OK2KKW will be QRV within July 2002 Field Day Contest at 144, 432 and 1296 MHz.

At 1296 MHz we should be at .215 , but on the lower bands we have not any fix QRG due to
problematic QRM situation from the nearest stations around us. To arrange sked please send
email or call to OK1VPZ. See you in the contest.

Na 1296 MHz bychom měli být na .215 , ale na nižších pásmech nemáme žádnou QRG, neboť
máme obvykle problémy s QRM od stanic v okolí. Pro dohodu na skedu pošlete
email , nebo
volejte
OK1VPZ. Na slyšenou v závodě.