Nastavitelný 10W attenuátor pro budič

Na 70cm používáme transvertor s výstupním výkonem cca 10W a za ním dvojitý budič, který signálem zásobuje PA. Aby obě větve buzení mohly být nastavené tak, že oba PA byly správně vybuzené, je zapotřebí buzení regulovat. Jenže jak regulovat výstupní výkon budiče, který má na vstupu 5 až 7W? Klasické řešení uvedené zde předpokládá regulaci úrovně signálu na výkonové hladině okolo stovek mW. Jenže toto řešení nevyhovuje pro regulaci na vstupu jednostupňového budicího zesilovače s výstupním výkonem okolo 50W.

Hledal jsem řešení tohoto zadání a vzpomněl jsem si na teslácké zapouzdřené cermetové potenciometry TP195 z Lanškrouna, které mají povolený ztrátový výkon 1W. Potom jsem hledal, kde se dají koupit. Požadavkem bylo vytvořit nastavitelný attenuátor se změnou zisku alespoň 6dB s útlumem odrazu lepším, než 15dB (SWR < 1 : 1,4) aby na výstupu transvertoru nedocházelo ke zbytečně velké úrovni intermodulačního zkreslení. Nakonec jsem navrhnul následující řešení, které zadání více méně splňuje.

Nastavitelný útlum je cca 3 až 10dB, útlum odrazu se pohybuje mezi cca 17dB (minimální útlum) až 26dB (maximální útlum) vůči vstupní impedanci 50 ohmů. Nastavitelný attenuátor není určen k provozu FM/FT8, ale pro contestový provoz s modulací SSB, případně CW. V případě, že potřebujete menší útlum, použijte hodnoty odporů, uvedené v závorkách. Potom bude nastavitelný útlum cca 2 až 7dB.

Kondenzátory 3,9pF vylaďují indukčnost použitých metalizovaných rezistorů. V případě použití jiných součástek bude zapotřebí hodnotu těchto kapacit změnit pro dosažení použitelného SWR. V zapojení nelze použít drátové rezistory. Stínící krabička má rozměry cca 30x35x40mm a SMA konektory jsou pájené na vnitřní straně krabičky. Viz obrázky. Možná, že toto řešení nastavitelného attenuátoru někoho inspiruje. 73 ok1vpzPro zvětšení obrázku na něj klikněte