Porušuje Český radioklub zákony České republiky ?

Během července jsem na svou soukromou adresu dostal poštou zásilku. K mému velkému překvapení byl v zásilce časopis Českého radioklubu, jehož nejsem (a nikdy jsem nebyl) členem. Někdo by nad tím možná mávnul rukou, ale zkusme se nad celou věcí zamyslit trochu více. Tento časopis (Radioamatér číslo 4, ročník 2001 ) přišel v zásilce, na které byla řádně (počítačovým tiskem distribuční firmy na polyetylénový obal) vypsána moje adresa. V obálce nebyl žádný průvodní dopis.

Nabízí se tedy otázka: kde vzal Český radioklub moji adresu ? Jak je možné, že si vede ve svých databázích adresy lidí, kteří nejsou jeho členy, neplatí si QSL službu a ze všech sil se snaží, aby s tímto spolkem neměli nic společného ?

A jak se taková situace slučuje s povinnostmi, které Českému radioklubu uložil Zákon 101/2000 Sb o ochraně osobních dat ? Tento zákon, který si můžete prostudovat na: http://www.mvcr.cz/sbirka/2000/sb032-00.pdf stanoví správci (Český radioklub) i zpracovateli (společnost SEND - Předplatné sro) osobních dat určité povinnosti, mezi nimiž mimo jiné vyniká povinnost zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Správce, či zpracovatel také musí provést likvidaci údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Protože se v zákoně píše, že zpracování osobních údajů, vedených před účinností tohoto zákona je nutno uvést do souladu s tímto zákonem nejdpozději do 12-ti měsíců od jeho účinnosti (tedy do 31.5.2001), je zřejmé, že tím, že Český radioklub nadále bez mého souhlasu vede moje osobní údaje ve svých databázích (čehož důkazem je doručení časopisu Radioamatér v červenci 2001), došlo na straně Českého radioklubu k porušení zákona. (Zákon na taková porušení pamatuje pokutou do 10 milionů Kč).

Pokud by do obálky byl vložen nějaký dopis - například: "Dr Om, zjistili jsme si na Internetu tvoji adresu a obracíme se na tebe se vzorkem časopisu Českého radioklubu s nabídkou, zda by jsi měl o předplatné tohoto časopisu zájem", bylo by to normální komerční chování. Ovšem zařazení mé adresy (a předpokládám, že i dalších osob, nečlenů ČRK) do databáze, na základě které byly rozeslány tyto zásilky, aniž by bylo přiloženo jediné slovo vysvětlení, lze považovat jen za další důkaz o pohrdání zákony ze strany této postsvazarmovské organizace. (Ostatně zcela v souladu se starým příslovím - všichni jsme si rovni, jen někteří jsme si rovnější...)

Protože však nemám zájem se zbytečně zviditelňovat soudní pří s Českým radioklubem, chtěl bych tedy jen touto cestou sdělit jeho předsedovi:

Miloši
vymažte si laskavě ze svých databází moje osobní údaje. S Českým radioklubem, ostatně jako mnoho jiných radioamatérů, nechci mít nic společného.

děkuji

OK1VPZ
________________________________________

Chcete-li se i Vy vyjádřit, napište svůj názor zde.