TROPO PODMÍNKY V OK 1972-1974

NOVÝ EVROPSKÝ (ZATÍM NEOFICIÁLNÍ) A ČESKOSLOVENSKÝ REKORD V PÁSMU 433 MHz

    Ochlazující obrázek pro nastávající teplé dny. OK1AIB zbavuje námrazy anténu pro 145 MHz v říjnu 1972 na Sněžce. Foto OK1AGE

vytvořila stanice OK1KIR/p z Klínovce ve čtverci GK45d navázáním spojení se stanicí OH2BEW z Helsinek MU66a při UHF/SHF Contestu 1972 dne 8. 10. 1972. Překlenutá vzdálenost činí 1.335 km.

Po více než 7 letech byl překonán československý rekord v pásmu 70 cm. Zato tak výrazně, že byla posunuta i hranice evropského rekordu. Postaraly se o to přede vším stanice OK1AIB/P (nyní OK1CA) na Sněžce spojením s UR2 a krátce na to s OH2BEW. I tento rekord měl trvání pouze několik hodin. Byl nakonec překonán stanicí OK1KIR s toutéž finskou stanicí. Bude-li tento evropský rekord uznán, bude to po prvé v historii, kdy československá stanice bude jeho spoludržitelem na 433 MHz. Prvá spojení na 433 MHz s následujícími zeměmi: UR2EQ, UP2BBC a OH2BEW navázal dne 8. 10. 1972 OK1AIB/p. Jemu i novým držitelům rekordů congrats! QSO by se jistě Frantovi podařilo i do UQ2 a UA1. Tam však nebyla žádná stanice na 433 MHz.

Rekord i prvá spojení se zahraničím jsou jistě ve správných rukách. UHF tým OK1KIR je dostatečně znám všem UHF amatérům (závody, rekordy, pořádání UHF semináře, publicistická činnost atd.). Málokdo však zná tváře nebo značky těch, kteří tento tým vedou. Největší podíl na úspěchu mají hlavně konstruktéři vynikajícího zařízení. Jsou to Antonín Jelínek OK1DAl, Jiří Vaňourek OK1DCI a ing. Vladimír Mašek OK1DAK. Zařízení po dobu rekordního spojení obsluhovali první dva, třetí byl bohužel na vojenském cvičení.

František Střihavka OK1AIB je zase znám svým hlídáním DX podmínek ze Sněžky. Není maličkost na Sněžku od Kladna tak často jezdit a hlídat podmínky. Občas, když ujede poslední lanovka a autobus, jít pěšky až do Trutnova na první ranní autobus.

Podrobnější komentář k výsledkům UHF/SHF Region I Contestu 1972 přineseme spolu s přehledem spojení na 145 MHz z výborných condx začátkem října 1972 v příštím čísle RZ.

OK1PG
Říjen 1972 a UHF/SHF Contest

145 MHz

OK1AEV - OH3WU/P, 5BBM, OZ1OP, 8SL, 9OR, 9RW, SM7DEZ, 7DTE a UT5DL.                        OK1AOV - OZ1OF, 9OR a SM6CYZ/7.

OK1DKM - OZ8SL,SM7COI a 7EHK.               OK1MG - OH2AXZ ‚2BEW ‚UP2BA ‚UB2CO a SM7.                          OK1VAM - SM7EHK.

OK1VCW - OH2AXZ ‚OZ7LX,SL6BH ‚ ‚7DKY ‚7EHK a SP2DX.                                              OK1VHK - SM7BIB, 7CMY,7DKT a SP1FPG.

OK1VKA - s E180F na PA měl QSO s SM7CMV.              OK1VIF - OZ9RU ‚SM6CYZ/7 ‚ 6ENG ‚ 7DEZ ‚ 7DLK ‚7DKI ‚ 7095 ‚7EHI a 7EPD.

  
Druhá sada antén OK1FBI/p pro 145 MHz a OK1AIB/p pro 433 MHz při letošním I. subregionálním závodě na Sněžce. Původně postavené antény nevydržely námrazu v noci před závodem. Vpravo od nich čtyři dipóly vysílací antény převáděče OK0A.

OK1WBK - OZ1OF, 9OR, SM6CYZ/7 a 7CMY                  OK1WDR - OZ5NM,SM7CMV a nedokončil UP2BA.

OK3CDI - IE2OML, 3HJW/3, 3LFA, 3WBA, UC2AAB, 2LQ, slyšel - SV1AD/1 a SV1USA/1 - KA09g.

OK1AGE/P, 1AUB/P a 1FBI/p - všichni Sněžka HK29b - OH2AXZ, 2BEW, 0NC, SM1, 4, 5, 6, 7, UA1DZ, 1WA, UP2BA, 2BBC, UQ2IV, RQ2GDR, UR2AO, 2CO, 2CQ, 2HD a 2QB

OK1APW/P - OH2AXZ ‚PA0LSC, SL6AL, SM5BUZ ‚5DJH‚ SM6 ‚SM7 ‚UC2AAB ‚2LQ ‚UK2GAX ‚UP2BA ‚ 2BBC ‚2PAU, 2PU ‚UQ2AO ‚2IV ‚RQ2GDR ‚UR2CO 2HD ‚2QB a RR2TDL.

OK1AQT/P a OK1VMS/P - oba Klínovec GK45a - OH2GY jen 1AQT, OZ3TQ, SK6AB, SL6BH, SM6ENG/6, 7COI, 7DTT, 7EHK, SP1UX a slyšeli OH0 a UT5DL.

OK1BMW/p - OH2AXZ ‚ 2BEW, OZ1OF, 7LX, SL6BH, SM1CIO, SM6CYZ/6, 7DKY, 7EHK, 7EY, SP1AYY, 1FPG 1JX, 2DX, 2EFO‚ UR2CO 2EQ, 2DZ.

OK1PG/P - SL6BH SM1CIO SM5DJH, 7BYU, 7CBT ‚7DEZ ‚ 7DTE, 7EHI, 7EHK, 7DQB, SP1FPG, 2DX, UP2BBC, UR2CO a RQ2GDR.

OK1QI/P a 1ARX/P - oba Praděd IK77h - OH2AXZ, 2GY,2RK, 3YS, 0NC, OZ5NM, SM1CIO, 7EHK, UC2AAB ‚UR2AO‚ 2CO‚ 2DZ‚ 2HD‚ 2NW a slyšeli UA3OML.

OK3HO/P - DK5CU/P, DM4RA ‚OZ5NM, 6OL, 8SL, 9OR ‚SM6DVG, 7BUZ, 7BAE ‚ 7DTE ‚SP1AAY, 1JX ‚UP2BBC.

UT5DL - DK1KWA‚ OE1XXA ‚ 2OML, 3GWC/3 ‚3HJW/3 ‚ 3LFA ‚3WBA, 3XUA/3 ‚SM7BAE a z českých stanic pouze OK2KUM.

433 MHz

OK1AIB/p - OH2BEW 1200 km, OZ7LX, SM6CSO, 6ESG ‚UP2BBC,UR2AO 1112 km, 2CQ 1020 km, 2EQ 1143 km, 2HD a 2QB 1075 km.

OK1APW/P - UP2BBC.                   OK1KIR/P - OH2BEW 1334 km ‚OZ1OZ ‚SM7BAE a UR2HD                                OK1KTL/P - F2TU.

OK1QI/P - UP2BBC a UR2HD.         OK2VUF/P - YU2RJDU.              OH3HO/P - OE3XUA/3,OK1AI,1AIB/P, 1KIR/P, 1KKL/P, a SP6BPR.

Několik let očekávané podmínky ve směru na pobaltské a skandinávské země se konečně dostavily ve dnech 7. a 8. října minulého roku. Shodou okolností ve stejných dnech probíhal regionální UHF/SHF Contest 1972. Výsledkem toho byl třikrát překonaný československý a jednou evropský rekord v pásmu 433 MHz. Kromě toho mnoho stanic na 145 MHz i 433 MHz navázalo spojení s novými zeměmi a v řadě případů si zlepšily své ODX i MDX km. Od počátku týdne se přesouvala ze západu na východ tlaková výše, která se na konec usadila nad Pobaltím. Již 5. a 6. října bylo navázáno mnoho pěkných spojení ze střední Evropy do Anglie a Skotska. Z Berlína dokonce spojení do Skotska na 70 cm. Z našich stanic toho využil snad jediný OK1MBS SSB spojením s GM8FFX ve čtverci YR50. Spojení navázaná ve dnech 7. a 8. října jsou uvedena v tab. na předcházející straně a jsou to ovšem jen ta, o kterých jsem se dozvěděl. Některé stanice však neodpověděly ani na písemné žádosti. Informace o rekordních spojeních byla již v minulém čísle RZ. 17. října byla obdobná situace směrem na západ. Několik OE stanic pracovalo v podvečerních hodinách s G a GW. Nejsou však žádné zprávy, že by se to podařilo nějaké naší stanici.

OK1PG

Meteorologická situace dne 8. října 1972 v odpoledních hodinách v době kdy byl několikrát překonán československý rekord a evropský rekord v pásmu 433 MHz a kdy bylo navázáno mnoho pěkných spojení na 145 MHz a osobních rekordů na tomto pásmu - viz předcházející tabulka s článkem a VKV rubrika v RZ 1/1973. Podklady pro tuto mapu připravil OK1QI

EVROPSKÝ VKV SVÁTEK V LEDNU 1974.

 

Očekávané zlepšení tropo podmínek, téměř pravidelné každý podzim, v roce 1973 bylo marné. O to příjemnější bylo překvapení z meteorologické situace ve dnech 19-21. ledna. Již během první poloviny ledna pracoval OK1OA se vzdálenějšími DL stanicemi a podle Jirkových slov by velmi uvítaly větší aktivitu OK stanic. Systematické DX práci se u nás věnuje jen velmi malá část stanic - viz poznámku OK2WDC v „OSCAR 6 po 5000 obězích“ RZ 1/74 str. 15. Nejvýrazněji se to projevilo ve dnech 20. a 21. ledna t. r., kdy bylo na pásmu podstatně méně stanic než mohlo být. Ty, které byly, si však přišly na své.

Jaká v této době byla meteorologická situace ukazuje mapa, ke které dodal podklady OK1QI. Plnými čarami jsou označeny fronty o tlakové útvary v 0100 SEČ 20.1. 1974, přerušovanými v 0100 SEČ 21.1.1974.

Řídícím útvarem dne 20. 1. byla tlaková výše nad Francií, kam se přesunula z Biskajského zálivu. Teplý vzduch ze západního pobřeží Afriky proudil přes severní Anglii do střední Evropy. U nás bylo dne 19. 1. silné severozápadní proudění, které o den později pozvolna v Čechách sláblo a je nízká inversní oblačnost (teplý vzduch ve výšce nad studenou pevninou). 19. 1. nás rychle přechází teplá fronta, v neděli 20. 1. je nad jižním Polskem studená fronta, naše území je pod vlivem výškového proudění teplého vzduchu od SZ, protrhává se inversní oblačnost a slábne vítr. V pondělí je naše území pod vlivem oblasti slábnoucí tlakové výše.

Průběh teplot: zem +5 °C, 700 m, 0 °C, 1100-2000 m +10 °C. V poledních hodinách nastává od SZ nasouvání oblačnosti typu cirrus - předzvěst konce DX podmínek. Horské masivy nad 1000 m byly nad oblačností. Z vrcholu Sněžky bylo prý vidět až na Praděd a Klínovec. Podle sdělení meteorologů došlo k této situaci po prvé od 8. 11. 1966. Nyní co a kdo udělal.

Stálé QTH

OK1AAZ: G3LTF

OK1AGC: s 3 W OSO s PA0CSL.

OK1ATQ: 25xG ze čtverců ZL, ZM, AL, ZK, YL, ZN, AM, 8xPA0, 4xF, 5xSM a 1xOH0.

OK1MG: G5YV, 3CCH, 3LTF, 3XWZ, 3HCV, 5UM, 3AWL (ZO14g), 3NHE, 6PG a 4xPA0, 1xF, 6xSM či OZ8SL.

OK1MJB: G6OX, G3ZMN, G3DAO a F6CVN.

OK1OA: G3FIJ, JIJ/p, CCH, LTF, XWZ, XGS. DAO, DAH, XJS, WZT, JVL, G4BBI, APJ, AWL, G5UM, G6OX, GN, PG, G8CSN, GP, KDG, EYO, GMU, HJF, CKZ, DHD, BCX, ALM  ve čtvercích AL, AM, XK, YK, YO, ZL, ZK, ZM a ZN. 34 stanic F z nichž nejvzdálenější byly ve čtvercích YH, YI, ZG, ZH, AH, BH a BJ. 5xOZ, 2xSM, 1xOZ, 16xHB9 a DL stanice z nejvzdálenějších čtverců.

OK1QI: G3LTF, G3JQI, G3DAH, F8SQ, F9FT, PA0LSC, DK4TG a DL6EK.

OK1VAM: G2CIW, G3LTF, G6OX s SM7DTT.

OK1VCW: G2CIW, G3DOA, G3LTF, G3WZT, OZ8SL, SP1FPG a DJ5BV.

OK1VHK: OH0NC, Jirkova 33. země!

OK1VIF: G3NYM. XFA, JIJ/p, ZBY, G4CTF, 4APJ/p, G8BXC/p, ALM/p, GVU, EYO/p, 8CSN, 8AOB, 8DNZ, 8DNK, F1CVO, COO, COF, BFO, ClO, BQK, AWT, CCP, YM, AEA, BBY, 6CGJ, CRP, 5ZA, 9ZW, PA0PSD, THT, RDY, LX1SI, DU, ON5VUA, 6HG, OZ5TE, 8SL, JV, SM5AII, 7DEZ, WT a SM0DRV.

OK2TU: G8GP, G3XJS, G3IOR, G3AKF, G3WZT, G2ATM, G3ZMD, G3JVL, G3AUS, G3ZIG, PA0RDY, LSC, VV, AWL, F6CVN, ON6CE, SM6EOC, 7DKF, DTT, DJ5BV a 2LF.

   OK1AIY v r. 1972 u SSB zařízení pro 2m, vpravo pro 70 cm. Stejné zařízení bylo použito i během tropo podmínek v lednu 1974.

Přechodné QTH:

OK1AIY/p: G3PHO, JHM, PBV, XFA, XGS, BhW, IOR, OBP, OUF, XJS, G4BBI, ANS/p, G6NB, G8FC/p, FCD, FZB/p, BXC/p, FUF, DNK, BCL, AFK, ECK, HOH, GKA, HQJ, EVU, CFZ, GW4BXE (YL21a), F1COF, YM, BGI, BJL, CCN, BRM (čtverec Yl a 1 Watt!), KBO, ADF, BHL, AVQ, CCP, BDN, CMJ, ATI, BQP, BQK,, CCC, AUQ, UO, ACN, AWM, F2BA, XC, LQY, TU, F3KH, F5ZA, F6CPR, CGJ, CNH, CER, ADY, AVG, BHC, BWF, F8CSN, EYO/p, ZW, SQ, F9FT, 5xPA0, 12xHB9.

Na 433 MHz měl Pavel spojení s G3CFQ/p (ZN69f), G3LQR (AM58J), G3LTF (AL23j) a HB9RG.

OK1ASG/p: F8SQ a G3LTF.

OK1PG/p: G3LTF, F8SQ, F6CVN, OZ5TE, SM7DTT, SM7DKF, SM0DRV, SM7DEZ a SM7WT.

V pondělí 21. 1 ve 1410 byl zaslechnut DK1KR z Hamburku ve spojení se španělskou stanici EA1EB. Podle neověřené informace pracoval OK1IWS též s Monakem a San Marinem. Přesné informace se již do uzávěrky tohoto čísla RZ nepodařilo zjistit. S dalšími informacemi o těchto mimořádných podmínkách seznámím čtenáře opět v dalších číslech RZ

OK1PG

LOG OK1AIY/P HK28c - 20/21. leden 1974

SPOJENÍ PŘI DÁLKOVÉM ŠÍŘENÍ VKV ODRAZEM LOMEM OD INVERZNÍCH VRSTEV  V TROPOSFÉŘE

...Fyzikální podstata vzniku vlnovodného kanálu je vidět na následujícím modelu Azorské anticyklóny. Za spolupůsobení tlakové níže 965 mb rozebereme průběh jednotlivých dnů tohoto jevu, vznik a úlohu přízemní i výškové inverze.

Obr. 12 Povětrnostní situace 20.1.1974

Předpokladem vzniku uvedeného vlnovodného kanálu je existence rozsáhlé a stabilní tlakové výše, jako příklad jsme si vybrali situaci 17. až 21. ledna 1974, která je na obr. 12. Pomalý postup anticyklóny je nutný k vytvoření dostatečného času, který je potřebný pro vytvoření přízemní inverze. Tato anticyklóna je řídícím útvarem a nutí frontální vlny aby ji obcházely. V anticyklóně je první dva dny slunečné počasí. Za jasné noci se zemský povrch vyzařováním tepla silně ochladí a vznikne přízemní inverze. O takto ochlazený zemský povrch se ochlazuje přízemní vrstva vzduchu a teplota vzduchu je pak nejnižší těsně u země a stoupá s výškou. Tím se přízemní atmosféra stává stabilní, vertikální proudy v ní zanikají a tvoří se pravidelná mlha. Velké část nečistot zůstává pod hranicí inverze. Při televizním vysílání předpovědi počasí, vidíme na snímku z družice, že mlha je nad územím v celé anticyklóně.

Vzhledem k tomu, že anticyklóna je řídícím útvarem nutí jednotlivé fronty z Atlantiku, aby ‚ji obcházely severně. Cirkulace kolem anticyklóny probíhá ve směru hodinových ručiček Všimněme si postavení tlakové níže 965 mb. Cirkulace kolem tlakové níže probíhá proti směru hodinových ručiček. Postavení obou útvarů a jejich cirkulace podle svých extrémně rozdílných hodnot způsobí velice rychlý přísun velké masy teplého vzduchu. Zjistíme, že postavení tlakové níže napomáhá rychlé cirkulaci. Teplý vzduch se nasouvá nad zimní evropský kontinent již 18. ledna v odpoledních hodinách ve výšce 3 500 metrů. Další den tento jev pokračuje. Vzhledem k tomu, že proud masy teplého vzduchu proudí od západních hranic Afriky je jeho teplota velká. Proudění vzduchu probíhá po směru izobar. Dne 19. ledna přechází přes Čechy od západu teplá fronta. Za ní se vytváří inverze a troposférický vlnovod. 20. ledna v odpoledních hodinách je slyšet plné pásmo stanic vzdálených přes 1000 km se kterými je možno pracovat i z nevýhodně položených stanovišť. Tam, kde se vlnovod svým koncem přibližuje k zemskému povrchu, můžeme do něj vniknout a uskutečnit spojení až na druhou stranu tlakové výše do míst, kde se vlnovod opět přibližuje k zemi. Další den 21. ledna je tlaková výše nad střední Evropou. Také tlaková níže nad Finskem přijímá teplý vzduch ke svému vyplnění a délka vlnovodného kanálu dosahuje dalšího prodloužení. DK1KR pracuje ve 14,10UTC se španělskou stanicí EA1EB. Mezi nejpozoruhodnější je zpráva F8KD, který 21. ledne večer mimo evropských stanic až po Finsko slyšel stanici 5T5YL která pracovala se stanicí CN8. 5T5 je Mauretánie v západní Africe a vzdálenost mezi F8KD a 5T5 byla 3782 km. České stanice pracovaly v pásmu 145 a 433 MHz. Nejvíce spojení se uskutečnilo po směru izobar, na vzdálenost až 1500 km.

Skutečnost výskytu inverze potvrzují radiosondážní měření na trase uvedeného vlnovodného kanálu dne 19. až 21.1.1974. Obr. 13 uvádí pravděpodobnost výskytu inverzí a velmi dobrých podmínek dálkového troposférického šíření velmi krátkých vln.

Obr. 13 Pravděpodobnost výskytu inverzí a dobrých podmínek dálkového šíření VKV v jednotlivých měsících roku

Tab. 3

Radiosondážní měření - výstupy na trase vlnovodného kanálu ve dnech 19. až 21. 1. 1974OK2QI 

Ještě lednové tropo podmínky

Snad největší senzací je zpráva F8KD. Ten v okolí Paříže zaslechl 21. 1. ve 2300 GMT v SSB podpásmu, mimo zajímavých evropských stanic (až po OH), SSB stanici s ženským hlasem, která se hlásila pod značkou 5T5YL. Považoval to za žert, protože poslouchal pouze na dipól pod střechou, ale i tak poslechovou zprávu stanici 5T5YL poslal. Jak byl překvapen, když 5T5YL - XYL 5T5AD - poslechovou zprávu potvrdila. V tuto dobu pracovala na 145 MHz se stanicí v CN8. VKV amatérům připomínám, že 5T5 je Mauretánie v západní Africe, stát poměrně vzácný i na KV a vzdálenost mezi stanicemi byla 3782 km! DL7QY z Berlína pracoval s 65 F a G stanicemi na 145 MHz a na 433 MHz s: SM5LE JT51e, SM5AII lT60c, G8AGU/p YL71j, G3LQR a G3LTF. Na 1296 MHz spojení s G3LTF se nepovedlo. Zda byla skutečně navázána nějaká první spojení z Československa na 145 MHz zatím nevím, OK1lWS se do uzávěrky tohoto čísla ještě nepochlubil.

Během těchto dobrých DX podmínek se dalo pracovat s DX stanicemi i z horších stálých QTH přes převáděče. Mnoho našich stanic pracovalo přes OK0A na Sněžce se stanicemi OZ8SL a SM7WT. 21.1. byly v našem převáděči OK0A zaslechnuty dvě francouzské stanice. Na volání našich stanic však nereagovaly a pracovaly zřejmě náhodou na vstupním kmitočtu OK0A. DX spojení se mohlo navázat ještě více při větší kázni a ohleduplnosti a lepší organizaci provozu.

Stanice OK1VAM a OK1PG pracovaly přes převáděč DB0XM - Hoher Meissner ve čtverci EL70a. Nejvíce spojení navázal OK1VAM. Pracoval s OZ, PA a DL. Za zmínku stojí způsob provozu přes tento převáděč. Řídící stanice DJ3VC volala výzvu pouze pro DX. Ozvala-li se nějaká DX stanice, řídící stanice předala nezbytné informace o převáděči a volající stanice se „představila pro všechny na převáděči a potom se u mikrofonů svých stanic vystřídali všichni účastnici kroužku. Obdobný provoz byl i na DB0DX, přes který pracoval mimo jiné i OK1VIF. Ten navázal též řadu spojení se stanicemi v OZ, F, PA a HB. Já jsem pouze přes tento převáděč poslouchal a slyšel jsem mnoho stanic z různých zemí včetně Anglie. Převáděč pracuje v kanálu R2 (145, 050/145, 650 MHz) na Feldbergu v pohoří Taunus ve čtverci EK63h. Za zmínku stojí několik technických údajů. Převáděč má dva přijímače. Oba mají všesměrové antény, jeden horizontální a druhý vertikální. Oba anténní systémy mají pro své polarisace zisk 7—8 dB a vyhodnocovací zařízení přepíná modulační vstup vysílače k přijímači se silnějším signálem. Vysílač (výkon se neuvádí) pracuje také do podobné antény s horizontální polarisací. Přijímač nemá umlčovač a bylo velmi dobře slyšet, jak většina stanic z G přichází s únikem různě dlouhým a silným.

Dobrý anténní systém je to, co ještě chybí našim převáděčům,. Teoretických pod kladů je dost. Chtělo by to jen několik ochotných a šikovných rukou, které by takto pomohly zvětšit jejich dosah. Konstruktéři převáděčů sami opravdu na všechno nestačí a je to práce pro nás pro všechny. Příští číslo RZ přinese rozsáhlejší zprávu o našich převáděčích a zapamatujte si zatím toto desatero slušného chování na lineárním převáděči OK0A:

1. Nejprve poslouchej a potom vysílej. Tím nebudeš rušen o nebudeš rušit.
2. Nikdy nevolej výzvu, pouze se ohlaš svojí značkou. Je-li převáděč už zapnut, volej maximálně 5 vteřin o volání neopakuj dříve než po 15 vteřinách poslechu.
3. Nepřetěžuj převáděč silným signálem. Používej jen takový vyzářený výkon (ERP), který je pro dobrou komunikaci nutný.
4. Dávej přednost FONE provozu, je rychlejší. Teprve když se nedaří spojení FONE, přejdi na CW.
5. V době si provozu přejdi na přímé spojení, nebo na jiný převáděč, když předpokládáš delší spojení. Není-li to možné, omez spojení na maximální dobu 2 minut.
6. Dávej přednost DX stanicím - vzdáleným alespoň 200 km od převáděče.
7. Pondělky od 2000 SEČ jsou vyhrazeny na vzájemnou výměnu sportovních a technických informací.
8. Každý den mezi 2130-2200 SEČ je doba vyhrazená pouze pro DX spojení.
9. Nepoužívej kanál převáděče k nastavování vysílače, modulace a ani k jiným zkouškám,
10. Dodržuj tyto pokyny a pokyny řídících stanic. Těmi jsou OK1MBS, OK1MG, OK1VAM, OK1AVK a OK1PG, nebo stanice, kterou někdo z těchto pěti určí na omezenou dobu.

OK1PG


VKV v SSSR

Podle tabulky ODX na 145 MHz uveřejněné v SSSR v loňském roce, jsou tři stanice které navázaly spojení přes 2000 km. Jsou to UA1DZ o UG6AD 2300 km a UA1MC 2130 km. Dále následuje 38 stanic s více než 1000 km. S vyjímkou UW6MA, UA3BB a UA3UAA jsou to všechno stanice z Pobaltí a Ukrajiny. Na 433 MHz má těchto 5 stanic spojení přes 1000 km: UR2EQ 1132, UR2AO 1092, UR2QB 1062, UR2HD 1038 a UR2CQ 1007. UR2HD pracoval s 10 zeměmi a UR2CQ s 8.

UA3LBO ze Smolenska (byl i u nás slyšet tropo v roce 1972) pracuje nejen na 145 MHz ale i na 433 MHz, kde má již 70 spojení.

V Murmansku jsou qrv UA1ZO a UA1ZV každý den ve 2000 GMT. Používají 10 Y a TX s GU32.

O PZ koIem 1. 4. 73 se píše ve většině časopisů jako o radiově nejlepší vůbec. UR2BU navázal celkem 35 spojení s 12 zeměmi, nejdelší vzdálenost 1850 km. UA1WW 82 spojení s 13 zeměmi o slyšel i OY2 stanici. UR2EQ 20 spojení, nejlepší s GW3. Několik spojení se podařilo též stanici UA3SAR z Rjazaně a stanicím RC2CKF a RC2AIA z Bělorusi.

V srpnu 1973 byl ve Vylgejarve již 3. sjezd VKV amatérů Estonské SSR. Jeho součástí bylo několik přednášek.

OK1PG


Ještě leden a březen 1974

   

Pro ještě lepší ilustraci lednových podmínek otiskujeme monoskop, který 21 ledna kolem 16. hodiny přijímal OK1-3125 v Dubči u Prahy. Monoskop druhého programu švédské televize přijímal s anténou 25 LY, u které měl předzesilovač s AF279; podle stupnice u kanálového voliče v okolí 40. TV kanálu.

 

Je sice již červen, kdy čtete tyto řádky, ale rád bych se ještě vrátil k tropo podmínkám kolem letošního 21. ledna a o kterých se všeobecně říká, že to byly zřejmě nejlepší tropo podmínky od konce druhé světové války. Toto označení nebude asi nejpřesnější, protože podobné podmínky byly také v roce 1964, dokonce trvaly déle, ale větší množství letošních spojení bude mít zřejmě základ v daleko rozšířenějším SSB provozu v dnešních dnech. Že to chodilo nejen na amatérských pásmech, ukazuje fotografie monoskopu pořízená OK1-3125 na kmitočtech mezí 70 a 23 cm. Protože nám jde nejen o VKV šíření na amatérských pásmech, pošlete nám zprávu nebo fotografii i vy, kteří se zabýváte dálkovým příjmem TV.

Nejdříve tedy výčet spojení na amatérských UHF a SHF pásmech:

Na 2304 MHz bylo uskutečněno spojení mezi DJ2HF (DL26b) a G3LQR (AM58f) Na 1296 MHz bylo těchto spojení již více. Nejdelší mezi OE2OML ve čtverci GH16e a G4BEL na vzdálenost 1028 km! G4BEL pracoval ta s OZ9FR a ten měl ještě spojení s G4BYV. OE2OML měl ještě spojení s PA0SSB ve čtverci BL60. G3LQR a G3LTF měli qso s DJ4AU (EK64a), DL3NQ (EJ34j), DJ8QL (EK72) a DJ2ZC.

Na 433 MHz uvedu spojení stanic nedaleko nás s neobvyklými zeměmi pro toto pásmo. DK2DPX v EK64c pracoval s GW3UCB/p (YN75f) a GW8AWS/p (YN65h). S těmito GW stanicemi pracovaly i stanice DJ1CR (Fi59a) DL7HR (Fi59J), který pracoal s dalšími 12 G stanicemi. DK2LR v FH34j pracoval s SM5LE v JT51j - qrb 1400 km.

A ještě něco ke 145 MHz. DL0MI na severu SRN ve čtverci FO65j nedokončil spojení se stanicí EA6, což jsou Baleárské ostrovy. DK5PD s 15 W vysílačem a HB9CV anténou pracoval z přechodného qth asi 640 m. n. m s 80 DX stanicemi, například s GI3WTG (WO58h), GM (YP), 3xGW a 2xGC. DB5NA (EJ20d) slyšel velmi dobře EI5BM. Snad nejdelší spojení na 145 MHz bylo dosaženo na vzdálenost 2000 km mezi stanicemi SM5AGM (JT) a F5JC (ZG). SM5BSZ poslouchal ve Stockholmu stanici EA3. Jiná SM stanice zase zaslechla EA3KS (BB41d - Barcelona). OZ5TE také slyšel EA3KS a jednu CT1 stanici ve spojení s DL. HB9QQ se podařilo qso dokonce s GD stanicí. Za zmínku stojí to, že SWL z OE poslouchal jednu PA0 stanici, jak volá přes náš převáděč OK0B! Několik týdnů potom, 16.března kolem 1730 GMT, bylo navázáno mnoho spojení odrazem od polární záře. Že jsme zaspali, ukazují spojení stanic položených jižněji než jsou naše zeměpisné šířky. Například DJ2RE (EJ14j) a dokonce HB9QQ v EH čtverci, kteří navázali s OZ, SM a GM. Antény těchto stanic tentokrát směřovaly na SSV, odkud byl signál odražený od PZ nejsilnější. Ze Skandinávie bylo qrv mnoho stanic ze vzácnějších qth čtverců, například z FT HT IT JU MU NU EX HX YR ZN a HS.

OK1PG

RZ 3-4/1971 (pro stránky OK2KKW přepsal OK1TEH)