O technologii, proti kter
é jsou hrozby PLC jen nevinnou dětskou hračkou.

ITU (mezinárodní telekomunikační unie) v současné době (roku 2005) zkoumá, zdali a pokud ano tak jak bude vypadat standardizace nového radiokomunikačního přenosového systému, takzvané UWB technologie (Ultra wide band technology). Tento systém si můžeme představit cosi jako širokopásmové PLC, jehož spektrum sahá nikoli pouze do cca 24 MHz, ale až do téměř 11 GHz - a co víc - nejde o přenos po vedení, ale o skutečný radiový přenos. Možná se ptáte, jak je možné, že telekomunikační správy vůbec mohou něco tak na první pohled nesmyslného projednávat? Vtipem této technologie je to, že ostatní komerční radiové přenosy jsou většinou kmitočtově statické, mají tedy předem dané kmitočtové pásmo, kde mohou pracovat. Aby mohly pracovat, musí být do určité míry předimenzované, a to jak z hlediska úrovně, tak i z hlediska odolnosti proti krátkodobým výpadkům, aby mohly poskytovat plánovanou spolehlivost. A právě toho využívá systém UWB, který by měl vysílat s velmi malým výkonem a díky své redundanci  být zároveň imunní proti rušení od jiných radiových systémů. Vypadá to lákavě, že? Zejména pro investory, kteří budou schopni využít radiové spektrum, které se zdálo již jednou vyprodané, pro velmi rychlé datové přenosy (až do řádu Gb/s). Pochopitelně pro přenosy na krátké vzdálenosti, ale...

Nám, radioamatérům se při tomto výhledu orosí čelo. Je zapotřebí si přitom uvědomit, že ve hře není, zdali se tento systém povolí, či  nepovolí. Pochopitelně ano. Již nyní na něj čekají například výrobci spotřební elektroniky, kteří se těší, jak budou například v domácnosti bezdrátově propojovat DVD přehrávač s plochým LDC HDTV zobrazovačem datovým přenosem 1 Gbps, či zajisti rychlý přístup k Internetu mezi dvěma objekty.

To, co je dosud ve hře, jsou kmitočtové hranice takových "podprahových" radiových přenosů a maximální výkonová úroveň jejího vysílání. Příznivější varianta klade tyto přenosy do pásma 3 až 10,6 GHz, méně příznivá potom začíná již na jednotkách MHz. Ještě větší rozpětí je ve hře co se týká maximálního vysílaného výkonu. Pokud si představíme, že nejmírnější (a pro nás nejbrutálnější) omezení začíná již na úrovni cca - 40 dBm/MHz, což znamená, že přijímačem s SSB filtrem o šířce cca 2 kHz bude od tohoto systému šum daný útlumem šíření (může jít jen o šíření na vzdálenost několika metrů) a zmenšený o poměr šířek pásem - tedy v případě SSB filtru cca o 27 dB méně. Porovnejte si tento údaj s tím, že sluchem běžně zpracovávaná úroveň například v pásmu 144 MHz je okolo -150 dBm. Vidíme, že na neštěstí je zaděláno...

Problém elektromagnetické slučitelnosti s dalšími radiovými zařízeními si uvědomují i tvůrci této technologie - ovšem, jak již bylo řečeno výše, běžná komerční radiová zařízení mají narozdíl od radioamatérské radiové komunikace značnou míru předimenzovanosti. Pokud nebude tedy třeba fungovat mobilní telefon, položený na stole vedle zařízení, používající pro komunikaci tento systém, stačí mobilní telefon vzdálit o půl metru. S radioamatérským zařízením je to ovšem jiné.

Abychom se této hrozbě mohli začít bránit, musíme ji nejprve poznat. Proto jsme pro vás připravili materiály, které se této technologii věnují. Díky laskavosti autora jsme získali souhlas k jejich uvedení  na webových stránkách OK2KKW. Seznamte se s nimi prosím a zvažte, jakým způsobem budeme na tuto hrozbu reagovat. Pravděpodobně nemá smysl se pokoušet o reakce na národní úrovni, ale bude nutné se do věci vložit na úrovni IARU. Ovšem Českou republiku v IARU zastupuje ČRK...

Přesto bychom měli společně zvážit a prodiskutovat , jaký postup bude v této věci zvolen. Pokud budeme pouze sedět s rukama v klíně a utěšovat se, že věc se vyřeší nějak sama a bez nás, může to znamenat konec radioamatérského vysílání.

Článek, popisující základní technické aspekty systému UWB najdete zde.

Prezentaci na stejné téma, přednesenou na celostátní konferenci Radiokomunikace 2005 tady. (1,2MB)

S problémem související dokument CEPT na téma Ochrany radiokomunikačních systémů v pásmech pod 10,6 GHz od činnosti systémů UWB je zde. (1MB)

K věci můžete diskutovat například tady.

ok1vpz

Praha, listopad 2005

*********************************************************************

Další vývoj:  2007, Vice tu, tu, tu a tady2008