Cestou plánovaného úpadku vpřed: levá...

Ano, prakticky jedině tak lze nazvat výsledky sobotního sjezdu Českého radioklubu. Zcela v souladu s předpoklady vidíme v představenstvu tohoto občanského sdružení lidi typu OK1MP, OK1XU, OK1VJV, OK1CDJ, OK2ZI, OK1UDN a.j.  Hrstka opravdových radioamatérů (například OK1RI, OK1CF a.j.) situaci nezachrání, stejně, jako se to předtím nepovedlo OK1WC - protože tu svazarmovskou špínu mají někteří soudruzi zkrátka už příliš zarostlou pod nehty.
 

Původně jsem se chtěl tohoto sjezdu osobně zúčastnit, sestra mi dokonce už zajistila novinářskou legitimaci, a přinést tak našim čtenářům žhavé informace přímo z jámy lvové, ale nakonec jsem se rozhodl, že je to ztráta času. V kuloárech jsem se totiž dozvěděl, že narozdíl od posledního sjezdu, který byl asi posledním vzepětím snahy normální radioamatérské veřejnosti něco opravdu změnit, aby tato snaha byla díky nedemokratickému systému voleb následně zcela pochopitelně zašlapána, je průběh tohoto sjezdu již předem naprogramován jako "klidný, soudružský a konstruktivní" s cílem potvrdit dosavadní politiku ČRK - tedy i nadále se uzavírat ve své skleněné věži nezájmu, kam stesky obyčejné radioamatérské veřejnosti  nedolehnou - protože problémy té druhé, větší poloviny OK radioamatérů, nečlenů ČRK, soudruhy spíše obtěžují, než inspirují. Příkladem budiž nezajištění zaslání deníků OK stanic do mezinárodního hodnocení UHF Contestu IARU, kde bychom pro Českou republiku sbírali trofeje nejvyšší - ovšem pokud by se na to OK1CDJ s OK2ZI nevykašlali. No a co, že... Vždyť stejně většina těch VKV radioamatérů není a už nikdy nebude členy ČRK. Takže bude jistě stačit nějaké to zajištění opatření...

Proto i nadále počítejte s tím, že ČRK vám bude spíše škodit, než prospívat. Vám adresované QSL lístky budou v rozporu se zákonem i nadále ničeny a nikoli vráceny adresátům, jak velí nejen právo, ale i prostý hamspirit, na mezinárodní fóra budou stále jezdit lidé, kteří se nedomluví anglicky a hlavně nemají žádný zájem za vaše zájmy lobbovat u představitelů ostatních členských organizací IARU,  počítejte s tím, že rozhodování o nové střešní krytině na objektu Svazarmu bude i v příštím období důležitější, než obrana před snahami o likvidaci radioamatérského provozu na pásmech 432MHz a vyšších ze strany komerčních služeb, UWB a zelených mozků, kteří by si ty své zbytečné šroty mohli provozovat klidně o pár MHz vedle a ne přes naše DX segmenty - ovšem to by vyžadovalo, aby se našich zájmů někdo z ČRK opravdu zastal. S tím ovšem nemůžete počítat. Snahou ČRK proto bude - ve shodě s celosvětovým trendem vytlačení radioamatérského provozu z vyšších VKV pásem na komerčně nezajímavá pásma KV - i nadále podporovat spíše marginální rozšíření některého z krátkovlnných pásem, než se věnovat tomu, co OK VKV radioamatéry zajímá skutečně bytostně - aby mohli na svých pásmech přijímat i nadále signály slabší, než S9. Protože právě úzkopásmový DX provoz a komunikace na, nebo i pod úrovní termického šumu, je to, co nás, narozdíl od provozu na KV, zajímá a co je opravdovou radioamatérskou cestou vpřed. Zde podporu ČRK ale samozřejmě čekat nemůžeme. Spíše se dočkáme dalších podrazů, jako například vynuceného zařazení do MČRK proti vůli soutěžících a v rozporu s písemným ujištěním OK2ZI. Nebo přijetí kandidatury v Radě ČRK ze strany OK1CDJ, který před sjezdem písemně veřejně prohlásil, že již kandidovat nebude.

Výsledkem této valné hromady ČRK bude proto jen pokračující izolace mezi OK radioamatéry, další vyorávání brázd nepochopení a nenávisti, dělení na my a oni, pokračující hlasování nohama, kdy lidé budou opouštět ČRK, který jim (s výjimkou QSL služby pro radioamatéry pracující na KV), již nedokáže nic smysluplného nabídnout. Z rozpočtu ČRK ovšem budou i nadále (bohužel z daní všech občanů ČR)  pod pláštíkem práce s mládeží podporováni vyvolení, kterým budou z rozpočtu MŠMT zakoupena  komerční zařízení, aby to "osladili" těm darebákům, kteří dosud měli tu drzost výhradně za své vyhrávat, ačkoli s ČRK neměli nic společného.

Přinesla tedy tato valná hromada ČRK alespoň něco nového a pozitivního? Pozitivní je, že se do Rady ČRK nedostali někteří noví mladí kariéristé, kteří k tomu měli nakročeno. Ale jistě se tam dostanou už v příštím volebním období, protože v ČRK je každá vnitřní revoluce již předem definitivně vyloučena. A něco překvapivého? Například navrhované navázání spolupráce OK VHF Clubu a OK1DFC s ČRK. Nebo kandidatura OK1HH z ČAVu do rady ČRK.

I když, je to vlastně překvapivý vývoj? Asi ne, že. Jen taková nová malá česká normalizace. Ostatně zapadající do celkového znechucení české veřejnosti se jakkoli v čemkoli angažovat. Stejně, jako na počátku 70 let.

73!  OK1VPZ