Bezvůlový převod s čelním ozubením u OK1KIR

Ahoj Matěji,
v diskuzi na Vašem servru nedávno probíhala diskuze jak odstranit vůli v anténním rotátoru. Přikládám verzi použitou v naší EME anténě. V minulosti jsem odmrštil spoustu převodovek s čelním ozubením, protože jsem si myslel, že nejde odstranit vůle v převodech. Nyní když jsem zjistil že to jde, je již pozdě.

73 Tonda, OK1DAI

Silový převod s vymezenou vůlí.

Při úvodní kontrole antény radiolokátoru MRL 5 mě zarážel fakt, že po 20 letech denního několikahodinového provozu (viz předpovědi počasí v TV) nemá převod mezi anténou (parabola o průměru 4,5 m) a motorem žádnou vůli . Nyní při řešení problému výměny rychlých motorů s příkonem několik kW za něco pomalejšího s rozumným příkonem jsem zjistil jak byl problém vymezení vůle vyřešen.
Princip je stejný jako u ladicího kondensátoru je to půlené ozubené kolo s předpětím pružinou – ale na vstupní straně čili na ose motoru. Pohon mezi anténou a motorem je zajištěn čtyřstupňovou převodovkou s čelním ozubením s převodovým poměrem 1:360 pro azimut. Pro elevaci je použita šestistupňová převodovka s převodem 1:1080. Pro každou souřadnici jsou použity dvě stejné převodovky a tvoří uzavřené smyčky. Jedna polovina smyčky spojuje kolo na ose antény s pevným pastorkem na ose motoru a druhá polovina smyčky spojuje také kolo na ose antény ale s pružným pastorkem na ose motoru. Jako pružný prvek mezi pastorky motoru je torzní (zkrutná) tyč o průměru 6 mm a délky 120 mm. Po předepnutí patřičným momentem se vstupní pastorky spojí pomocí spojky s jemným drážkováním s osou motoru. Všechny vůle v celé smyčce jsou tím vymezeny. Převod se i naprázdno chová tak, jako by byl plně zatížen.

Minimální potřebná síla na předpětí mezi pastorky je kroutící moment hlavní osy dělený celkovým převodovým poměrem. Podle opotřebení jednoho boku ozubených kol je skutečně vidět ,že přenos potřebné síly byl přes tyto dvě cesty. Otočením smyslu předpětí se využijí neopotřebené boky ozubených kol. Nevýhodou tohoto řešení je potřeba dvou převodovek pro každou souřadnici, ale absolutní vymezení vůle bez nereálných požadavků na přesnost výroby za to asi stojí. Platí, že i ta nejpřesnější jednoduchá převodovka musí mít nějakou provozní vůli. Veškeré výrobní nepřesnosti se kompenzují vzájemným pootáčením pastorků proti sobě. Případné rázy zachycuje síla mezi pastorky.
 

Azimut

 

 

Elevace - obrázek 1

 

 

Elevace - obrázek 2