OK VHF Club srdečně zve na

XI. Mikrovlnné a EME setkání

které se koná ve dnech 12 až 14 dubna 2002 na chatě TJ STUDNICE ve Studnicích u Nového Města na Moravě a je zaměřené na problematiku mikrovlnných pásem a provozu EME.

Program setkání:

Pátek 12. dubna:

příjezd účastníků setkání, měření zařízení účastníků setkání

Sobota 13.dubna:

-technické a provozní přednášky z tématikou mikrovln a EME provozu

-měření zařízení účastníků setkání

Neděle 14.dubna:

odjezd účastníků setkání.


Během setkání bude možnost měření  parametrů zařízení a antén pro mikrovlnná pásma
Měřené parametry: výkon, spektrální čistota, šumové číslo zařízení a PSV antény

 

Informace a přihlášky:

František STŘIHAVKA - OK1CA

Kuttelwascherova 921

198 00 PRAHA 9

e-mail: ok1ca@ges.cz

tel. 0723 - 287549

______________________________________________________________________________

 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA:

 

Jméno: …………………………………Příjmení:……………………………………

Značka: ………………………………..Značky dalších účastníků: ………………………………………….

Závazně objednávám ubytování na :

 

                        Pátek 12. dubna                                   Sobota 13. dubna

       
                                                                                                       

 

                                                                                                                         Podpis: …………………………………..

Poznámka:

Závazná přihláška proto, protože v minulých letech někteří přihlášení nestornovali své objednávky a akce se nezúčastnili. Tím nebylo možno uspokojit požadavky dalších účastníků, kteří měli seriózní zájem o účast.. Takováto nestornovaná přihláška alespoň čtrnáct dní před konáním akce bude mít za následek, že při příštím ročníku nebude u případného takového hříšníka přihláška registrovaná jako závazná a v případě naplnění kapacity jinými zájemci nebude takováto osoba ubytována.

                                                                                                                                        Organizační výbor semináře