WHITE MOUNTAIN RADIO CLUB

OK1KRA

2m EME 1983-1990


OK1KRA club member in 1983. From left to right: Standa (OK1VSS now silent key), Ruda (now OK1RB), Zdenek (OK1TM),
Jarda (later OK1JFB), Lada (OK1DIX), Vladimir (OK1VPZ), Jarek (now OK1KN)
Last three hams are founders of current OK2KKW contest group.

 


BÍLÁ HORA (HK72a)

Vojevůdce kdysi sliboval dobrý kopec úspěch v bitvě. Fridrich Falcký, který velel v roce 1620 stavovským vojskům, se však ve čtverci HK72a příliš nevyznamenal, a tak se stala Bílá hora v našem obecném povědomí téměř symbolem neúspěchu.

Radioamatérům tentýž kopec dnes slouží mnohem lépe. Prakticky přímo na památném bojišti má sídlo 606. ZO Svazarmu z Prahy, radioklub OK1KRA. V posledních několika letech přinesla Bílá hora tomuto kolektivu celou řadu vítězství v soutěžích na VKV, o čemž se můžete dočíst uvnitř tohoto čísla.

Na Bílé hoře... OK1KRA [1983]

Sice se to nerýmuje, avšak Bílá hora a volací značka OK1KRA k sobě nerozlučně patří. Bílá hora (HK72a) je stálým stanovištěm 606.ZO Svazarmu v Praze 6- kolektivu OK1KRA. Kolektivní stanice dostala při svém vzniku začátkem padesátých let volací značku OK1KEC, ale díky menšímu smyslu pro humor tehdejšího vedení byla v roce 1958 „přejmenována“ na OK1KRA. I stanoviště OK1KRA byla v minulosti jiná než dnes - ve Střešovicích, na Kajetánce, na Větrníku (to jsou názvy různých částí Prahy 6). To vše však už patří radioamatérské historii. ..

Dnešní stanoviště na Bílé hoře už zdálky poznáte podle čtyř spražených antén F9FT pro pásmo 145 MHz a jedné F9FT pro pásmo 432 MHz na dvacetimetrovém stožáru. V obytné buňce pod stožárem se pravidelně schází dvacetičlenný kolektiv, vedený předsedou ZO Zdeňkem Lakomým, OK1TM, a vedoucím operátorem ing. Václavem Vitoušem, OK1GO. Z tohoto místa dosáhl kolektiv OK1KRA v soutěžích na VKV (v kategorii „stálé OTH -145 MHz“) v posledních letech mj.těchto výsledků: 1980 až 1982: 1.místo v obou subregionálních závodech; 1981:1. místo v A1 contestu. A kromě toho z přechodného QTH 1. místo v Polním dnu a v závodě Den rekordů 1982 a v kategorii UHF/SHF 3. místo PD 1981 a 3. místo UHF/SHF contest 1980.

Za všemi těmito výsledky je práce, vynaložená na stavbu QTH, na konstrukci technického zařízení (OK1KRA používá od telegrafního klíče až po antény téměř veškeré zařízení „homebrew“), na výchovu mladých operátorů samozřejmě většina volného času většiny členů kolektivu.

Šéfkonstruktérem kolektivu je ing. Stanislav Slabý, CSc., OK1VSS. Diky jemu nebyla OK1KRA v posledních letech odkázána na tovární zařízení, u nás víceméně nedostupná. Transceiver FT221R - jediný tovární výrobek v zařízení OK1KRA - vyhrála OK1KRA v soutěži Měsíce Československo-sovětského přátelství v roce 1978, kterou absolvovala s transceiverem HM OK1VSS, postaveným v roce 1972 a již tehdy vybaveným digitální stupnicí. Transceiver sice slouží dobře podnes, od roku 1978 však k němu přibyl další, rovněž pro pásmo 145 MHz, vybavený opět digitální stupnicí, s prvním oscilátorem na dutinovém rezonátoru, s BFT66 na vstupu přijímače a s výkonem 10W. Pro speciální druhy provozu, jimiž se OK1KRA zabývá, slouží 600 W koncový zesilovací stupeň s dvěma elektronkami GI7B.

Autorem transvertoru pro pásmo 432 MHz k transceiveru FT221R je ing. Vladimír Petržílka, OK1VPZ, a ing. Rudolf Bálek, CSc., OK1AQP, programovatelný telegrafní poloautomatický klíč vyrobil ing. Ladislav Valenta, OK1DIX. Výzkum, vývoj a výrobu (využití už ne) anténních systémů a všeho, cos nimi souvisí, zajišťuje v rámci kolektivu OK1KRA tzv. VÚR - „výzkumný Ústav rotátorový" tvořený ing. Jaroslavem Jarešem a ing. Jaroslavem Bukovnickým. Díky VÚR je anténami stejně dobře jako stálé QTH vybaveno i přechodné QTH stanice OK1KRA na kótě Spáleniště (GK45f) v Krušných horách. O kvalitě antén stanice OK1KRA po elektrické i mechanické stránce svědčí dotaz jedné německé stanice během spojení s OK1KRA v neděli 4. července 1982 dopoledne (pro mnoho stanic osudný Polní den): „Co se stalo v Československu? Jste jedinou OK stanicí na pásmu ...“ Anténa pro pásmo 432 MHz je na stožáru umístěna „uvnitř“ čtyř F9FT pro 145 MHz a přesto - jak můžete slyšet - pracuje OK1KRA bez problémů souběžně v obou pásmech.

Stanice OK1KRA je v soutěžích charakteristická pěkným signálem. Někomu se to snad bude zdát neuvěřitelné, ale její operátoři s sebou i na přechodné stanoviště vozí osciloskop, jímž během závodu kontrolují kvalitu vysílaného signálu.

Zmínili jsme se o tom, že se OK1KRA zabývá zvláštními nebo méně rozšířenými druhy provozu na VKV. K těm nejzajímavějším patři navazování spojení odrazem vln od meteorických stop. Začínali v roce 1975 jen ve dvojici OK1VSS a OK1GO nejprve s Oscary, pak přešli na meteority. Je kuriózní, že jejich první úspěšný pokus o navázání spojeni odrazem od meteorických stop v roce 1977 byl současně i novým čs. rekordem v tomto druhu provozu (stanice UA3TCF, 2150 km). Pro čtenáře, kteří se dosud s tímto druhem provozu nesetkali, jej stručně popíšeme: Využívá k odrazu vysílaných elektromagnetických vln ionizované stopy, která vzniká v atmosféře asi ve výši 100km při průletu meteorických rojů. Ty se vyskytují poměrně pravidelně, jejich průlet je předem znám. K navazování spojení se používá většinou telegrafie A1, vysílaná rychlostí 600 až 1000 znaků za minutu. Antény jsou směrovány na předpokládané místo průletu. Vysílá se v pěti minutových relacích na kmitočtu „random“ 144,100 MHz nebo na předem dohodnutých jiných kmitočtech. Stanice 5 minut vysílá (např. CQ). potom 5 minut poslouchá a signály z přijímače nahrává na magnetofonový pásek. Vysílané signály je nutno vzhledem k jejich rychlosti na přijímací straně zpomalit, aby byly čitelné. Přímo pomaleji vysílat nelze, vzhledem k velmi krátké době trvání ionizovaných stop.

Tímto pracným a napínavým způsobem navázali operátoři OK1KRA spojení s většinou evropských zemí.

V OK1KRA využívají a pěstují také další druhy provozu - odrazem od sporadické vrstvy E i odrazem od aurory. O těchto druzích však se můžete v AR dočíst častěji. Bude vás však zajímat, že v OK1KRA již vyzkoumali, jak je možno výskyt sporadIcké vrstvy E regulovat. Es vrstva se vytvoří vždy, jakmile sundají kvůli opravám nebo údržbě anténní systémy.

Pokud máte o cokoli z toho, čím se zabývají v OK1KRA., zájem, můžete se na členy této kolektivní stanice obrátit. Rádi nejen poradí nebo pomohou, ale také rádi uvítají mezi sebou nové tváře.

-dva-  s.204 AR 6/1983

http://www.ok2kkw.com/ok1kra/ok1kra_jo60jj_sm_clr.jpg

OK1KRA/p - JO60JJ - další fotky najdete v Galerii.

Část jejich technického vybavení. Zleva: TRX 145 MHz č. 1, TRX 145 MHz č. 2, PA, transvertor 432 MHz a na něm skřínka ovládání antén.

Hlavní konstruktér - OK1VSS.                                                     Aktivní operátor OK1KRA - OK1AUT.

 

Předzesilovač OK1KRA made by OK1VPZ s BF981 z roku 1983? používaný pro 144 MHz EME (cca 0,9 dB NF)

 


 
OK1KRA JO70EC - 144 MHz EME

_________________________________________________________
26.11.1983 0807   144.003 WA1JXN   O   O   100%

18.02.1984 0310   144   K1WHS   O   O   100%

07.04.1984 2400   144   VE7BQH         NIL
                         
09.04.1984 0000-0100 144.020 VE2DFO   O   O   100%
                         
10.04.1984 2130-2230 144   WA1JXN/C6A       NIL
                         
11.04.1984 0200-0300 144.045 VE7BQH   O   O   100%
11.04.1984 0300-0312 144.045 DL8DAT   O   O   100%
11.04.1984 0416-0434 144.004 K1WHS   O   O   100%
                         
08.06.1984 0000-0028 144   W7HAH        NIL
                         
22.03.1986 2011   144.013 VE1UT   M      QRZ DE VE1UT NIL
22.03.1986 2030   144.006 KB8RQ   O-529    WITH K9IP
22.03.1986 2035   144.006 KB8RQ   O      WITH EA3BTZ
22.03.1986 2042   144.006 KB8RQ   O      WITH ZS6ALE/UA3BDC
22.03.1986 2138   144   Y22ME   O      NIL
22.03.1986 2142-2147 144.008 Y22ME   O   O   100%
22.03.1986 2210   144.009 W5UN    O      NIL
22.03.1986 2237-2241 144.009 W5UN    O   O-539 100%
22.03.1986 2250   144.006 KB8RQ   O      "QRZ OK?"
22.03.1986 2358-0001 144.007 YU3WV   O   O   100%
                          
23.03.1986 0005   144   W7ID    O      NIL
23.03.1986 0030-0038 144.004 F6BSJ   O   O   100%
23.03.1986 0100-0108 144.006 KB8RQ   O   O   100%
23.03.1986 0130   144   WA1JXN/7  O      NIL
23.03.1986 0150   144.011 N5BLZ   O      NIL
                          
11.07.1986 1936-1938 144.010 UA1ZCL   O      NIL
11.07.1986 1940   144.005 KB8RQ   O      2xCALL QRZ? OK?
11.07.1986 2056-2105 144.011 DL8DAT   O   O   100%
                          
12.07.1986 1625   144   KB8RQ   o-529 O-429 100%
12.07.1986 1703   144   W5UN    539  329  100%
12.07.1986 1740   144   SM4GVF   O   O   100% WEB 
12.07.1986 1740   144   UA1ZCL   O   O   100%
12.07.1986 1800   144   W5SUS         CALL NIL
12.07.1986 1900   144   W7HAH         CALL NIL
12.07.1986 2038   144   F6BSJ   O   O   100%
                          
13.07.1986 1000   144.057 OH7PI         CALL NIL
13.07.1986 1100   144.012 PA3AEF   449  529  100%
13.07.1986 1104   144.010 UA1ZCL   O   O   100%
13.07.1986 1232   144.012 OH7PI   O   O   100%
12.07.1986 1300   144.077 I2FAK         CALL NIL
                         
25.10.1986      144   OZ1EME         2x NIL ARRL EME CONTEST 1986
25.10.1986      144   N5BLZ         1x NIL
25.10.1986      144   W5UN          NIL
25.10.1986 0844   144   WA6MGZ         1xCALL QRZ NIL
25.10.1986      144   K6MYC         NIL
25.10.1986 1030   144   KB8RQ   O   O   100%
25.10.1986 1132   144   W5UN    O   O   100%
25.10.1986 1140   144   WA6MGZ   O   O   100%
25.10.1986 1238   144   YU3EW   O   O   100%
25.10.1986 2058   144   K6MYC   O   O   100%
25.10.1986 2150   144   YU3WV   O   O   100%
25.10.1986 2340   144   OZ1EME   O   O   100%
                           
26.10.1986 0006   144   EA2LU   O   O   100%
26.10.1986 0030   144   HB9CRQ   O   O   100%
26.10.1986 0808   144   SM7BAE   O   O   100%
26.10.1986 0902   144   N5BLZ   O   O   100%
26.10.1986 1042   144   F6BSJ   O   O   100%
                           
22.11.1986 0718   144   SM2GGF   O      QRZ OK1K?
22.11.1986 1020   144   HG1W    O   O   100%
22.11.1986 1043   144   SM2GGF   O   O   100%
22.11.1986 1103   144   DL8DAT   O   O   100%
22.11.1986 1110   144   VE7BQH   O   O   NIL
22.11.1986 1120   144   Y23RD   O   O   100%
22.11.1986 1128   144   VE7BQH   O   O   100%
                          
23.11.1986 0520   144   F8SQ    O      NIL
23.11.1986      144   WA1JXN/7  O      NIL
23.11.1986 1115-1123 144   UA1ZCL   O   O   100%
23.11.1986 1148   144   K1WHS   O   O   100%
23.11.1986 1155   144   DK2PH   O   O   100%
23.11.1986 2218   144   OH7PI   O   O   100%
                         
20.12.1986 2100   144.037 UA9FAD   O   O-519 100% LO88DA VLAD
                         
11.04.1987 0024   144.006 OH7PI   O   O   100% French EME test - F6CJG
11.04.1987 0050   144   W5UN    539  O   100%
11.04.1987 0140   144   YU3WV   O   O   100%
11.04.1987 0241   144   DL8DAT   O-539 O-429 100%
11.04.1987 0250   144   F8SQ    O   O   100%
11.04.1987 0304   144   EA2LU   O   O   100%
11.04.1987 1600   144   F6BSJ   529  O   100%
11.04.1987 1833   144   SM7BAE   O-539 539  100%
11.04.1987      144   I4BXN         NIL
11.04.1987 2007-2012 144   HB9CRQ   O   O   100%
11.04.1987 2041-2046 144   UA1ZCL   O   O   100%
11.04.1987      144   F6CJG   O      NIL
12.04.1987 0000   144.017 KB8RQ   O   559  100%
12.04.1987 0132   144.011 N5BLZ   O   O   100%
12.04.1987 0325   144.006 WA0TKJ   O   O   100%
12.04.1987 1645   144.007 OK2KZR   O   O-429 100%
12.04.1987 1717   144.054 UG6AD   O   O   100%
12.04.1987 1800   144.043 SM2CKR   o-539 O-529 100%
12.04.1987 1848   144.017 HG0HO   O   O   100% CL AT 1935
                         
09.05.1987 0040   144.003 SM5FRH   O-439 O   100%
09.05.1987 0140   144   DJ6CA   O   O   100%
09.05.1987 0148   144   PE1AGJ   O   O   100%
09.05.1987 2228   144.009 W5UN    449  329  100%
09.05.1987 2324   144   SM2ILF   O   O   100%
                         
10.05.1987 0000   144.027 EA3ADW   O      CALL NIL
10.05.1987 0141   144   WD9ACA   439  539  100%
10.05.1987 0158   144   W7HAH   O   O   100% ? 0125 vlastni odrazy 539 az do zapadu CL at 02z
                         
23.05.1987 0400-0420 144   I1KTC   O   RO  100% REF EME CONTEST II.ETAPA
23.05.1987 0500   144   SM2GGF   539  O   100%
23.05.1987 0725   144   SM5FRH   O   O   100%
23.05.1987 0900   144.070 W5SUS         NIL
23.05.1987 0930   144.084 N4GJV         NIL
23.05.1987 1018   144.005 DJ7UD   O   O   100%
23.05.1987 1217   144.014 DK9IP   O   RO  100%
23.05.1987 1352   144.002 WA1JXN   O   O   100%
23.05.1987 1357   144.007 W7HAH   O   O   100%
                             
24.05.1987 0300   144.030 RA3LE         NIL
24.05.1987 0400   144.073 PA0JMV         NIL
24.05.1987 0500   144.069 LX1DB         NIL
24.05.1987 0648   144   HG1YA   O   O   100% QRN OD VN
24.05.1987 0804   144.095 LZ2US   O   O   100%
24.05.1987 1107   144.013 I4BXN   O   O   100%
24.05.1987 1252   144.007 F6CJG   O   O   100%
24.05.1987 1315   144.087 VE6JW   O   O   100%
24.05.1987 1424   144.009 K6MYC   O   O   100%
24.05.1987 1510   144.005 ON7RB   O   O   100%
24.05.1987      144   AF9Y          NIL
                         
20.06.1987 1038   144.009 WD9ACA   o-529 O   100%
20.06.1987 1102   144.007 OZ1EME   o-529 O   100%
20.06.1987 1157   144.011 UZ1ZCL   O   RO  100%
                         
21.06.1987 0600   144   SM2CEW   O   O   100%
                         
17.10.1987 0710   144   DL8DAT   O   O   100% ARRL INTERNATIONAL EME COTNEST
17.10.1987 1105   144   OZ1EME   O   O   100%
17.10.1987 1156   144   KB8RQ   O   O   100%
17.10.1987 1246   144   W5UN    O   O   100%
17.10.1987 1307   144   OZ4MM   O   O   100%
17.10.1987 1344   144   N5BLZ   O   O   100%
17.10.1987 1418   144   SM5FRH   O   O   100%
                         
18.10.1987 0657   144   SM7BAE   O   O   100% 0840 0933 ok1khi stiznost na qrm
18.10.1987 1108   144   DL8DAT   O   O   100%
18.10.1987 1148   144   PE1AGJ   O   O   100%
18.10.1987 1214   144   WD9ACA   O   O   100%
18.10.1987 1238   144   WA1JXN/7  O   O   100%
18.10.1987 1416   144   K6MYC   O   O   100%
                          
14.11.1987 0105   144.   SM5DGX   O   O   100% ASI MA SPATNE CALL
14.11.1987 0853   144.027 K0ZK/1   O   O   100%
14.11.1987 0946   144.036 WA0TKJ   O   RO  100%
14.11.1987 1045   144.027 SM3LBN   O   RO  100%
14.11.1987 1105   144.058 W7HAH   O   RO  100%
14.11.1987 1135   144.080 GM4IPK   O   RO  100%
14.11.1987 1219   144.005 Y23RD   O   O   100%
14.11.1987 1227   144.017 DJ7UD   O   O   100%
14.11.1987 1242   144.005 K2OS    O   O   100%
                         
15.11.1987 0500   144.096 LZ2US   NIL     NIL
15.11.1987 0540   144.010 F8SQ    O      NIL
15.11.1987 0650   144.006 SM2GGF   O   O   100%
15.11.1987 1010   144.009 F8SQ    O   O   100%
15.11.1987 1045   144.017 F6BSJ   O   O   100% OK1FRT upozorneni na QRM
15.11.1987 1134   144.001 UA1ZCL   O   O   100%
15.11.1987 1231   144.010 YU3WV   O   O   100%
15.11.1987 1253   144.006 W7IUV   O   O   100%
                         
26.03.1988 0026   144   YU3WV   O   O   100% 4TH REF EME CONTEST I.ETAPA
26.03.1988 0036   144   EA2LU   O   O   100%
26.03.1988 0048   144   W5UN    O   O   100%
26.03.1988 0125   144   N5BLZ   O   O   100%
26.03.1988 0146   144   K6HXW   O      NIL
26.03.1988 0218   144   W4ZD    O      NIL
26.03.1988 1443   144   SM5FRH   O   O   100%
26.03.1988 1648   144   DL8DAT   O   O   100%
26.03.1988 1741   144   F6CJG   O   O   100%
26.03.1988 1839   144   KB8RQ   O   O   100%
26.03.1988 1920   144   WA0TKJ   O   O   100%
26.03.1988 1942   144   W4ZD    O   O   100%
26.03.1988 1947   144   Y22ME   O   O   100%
26.03.1988 2054   144   W7IUV   O   O   100%
26.03.1988 2322   144   SM5DGX   O   O   100%
26.03.1988 2348   144   OZ1EME   O   O   100%
                             
27.03.1988 0138   144   K6MYC   O   O   100%
27.03.1988 0248   144.004 UZ1ZCL   O   O   100%
27.03.1988 1319   144   DJ7UD   O   O   100%
27.03.1988 1341   144   SM7BAE   O   O   100%
27.03.1988 1538   144.004 PE1AGJ   O   O   100%
27.03.1988 1656   144   HG1YA   O   O   100%
27.03.1988 1818   144.007 LZ2US   O   O   100% C?
27.03.1988 1903   144   F8SQ    O   O   100%
27.03.1988 2120   144   HB9CRQ   O      NIL QRN el.dest 22EME qso CR
                             
23.04.1988 1024   144.011 F6BSJ   O   O   100%  REF EME CONTEST II.ETAPA
23.04.1988 1040   144   SM2ILF   O   O   100%
23.04.1988 1405   144.016 OZ4MM   O   O   100%
23.04.1988 1600   144.048 I2FAK   O   O   100%
23.04.1988 1852   144.005 K1WHS   O   O   100%
23.04.1988 1936   144.014 WD9ACA   O   O   100%
23.04.1988 2018   144.002 OH7PI   O   O   100%
23.04.1988 2056   144.003 LZ2US   O   O   100%
23.04.1988 2106   144.006 W7HAH   O   O   100%
23.04.1988 2308   144.017 UA6LJV   O   O   100%
23.04.1988 2356   144.013 SM3LBN   O   O   100%
                             
24.04.1988 0112   144.002 K6MYC   O   RO  100%
24.04.1988 2038   144.017 YU7AA   O   O   100%
24.04.1988 2209   144.007 WA0TKJ   O   O   100% 
REF EME CONTEST 33QSOx 100 PTSx 14 multipliers = 46200 pts 




ES OK1KRA JO70EC

---------------------------------------------------------------
24.05.1984 1915 144   G8BAA  51          ES HRD
                        
02.07.1986 1541 144   UA3PPH  59 59 KO93BX 1678km 
12.07.1986 0804 144.300 EA1TA  59 59 IN53SI 1891km Es asi 30s
12.07.1986 0812 144.300 EA1OD  57 59 IN73EN 1684km asi 10s
                        
11.06.1987 1648 144   9H1FL  59 59 JM75FT 1588km
11.06.1987 1742 144   9H5AB  59 59 HV12B
18.06.1987 1758 144.301 FD1FHI  519          HRD FAI
18.06.1987 1849 144.301 FD1FHI  539 529 ZH63D     FAI QTF 285
                        
05.08.1987 1617 144   EA1MO  59 59 IN71PP 1748km
05.08.1987 1628 144   EA8BEX  59 59 IL27GX 3434km
05.08.1987 1630 144   EA2AGZ  55 55 IN91DV 1539
05.08.1987 1632 144   EA8ACW  59 55 IL28GC 3510km
05.08.1987 1649 144   EA8AOM  59 57 IL18TK 3537km
05.08.1987 1652 144   CT1BSC  59 59 IM69KE 2081km JOSE
05.08.1987 1656 144   EB4CGW/M 59 59 IM79  2000km +-
05.08.1987 1703 144   FD1FHI  549 529 ZH63D  FAI HIS QTF 30 10
 


ZC4 STORY - VHF CONTEST 1985

 

OK1KRA - HK72A  BÍLÁ HORA - 1984 EME antény

  4X 16el F9FT (EA3DXU) + LNA CF300.

PD 1963

Na fotografii rovinka, ve skutečnosti Luční hora, 1555m, jen o málo nižší než Sněžka v pozadí...

  ...Podle toho vypadal i vítr, který lomcoval vyhodnocovací „kanceláři“ OK1KRA ve voze.

Egypťané nedatovali. Židé datovali velmi přesně na základě velmi nepřesného data dne, kdy byl stvořen svět. Křesťané začali datovat ode dne legendárního zrození Krista a za opěrný bod zvolili jeden den uprostřed zimy. Slované, opřeni svým způsobem života o dění v přírodě, lomili pak rok v den slunovratu. Sekta radioamatérů měří čas na Polní dny.

Jejich hedžra je pak kladena do června 1949. Abychom byli přesní, skutečně „jejich“, neboť v terminologii Krátkých vln, ročník 1949 šlo o „Polní dny“ v době od 17.00 hod. 4. června do 17.00 hod 6. června. Polní den se stal skutečně přelomem našeho sportovního roku, neboť jej dělí na dvě části: období příprav na příští Polní den a období čekání, jak to dopadlo. Tyto části nejsou zdaleka stejně dlouhé. Zatímco u starších, ostřílených stanic se jeví tendence k progresivnímu zkracování doby přípravné, a to až na několik málo dnů těsně před termínem, mladší stanice, ty, které PD dosud nejely, nebo se ho zúčastnily jen několikrát, se na něj těší už od července a připravují se na příští červenec s vervou, která stěží snese srovnání s umístěním v tabulce, ba je přímo úměrná pořadovému číslu. A to je jeden z nejradostnějších rysů Polního dne - neustálé omlazování čerstvou krví, odhodlanou bojovat a netrpící strachem z polnodňových „šedých vlků“. Když jsme tak letos prohlíželi tábořiště OK1KKT nad Tanvaldem, s trávou zdupanou již týden před PD keckami učňů s Elektropragy Tanvald, s nikoliv výborně chodivým zařízením, a přesto s náročnou, dokonale provedenou dutinou na 435 MHz, neubránili jsme se vzpomínce na jinou krkonošskou stanici na výborné kótě, vybavené prvotřídní boudou s prvotřídní kavárnou. Tenkrát tam na střeše sekala kvesa také mládež; šedí vlci pelichali u kávy. A tady jsme u dalšího radostného rysu Polního dne: tahle ta vzpomínka nemá dvojníka. Je výjimkou.

Pravého polnodňového, duchem mladého vékávistu totiž Polní den ještě víc omladí a neznat se, podle hlasu bychom operatérům OK1KRA nehádali blízkost pátého křížku, když svou stanici vehementně inzerovali pár minut před koncem vyčerpávajících 24 hodin jako „nejlepší stanici v Krkonoších“. Věnujme však svou pozornost i tomu druhému údobí, které následuje po PD - období čekání. Zdá se, že zde se jednoznačně projevuje tendence k prodlužování. Vraťme se jen ke „Kraťasům“ roč. 1949. Tu se s podivem dovídáme, že výsledky toho ročního PD byly otištěny již ve dvojčísle 8-9. Čímpak to je? Vysvětlení je nasnadě. Tenkrát se závodu zúčastnilo celkem 102 stanic, z nichž deník zaslalo 69 účastníků, a vítěz OK1CZ navázal na 3 pásmech celkem 71 spojení (během 48 hodin!). Neupíráme nijak zásluhu pořadatele OK2OZL (Gottwaldov), který na hodnocení vrhl 16 svých členů, jenže dnes je taková rychlost naprosto vyloučena. Srovnejme s tím třebas jen tu skutečnost, že např. OK1KRA narobila v roce 1963 během 24 hodin skoro 25 000 bodů na pásmu 145 MHz a přes 10 000 bodů na 435 MHz! Kdo to jen trochu zná, dovede si představit, kolik se za tím skrývá spojení, počtářské a vyhodnocovací práce, i když nám tu práci nesmírně ulehčuje již vžitá síť QRA čtverců! Kromě toho se v roce 1949 pracovalo jen mezi stanicemi OK; letos však seděli naši partneři i v SP, U, HA/G, I, F, HB, DL/J, DM, SM, YU, YO, PA a OE - to jen podle předběžných informací. Kolik zemí se udělalo opravdu, to bude zřejmé až z vyhodnocení deníků. - K mnohým výtkám na adresu VKV odboru a Amatérského radia pak připomínám: v propozicích loňského PD bylo řečeno, že vyhodnocení provede společná čs.-polská komise. To se ovšem nemohlo stát dřív, než přijeli polští partneři. A tak třebaže vyčíslení výsledků bylo hotovo již v dubnu t. r., mohly být uveřejněny teprve po schválení, což se stalo v AR6/63.

Nicméně nic nebrání tomu, aby ne oficiální předběžné výsledky nemohly být známy mnohem, mnohem dříve. Nedá se nic dělat, ale ta myšlenka se vtírá úplně neodbytně: neroste nám to rádio tak trochu nakřivo? Nezvrtlo se nám pod palcem trochu jiným směrem, než bylo v původním záměru? Neprovozujeme i my takovou výrobu pro výrobu, jak se o tom hovoří v hospodářských článcích našich novin? Zdá se, že jaksi upadlo v zapomenutí, že vládneme nejrychlejším spojovacím prostředkem - tři sta tisíc kilometrů za vteřinu, to je málo? Ze by se spojení nenavazovala, to se navazují: do diplomů, do maratónu, do lig, do závodů - ale jenom ne proto, aby člověk člověku něco pověděl. Když si pak něco sdělujeme, používáme k tomu lejstra: dopisy, fermany, bulletiny, oběžníky, hlášení, deníky a nakonec i časopis. Je snad styk mezi amatéry natolik oficiálního charakteru, aby bylo dáno jen to, co je psáno? Připomeňme si jen, že už i na dráze (a to byl odjakživa vedle pošt podnik slynoucí konservatismem) vyhodili psací morze a spokojí se telefonem, ba leckde i radiem (viz OK1JQ). Mně vždycky radostně zatrne okolo srdce, když čtu: „UB5KKA oznamuje via OK1ADP - SSB.. .“ Sláva, lidé si potřebují něco důležitého rychle povědět a říkají to radiem!

Abychom však neodbočili příliš od toho PD: v OK1KRA, totiž na hromadě kamení, kterou na mapě nazývají Luční horou, putoval každý popsaný list deníku okamžitě k vyhodnocení. Průběžně byly zjišťovány narobené kilometry a v neděli byla v plném proudu soutěž: překročit klubový rekord a na 2m udělat aspoň 22 000 bodů, na 435 MHz aspoň 10 000 bodů. A jestliže se na pásmech pracuje i mimo Polní den, pak není překážek, aby výsledky nebyly známy ještě týž týden. Známy aspoň do té míry, aby bylo možno si udělat obrázek o celkové situaci, o výkonnosti zařízení mého a mých konkurentů, o tom, co bude třeba zlepšit technicky i ve výchově operatérů a jak se osvědčila kóta. A tím se zkrátí období čekání a prodlouží doba, která je k dispozici pro lepší přípravu na příští závod (a nemusí to být až příští PD).

Poněkud méně radostný obrázek poskytuje PD, pokud jde o progresivitu práce na vyšších pásmech. Ne bez sentimentálního povzdechu O „starých zlatých časech“ kdy jsme měli doma rekord na 1296 MHz, si tu a tam prohlížíme zařízení na toto pásmo, ba i na 2300 MHz. Bývá vystrčené kdesi na periférii kóty, aby nepřekáželo živému meziměstskému provozu na dvou metrech. Vozí se ven, aby vyvětrala zatuchlina celoročního skladování, ale na spojení se už ani vážně nemyslí. Cožpak je možné vážně předpokládat, že se naváže spojení, nevím-li, který protějšek toto za řízení bude také mít, bude-li vůbec v dohledu, neznám-li přesnou polohu potřebnou pro stanovení azimutu, a nevěřím-li dokonce cejchování ladicího knoflíku? A tak se zdá, že pro tato pásma ani není o PD vhodná atmosféra a počet vytrvalců soustavně klesá....

OK1VR AR 9/1963


[1962]

Bez měření nelze stavět a tak s. Slabý pořídil elektronkový voltmetr. .

Základem vysílací činnosti musí být opět vysílač pro céčkaře. Ten si vzal na starost s. Bukovnický.
Ostatně popis jsme si vyžádali i pro ostatní čtenáře AR.

 Při uvádění vysílače pro 145 MHz do chodu se kolem Slováčka nutně rozpředla porada mladších se zkušenějšími staršími kozáky;
zleva ZO MUDr. Funk OK1FX, Freudl Slováček, Hes OK1HV, Hulík.

Na první samostatnou konstrukci v oboru VKV to není špatné, že?

Leccos bylo jiné než je v něm dnes - někdy o něco lepší, a opět někdy o něco horší. Jak jinak, sportovní družstva, kolektivky, radiokluby jsou přece živé organismy a život, jak známo, nejde vždy hladce, po rovince. Důležité je, aby při všech těch změnách a proměnách měla vždy stoupající tendenci jeho kultura.

A tak nebyl to vždy obvodní radioklub Prahy 6 se značkou stanice OK1KRA. Bývala to značka OK1KEC [první PD 1955 na Suchém Vrchu] v začátcích tohoto kolektivu, která se objevovala na krátkovlnných pásmech. Značka ne příliš reprezentační, zvlášť když označovala docela úzký kolektiv, sražený do kruhové obrany proti vnikání nových lidí. A neoznačovala ani příliš reprezentační budovu, spíš promočený barák na svahu k Vokovicům, ve kterém vinou proražené izolace v Lambdě, prodřeného anténního napáječe a oplechovaných dveří na mokré stěně málem došlo k smrtelnému úrazu. A změna k lepšímu nenastala rázem ani tenkrát, když došlo k organizačním změnám, po nichž se vyměnilo vedení, značka za novou (v roce 1958), místnosti za lepší v suché dřevěné budově na kopečku na začátku Petřin, když provoz přesedlal z krátkých vln na velmi krátké a počet členů stoupl k šedesáti. Řeklo by se - koukejme, šedesát! Jenže kolik jich opravdu žilo a kolik jich zůstávalo mrtvými dušemi! Přišli, pravda, jen na papíře nebyli, ale na papíře zůstávala jejich činnost. A tak si OK1KRA i pří slušný okresní výbor Svazarmu, nyní již pro sloučené obvody býv. Prahy 5 a 6, draze koupily zkušenost, že trvalá cesta vzhůru je úkolem dlouhodobým, kdy je třeba novým členům organizačně a materiálně zajišťovat zdárné podmínky pro zájmovou činnost, která je zachytí na trvalo. Dnes je klub opět slabší, má 18 členů. Zato jsou to členové, kteří již v klubu vyrostli a kteří si ho také sami vedou. Podívejme na soudruha Slováčka. Přišel z vojny a „nechtěl bys zřídit výcvikové středisko?" Telefonní mechanik Slováček kývl, ač viděl, že středisko se teprve musí doslova postavit v krámu, kde se vršily hromady uhlí a neřádstva, počínaje úklidem a stavebními pracemi a konče výkladem základů radiotechniky mladým lidem, často bujným a roztěkaným. Zahryzl se do VKV techniky a na fotografii podívejte, jak se rodí pěkný dvoumetrový vysílač! A z Jarmilky Slámové bude základ ženské polovice klubu. Nebo takový s. Bukovnický, nedávno ještě student jedenáctiletky, jak se postaral o vzorně zkonstruovaný vysílač tř. C, základ krátkovlnné výbavy klubu. A vedle už cvičí elektronkový voltmetr s. Slabého, také nedávno absolventa jedenáctiletky. Však také na rok 1962 je v plánu nejprve uvést do chodu všechny měřicí přístroje, které se v dílně během doby objevily a nejsou schopné provozu, rozvíjet soustavnou práci na VKV a rozeběhnout i provoz na KV, tj. především zhotovit i příslušná zařízení. Dalším významným bodem plánu je součinnost se střešovickou nemocnicí. Radioklub potřebuje pevný týl a tím je zde silná základní organizace téměř za plotem, v nemocnici. A tak ihned po II. sjezdu Svazarmu bylo zahájeno jednání o začlenění do této organizace, která může pomoci klubu a klub opět jí, zvlášť pokud jde o výcvik zdravotního personálu v oboru elektroniky, aplikované v medicíně. A tady by měla zapůsobit jednou i Jarmilka jako krystalizační jádro radistek z ženského personálu nemocnice. Konečně s. MUDr. Funk se obírá i myšlenkou, zda by nešlo podpořit zlepšovatelské hnutí založením odborného klubu měřicích přístrojů pro medicínu.

Mládí, plné elánu, by však na všechno samo nestačilo, kdyby se mu nedostalo podpory. A tu čeká od obvodního výboru Svazarmu v Praze 6 - především v tom, aby konečně se všemi silami zasadil o zřízení radiosekce a nenechal ladem ležet takovou iniciativu, jako bylo svolání aktivu radioamatérů, z něhož měla sekce vyjít. Pak, po založení sekce, aby udělal pořádek v přidělování finančních prostředků, které dostává od krajského výboru pro činnost radioamatérů. Jestliže až do konce roku si nemohli vybrat přidělených Kčs 4500,-, nemusilo by snad být problémem za platit aspoň diety řidičům, kteří zajeli zdarma zapůjčeným autem na kótu Polního dne.

Ale to už jsme řekli, že život nejde vždy po rovince. Důležité je, aby při všech proměnách měla vždy stoupající tendenci jeho kultura. A té se dostane i pro radioklub OK1KRA v míře, jaká mu náleží, v budoucím novém kulturním a osvětovém domě na Petřinách. Už se na tom pracuje.

AR 1962