Obrana VKV pásem? Proč? Vždyť, jak opakovaně veřejně sdělil OK1RI, nemá smysl hájit žádné z GHz pásem, protože o ně jako radioamatéři stejně přijdeme.

Po nás, VKV radioamatéry z toho vyplývá, že ČRK nám nepomáhá, ale škodí. Již jsme mohli mít úředně přidělena pásma 70 a 3400MHz, ale OK1RI to odmítl.

V tomto směru od ČRK žádnou podporu nečekejte. VKV provoz tam považují za méněcenný.

OK1VPZ 1/2021

 

Defence of the VHF bands? Why? OK1RI several times claimed, that any defends of GHz bands have no sense, because these bands will be lost soon. For us, as the VHFand up amateur radio enthusiasts it is an evidence, that CRC will not help but rather shame us. We already can to have allocated bands 70 and 3400MHz, but OK1RI (prresident of CRC) it refused. Do not expect any support in such direction from CRC. They consider VHF and up amateur radio as inferior operation.