Nový rekord v pásmu 24 GHz

18. a 20. dubna letošního roku navázal Sergei RW3BP první spojení 24GHz EME s Alem W5LUA (M/M) a s Barrym VE4MA (O/M). V neděli 21. dubna Sergej pracoval s Larsem AA6IW s pořadovým číslem spojení #3 a prvním spojením pro Larse. Co je na tomto spojení však nejzajímavější? Je to fakt, že u Sergeje byla elevace antény pouze 7,5° nad horizontem při konci spojení. Atmosféra totiž absorbuje VF při nízkých elevačních úhlech a zvyšuje se šum na přijímací straně vlivem teploty v atmosféře. Toto spojení ja také novým EME rekordem v pásmu 24GHz mezi KO85WS a CN87VI. Lars při spojení indikuje mnohem menší úniky než VE4MA. V neděli 28.dubna pracoval VE4MA s VE7CLD (M/M) jako spojení #3 a novou zemí DXCC a prvním spojením s Gunterem. Potom Barry ještě pracoval s Larsem AA6IW (M/M) a spojením #4. Bohužel se této super aktivity nezůčastnil Al W5LUA, protože se nacházel ve stejné době v New Orleans. Příští měsíc bude aktivita jistě mnohem větší a přinese další spojení. Všechny stanice již pracují s výkonem 70W a více prostřednictvím PA s TWT.

Tnx fer info OK1DFC