Mikrovlnné a EME setkání Studnice 2002

Toto již tradiční setkání VKV konstruktérů a závodníků se konalo, jak je již v posledních letech obvyklé, na horské chatě TJ Studnice, jen několik stovek metrů od místa, ze kterého vysílá OL2R. Setkání pořádal OK- VKV klub a o jeho organizaci se asi nejvíc zasloužil Franta OK1CA, společně s OK1DFC a OK1DCI.

Protože počasí venku bylo "pod psa" soustředila se pozornost návštěvníků, kterých bylo něco přes stovku, zejména na jednotlivé diskuse, přednášky, technické a provozní otázky.

Pojďme se jen stručně, reportážním způsobem, podívat na některé momenty:

 

Měřilo se a hodnotilo zařízení různých autorů - zde například 24 GHz transvertor OK2BFF

 

Diskutovaly se provozní otázky - zde 2/3 rodinného EME klanu Bubíků (OK2BDQ a OK2MWR), v pozadí OK2PWY

 

Pěkným 100 W zesilovačem na UHF se pochlubil OK2STK

 

Také se vzpomínalo: OK1FM, OK1DFC, OK2JI a OM5CM

 

V sobotu ráno se předávaly diplomy - zde je zapotřebí připomenout, že OK-VHF Klub vyhlásil kategorii Multi - single a Multi - multi v českém hodnocení UHF Contestu IARU. Tyto kategorie, které nevyhlašuje ČRK, přestože je to v UHF contestu v Evropě obvyklé, vyhrál v singlu OK1AIY, v multi OK1KIR. Na obrázku přebírá Pavel OK1AIY od Franty OK1CA pohár OK-VHF Klubu a diplom.

... a Jirka OK1DCI přebírá pohár za stanici OK1KIR

 

Také my jsme si "vyfasovali" jeden z diplomů, které se na setkání předávaly

 

Přednášky zahájil OK1DFC : O provozu EME

 

Následovala přednáška Josky OK1UWA o jeho provozu EME na 10 GHz a prvním spojení do Japonska

 

K nakouknutí byl i jeho tranzistorový 35 W PA na 10 GHz, normálně vestavěný do ozařovače antény o průměru 6 m

 

Zatímco probíhaly přednášky, v jiných místnostech se měřilo - zde je jedno z různých 10 GHz zařízení

 

K vidění byla i technická perla - zařízení OK1UFL a OK1AIY na 145 GHz - v ostrém provozu !

 

Po obědě následovala přednáška OK2AQK o smůlou pronásledovaném družicovém projektu Phase 3D

 

Ruda OK2ZZ představil nový software na návrhy VKV antén a ozařovačů parabolických antén

 

Potom následovala zajímavá přednáška OK1CDJ o plně elektronickém vyhodnocování VKV závodů

 

Na jeho přednášku plynule navázala diskuse o dalším vývoji elektronického hodnocení závodů a podmínkách závodění obecně. K projednávaným otázkám se vyjadřoval (velmi vstřícně) i zástupce ČRK - Karel OK2ZI

 

O tuto diskusi byl mezi přítomnými skutečně značný zájem. Mimo jiné přítomní vyjádřili svůj souhlas s tím, že deníky z VKV závodů by měly být vyhodnocovatelem napříště (v roce 2003) akceptovány v papírové formě pouze tehdy, pokud jsou psané ručně

 

Následovala přednáška OM6AA o intermodulačních vlastnostech a dynamice předzesilovačů a transvertorů

a zhodnocení výsledků měření na přinesených zařízeních (to, že Jirka právě obrací oči v sloup, je jen náhoda...)

 

Zcela na závěr OK1DCI promítnul velice zajímavý videozáznam o tom, jak OK1KIR buduje nové, špičkové EME pracoviště s využitím 6 m velmi přesné parabolické antény z vyřazeného meteorologického radaru v Praze 4 Libuši.

Na setkání byl pochopitelně k dispozici sborník na CD , který připravil OK1DFC ve spolupráci s ostatními, a který se věnuje především velmi užitečným softwarovým pomůckám pro návrhy antén, obvodů, EME provoz atd. Sborník lze ještě doobjednat emailem na adrese OK1DFC.

Další akcí, kterou bude OK-VHF Klub pořádat, bude jubilejní, 10 celosvětová konference o amatérském EME provozu, která se uskuteční v Praze v srpnu. Více informací o této připravované akci najdete zde.

Další informace o setkání na Studnici se dočtete také na stránkách OK1VVT a OK2KRT.

 

73! OK1VPZ