Z GALERIE našich amatérů

Václav Vopička, OK1VP (1891 - 1972)

 

 

Dne 20. 1. 72 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 81 let zasloužilý průkopník amatérského vysíláni v Československu prof. Václav Vopička, ex OK1VP. Před druhou světovou válkou působil jako profesor kreslení a matematiky v Mladě Boleslavi. Již v roce 1919 se zajímal o radiotechniku a dělal soukromě pokusy s jiskrovým vysílačem. Vojáci-radiotelegrafisté však v místních kasárnách jeho vysílaní zachytili a pátrali, kdo je tento záhadný radiotelegrafista v jejich posádkovém městě. Přirozeně, že původce vysílání brzy odhalili a přístroje mu zabavili. Prof. Vopička pak byl povolán k výslechu k okresnímu hejtmanovi. Diky tomu, že prof. Vopička byl ve městě znám jako bezúhonný a vážený občan, s nímž se i hejtman osobně znal, vyvázl prof. Vopička s napomenutím, že takové experimenty nejsou povoleny. V roce 1928 se mezi tehdejší hrstkou amatérů-vysílačů opět objevil prof. Vopička jako EC1VP a když pak bylo v roce 1930 amatérské vysílání úřady povoleno, složit předepsanou zkoušku a vysílal pod značkou OK1VP. Byl dlouholetým čestným tajemníkem spolku KVAČ (Krátkovlnní amatéři Čsl.) a bylo hlavně jeho zásluhou, že tehdejší dva spolky - KVAČ a SKEČ - splynuly v jediný ČAV! Po válce se prof. Vopička přestěhoval do Prahy a opět horlivě pracoval pro rozvoj radioamatérského vysílání. Teprve zdravotní důvody přerušily jeho obětavou a záslužnou činnost.

Prof. Vopička byl dobrý a čestný člověk, který mnoho vykonal pro rozvoj amatérského vysíláni v Československu.

OK1AW

pro web OK2KKW přepsal v roce 2014 a upravil OK1TEH (AR 1972)

Více: http://www.ok2kkw.com/next/6m_1935.htm

http://om6bb.bab.sk/files/Na%20kr%C3%A1tkych%20vln%C3%A1ch-origin%C3%A1l%20Vopicka.pdf