50 let špičkového VKV provozu pod značkou OK1KIR

Úplně v tichosti by asi v těchto dnech proběhlo jedno jubileum, které není pouze výročím založení jednoho radioklubu, ale významným výročím celé OK VKV komunity. Ano, právě před 50-ti lety byl založen radioklub, o kterém lze bez  nadsázky říci, že je dnes zná celý radioamatérský VKV svět. A to přesto, že tento klub dodnes nemá žádné svoje webové stránky...

V roce 1981 byly začátky radioklubu OK1KIR popsány v tehdejším Radioamatérském zpravodaji (viz zde). Přesto, že tehdejší popis je silně poplatný době, ve které vznikal, otvírá nám dávnější historii tohoto teamu. Nás však bude jistě spíše zajímat historie VKV úspěchů tohoto kolektivu. A těch nebylo málo.

Špičkový VKV provoz je od 70 tých let především výsledkem efektivní spolupráce Vládi OK1DAK a Tondy OK1DAI. A potom v neposlední řadě i konstrukce OK1DCI a dalších. Uvádět zde všechny by bylo nošením dříví do lesa.  Vzpomeňme tedy jen unikátní konstrukce pro 23 cm, třeba tenhle PA, nebo legendární transceiver Klínovec. Či první opakovatelný transvertor pro 70cm, který toto pásmo poprvé otevřel mnohým OK radioamatérům.

 

Nicméně hlavní úspěchy zaznamenal radioklub OK1KIR  ve špičkovém VKV provozu, který prefix OK proslavil na celém světě. Podívejme se třeba sem, nebo sem. Právě rok 1976 a uskutečnění prvního OK EME QSO byl pro klub přelomový. Přestože se stále značka OK1KIR drží na popředných místech pořadí různých OK VKV závodů, především v pásmech 1296 MHz (např. na tomto pásmu dosáhl radioklub OK1KIR v roce 1989 první WAC v OK) a vyšších, srdce operátorů této stanice si stále více a více získává provoz EME na mikrovlnných pásmech. A na této věci nemění ani záplavy v létě roku 2002, které zcela zničily jejich EME pracoviště. Díky usilovné práci všech členů OK1KIR se tato značka opět dostává do kosmické komunikace. Daří se vybudovat zcela nové špičkové EME pracoviště a opět se začíná prosazovat ve špičkovém EME provozu a dosahovat vítězství v řadě světových závodů v této nejobtížnější radioamatérské disciplíně. Namátkou pohleďme třeba sem a sem.

Ale historie úspěchů provozu OK1KIR nekončí. Vzpomeňme třeba, jak výrazně se tato značka stále znovu a znovu zapisuje do seznamu prvních spojení z OK do zahraničí. Nebo také první EME qso na 23cm v  listopadu roku 1980, první EME qso na 13cm v roce 1984, první EME qso na 10 GHz  v roce 1993, první EME qso na 6cm v roce 1994, první místo v ARRL EME contestu v roce 1988,1991, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005..  A stále přibývají další úspěchy. Vždyť třeba jen před pár měsíci se tento klub zapsal do historie rekordním spojením mezi OK a Austrálií v pásmu 5760 MHz.

Congrats, kluci. A hlavně hodně dalších a dalších špičkových úspěchů na VKV pásmech!

OK1VPZ

  Na podzim 1989 obdržela pražská stanice OK1KIR z USA potěšující zásilku: WAC za pásmo 1296 MHz. Šestou stanicí, která uzavřela kolekci WAC pro OK1KIR, byla YV5ZZ z Venezuely.

 

ČTVRTSTOLETÍ SE ZNAČKOU OK1KIR

Z padesáti nynějších členů radioklubu Praha 5 jen málokterý pamatuje začátky svého klubu v listopadu 1956. Jen ti nikoliv věkem nejstarší a nejvěrnější, mezi než patři OK1ARS, OK1QP, OK1TW, J. Mixa, V. Vízner a další, pamatují začátky své kolektivní stanice a mohou vzpomínat i na ještě dřívější léta, kdy společně vytvářeli původní kolektiv pod značkou OK1OIR. Teprve rok 1956 se však stal určitým mezníkem a dobou zrodu nového kolektivu pod značkou OK1KIR, jak je známý do dnešních dnů. Byla to doba, kdy klubová činnost ve Svazarmu dostávalo novou podobu, náplň i společenské posláni. Již tehdy bylo nezbytné vychovávat pro úspěšnou kolektivní práci vlastní členskou základnu, jež by se stala později iniciátorem veškeré další činnosti.

Tehdejší kolektiv pracoval převážně v pásmech KV od 3,5 do 28 MHz se svými odchovanci OK1AAC, OK1AAF, OK1AAG a OK1AKF, z nichž zdaleka ne všichni měli již v té době vlastní koncese. S pozdějšími členy radioklubu, dnes OK1DAK, OK1DAI, OK1DCI, OK1ANT, OK1DFS i dalšími vytvořili silný kolektiv, který se v šedesátých letech po přestěhováni do nových místností začal prosazovat. Prosazoval se po stránce provozní i technické a zejména konstrukcemi pro pásma VKV. Během doby řada členů odešla do jiných radioklubů, kde úspěšně pracují - např. OK1ANQ i další. Tragicky kolektiv opustil i jeden z nejaktivnějších - Fr.  Jestřáb. Společná práce v létech 1956 až 1974 přinesla z pásem KV řadu diplomů, jako je S6S, WAC, DXCC apod. V dalších létech to bylo přes 10 tisíc spojení se stanicemi ve 190 zemích DXCC, účast ve 164 závodech o dalších 26 diplomů KV. Na VKV se značka klubu OK1KIR prosazovala pomaleji a prvního lepšího umístění bylo dosaženo v PD 1968 druhým místem v kategorii do 5 W na 433 MHz. Od r. 1970 nejprve provozem CW a později SSB a vývojem vlastních konstrukcí pro pásma 145 až 2304 MHz se začaly dostavovat úspěchy v našich i mezinárodních závodech, což v souhrnu představuje tisíce hodin vynaloženého úsilí. K největším úspěchům patří evropské prvenství na 1296 MHz v létech 1973, 1976, 1978 a 1980, v r. 1978 vítězství no 433 MHz, v r. 1976 na 2304 MHz a v létech 1973, 1976 a 1978 celková vítězství v neoficiálním mistrovství Evropy na pásmech UHF. Během zmíněných let bylo získáno mnoho rekordů a dodnes bylo překonáno 20 našich rekordů a dva evropské. V r. 1976 navázal radioklub první spojení u nás i z ZST odrazem signálu od měsíčního povrchu spojením s kalifornskou stanicí WA6LET a v r. 1980 stejné prvenství opakoval i v pásmu 1296 MHz spojením se švédskou stanicí SK2GJ. I poslední řádky představují další tisíce hodin práce na zařízení i v obou rovinách ovladatelné parabolické anténě s průměrem 5,5 m.

Kromě již zmíněného řada členů klubu publikuje odborné články (OK1AVV, OK1AWW, OK1DAK, OK1DAI, OK1DCI, OK1DKW, OK1DOC a další), z nich mnozí přednášejí na seminářích, OK1AKF a OK1FAT propaguji amatérskou činnost fotograficky a několik členů klubu působí ve funkcích vyšších orgánů Svazarmu. Dnešní kolektiv, v jehož řadách je téměř 40 koncesionářů a operátorů, nejen úspěšně reprezentuje značku OK ve světě ale výrazně se podílí na rozvoji radioamatérství daleko pres rámec jednoho pražského obvodu. Radioklub úspěšně spolupracuje i při výchově mládeže v ObDMP, kde působí s. Svoboda OK1AZR. XXV. výročí je příležitost k rekapitulaci dosaženého, ale i k úvahám nad budoucností. Podstatné je vychovat následovníky, aby značka OK1KIR ještě mnoho let úspěšně přispívala k reprezentaci ČSSR v radioamatérském sportu a plnila všechny další úkoly vyplývající ze života v rozvinuté socialistické společnosti.

RZ

RADIOAMATÉRSKÝ ZPRAVODAJ 11-12/1981