Před časem jsme zde uvedli návrhy na změny na VKV pásmech, navržené k diskusi 
a případnému schválení na konferenci IARU 1.Regionu, která se uskuteční v San Marinu.
Na webové stránce http://home.hccnet.nl/a.dogterom/Marino/sm.htm byly zveřejněny 
náměty, které jsou připraveny k diskusi na konferenci IARU, která se uskuteční v závěru t.r.
Uvedli jsme zde některé z těchto sporných návrhů, které by rozhodně měly být více diskutovány v široké
evropské komunitě VHF/UHF/SHF radioamatérů. Nějaká diskuse k těmto otázkám se údajně chystá také
v ČRK. Protože však jednání funkcionářů ČRK obvykle nejsou otevřena nečlenům této organizace, bylo by 
podle všeho vhodné, aby také ostatní radioamatéři, kterých v ČR rozhodně není málo a které ČRK nezastupuje, 
mohli vyjádřit svůj nezávislý názor, který by byl na konferenci v San Marinu slyšet. Výsledky tohoto hlasování 
tedy hodláme předat i dalším VKV manažerům ostatních evropských zemí.
Nyní zde uvádíme výsledky vašeho hlasování, kterého se zúčastnilo nejméně 64 respondentů
___________________________________________________________________________
O těchto návrzích jste hlasovali v termínu od 16 června do 31 července takto:
Návrh - předkladatel - téma:
---------------------------------------------------------------------------
C5.10  RSGB      Umístění volacího kmitočtu pro MS WSJT:
  >>> Měl by být přijat samozřejmě oficiální QRG pro WSJT. A protože to je 
digitální druh provozu, 144.370 není v tuto chvíli optimální. 144.390 by mohl
být lepší, i když je již příliž blízko majákovému pásmu.
C5.16  VERON     WSTJ v bandplánu 145 MHz 
  > WSJT-Volací-QRG by měl být na kmitočtu 144.370 MHz

C5.21  SRAL       144,140-144,160 MHz segment 
  > EME provoz mezi 144.140-160 by měl být zachován v doporučení bandplánu.

C5.27  PZK        kmitočty pro PSK31 
  > PSK31 ve výhradním CW-bandu: Volací kmitočet na .085

C5.28  PZK        Změna v soutěžních podmínkách
  > Změna v podmínkách IARU-VHF/UHF-contestů: neměla by být povolena 
   jakákoli "crossmode" QSO (CW/SSB, SSB/FM, FM/CW
C5.29  SSA        návrh EME provozní alokace: 
  > EME band segment 144.000-144.035 & 144.140-144.150 by měl vyhrazen 
   výhradně pro CW provoz; 144.150-144.160 pro EME SSB provoz
C5.30  EDR        435 MHz návrh změny bandplánu 
  > měl by být přijat nový Bandplán pro 432.000-435.00 MHz, jehož součástí
   by mělo být přemístění majákového pásma z 432.800-433.000 do 
   432.350-432.500 MHz
C5.31  EDR        kolize VHF Contestů
  > měla by být odstraněna časová kolize mezi CW-fieldday/50MHzIARU a
   SSB-fieldday/144MHz-IARU-R1-contestem, které jsou ve stejném čase.
   Termín pro 50MHz-IARU-R1-contest by se měl posunout.
C5.32  EDR        50 MHz Contest date 
  > doporučen posun na poslední víkend v červnu
C5.33  EDR        Změna podmínek 50 MHz contestu
  > měl by se předávat kompletní WW-locator 
C5.34  EDR       Nový společný subregionální VHF/UHF Polní den
  > Termín pořádání Polního dne, který je dosud v Evropě pořádán ve dvou
   termínech na počátku června a července by měl změněn a pořádán 
   o prvním vikendu v květnu.
C5.36  DARC      Segment pro úzkopásmový provoz na mikrovlnách
  > měl by být definován společný kmitočtový segment pro provoz na 
    47, 76, 145 and 241 GHz
C5.40  REF        Contest organisation 
  > výsledky z IARU-Region.1-contestů by měly být publikovány nejpozději
    3. měsíce před začátkem stejného závodu v následujícím roce.

C5.41  REF          145 MHz volací kmitočet
  > změna označení 144.300 z SSB-volacího kmitočtu na střed SSB aktivity

C5.42  SARA        Výměna výsledků závodů 
  > měly by být publikovány všechny deníky ze závodů na jedné webové stránce
    v EDI formátu tak, aby národní vyhodnocovatelé závodů mohli kontrolovat
    spojení i do zahraničí.
C5.43  CRC        Změna hodnocení závodů
  > při hodnocení by neměly být již nadále zrušeny body za spojení v tom
   případě, že stanice nepřijme správně část sufixu protistanice, umístěného
   za lomítkem (např./3, /p, /m, apod)
____________________________________________________________________________

vy 73 de OK1VPZ 1.8.2002

</SCRIPT>