Simple Roger beep circuit designed for FT 847 (FT1000 MP, FT 817 ... )

(installed into microphone case) by OK1VPZ

The beep circuit is build directly in the microphone case. It's an "air" construction with SMD components soldered directly to the leads of one DIL package 4011 IC fixed inside the microphone case by double-sided scotch tape. The circuit could be used for other YAESU transceivers as well. If you are not sure about the pin layout of your microphone jack, check your transceiver instruction manual. The advantage of this circuit is, that after end of the the beep the circuit still holds the transceiver on TX for several tens of miliseconds before switching it back to RX. It makes sure, that in the case of high power VHF operation no RF arc can burn between the contacts of the antenna coaxial relay avoiding possible damage of the RX preamplifier. The power supply voltage can be from 5 to 12 V DC. If you want to use this circuit for any other transceiver, keep in mind that: PTT must be activated by grounding of the PTT pin, the sound level should be adjusted (by the RC output combination ) to the power level not higher than 3/4 of maximum power in order to prevent overmodulation of your rig.

Tento obvod je zabudován do mikrofonního pouzdra. Konstrukce je typu "vrabčí hnízdo" s použitím SMD součástek, pájených přímo mezi vývody integrovaného obvodu 4011 v pouzdru DIL, který je upevneň uvnitř mikrofonního pouzdra pomocí oboustranné lepicí pásky. Konstruce je použitelná i pro jiné transceivery YAESU (a nejen pro ně). Pokud si nejste jisti zapojením vývodů vašeho mikrofonu, oveřte si to na základě uživatelského manuálu vašeho zařízení. Výhodou tohoto obvodu je to, že nejdříve zazní pípnutí a po jeho ukončení ještě obvod drží transceiver zaklíčovaný po dobu několika desítek milisekund a teprve potom jej přepne zpět na příjem. To zajištuje, že v případě použití velkého výkonu na VKV vf energie nemůže na kontaktech koaxiálního relé vytvořit vf oblouk, který by mohl mít zničující vliv na nízkošumový předzesilovač. Napájecí napětí pro tento obvod se může pohybovat v rozmezí 5 až 12 V =. Jestliže chcete tento obvod použít pro jakýkoli jiný transceiver, mějte na paměti, že je to možné jen u transceiverů, které se aktivují na vysílání pri uzemnění vývodu PTT. Úroveň pípnutí by měla být pro použití s jiným mikrofonem nastavena individuálně pomocí změny hodnot součástek výstupní RC kombinace tak, aby špičkový vf výkon, generovaný transceiverem při pípnutí tohoto obvodu dosahoval jen asi 3/4 maximálního výkonu dosaženého při normálním zapískání do mikrofonu, aby se tak předešlo případnému přemodulování zařízení.

73! OK1VPZ