Změny provedené v poslední verzi VUSC 4 WIN v.6.10:
 
 • Nové funkce:

  - zabudovana ta kontrola prefix/lokator (velky dik OK1CO za vypracovani tabulky)
  - pridana statistika udelanych lokatoru
  - odstraneny nektere drobne chyby (napr. pri prepocitavani deniku a zobrazovani nasobicu)

  - klicovani na virtualnich portech (napr. MicroKeyer)
  - oznaceni nasobicu u spojeni ve sloupci MP
  - mapa udelanych lokatoru

  poznamka: pokud se nactou starsi soubory (verze 6.06 a starsi) a zmeni se neco v deniku, muze se stat, ze cas spojeni nebude spravne, pokud nebyla pri jeho vytvoreni spravne nastavena casova zona. V takovem pripade pouzijte "Edit->Time Shift" s nulovym posunem, ktery provede prepocitani a opravu.

 • What is new in the version VUSC 4 WIN 6.10:
  • New functions:

  - new plausibility check prefix/locator (thanks to OK1CO for table creation)
  - worked locators statistics
  - fixed errors when recalculation log and in multipliers display
  - virtual port keying (MicroKeyer etc.)
  - multiplier marking in the MP column
  - map of worked locators

   

  note: when open older files and change something in log, probably will be necessary adjust time zone again. Then use "Edit->Time Shift" with zero time shift for log update, please.


  Změny v předcházejících verzích / Updates in the previous versions: VUSC 6.0.9  6.0.6 , 6.0.3 , 6.0.0