EME okno OK1TEH (říjen / listopad 2011)

Vážení čtenáři, vítám vás u další vydaní 2m EME okna. Toto poslední vydání EME okna v roce 2011 bude s koncem roku poněkud netradiční, protože bude téměř výhradně věnované telegrafnímu EME provozu. Než ale přejdu k čistě faktickým informacím, myslím že nebude úplně od věci provést i menší zamyšlení

Proč vůbec EME?

Už je to nějakých 6 let, kdy se podařilo udělat první EME spojení v ryze KV pásmu 28 MHz z SM do UA na vzdálenost 873km. Pro řadu lidí to bylo něco nepochopitelného, proč vlastně zkoušet EME spojení na vzdálenost "směšných" pár set km, když je takovou vzdálenost možno překonat s podstatně menší výbavou ionosférickým šířením? Proč vlastně někomu přijde fascinující dělat nějaká EME spojení, když na 14 MHz se můžu vybavovat bez problémů s kamarády na druhé straně zeměkoule? V podobných otázkách se skrývá časté nepochopení, o čem by mělo být vysílání na radioamatérských pásmech. Myslím si, že hlavní důvod by měla být nejen zábava, ale také, a to především, pocit sebeuspokojení z dobře odvedené práce. Čím více je nutné do nějakého počinu investovat úsilí, tím větší radost máme ze zdolání výzev a překážek. V případě spojení EME jde právě o to překonávání překážek při navazování spojení na extrémní vzdálenosti (kolem 380 000km), kdy je nutné překonat v pásmu 144 MHz útlum okolo 252 dB (a na vyšších pásmech více), na což je nutné mít nejen odpovídající techniku, ale také znalosti tohoto specifického druhu provozu, techniky, astronomie a v neposlední řadě výpočetní techniky. Možná bychom to dokonce mohli považovat za velmi speciální druh sportu. Prostě je to i mezi ostatními radioamatéry cosi ne zcela obvyklého. Tato jinakost ovšem přitahuje pozornost, ne všichni chápou, jak může být takový druh provozu pro někoho vzrušující zábavou a bývá potom smutné, když někteří jiní radioamatéři, kteří se tomuto (tak trochu návykovému) sportu nikdy nevěnovali, se na tyto "EME blázny" dívají skrz prsty a bohužel to někdy i dávají dost hlasitě najevo. Asi nepřekvapí, že to vyvolává zbytečné rozepře, zejména pokud je někdo z těchto "postižených" trochu méně submisivní a začne se podobným způsobem bránit... Záležitost se stane ještě výbušnější, pokud se do takové diskuse navíc zapojí dilema preferovaného druhu provozu a obě diskutující strany se opevní na pozicích tradiční telegrafie, respektive novějších digitálních druhů provozu.

Rozdíly v pochopení důvodů, pro to, v jakém módu jezdit EME, jestli použít digitální modulaci (obvykle JT65 - WSJT), nebo tradiční telegraf (CW) jsou obdobné jako latentní, trochu přátelský a trochu zesměšňující vztah mezi "krátkovlníky" a "žížalkáři". Zde jedna vsuvka, v dalším textu budu nadále používat jako zkratku pro telegrafní provoz výhradně zkratku CW, i když anglický termín "Continuous Wave" by byl jistě příhodnější pro provoz JT65, než pro přerušované telegrafní vysílání, Nicméně, poněvadž řada čtenářů tohoto EME okna
(na stránkách Radiožurnálu) jsou určitě výlučně, či především radioamatéry, kteří svou zálibu provozují na vlnách krátkých, nebude asi na škodu nejdřív vysvětlit, jaké je v těchto módech v porovnání se světem krátkých vln rozdíl.

Jaký je rozdíl mezi RTTY provozem na KV a WSJT na VKV?

Předně na vysvětlenou provoz WSJT EME se od provozu RTTY na KV nebo na 136 KHz zásadně liší. Je to dáno především naprosto jiným způsobem šíření signálů. Na KV jsou signály zpravidla relativně (byť krátkodobě) dostatečně stabilní a na DV dokonce tak, že je možno spojení udržovat po dobu až několik desítek minut. V případě KV jsou pak většinou RTTY signály tak silné, že by šla stejné spojení dělat i v CW. Na EME je ale situace naprosto jiná. I když se používají obrovské vyzářené výkony (mimochodem definice QRP na EME je menší vyzářený výkon než 100kW ERP), překonat těch 252 dB + nějakých dalších pár dB útlumu (daných například náhodně stočenou rovinou polarizace, či okamžitou vzdáleností Měsíce od Země, polohou Měsíce vůči galaktickému šumu na pozadí a dalších faktorů) není vůbec snadné a signály jsou prakticky vždy tak slabé, jako nadvakrát převařený čaj. Rozdíl v komunikační účinnosti mezi WSJT a CW je v maximálním případě až nějakých 12 dB, což je v stejné, jako by stanice místo jedné 6m dlouhé antény (např.10el DK7ZB) použila 24 stejných antén. Nicméně nic není zadarmo. JT65 vlastně simuluje mozek zkušeného EME operátora. Předně, čím déle je vysílána zpráva opakovaně, tím více dB pod úrovní šumu je možné ji spolehlivě přečíst. U EME jsou ale signály nestabilní jak dlouhodobě díky Faradayovi rotaci, tak i krátkodobě díky Měsíční libraci. Při JT65 trvá vysílání jedné zprávy 46 sekund. Librace Měsíce způsobuje mezitím rychlé krátkodobé úniky a tak je nutné zprávu neustále opakovat. Tento způsob při velmi slabých EME signálech
(a QRP provozu) zpravidla vylučuje nějaké chatování, jako je tomu například u RTTY na KV a omezuje zprávu na nezbytné minimum. Dále je nutné si uvědomit, že WSJT při práci s extrémně slabými signály pracuje při příjmu na limitech danými fyzikou a čím je tedy RX citlivější, tím je i náchylnější na rušení. V případě JT65 EME je tak nutné tak počítat i s rušením hluboko pod šumem, které se zdánlivě při naladění ve sluchátkách vůbec neprojevuje. Situace se přitom zejména ve městech neustále zhoršuje a tak je nutné při JT65 provozu často vybírat na "vodopádu" s 25Hz filtrem ručně mezi značným počtem zdánlivě falešných signálů. Nezřídka tak například číhám třeba 3 dny na frekvenci nějaké exotické expedice, až všech několik desítek proměnných "klapne" a využiji své v průměru maximálně několika minutové okno a spojení udělám. Podotýkám, že to často znamená i řadu bezesných nocích, protože elektromagnetický smog se po půlnoci výrazně zmenší, nemluvě pak o značné dávce trpělivosti a hamspiritu. Po několika hodinách totiž můžete například konečně zprůměrovat signál, vidíte, že vám na vodopádu - SpecJT posílá finální RRR, ale program ho zatvrzele odmítá zdekódovat, protože zrovna odněkud přesně doprostřed mezi synchronizační puls a ST docestoval samohvizd... Realitu pak můžete srovnat s podivnými KV představami OK1IF, který napsal: "každé ráno vstaneme, vezmeme do ruky lupu a z obrazovky přečteme, kolik těch nových spojení a zemí nám ten WSJT udělal"..

A co CW EME provoz?

[zdroj]

Jak se kdysi s příchodem SSB humorně říkalo, telegraf je berličkou neschopného konstruktéra. Podobné rčení lze dnes uplatnit na provoz JT65 hi
(i když ne vždy je to jen otázka dobrého vybavení, ale i dostatečně tichého QTH). Proč tedy vlastně ještě zkoušet telegrafní EME spojení, když jsme brilantně zvládli WSJT? Protože je to zkrátka něco úplně jiného! Je to sice o něco obtížnější, ale hlavně velmi, velmi zábavné. Je to další výzva! Opravdu a jen na vlastní uši uslyšet jak vlastní odrazy od Měsíce, tak i VKV signály stanic za velkou louží je prostě fascinující. V každém případě však nezapomínejme, že WSJT je dnes vstupenkou do světa EME komunikace. Pro CW provoz EME je velkou praktickou výhodou to, že pokud nejprve dobře zvládnete provoz s JT65, již díky několika desítkám EME spojení budete mít dost praktických zkušeností, například jak se chovají podmínky, kdy na jakém kontinentě vychází a zapadá Měsíc, budete mít vyřešené přesné synchronizování času, přesný kmitočet a hlavně budete mít díky přesným signálovým úrovním dobře zkalibrovanou stanici a představu, s kterými stanicemi má CW vůbec smysl zkoušet (v případě JT65 má smysl zkoušet CW test pouze tehdy, pokud je v něm stanice silnější než cca -18dB). Úspěšně zvládnutým digitálním provozem jste ušli polovinu cesty k plnohodnotnému EME provozu. Oba provozní mody tedy nestojí proti sobě, ale vzájemně se doplňují a rozhodně proto nelze JT65 zesměšňovat a mluvit o něm pejorativně jako o nějakém směšném „jeteli“ a tvrdit, že pouze CW je provozem pro ty správné mazáky, kteří mají antény téměř stejně velké jako své ego. Znám operátory, kterým EME provoz svojí složitostí slouží namísto zábavy spíše jako nástroj v upevňovaní pocitu nadřazenosti nad těmi ostatními "chudáky". Vždyť postavit si na zahrádce anténní soustavu větší než vlastní rodinný domek je přece tak snadné... Jak se to slučuje s principy Hamspiritu, zvažte sami.

V bouřlivých internetových EME diskuzích na téma CW vs JT65 se na toto téma velmi pěkně vyjádřil Barry VE4MA a Chris, GW4DGU:

From: Steve Gross-N4PZ <n4pz@live.com>
Date: Thursday, December 1, 2011 3:15 pm
Subject: Re: [Moon] Thoughts on our EME hobby.

The problem is that the new guys are too DAMNED LAZY to learn CW.
 
73, Steve N4PZ

From: moon-bounces@moonbounce.info
Sent: Friday, December 02, 2011 12:18 AM
Subject: Re: [Moon] Thoughts on our EME hobby.


Sorry Steve but I am going to have to strongly disagree with you !

I am not sure if I can class myself as a new guy or an old guy or the generation in between? CW is something that I am not good at...because my life has always been busy and spending alot of time operating / practicing in order to improve my CW proficiency has not been something that has demanded a high priority with me. There are many aspects of the hobby to enjoy besides operating !

Life was a lot simpler when I was young and the old guys were not so old!

I think that part of the problem is that some of the really old guys have taken exception to an upset of the status quo as to how things are done in the hobby...and believe that if you don't do it like it has always been done....then there is something wrong with you. The people who believe this are entitled to their position but they should just be quiet and do their own thing quietly. The verbal barbs that have been thrown out by these "grumpy old men" are poisoning the hobby.

What has changed with the hobby and society as a whole is a loss of respect for others. As you noted elsewhere now that "most" of the rhetoric has died down, many of the old guys are adopting new ways of doing things and that is certainly good to see.

I am not going to continue with this discussion

Best 73. Barry VE4MA

From: moon-bounces@moonbounce.info
On Behalf Of Chris Bartram
Sent: Friday, December 02, 2011 2:19 AM
Subject: [Moon] Thankyou to VE4MA ...


Thanks for that post, Barry. I can echo a lot of what you write.

When, in an 'interesting' life, I've had time, or the inclination, my amateur radio has always involved trying to push boundaries. More often than not, I've failed, but I've tried!  I've never been particularly interested in HF, and neither have have I really developed my limited CW skills. The use of a key was, and is, for me a means
to an end: a way of making a QSO when all else fails! I've always felt my time could be better spent learning about radio!

I read the Moon reflector with a great deal of interest, but I do become extremely bored by those who see EME only as one of the narrow specializations that they hold-up as 'the right way to do EME'. Don't get me wrong: there's room for everyone. Please, let's work together. EME shouldn't be about personal egos: the 'I've got a bigger antenna/amplifier than you' syndrome. Some of us have the resources, some of us don't. Our slightly odd interest should be used both as a driver for development of the amateur radio hobby, and for our own personal development - both as operators and technically.

Although I could, and indeed planned at one time, to put up big antennas at my present QTH, I hope in the near future to be faced with the task of explaining to new neighbors why I want to put my modest 2.4m dish in the garden of the small house I'm buying following a divorce. Assuming I can also get the local government to agree to the project - it's called 'planning permission' in the UK - I hope to be back on 10GHz and to also to get my 24GHz EME system finished during the next year. But I may, perhaps, decide to go off sailing in my little boat instead!

Guys, please let's stop this endless bickering. EME is a great part of a wonderful hobby I owe a lot to. No one is right or wrong. Do what you feel is right, but, please, don't criticize the guy who does it differently!

Vy 73, Chris. GW4GDU (who as G4DGU, first worked VE4MA on 432MHz in 1978 or 1979.)

Ovšem vraťme se nyní od úvah o citlivých vztahových záležitosti zpátky k tématu EME provozu. Především se nesmí zapomínat, že každé EME spojení je vlastně jen sladkou odměnou za vyřešení dlouhé cesty od jednoduchého zařízení až k vyřešení celého komplikovaného technického procesu hi. Pokud tedy máte zkušenosti s JT65 EME a chcete maximalizovat šanci na vaše první CW QSO, následující řádky jsou určené právě vám.

První CW EME QSO - jak na to

 OK1MS během ARI EME Contestu u VK5APN, použitá anténa 2x10el YU7EF. Nutno ovšem podotknut, že APN používá odlehlé QTH na venkově, například v Praze by byl stejný signál díky termickému šumu města až o cca 6dB slabší..

Pro směrování antény jistě použijeme stejný systém jako pro WSJT. Je však vhodné pro podporu použít WSJT, protože můžeme z tabulky Astronomical Data odečíst příslušný dopplerovský posun protistanice. Dohodneme si například CW sked se známou Big Gun stanicí W5UN na 144.055 MHz ve 20:00 hodin UTC v takový den, kdy budou ideální EME condx, tedy nejlépe kdy je nízká degradace kolem -1,0 dB. Kdy budou dobré EME condx lze najít například tady na adrese: www.mmmonvhf.de/eme.php. Příslušné EME okno, kdy obě stanice vidí Měsíc lze naplánovat pomocí EME programů VK3UM a F1EHN, ale bohatě stačí i WSJT, kdy stačí změnit pouze systémový čas. Tady opět pomohou zkušenosti, například nejlepší doba pro sked do Ameriky je, když Měsíc v Americe vychází a u nás je kolem půlnoci. Již několik minut předtím jsme jistě připraveni na frekvenci a zbývající čas do začátku skedu využijeme ke kontrole správného nasměrování antén, schopnosti PA odevzdávat maximální výkon a není na škodu se podívat na N0UK chat a Live CQ, na kterém již díky své zkušenosti z provozu JT65 snadno poznáme, jak je aktuálně stočená polarizační rovina a tudíž i jaké jsou EME condx. V žádosti o sked nezapomene uvést v jakou periodu pojedeme. V případě pásma 2m se používají periody minutové, na 70cm 2,5minutové. První perioda začíná v celou hodinu takže např. 14:00-01, 02-03 atd. SKEDy se zpravidla dohadují na dobu zhruba 30 minut.

A potom již je očekávaných 20:00h UTC a W5UN nás začíná volat. Při zapnutém CW filtru (optimálně o šířce cca 500Hz) pozorně ladíme kolem dohodnuté frekvence 144.050 +- +1kHz. Na TRX je vhodné zvolit 10Hz krok ladění a narozdíl od JT65 máme vypnutý Noise Blanker. Při 2m EME se jezdí telegrafní provoz mezi 144.035 až 144.060 MHz (na 70cm 432.005 až 432.030 MHz) a při zapnutém Noise Blankeru nás budou blízké stanice rušit, zejména pak během nějakého EME contestu. Ale zpět na band, ladíme kolem dohodnuté frekvence a hledáme náznaky signálu W5UN. V našem konkrétním případě zatím nic neslyšíme, ale přesto vysíláme v dohodnuté druhé periodě a to přesně na 144.050,0 MHz (pokud stanici uslyším, volám ji dle aktuálního doppleru tak, aby jí náš signál padl doprostřed CW filtru - viz zkušenosti z JT65) a to v tomto formátu:

W5UN de OK1TEH W5UN de OK1TEH W5UN de OK1TEH K K K

Rychlost volíme hodně pomalou, důležité je, aby naše klíčování bylo bez chyb a plynulé. Není vhodné experimentovat s jiným formátem, protože protistanice tuto skladbu periody očekává a "software" v mozku operátora pak snáze hledanou informaci "zdekóduje". Při přechodu na RX opět hledáme protistanici a to zásadně s použití RITu. SpecJT se pro CW moc nehodí, velkou výhodou pro nalezení slabého CW signálu je použití programu Spectran, který nám ve formě "vodopádu" ukáže signály i dost hluboko pod šumem, viz http://www.sdradio.eu/spectran.html.

Když máme dostatek trpělivosti a W5UN jsme konečně uslyšeli, zkusíme zapnout DSP případně ještě zúžit telegrafní filtr a vyzkoušet, jestli nám pomůže signál z šumu vytáhnout. Je to velmi individuální, někdo dobře slyší na co nejširší filtr, někdo na nejužší, pro někoho jsou nejlepší HIFI sluchátka, pro jiného sluchátka od krystalky, či poslech "na reprák". Záleží na "software" mezi našima ušima. Pokud bude signál velmi slabý, takže se bude ztrácet v šumu, bude patrné "polykání" teček a čárek měsíční librací danou zjednodušeně řečeno nerovností jeho povrchu v kombinaci s jeho pohybem. V praxi je to tak, že se vám zdá, že protistanice špatně klíčuje. Mozek tyto výpadky do značné míry koriguje tím, že z útržků teček a čárek poskládá potřebnou informaci (jde vlastně o lidskou obdobu fce Deep Search z WSJT hi).

Pokud jsme přijali naší značku i značku W5UN, můžeme poslat report. Reporty se podávají systémem T,M,O. Při reportu T jsou signály slyšitelné, ale nesrozumitelné - spojení neplatí a v dnešní době se T již moc nepoužívá. Při M jsou signály těžko srozumitelné ale přijaté kompletně. Spojení platí. Při O je srozumitelnost dobrá a spojení platí. Občas se pracuje i systémem EME RST, kde posuzování se však neřídí S-metrem podle této tabulky:

Srozumitelnost:                                                                  Síla:

1 - nečitelné (přijato méně než 5 %)    1 - sotva znatelný signál
2 - těžko čitelné (5 až 25 %)       2 - velmi slabý signál
3 - čitelné s obtížemi (25 až 75 %)     3 - slabý signál
4 - čitelné bez obtíží (75 až 95 %)     4 - téměř dobrý signál
5 - perfektně citelné (přes 95 %)      5 - dobrý signál
                      6 - velmi dobrý signál

Report 339 a lepší odpovídá O, report 229 a lepší odpovídá M. Větší síla signálu než S6 se při amatérských zařízeních na 2m nevyskytuje.

MP3 ukázky signálů:

síla EME RST 559 - http://www.ok2kkw.com/eme/arrl_271007_dl9kr_ok1teh_70cm.mp3

síla "O" - http://ok1teh.nagano.cz/eme/k5gw_2m_231011.mp3

síla "M" -  http://ok1teh.nagano.cz/mp3/eme_mp3/2m/ra3aq_cq_170905.mp3

Na následujícím obrázku je ukázka CW signálu G3LTF přijímaného u OK1TEH na 432 MHz. Signál je v průměru asi 2dB nad úrovni šumu s velkým počtem silnějších špiček. Záznam ve vertikální ose reprezentuje asi 10s dlouhý záznam a jsou na něm dobře patrné krátkodobé úniky způsobené librací.

 

V našem případě bude vyslaná zpráva ve formátu:

W5UN de OK1TEH W5UN de OK1TEH (a posledních 30s periody) OOO OOO OOO K K K

Protistanice odpoví stejným formátem ale s R-reportem, tedy například:

OK1TEH de W5UN OK1TEH de W5UN RO RO RO RO RO RO RO K K K

Tím je jasné, že stanice nás slyší velmi dobře, takže na začátku periody se identifikujeme W5UN de OK1TEH a pak do konce periody dáváme RRR. W5UN nám pak odpoví

RRR 73 RRR 73 SK SK SK a spojení je ukončené.

2m EME anténa 48x10el u K5GW

Při posílání QSL lístu nesmíme zapomenout, že R není součástí reportu a na lístek se píše report bez něj, tedy například "O". Pokud si nejste stoprocentně jisti přijatými informacemi a tedy i platností QSO, QSL raději neposílejte, mezi EME komunitou byste byli za „trubku“. Zvykem je, že všechy QSL lístky se posílají výhradně via direct. Připomeňme si starý zvyk, že teprve výměnou QSL je EME QSO kompletní. Pokud chcete dát CQ, má to smysl jenom v případě, že máte dostatečně velký výkon a anténu, abyste slyšeli svoje vlastní odrazy.

Jaké stanice si vybrat na sked? Pokud máte jednu 9el yagi a 200W PA můžete zkusit IK3MAC, RA6AX - ex RN6BN, W5UN, KB8RQ, SV1BTR, K5GW, SP7DCS a RU1AA, s větší anténou pak i IK2DDR, I2FAK a další.

Určitě vás také bude možná zajímat, jaký je světový CW QRP EME rekord. Tímto rekordem bylo spojení mezi Garym, KB8RQ a Arniem, CO2KK, které bylo navázáno 2.ledna 1992. CO2KK během spojení užil dvě 5el Yagi antény a 21W. Toto spojení se ale podařilo především díky tomu, že byly mimořádně dobré podmínky a CO2KK využil Ground Gain, nebo spíše "See Gain" - tedy zesílení až 6dB.

Pro představu seznam mých CW EME spojení na 2m s jedinou 10el DK7ZB najdete zde:  http://ok1teh.nagano.cz/eme_log.htm#icw

Report z vašich případných EME QSO mi nezapomeňte poslat hi.Co nového se událo v EME provozu na spodních pásmech v OK a OM?

Odložme nyní teoretizování a pojďme k vašim reportům.

První se ozval Ivan, OK1IL:

V období říjen-listopad se mi podařil pouze přesun EME shacku z nevytápěné půdy do pokoje k ostatnímu zařízení pro KV. Hlavním problémem bylo protažení koaxu husím krkem pod podlahou, kam už se ale opravdu nic nevejde. Mazadlo Indulona je nenahraditelné (na protahování kabelů) :-).

Nová hračka je SDR Funcube dongle, britský školní projekt pro komunikaci s AMSATem, USB radio pro rozsah 64 až 1700 MHz. Poslední verze softwaru SDR-radio s Funcube a MAP65 od K1JT spolupracuje. To umožňuje skenovat 160kHz široký úsek 2m EME pásma. Na LiveCQ144 Funcube občas používá PA3FPQ jako PA3FPQ-H spot. U mne díky blízkosti ruzyňského letiště jsem měl místo EME ruzyňské letové dispečery. Pásmová propust před Funcubem to vyřešila. Hlavním problémem zůstává spousta birdies, krásně teď viditelných ve vodopádu. Jejich původ bude předmětem dalšího pátrání.

Za říjen a listopad se povedlo 82 nových inicializací, stav #168 od 17.3.t.r. Největším problémem byla expedice 8P9MS, kde jsem nebyl schopen řadu hodin zdekodovat jejich stopu i při signálu -22dB. Nakonec se přece jen zadařilo.

Jejich používaná kruhová polarizace mne dohnala k úvaze upravit napájení mojí H/V soustavy také pro kruhovou polarizaci, zvláště když odsazení horizontál-ní a vertikální antény na ráhně už mám stejně lambda/4. Realizace záleží na počasí.

Podařily se i některé další nové stanice: UN9L, VK3AXH, BD4SY, ZL2DX, WA5DJJ, K9MRI/P, LU1C, IS0/OK5EME, K1JT, ZS6OB, OY4TN, ZS1LS

73 Ivan OK1IL


Dík Ivane za report a congrats k pěkným QSO. Další EME report napsal Jirka, OK2PMS:

V poslední době nedošlo u mě k žádné změně vybavení. Práce na novém PA pokračují kvůli mému vytížení pomalu, ale již mám alespoň kompletně připravený nový 3,5kV VN zdroj. Co se týče provozu, byl jsem aktivní především během obou kol ARRL EME contestu, ale vždy jen jedno nedělní okno. V říjnu po výměně nového LNA jsem cvičně udělal 3 nové EU stanice a byl tak připraven na závod.

V prvním kole 23.10.2011 zmíněného závodu jsem se snažil především rozšířit sbírku initiálů a nejlépe přidat nějakou novou DXCC. Na Sardinii byla OK-DL expedice IS0/OK5EME a kluci produkovali nádherný signál s perfektním provozem. Sardinii a čtverec JN41 již sice mám, ale pres Měsíc ještě ne, tak mě spojení velmi potěšilo. Žádné dlouhé spojení třeba do VK mi nevyšlo, ale na druhou stranu jsem si připsal spojení s Martinem OK1UGA na zatím nejmenší EME QRB 128 km. Před polednem v NA okně jsem udělal spojení s AD4TJ z Virginie, což můj nový WAS. Celkem jsem za první kolo přidal 14 nových initiálů a 3 nové čtverce. Před listopadovým A1 contestem jsem místo testu příjmu před závodem na majácích udělal cvičně jedno spojení s OH2BC a následně shořelo žhavicí trafo v PA.

Na druhé listopadové kolo ARRL EME contestu jsem již měl PA připraven v plné kondici. Večer jsem do auta nastěhoval PA, o půlnoci vstal z postele a jel na EME QTH. Časově to mám již natrénováno a tak s východem Měsíce jsem QRV na pásmu a na zahřátí si dávám JS3CTQ a Wecome drink. Opět jako v prvním kole se zaměřuji na VK/ZL. Slyším 2 stanice ze ZL, ale nedaří se mi prorazil pile-up volajících. To v Austrálii jsem úspěšnější. Oproti předchozímu kolu již poměr-ně snadno dělám Rexe VK3OF a nedlouho po něm VK6WS. Když se mi do západu Mesíce v ZL nedaří, našel jsem čistou frekvenci a dal jsem se na výzvu. Dlouho nikdo nevolá a tak jsem se pustil do šroubování krytu PA. Občas jsem z pod stolu mrknul na obrazovku a najednou vidím, že mě volá VK2KU. Paráda a nový ODX 15805 km je doma. Konečně ale přichází hlavní bod programu a to pokus o spojení s expedicí 8P9MS. Měsíc již mají na Barbadosu také viditelný a na chatu oznamují, ze začínají dávat výzvu. Ladím tedy na ohlášený kmitočet 144.120, jsou tam a začínám je volat. I když se jednalo o jejich poslední den provozu, tak jsem stejně nepočítal s tak rychlým spojením. Přišel jsem jako druhý na radu a nová DXCC č. 68 je hotová. Takže mise splněna.  Na chatu jsem zlanařil Benniho TF3CY, aby se přeladil z jeho hvizdem zarušeného kmitočtu a podíval se po mé výzvě. Sice jsem viděl na monitoru jeho sig-nál, ale program odmítnul cokoli zdekódovat. Po spojení s F6HEO, který přinesl pro mě nový běžný EU čtverec JN17, jsem se přeladil na nový kmitočet TF3CY a nyní spojení proběhlo jako na drátkách a připisuji si další novou DXCC č. 69. Následně jsem si domluvil další sked s ZS2BK. Tentokrát jsem jej i pres jeho QRP 150W dekódoval velmi dobře a vždy jsem musel dlouho čekat, až se to podaří i na jihu Afriky. Určitě se jedná o mé časově nejdelší EME QSO - 26 minut. Správ-ně to ZS2BK označil jako horror QSO. S druhou etapou jsem velmi spokojen - 25 QSO, 17 initiálů, 9 nových čtverců a 2 DXCC. Bližší informace k ARRL contestu včetně náhledu obrazovek jsou na :
http://ok2pms.blogspot.com

Na závěr seznam nových initiálů:
UR7GO, OE3FVU, OE6IWG, 7K3LGC, RA0FCA, RA9J, RW9USA, LA8KV, PA2CHR, IS0/OK5EME, DP5G, OK1UGA, DC2MW, G4ZTR, AD4TJ, YO2LAM, UW1G, OH2BC, JS3CTQ, VK3OF, VK6WS, VK2KU, DL7UDA, RK9JR, IW3HVB, YU7TT, UX3LV, 8P9MS DXCC#68, HA8CL, DL2FCN, PA7RP, F6HEO, TF3CY DXCC#69, ZS2BK, K7MAC.

73! Jirka OK2PMS


TNX Jirko a congrats. Další kdo se ozval by Jarda OK1RD:

Zdravím Tě Matěji a rovněž všechny příznivce EME. Rozhodl jsem se napsat pár řádků o svých zkušenostech po roce testování spojení EME na 2m pásmu. Doufám, že sdělení mých zkušeností coby začátečníka na EME, by mohlo pomoci ostatním případným adeptům tohoto druhu komunikace a těm, jež jsou již zkušenými " pardy " EME šíření sdělit, jakým potížím se vyhnuli, aniž by o nich měli tušení. Ale po pořádku.

Na den přesně před rokem jsem se rozhodl doplnit svůj anténní systém 4x9el. pro 6-ti metrové pásmo o anténní systém na 2m EME. Na pásmu 6m jsem se začal nudit, protože vyjma šíření ES jsem už na EME 6m neměl koho udělat. Vybudoval jsem tudíž vcelku solidní anténní systém 12x10el. YU7EF a doufal, že spojení EME 2m bude hračkou. Jaké bylo mé překvapení, že systém 12-ti antén neposlouchal, jak by se dalo předpokládat. Moje ztráta na příjmu byla minimálně 10dB oproti známým EME stanicím a přitom bych měl slyšet nejméně o 5dB lépe. Jako nezkušený HAM na EME jsem hledal závadu u sebe. A samozřejmě bylo nalezeno několik závad pramenících z mých vlastních nezkušeností s touto technikou. Rád bych touto cestou poděkoval EME komunitě za pomoc jak radami, tak konkrétní pomoc v mém QTH a to zejména Vláďovi OK1VPZ, Matějovi OK1TEH, Zdeňkovi OK1DFC, Láďovi OK1DIX, Honzovi OK1BAF a za rady Standy OK1MS a Jindrovi OK1VR. Vyzkoušel jsem vše, co se dalo, demontoval antény 12x10el. a nahradil výkonnými křížovými anténami 4xDF7KF, ale stále žádné výrazné zlepšení.

Situace se v zásadě nezměnila ani po všem tom úsilí a finančních nákladech. Rušení v mém QTH není velké a tak se nebylo čeho "chytit " a najít příčinu pro-blému. Po všech zoufalých pokusech zlepšit příjem EME jsem se obrátil na ČTU a jeho odrušovací službu. Díky vstřícnosti šéfa pana Ing. Javůrka a aktivitě pracovníků střediska na Tehově bylo u mne a v okolí provedeno mnoho měření při výjezdech měřící techniky. Bylo zjištěno, že diskrétní rušení v mém QTH není vysoké, ale byla opakovaně naměřena "základní" úroveň šumu. Změřená úroveň rušení resp. šumového pozadí byla pokládána dle normy za tiché prostředí a proto lidé z ČTÚ mi neměli co odrušovat. Přesto velice děkuji pracovníkům odrušovací služby za pozitivní přístup k problému a vlastně i za to pro mne nepříjemné zjištění, které vedlo k závěru, že moje vyvýšené QTH, ze kterého vidím polovinu Prahy, není pro EME zřejmě ideální. Ponaučení z mého případu je, že zájemce o " práci " na EME si musí nejdříve vyzkoušet, zda-li jeho QTH je vůbec vhodné pro tento druh provozu. Šum pozadí (nemluvím o diskrétním rušení) by měl být co nejnižší. Nebezpečné na vysokém šumu pozadí, alespoň pro mne, bylo to, že jej nelze snadno odhalit. WSJT program totiž nastavuje nulovou úroveň na vlastní šum přijímací soustavy a je-li šum pozadí vysoký, potom dekódování je prováděno od této základní úrovně. A tak jsem se nemohl divit, že ostatní stanice dekódují o 10dB a více lépe než já ve svém domácím QTH. Zkrátka fyzika funguje, jen přijít na to jak.

Nová remote RX anténa OK1RD pro 2m EME

Po výše popsané anabázi jsem stál před rozhodnutím co dále, vrátit se na KV nebo pokračovat v EME? Rozhodl jsem se pokračovat a zainvestoval další antény, rotátor, PC atd. a opět za pomoci přátel vybudovat poslechové 2m EME pracoviště v EME-isticky nádherné kotlině pár desítek km za Prahou, ovládané dálkově. Samozřejmě jde o provizorní setup, antény jsou zatím nízko na zemí a v některých směrech míří do stromů a nepřijímají jak by měly, ale pro začátek to postačuje. Zaznamenával jsem úroveň dekódování v home QTH a remote QTH a došel k propastným rozdílům mezi QTH. Na identických anténách (t.j. 4x DF7KF) i ostatních přijímacích komponentech byly rozdíly v příjmu až 14dB ve prospěch tichého remote QTH. V průměru byly rozdíly trochu menší, nicméně i průměrných +6dB na remote QTH představuje pro provoz EME propastný rozdíl.

Nechci být příliš troufalý v tvrzení, že EME QSO pomocí WSJT v tichém QTH je až příliš jednoduché a navíc po doplnění výkonu do obou polarit antény a při použití příjmu pomocí SDR IQ+, kdy jsou vyhodnocovány signály obou polarit najednou bude realizace EME spojení ještě jednodušší. Spojení EME CW je samozřejmě o úplně něčem jiném. Doufám, že mnou popsané zkušenosti se začátky EME 2m ukáží ostatním zájemcům o tento druh hobby, jak se vyvarovat podobným problémům, nebo alespoň s čím se mohou setkat při zprovozňování EME pracoviště.

Na závěr jenom poznámka, že za rok činnosti na 2m EME a přes veškeré problémy jsem z domácího QTH udělal 74 zemí DXCC, ze začátku jde všechno rychle Hi. Na EME 6m to bylo jen 39 zemí DXCC, protože EME aktivita na 6m je oproti dvoumetru o dost nižší.

Přeji všem hodně úspěchů na EME a hlavně se vyhněte chybám, které jsem učinil já. Stály mne dost času i financí.

73 Jarda, OK1RD


Dík Jardo za report a mimo jiné Congrats k pěknému CW EME QSO s RI1FJL a GL v další činnosti.

K negativní zkušenosti OK1RD s vysokým šumovým pozadím velkého města bych chtěl připomenout jednoduchý test, který může posloužit k zhodnocení kvality Vašeho EME QTH. Nezapínejte jednou Váš PA a pro test otočte Vaše anténní relé (obvykle namontované u antény) tak, že společný koaxiální vývod anténního relé bude zapojen do LNA a RX cesty, zatímco na jeden vstup relé připojíte anténu a druhý vstup relé zakončete dobrým koaxiálním terminátorem. Zvedněte anténu do elevace cca 30 stupňů a pro různé azimuty si přepínejte relé mezi anténou a zakončovacím odporem a při vypnutém AVC přijímače pomocí WSJT sledujte úroveň šumového pozadí. Šumové pozadí při příjmu termického šumu z odporu by vždy mělo být výrazně větší, než při příjmu z antény. Pokud je tomu naopak, hledejte si pro Vaše EME pokusy raději jiné QTH. Ušetříte čas, nervy i peníze.

Další report přišel od Martina, OK1UGA:

V uplynulém období se toho moc nedělo. Zajímavý byl jen ARLL Contest, který má dvě kola. V prvním kole bylo docela živo. Bohužel je pro mě už velmi ob-tížné najít stanici kterou bych ještě neměl. Zajímavá pro mě byla naše expedice IS0/OK5EME. Na nové LFA antény měli fantastický signál. A pak se mi povedlo udělat stanici K9MRU/p z Iowy což pro mě byl stát do WASu. Milé bylo i QSO s OK2PMS na závratnou vzdálenost 123km HI. Přestože to tak zpočátku nevypa-dalo, nakonec se mi podařil cíl prolomení hranice 800 initů a 700 čtverců na 144MHz splnit. V druhém kole ARLL contestu jsem si udělal expedici 8P9MS což pro mě byla nová země. Měli velmi pěkný signál -15dB. A k mému milému překvapení na výzvu přišla stanice VK6WS ze západního břehu Austrálie. To mě velmi potěšilo.

Ráno se začaly objevovat další nové stanice ale bohužel přijel Slávek OK1CU s betonem, který bylo nutné okamžitě zpracovat. Když jsem se vrátil na pásmo bylo tam několik nových VK stanic, ale byl na ně pileup a měsíc už byl jen 5° nad obzorem, takže už jsem QSO nestihl. Proto jsem na EME QTH zajel ještě v neděli ráno, bohužel na pásmu ale pro mě nebylo nic nového takže jsem tam jel zbytečně.

Výpis nových stanic:
VK3OF, RA9J, IS0/OK5EME, VK3XQ, IW8RRF, YO2LAM, UN/DL9LBH, OK2PMS, IK1YLL, EA5CV, RD3F, K9MRI/p WAS#44, N8RPA, AJ4MV, WA7BBJ #700, VK6WS, 8P9MS DXCC#129, IW3HVB, K5GW, E77AR, W6YX.

Martin, OK1UGA

Díky Martine za příspěvek a GL.

Na závěr krátký přehled dělaných EME spojení z Prahy se single yagi u OK1TEH:

EME antény OK1TEH - 10el DK7ZB na 2m, 23el DK7ZB na 70cm

Na 10el dk7zb, která v Praze poslouchá o 6dB hůře, než stejná anténa umístěná na vesnici již nové intials příliš nepřibývají, ale pár pěkných 2m spojení se povedlo: F6GRB, Stig OZ4MM, po mnoha letech zkoušení konečně i UN9L čemuž pomohla i jeho nová 2x 14el xpol yagi, dále IZ3KGJ, pěkný signál měla i expedice IS0/OK5EME, během ARRL EME contestu jsem náhodou našel na 144,053 dávat CQ s pěkným CW signálem i K5GW, což je mimochodem již můj 26 čistě telegrafní initial a na JT65 randomu mě zavolal i W3SZ.

Když vyjela expedice 8P9MS z Barbadosu, první den jsem je nevolal, protože měli jen jednu 14el cross pol yagi a přes mohutný počáteční pile-up bych stejně neměl šanci. Po třech dnech hlídání jejich frekvence se mi konečně podařilo signál zdekódovat 13.listopadu ve 3h UTC ráno a 94. DXCC byla doma. Další stanicí v logu a vlastně i 360. initem byl US8ZAL. Před západem Měsíce se ještě na bandu objevila nová stanice VE3KH z FN03 s anténou 4x9el G0LFA Yagi a QSO bylo dílem okamžiku. Mimochodem VE3KH není na EME žádným nováčkem, jelikož je členem známého klubu VE3ONT, který v 90. letech jezdil EME s 46m parabolou na observatoři Algonquin. V následujících dnech pokračuje boj o zdolání 95. DXCC, bohužel skedy s TF3CY zatím neprošly.

V pásmu 70cm zatím žádná velká změna, potěšil pouze jako nová stanice K5GW, který dokončil novou 10m parabolu s cirkulárním ozařovačem a produkuje skutečně super signál. Sked jsme si dohodli na 27. října, v Praze již zapadal Měsíc nad Petřínem, ale spojení kupodivu celkem bez větších problémů prošlo, pro mě je to init již s pořadovým číslem 72 na 23el dk7zb z dílny OK2BJL. V ARRL EME contestu jsem krátce rozdal body SM4IVE a DL9KR, hrd OZ4MM a poprvé i SV1BTR (vše CW).

Toliko tedy k tomu, co se dělo na pásmech. Škoda, že jsem tentokrát nedostal reporty dalších EME stanic, m.j. také ze Slovenska. Takže snad příště.

A to je již tentokrát opravdu vše..
Na nové reporty a případné EME QSO se těší
Matěj, OK1TEH – ok1teh@seznam.cz

Napsáno pro Radiožurnál SZR 6/2011.

Většinu starších "EME oken" OK1TEH, napsaných pro RŽ, si můžete přečíst tady.