Jaký byl VHF Contest 2001 ve stanici OK2KKW ?

Nejvýstižnějším konstatováním by pravděpodobně bylo, že šlo o boj s nepřízní jistého pana Murphy. Protože, vzhledem k tomu, že, jak známo, všechno co se může pokazit, se také pokazí a navíc se pokazí i to, co se pokazit nemůže, dojde občas k situaci, že je nutno se s takovým problémem vypořádat. Ovšem, všechny negativní věci navíc vždy přicházejí ve trojicích. Pokud tedy dojde ke čtvrtému problému, nejde o výjimku z pravidla, ale o začátek nové trojice...

A1) při stavění antény jsme promokli do nitky

A2) Nový PA přestal fungovat 12 minut po začátku závodu

A3) Přestala fungovat indikace natočení antény na ovladači rotátoru

B1) Došlo k závadě anténního relé, což mělo za následek zničený předzesilovač i vstup přijímače

B2) Ve starém PA došlo k závadě relé, přepínajícího předpětí elektronky PA

B3) "Odešla" FT 847-čka

Posuďte sami, zda v těchto podmínkách je dosažený výsledek 739 QSO a cca 228 000 bodů prohrou ...

Připomínám, že jsme (na rozdíl od mnoha dalších) jeli závod v "kategorii" pouze jeden PA, jeden RX a jedna anténa ...

Za Davida OK1RK (který prakticky celý závod odjel sám) a nyní zaslouženě dospává,

zprávu podal  OK1VPZ

Chcete-li se i vy vyjádřit ke svému úspěchu či neúspěchu v tomto závodě, můžete tak učinit zde.