původní pramen udává zisk 13,5 dB a ČZZ 22 dB. Podle stejného pramene postavil anténu i AVON z Gottwaldova a byly u ní naměřeny podobné výsledky.

4 - Závěr

Na závěr ještě několik vysvětlení a připomínek. Používaná zkratka ČSV je činitel stojaté vlny, dřívější označení stejného parametru bylo PSV čili poměr stojaté vlny, což byl doslovný překlad z anglického SWR - standing wawe ratio. Zkratka ČZZ je činitel zpětného záření a nahrazuje se jím v souhlase s ČSN 36 7210 dřívější termín předozadní poměr. U některých antén publikované zisky jsou výsledky měření na profesionálních pracovištích; nebo převzaté ze seriózních pramenů, vždy proti λ/2 dipólu oproštěné od dalšího asi 2 dB zisku proti teoretické anténě zvané isotropní zářič, o čemž některé zahraniční prameny prospektového charakteru nehovoří pro vzbuzení lepšího dojmu. Zisky jednoduchých Yagiho antén okolo 13 dB jsou skutečně realizovatelným maximem a všechny pověsti o nějakých zázračných anténách jsou jenom pověstmi. To platí nejvíce o pověstech šířících se o anténách typu „back-fire" ať již dlouhých (LBFA)., nebo krátkých (SBFA), kterým nemohou pomoci ani žádná exoticky znějící pojmenování. To nejlépe dokazuje článek „BFA kontra YAGI" v RZ 11-12/72 str. 11-14. Jediným možným způsobem jak se dopracovat k zisku okolo 20 dB je optimální prostorové sestavení čtyř dlouhých Yagiho antén. Špičkové antény mojí vždy rozměry závislé na vlnových délkách a to nelze nijak obejít.

RK OK1KRC

RZ 10/1973

V roce 2007 přepsal a upravil pro web OK2KKW Matěj OK1TEH