A je to venku! Zapamatujte si co a kdo! ČRK před vánocemi 2019 zničil přípravu nové vyhlášky o radioamatérském provozu a připravil nás o cenná pásma. A proč? Protože někdo má jiné zájmy!

S ohledem na konec analogového TV vysílání před 8-mi lety osiřelo pásmo 50MHz. Naskytla se příležitost po Světové radiokomunikační konferenci pro radioamatéry otevřít nová pásma 70MHz a 60m. Ta pásma však byla pro OK radioamatéry s běžným individuálním povolením uzavřené podle prehistorické Vyhlášky ministerstva informatiky z roku 2005.

Přišlo DVB-T a zase odešlo, Česká republika se stala členem NATO a pokouší se - bohužel ne zcela úspěšně, protože to naráží na zájmy různých kmotrů, rozvíjet i sítě vysokorychlostního přístupu k internetu. Což OK radioamatéry již celkem zbytečně (protože v ČRK se za zájmy VKV radioamatérů pochopitelně nikdo nepostavil) stálo pásmo 6cm a výrazně poškodilo pásmo 3cm. Ukázalo se však v celé nahotě znovu to, co tvrdíme na těchto stránkách už léta: primárním cílem předsedy ČRK jsou krátké vlny a vítězství v závodech. Ať to stojí, co to stojí a to zcela podle hesla účel světí prostředky. Ano, dokázal několikrát vyhrát i na nejnižším VKV pásmu a choval se pak jako vítěz celých velmi krátkých vln. Jen málokdo věděl, že důvodem bylo (a je) naprosté nerespektování právním předpisem stanovených limitů výkonu. Už v době celkového výkonového limitu 750W se u něj vysílalo na PA s 8-mi elektronkami GS35.. Dokonce došlo i k diskvalifikaci jeho klubovní stanice v mezinárodním měřítku pro podvodné jednání na KV pásmech. Nu ale co má být? Vždyť ovce z ČRK tradičně mlčí! Stejně se proto v ČRK začali chovat i další. Jeden místopředseda si pro změnu osedlal dolní VKV pásma a se svými kamarády jde stejnou cestu - výkony, použité v závodě se hrotí nade všechny meze, už nestačí ani dvě třífázové přípojky a desítka anténních systémů v multibeamingu - a teď si představte, že tuhle partu v závodě víceméně omylem někdo porazí...

Soudruzi ze Svazarmu, přemalovaného na Sdružení sportovních svazů, si totiž zvykli na jediné: necítí se ve svých aktivitách jakkoli omezeni, protože ví, že v praxi porušovat předpisy můžou! Členové jejich spolku mlčí a vše jim odkývají a hamspirit se tak stal jen úsměvnou retro vzpomínkou. Nu a pokud se přece jen nějaký kverulant objeví, zatočí s ním po soudružsku. Takto se v OK vede radioamatérský sport...  Že na 50MHz je povoleno jen 25W? Pche! Když je žádoucí udělat první EME QSO, nebo vyhrát na 6m závod, použije se jednoduše 2kW Jánošík. Nedaří se vyhrávat na spodních VKV pásmech? Nu tak se použije remote RX a ještě větší výkon. A co když není vyvolená OK stanice, která má zvítězit, dostatečně slyšet v zahraničí? Dobrá, použije se tedy remote TRX. Jeden nestačí? Nu tak se jich použije více. Vedoucí úloha "vyvolených" přece nesmí být narušena! To je ČRK. Nevěříte?  :-)

Jenže čas nestojí. Radioamatérské vysílání podle pravidel Vyhlášky 156/2005Sb se dostalo do kolize s Národní kmitočtovou tabulkou poprvé už v roce 2010, o mezinárodní (Evropské) kmitočtové tabulce, v rámci CEPT postupně inovované podle závěrů ITU, už ani nemluvě. Jenže šibalové z vedení ČRK chtějí víc, víc a ještě víc! Naprostou moc! Chtěli by zřejmě oprávnění vydávat a prodlužovat radioamatérské licence, trestat jim nepohodlné. A co takhle pracovat na tom, aby radioamatéři v OK měli k dispozici legálně všechna pásma s výkony více méně bez limitů uložených radioamatérům v ostatních zemích EU? Proč se vůbec s přípravou takového předpisu lopotit. Vyvolení přece mohou všechno a pokud by něco opravdu nešlo, spřátelené osoby z ČTÚ jim připraví speciální povolení... Zdálo se, že vše mají hezky pod kontrolou, dokud ten nenáviděný nepatrný radioklub (který má před zákonem ovšem stejné postavení jako ČRK) se neobrátil na MPO s návrhem novely Vyhlášky 156/2005 Sb, aby OK radioamatéři mohli využít výsledků, které ve prospěch radioamatérů přinesla tehdejší Radiokomunikační konference a které převzala nová (2017) a dosud platná národní kmitočtová tabulka. Lidé z OK2KKW (někteří z nich mají a v době přípravy nové vyhlášky měli mezinárodní a světové KV zkušenosti) vsadili na spolupráci s chytrými, nezávislými lidmi, kteří se umí pohybovat ve společnosti, mají mezinárodní kontakty a jsou pro své expertní postavení v radiokomunikačním oboru na ČTÚ i MPO respektovanými odborníky. A hlavně - podařilo se najít způsob, jak tyhle lidi zaplatit. Ne, nepočítejte mne mezi ně. Já jsem na tom nepracoval. Pomalu se tak začala rodit novela 156/2005Sb. Nejprve se musely z původního návrhu OK2KKW škrtnout sankce, které byly pro některé lidi nepřijatelné. Lidé, kteří na věci pracovali se tedy alespoň soustředili na to, aby i pro obyčejné, "nevyvolené" radioamatéry dosáhli maximum možného. Připravili rozšíření pásma 160m, v pásmu 60m byl zakotven princip přístupu pro všechny radioamatéry, byť nikoli ve větším rozsahu, než stanovilo ITU - vojáci prostě nemohou souhlasit s přenecháním svých kmitočtů radioamatérům na dobu neurčitou - ale tak, byl zachován princip možnosti vydávání speciálních povolení na omezenou dobu, v pásmu 50MHz byl domluven plný výkon podle povolovacích podmínek, zavedení pásma 70MHz pro každého, podařilo se uhájit pásmo 9cm - dokonce se podařilo domluvit pro radioamatéry pozici sekundární, nikoli jen neinterferenční služby (srovnejte s naprosto nekvalifikovaným návrhem ČRK), což byl v etapě přípravy mobilních datových sítí 5G, které mají mezinárodně alokované pásmo 3,4 až 3,8GHz, přímo majstrštyk a podařilo se navíc omezit rozšiřování nových datových sítí na 10GHz. Nedosti tomu - podařilo se dohodnout i princip provozu v kategorii multi na značku jednoho operátora, což bylo dosud nemožné (byť to "vyvolení" běžně používali)  a další uvolnění. Jenže svazarmovci nechtěli další uvolnění, ale absolutní volnost. Včetně provozu z více stanovišť během závodu - a to i na VKV! A otevřeně se už vyslovili, že jsou ochotni mikrovlná pásma klidně obětovat  - snad pokud se jim podaří upevnit jejich vedoucí roli na pásmech do 1GHz. BTW: všimněte si, že v návrhu novely vyhlášky 156/2005 z klávesnice ČRK nebylo o možnosti vysílat pod jednou značkou z více stanovišť (a navíc současně) ani slovo...

I přes všechny potíže se po 2 letech trpělivé práce a nekončících jednání podařilo rozpracovaný návrh nové vyhlášky - ostatně posuďte ten text sami - nechat úspěšně projít všemi stupni schvalovacího procesu - nejprve v interním připomínkování, pak u právníků na MPO, v diskusích na ČTÚ a s armádními složkami. Pochopitelně proběhla i veřejná konzultace, ve které se k němu vyjádřil i ČRK (a neměl žádné zásadní připomínky uvedené později k VKV závodům - a MPO tehdy ČRK vyhovělo v možnosti provozu z více stanovišť v KV závodech), dále návrh připomínkoval ČAV i další. Bez problému. Následovalo meziresortní připomínkové řízení s jinými ministerstvy a úřady státní správy (ČTÚ, Vnitro, Obrana, Doprava (Řízení leteckého provozu) atd...) a znovu dokola. Rovněž bez zásadních problémů. Nu a text byl zaslán do posledního schvalovacího kola na Legislativní odbor vlády s cílem stihnout podpis nové vyhlášky do konce roku.

Ovšem nezapomeňte, že nová Vyhláška nebyla a v souladu se statutem MPO ani nemohla být koncipována k tomu, aby byla nějakým nástrojem ČRK namířeným proti radioamatérům a nedávala proto tomuto spolku žádné výjimečné pravomoci. Nu, ale protože snaha vítězit (i za každou cenu) a zřejmě i touha po moci je u některých představitelů ČRK neopomenutelným povahovým rysem, došli podle všeho k rozhodnutí, že je nutné novou radioamatérskou vyhlášku zastavit.  OK1RI tedy napsal dopis ministrovi za MPO, ve kterém apeloval za vyškrtnutí dodatku, který reagoval na jeho předchozí žádost, aby na KV bylo možné provozovat současně více stanic pod jednou značkou z více stanovišť (a MPO jeho žádost plně akceptovalo) a požadoval zrušení omezení, které takovou možnost dávalo jen stanicím na kmitočtech KV pásem. Důvod je jasný - aby taková možnost byla možná i v závodech na VKV! Argumentace se sice opírá o marginální zájmy několika APRS-ních aktivistů v OK, ale protože radioamatéři jsou "národem" kreativním, nikdo jistě nepochybuje, jak by tato možnost byla využita... Možná, že došlo i nějakým dalším kontaktům a zákulisní lobbistické podpoře namířené proti nové vyhlášce. Nevíme. To už asi bylo příliš i na legislativní úřad vlády a tak tamní právníci (ne, opravdu tomu jinak nikdo z nich nerozumí ani za mák), jednoduše poslali celý návrh k zemi. Žádné projednávání posledního požadavku ČRK nebylo na pořadu dne, žádná diskuse nebyla možná (zástupce MPO byl připraven navrhnout kompromis, že se ten APRS z jiného stanoviště na VKV povolí s omezeným výkonem - vždyť jde o neobsluhované zařízení, ale i změny další). Pánové z úřadu vlády prostě přišli na jednání s evidentně hotovým názorem, že tento návrh nesmí projít.  S vágním odůvodněním, že návrh by měl počkat na novelu Zákona o elektronických komunikacích, který by měl spatřit světlo světa někdy (pravděpodobně) v roce 2023, poslali návrh pod stůl. Co se do té doby stane? Nevíme. Ale jistě bude do té doby novelizována Národní kmitočtová tabulka. To již o radioamatérském využití pásma 9cm a možná i 13 a 23cm asi nebude žádná diskuse. Obáváme se, že i pásmo 50MHz zůstane do té doby jen na marginálních 25-ti wattech výkonu, dojde-li k nějakému vojenskému pnutí, může být pohřbeno i složitě dohadované sdílení armády s radioamatéry u pásma 60m a 70MHz a nemůžeme vyloučit, že se od ČRK s podporou novodobého Svazarmu a armády (která jistě bude nový Svazarm financovat) možná dočkáme i povolování a prodlužování licencí ze strany této organizace. Zkrátka konečná... Nezbývá, než se zeptat: Cui bono? Jde skutečně jen o postranní zájmy našich contestovývh velkopodnikatelů a jejich honbu za dalším přifouknutím ega, které již dnes má velikost pátracího balónu, či snad o pouhou ješitnost některých osob, že návrh, na kterém se podílela osoba tzv. "nežádoucí" nesmí projít? Či jde ještě o další zájmy nějakého lobby v pozadí? To ukáže čas. Nicméně jedna věc je jasná - ČRK měl příležitost radioamatérům pomoci, ale oni si řekli NE!

Na závěr mi dovolte jednu smutnou parafrázi známého britského myslitele: pokud bude VKV radioamatérům v OK jednou dáno zahynout, doufám, že budeme mít alespoň tolik cti v těle, abychom jako radioamatéři nezhynuli pod knutou novodobých svazarmovských šmejdů a nezúčastněného přihlížení ješitných cymbálistů.

obr.1 CRC members now

OK1VPZ
3.1.2020