Postranní šumy u transceiveru K3 a nové QRM výzvy

Sideband noise of K3 transceiver and new QRM challenges

Z důvodu omezení vzájemného QRM v pásmu 144 (ale také 432) MHz se řada špičkových soutěžních stanic začíná vážně ohlížet po způsobech, jak tuto nepříjemnost řešit (1, 2). Bohužel i dnes se někteří "borci" chovají zcela sobecky a smějí se snahám VKV radioamatérů posunout parametry contestového zařízení  o několik řádů za meze oarametrů komerčních transceiverů, protože tvrdí, že generováním jisté míry "humusu" si čistí okolí vlastního kmitočtu od ostatních stanic, které by je mohly rušit. To je ovšem naprostý nesmysl, protože contestové stanice, jejichž operátoři používají oblíbený trik "všechny páčky do zatáčky" se umí navzájem intenzívně rušit i na vzdálenost 150km...

Po letech se tak někteří vrací k nápadu, uvedeném tady a aplikují jej v nových podmínkách. Současně probíhá vývoj ještě odolnějších směšovačů a transpozičních oscilátorů transvertorů s ještě nižším fázovým šumem. Radioamatérský provoz na VKV pásmech tak opět posouvá hranice možného...

Protože mezifrekvenční transceivery musí splňovat náročné podmínky VKV provozu, který je o mnoho řádů náročnější, než provoz na KV, technicky fundovaní radioamatéři hledají optimální sestavu contestového zařízení pro VKV závody. Ta se postupně ustaluje u mezifrekvenčního transceiveru Elecraft K3, případně Icom IC 756 PROIII - IC 7600 až  IC7800 a transvertoru, případně doplněného krystalovými MF filtry pro příjem i vysílání a budiči s výkonovými FETy. (například 1, 2, 3, 4 +, 5, atd...).

Klíčovým parametrem v problému elektromagnetické slučitelnosti blízkých stanic na VKV se tak stává postranní (fázový) šum oscilátorů - a to jak u vysílací QRO stanice (bývá považována za zdroj rušení), tak i u přijímačů QRP (rušené) stanice v její blízkosti. Tomu se také věnují měření postranního šumu transceiveru K3, uvedená níže.

Nelze ovšem nezapomenout, že zdrojů obtížného QRM může být mnohem více (například: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,k+,l,m,n,o,p,q,r,s,t,u,...), ovšem ne všichni radioamatéři se v této rozsáhlé problematice dostatečně orientují. Namísto dělání QSO s KV expedicemi tak mají radioamatéři opravdovou příležitost se fundovaně chopit jednoho z nejdůležitějších principů radioamatérství - sebevzdělávání! V současné době, v souvislosti s postupným přechodem radioamatérského VKV provozu od výkonových zesilovačů s elektronkami k plně polovodičovým PA totiž nastávají nové, dříve nečekané potíže. Například směrnice křivky poklesu vyších řádů intermodulačních produktů polovodičových PA je úplně jiná, než  u PA s výkononovými elektronkami... a navíc moderní mezifrekvenční transceivery s komplikovanými obvody vysílací cesty mají často problémy s několika dB překmity na nízkoúrovňovém transvertorovém výstupu, což vede k špičkovým výkonovým přetížením polovodičových PA a z toho plynoucího velmi nepříjemnému QRM. Ale to už je jiná historie a jistě se jí mnozí radioamatéři ještě budou věnovat dost a dost.

Takže pro dnešek se podívejte na průběh fázového šumu MF transceiveru Elecraft K3 na 21MHz bez a s mezifrekvenčním krystalovým filtrem. Je to opravdu podstatný rozdíl (zejména, pokud si uvědomíte, že měřicí metoda pod -155dBc/Hz už asi naráží na hranice svých možností). Je zřejmé, že postranní šum MF transceiveru s krystalovým filtrem e v kmitočtové vzdálenosti 50KHz od takové QRO stanice se již neuplatní a případné problémy se vzájemným QRM je nutno hledat jinde (viz odkazy výše).

A pokud by vás zajímalo, jak to vypadá na MF 14, případně 28 MHz, tak si z průběhu křivky postranního šumu nefiltrované K3 odečtěte 6dB (pro 14MHz), nebo naopak přidejte cca 5dB (pro 28MHz MF). To je zřejmě také důvodem, proč ve Slovinsku oblíbený transvertor Javorník má MF 14MHz a pro tuto nízkou MF nabízí dnes transvertor i DB6NT..

73! OK1VPZ

30.12.2012

 

Grafická příloha (tnx OM3TRN):

1.  průběh poklesu fázového šumu transceiveru K3 na pásmu 21MHz v závislosti na vzdálenosti od provozního kmitočtu vysílače..

 

2.  průběh poklesu fázového šumu transceiveru K3 na pásmu 21MHz filtrovaného pomocí tohoto krystalového MF filtru.

 

3.  průběh poklesu fázového šumu transceiveru K3 na pásmu 14MHz

 

4.  průběh poklesu fázového šumu transceiveru K3 na pásmu 28MHz v závislosti na vzdálenosti od provozního kmitočtu vysílače..