Členové klubu
OK2KKW přejí všem radioamatérům vše nejlepší do roku 2002, zejména méně QRM, lepší počasí v závodech, dobré tropo podmínky nejen před závodem, nějakou tu sporadiku do Polního dne, rapidní snížení cen transceiverů a mikrovlnných výkonových tranzistorů, novou brutální elektronku do Vašeho PA, méně problémů s diskvalifikacemi ze strany ČRK, ekonomické a právní oddělení QSL služby od ČRK, celospolečenskou dohodu o nahrazení starého svazarmovského regulativu o přístupu ke kótám něčím lidsky normálním, změnu povolovacích podmínek směřující ke zvýšení povoleného výkonu na VKV, ale také, a to zejména, více času, hodně zdraví, úspěchů a podpory tohoto náročného koníčka (či sportu ?) u Vaší rodiny.

_________________________________________________

Members of the OK2KKW contest group wish to all ham radio operators all the best in 2002, particulary less QRM, better weather during contests, good tropo propagation not only before contest, surprising sporadic E within Field day contest, quick fall of transceivers and microwave power tranzistors price, new "brutal" tube into your PA and last but not least more time for this hobby, good health, success and support of your family.