VUSC pro Windows

Verze 6.51

OK1DIX (c) 2020

Obsah

1. VUSC - VHF/UHF/SHF/Contest pro Windows

2. Technické podmínky

3. Instalace

4. Soubory

5. Spuštění

6. Práce s programem při závodě

7. Vyhodnocení závodu - vytvoření deníku z pásem

8. Správa databáze stanic a lokátorů

9. Správa QSL

10. Ovládání CW/SSB

11. Provoz v síti - obsluha

12. Provoz v síti – instalace a konfigurace

13. Ovládání TRXů a přepínač pásem

14. Packet radio, DX cluster, ON4KST chat a výsledky na SloVHF.net

15. Komunikace s programem AirScout

16. Nahrávání zvuku

17. Rotátor

18. Dodatek - zapojení adaptérů a konektorů

1. VUSC - VHF/UHF/SHF/Contest pro Windows

VUSC je program pro VKV závody, jak pro přímé použití při contestu, tak i pro zadání a vyhodnocení dat po závodě. Má mnoho jedinečných funkcí specifických pro VKV závody. Při jeho tvorbě bylo využito letitých závodních zkušeností operátorů stanic OK2KKW, OL4A, OK2A, OL9W, OK1KUO, DM7A, IZ4BEH, PE9GHZ a dalších. Program je nástupcem původní DOSové verze. Design verze pro Windows je podobný jako u programu N1MM. Autor rád uvítá jakékoli další připomínky a náměty na vylepšení. Program je v češtině, angličtině a němčině včetně příslušných manuálů.

2. Technické podmínky

Program je určen pro osobní počítače typu PC s operačními systémy Windows XP/Vista/7/8/10. Program není podporován ve Windows 95, 98, Me, NT a 2000.

Požadavky na hardware:
- Procesor: minimálně Pentium III
- Paměť RAM: testováno na minimálně 256 MB
- Místo na disku: asi 30 MB v závislosti na velikosti databází, počtu závodů a kromě souborů zvukových nahrávek
- Porty (podle potřeby): sériový RS-232C COM (klíčování, pastička, přepínání pásem, rotátor), paralelní LPT (klíčování, pastička, rotátor, přepínač pásem), USB (rotátor, klíčování, pastička)
- Volitelně síťová karta a zvuková karta
- Rozlišení displaye minimálně 1024x768, optimálně 1280x1024 a větší.

Požadavky na software:
- Windows XP/7/8/10 s DirectX verze minimálně 9.0c.
- Volitelně LINX DLPortIO driver při použití paralelního LPT portu pro klíčování, rotátor nebo přepínání pásem (pouze pro 32bitové Windows)
- Volitelně MBUSB driver pro USB adaptér rotátoru s PICem (pouze pro 32 bitové Windows).
- Volitelně driver pro Arduino UNO r3 pro nový USB adaptér rotátoru.

Požadavky na operační paměť a místo na disku se mohou lišit v závislosti na velikosti databází, počtu závodů a zvukových souborů (viz dále). Autor ocení všechny informace týkající se použití na různých typech počítačů a verzích Windows.

3. Instalace

Před instalací nejprve zkontrolujte, zda je v systému nainstalován DirectX alespoň verze 9.0c. Windows Vista, 7, 8 a 10 již obsahují vyhovující verzi DirectX, takže kontrola není třeba. Ve Windows XP najděte na harddisku program dxdiag.exe (obvykle v adresáři C:\WINDOWS\SYSTEM32 nebo C:\WINNT\SYSTEM32) a spusťte ho dvojitým klikem. Program ukáže kromě mnoha jiných věci také verzi DirectX.


 Pokud v systému není DirectX nebo je verze starší než 9.0c, stáhněte ho z Webu:

http://www.soft32.com (hledat "DirectX 9 Redistributable") a naistalujte podle instrukcí.

Nová instalace VUSC se provede spuštěním samorozbalujícího archivu VUSC_setup_cz.exe. Instalační adresář (celá cesta) nesmí nikde obsahovat žádné mezery, tečky nebo pomlčky!

P
okud je PC vybaveno paralelním (LPT) portem a chcete jej použít pro klíčování CW, přepínání pásem nebo ovládání rotátoru, nainstalujte po instalaci VUSC driver DLPortIO z podadresáře DriverLINX\install spuštěním programu Install.exe. Případná instalace driveru MBUSB pro ovládání rotátoru přes adaptér s PICem proběhne automaticky při prvním připojení adaptéru k PC. Předchozí možnosti však platí jen pro 32bitové Windows. Automaticky po připojení se nainstaluje i driver pro řízení rotátoru pomocí nového adaptéru s Arduinem. Pokud používáte Microham, musí se instalovat USB driver podle dokumentace. Detaily viz kapitola 17. o instalaci podpory rotátoru a kapitola 10. ovládání CW/SSB.

Pro upgrade na vyšší verzi je lépe stáhnout archiv VUSC_<číslo verze>_cz.exe. Máte-li potíže se spuštěním nové verze programu po upgradu (např. program se po startu zhroutí, ztratí se některá okna apod.), nahraďte soubor vuscwin.cfg v instalaci souborem vuscwin*.cfg z podadresáře data podle rozlišení vašeho displaye. Musíte však v takovém případě znovu zadat vlastní konfiguraci CW/SSB pamětí, obnovit rozmístění oken a další uživatelské parametry.

Používáte-li na Windows XP driver DLPortIO pro ovládání paralelního portu LPT, může někdy dojít k problému, že po instalaci určitých aktualizaci Windows (které se instalují automaticky z Internetu) se z nejasného důvodu změní nastavení driveru. Program pak při spuštění buď neaktivuje paralelní porty (nezobrazují se při konfiguraci CW či rotátoru) nebo hlásí chybu "Driver DLPortIO nebyl zaveden". V takovém případě je nutno změnit hodnotu klíče v registrační databázi zpět na původní hodnotu. Postup je následující:

Start->Spustit program

Do políčka napíšeme regedit a klikneme OK

Najdeme ve struktuře adresář:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dlportio

dvojklikem otevřeme nejprve adresář, pak klíč Start a změníme hodnotu klíče na 2 (předchozí hodnota je obvykle 3). Presvědčte se též, že se soubor DLPortIO.SYS nachází v adresáři na místě uvedeným pod klíčem ImagePath.

Ukončíme regedit a restartujeme počítač.

POZOR! Ujistěte se, ze měníte opravdu pouze výše popsaný klíč Start. Změnou (třeba neúmyslnou) jiných klíčů v registrační databázi můžete zničit váš systém! Netroufáte-li si na to, požádejte zkušenějšího kolegu.

Pokud by i po tomto zásahu driver nefungoval, zkuste změnit klíč Start na 1 a znovu nainstalovat driver.

Pokud potřebujeme z jakéhokoli důvodu program odinstalovat, stačí prostě vymazat instalační adresář a příslušné zástupce. Jelikož program nepoužívá registrační databázi, není třeba ho odinstalovávat v ovladacím panelu Windows.


4. Soubory

Instalace obsahuje tyto soubory:

· VUSC.EXE - contestový program

· VUS_BASE.ASC - ASCII soubor databáze značek stanic s lokátory

· VUS_BAND.ASC - ASCII soubor databáze značek stanic a pásem na nichž bylo spojení

· VUS_BASE_DEF.ASC - náhradní ASCII soubor databáze značek stanic s lokátory

· OWNH.HDR - soubor s údaji čelní stránky deníku

· QSL_BASE.ASC - ASCII soubor databáze QSL

· CONLIST.TXT - seznam kombinací závod/pásmo, které byly zařazeny do databáze

· QSLTEM.HDR - formulář nálepky na QSL

· VUS.HDR - formulář čelního listu pro závody vyhodnocované na vzdálenost

· VUS2.HDR - formulář čelního listu pro závody vyhodnocované na lokátory a násobiče

· VUS3.HDR - formulář čelního listu pro Nordic Activity Contest a Tesla Contest

· QRBPAT.DAT – soubor s daty pro bodování spojení podle lokátorů.

· VUSC_CZ.HTM - dokumentace v HTML formátu (součástí jsou i grafické soubory ve formátu GIF)

 VUSCWIN.CFG – konfigurační soubor VUSC - poloha a velikost oken, nastavení fontů, obsah morse pamětí, nastavení packetu a další technické parametry. Pro usnadnění práce jsou dodávány vzorové soubory VUSCWIN1024.CFG, VUSCWIN1280.CFG a VUSCWIN1600.CFG pro různá rozlišení displeje.

· QUICKSTART.CFG - konfigurační soubor
stejného formátu jako VUSCWIN.CFG obsahující aktuální nastavení pro rychlý restart

·
ROTATOR.CFG - konfigurační soubor obsahující aktuální nastavení všech rotátorů

· TRANSCEIVER.CFG - konfigurační soubor obsahující aktuální nastavení všech TRXů

· KEYER.CFG - konfigurační soubor obsahující aktuální nastavení všech klíčovacích a zvukových rozhraní

· RIVER.PNT, ISLAND.PNT, COAST.PNT, COUNTRY.PNT  – Soubory s daty pro kreslení mapy spojení.


V průběhu práce s programem vznikají tyto soubory:

· #######.dix - soubor s daty závodu

· #######.bin - pracovní soubor s daty závodu

· #######_$$$.log - deník z příslušneho pásma k vytištění

· #######_$$$.edi - deník z příslušneho pásma ve formátu EDI pro výměnu pomocí elektronických medií.

· @@%%%%%%.edi - deník z příslušneho pásma ve formátu EDI pojmenovaný podle konvence pro zasílání (viz Všeobecné podmínky závodů na VKV).

· #######_$$$.ldb - soubor se setříděným seznamem stanic a jejich lokátorů z příslušneho pásma.

· #######_$$$.sum - soubor se setříděným seznamem stanic a jejich čísel spojení z příslušneho pásma, jak požadují podmínky některých závodů.

· #######_$$$.qsl - soubor k vytištění na QSL nálepky

· #######_$$$.adi - soubor ve formátu ADIF pro upload na eQSL, LoTW apod.

· #######_$$$.rem - výpis spojení u kterých byla zapsaná poznámka

· Adresář ####### - slouží pro ukládání zvukových nahrávek, průbežných záloh, logu a dalších souborů vzniklých v průběhu závodu a vytváření logu. V hlavním adresáři zůstávají ze závodu pouze soubory #######.dix a @@%%%%%%.edi.

Symboly ve jménech souborů:
####### - jméno závodu
@@ - číslo kategorie
%%%%%% - vlastní značka
$$$ - označení pásma složené z následujících znaků:
50 - 50 MHz
70 - 70 MHz
144 - 144 MHz
432 - 432 MHz
129 - 1296 MHz
232 - 2320 MHz
340 - 3400 MHz
565 - 5.6 GHz
10G - 10 GHz
24G - 24 GHz
47G - 47 GHz
76G - 76 GHz
120G - 120 GHz
134G - 134 GHz
248G - 248 GHz

5. Spuštění

Program se spustí ve Windows XP dvojitým klikem na VUSC.EXE, nebo na zástupce na ploše, případně na dolní liště. Ve Windows Vista/7/8/10 použijeme pravý klik a zvolíme "Spustit jako administrátor" nebo to nastavíme trvale ve "Vlastnosti"Při tomto nastavení můžeme program spustit i dvojklikem na soubor s rozšířením .dix. Při tomto způsobu spuštění se program startuje v normálním režimu a otevře se závod ze souboru .dix (tzn. neprovádí se rychlý restart - viz dále).
Při prvním takovém startu se objeví okno:


Klikneme na výběr aplikace a najdeme soubor VUSC.exe v instalačním adresáři.Při dalších otevřeních se bude objevovat nabídka programu VUSCPokud necháme zaškrtnutou volbu "Vždy použít tento program", tak se bude otvírat při dvojkliku automaticky a soubory s rozšířením .dix budou mít ikonku VUSC. POZOR! I v tomto případě platí, že adresář (kompletní cesta), kde se nalézá otevíraný soubor .dix, nesmí obsahovat žádné, tečky, pomlčky nebo mezery.

Pokud nastartujeme program přímo (tj. ne dvojklikem na soubor), objeví se nejprve dotaz, zda chceme rychlý restart. Ten se použije v případě, kdy potřebujeme rychle obnovit poslední stav včetně naposledy otevřeného závodu (viz dále). V ostatních případech zvolíme normální start.

Vzhledem k různému rozlišení na různých displayích je možné, že poloha oken a jejich velikost po prvním spuštění nebude optimální. Polohu, velikost všech oken i jejich fonty však lze přizpůsobit podle potřeby a rozlišení displaye. Fonty se nastavují v menu "Volby->Fonty". Tím se přizpůsobí vzhled oken i šíře sloupců danému rozlišení. Při volbě fontů pro mřížku deníku zvolte některý z neproporcionálních fontů, aby pozice kurzoru v okénku vždy vycházela správně na jednotlivé znaky. Nejběžnější neproporcionální fonty jsou:

Andale Monospace, Arial Monospace, Consolas, Courier, Courier New, Letter Gothic, Lucida Console, OCR-A, OCR-B, MICR, Typewriter, Typewriter Elite, Typewriter Gothic.

Font záhlaví sloupců volte tak, aby šířka sloupců přiměřeně odpovídala zvolenému fontu pro mřížku deníku.

Nastavení oken a fontů se ukládají do konfiguračních souboru vuscwin.cfg a quickstart.cfg (detaily viz dále). Jelikož nastavení všech fontů a oken může být pro začátečníka zejména na displejích s nižším rozlišením složitější, jsou s programem dodávány vzorové konfigurační soubory vuscwin1024.cfg, vuscwin1200.cfg, vuscwin1400.cfg a vuscwin1600.cfg pro rozlišení 1024x768, 1200x1024, 1400x1024 a 1600x1200. Z nich vyberte vhodný pro váš display a zkopírujte ho do nového souboru pod názvem vuscwin.cfg. Základní nastavení oken a fontů pro jednotlivá rozlišení z těchto konfiguračních souboru je možno nastavit též za běhu programu pomocí "VUSC->Volby->Rozlišení-><číslo>", případně lze pomocí volby "VUSC->Volby->Rozlišení->Uživatelské" načíst konfiguraci oken a fontů uloženou uživatelem v jiném konfiguračním souboru. Je tedy možno mít několik konfiguračních souborů pro různé displaye, typicky v situaci, kdy se používá/nepoužívá druhý display apod. Tento postup je možno použít i v případě, že se nějakým způsobem poruší konfigurace, některá okna "zmizí" v důsledku odpojení druhého diplaye apod.

Většina oken, která nejsou právě třeba, je možno zavřít klikem na křížek v záhlaví. Zavření však platí pouze při aktuálním běhu programu, při novém startu se okno zase objeví. Některá okna pak z technických důvodů zavřít nelze. Pokud chceme trvale nezobrazovat některá okna, klikneme pravým tlačítkem na záhlaví a zvolíme "Zmenšit". Tím se okno zmenší do ikony ve spodní části obrazovky. Pokud se v tomto stavu uloží konfigurace do vuscwin.cfg pomocí "Závod->Nastavení->Uložit", tak zůstane okno zmenšené i při novém startu. Do původního stavu dostaneme okno dvojklikem na ikonu.

Při normálním startu čte program soubor vuscwin.cfg, kde jsou kromě nastavení oken a fontů uložena i veškerá další nastavení, tzn. komunikační porty, obsahy paměti pro CW a další parametry. Pokud soubor neexistuje, použije se implicitně soubor vuscwin1024.cfg pro rozlišení 1024x768. Konfigurační soubor se ukládá automaticky, pokud se program ukončí pomocí volby "Závod->Uložit a ukončit" nebo explicitně pomocí "Závod->Nastavení->Uložit". Všechny eventuální změny za běhu programu jsou průběžně ukládány do souboru quickstart.cfg, který má stejnou strukturu jako vuscwin.cfg. Zvolíme-li při startu "Rychlý restart", čte se tento soubor místo vuscwin.cfg. Rychlý restart použijeme zpravidla při závodě při nějakém problému např. po havárii Windows, výpadku proudu, restartu PC apod. Obnoví se kompletně poslední stav před ukončením programu, tzn. otevře se poslední závod, v dialogu je provedeno přihlášení do sítě na dříve použitá pásma, sychronizace deníku v síti a naváže se znovu komunikace s TRXem a rotátory (detaily viz níže kapitoly o síti a rotátoru). Pro lepší přehled při nastavování portů a ostatních parametrů pro TRXy, klíčování a rotátory můžete zobrazit přehled technických parametrů pomocí "Závod->Nastavení->Zobrazit technické parametry".

Ve vzácných případech se stane, že se program po startu zhroutí. Doposud byla zjištěna příčina v chybném driveru zvukové karty, kde dojde k chybě při volání určitých funkci DirectX. V takovém případě nejdříve zkusíme aktualizovat driver. Nepomůže-li to, spustíme program s argumentem nosnd:

vusc.exe nosnd

Volbu "nosnd" zadáme buď do zástupce na ploše, nebo program spustíme z příkazového řádku "Start->spustit". Tím se vypne použití zvukové karty. V takto spuštěném programu nelze používat funkce spojené se zvukovou kartou tzn. SSB výzvu, odposlech CW a nahrávání audio signálů. Funkce klíčování CW však zůstává zachována.Na některých instalacích Windows 8 a 10 (typicky na systémech, které byly upgradovány z nižších verzi a na 64bitových systémech) může být již z dřívějška instalován driver DLPortIO pro VUSC nebo jinou aplikaci. VUSC předpokládá existenci 32bitového driveru, který však na 64bitových systémech nefunguje a může způsobit zhroucení při startu. V takovém případě buď driver odinstalujeme (stačí vymazat nebo přejmenovat soubor DLPortIO.dll ze systémového adresáře Windows) nebo spustíme VUSC s parametrem nodlp stejným způsobem jak je popsáno výše pro parametr nosnd.

6. Práce s programem při závodě

Pokud jste neotevřeli závod při startu programu dvojklikem na soubor .dix, zvolte v  menu "Závod" buď nový závod nebo načtěte existující soubor závodu. Je možno načíst soubory s rozšířením .dix (interní VUSC formát), *.edi (EDI standardní soubor s daty z jednoho pásma), při zotavení po nekorektním ukončení programu i soubor *.bin (pracovní soubor VUSC, viz dále). Do otevřeného závodu je možno načíst soubor z jiného závodu pomocí "Závod->Přidat" a tak např. sloučit deníky z více pásem, pokud nebyla při závodě v provozu síť. Lze načíst i textový soubor se spojeními v následujícím formátu:

<RRMMDD> <HHMM> <Značka> <RST> <Číslo spojení> <Přijatý kód> <Lokátor>

Oddělovače tvoří libovolný počet mezer nebo tabelátorů.

POZOR! Pokud se v načítaném souboru vyskytnou spojení se stejným číslem na témže pásmu jako v otevřeném závodě jsou tato spojení přepsána.

Soubory *.DIX z DOSové verze VUSC vyšší než 4.03 mohou být načteny, avšak při uložení jsou automaticky zkonvertovány na nový formát a nelze je dále v DOSové verzi používat.

U nového závodu zvolíme typ závodu (vyhodnocování) z následující ho seznamu:

 - Vzdálenosti

 - Lokátory bez násobičů

 - Lokátory s násobiči

 - Provozní aktiv

 - Nordic Activity

 - AEGAN Contest

 - AGCW Contest

 - Tesla Memorial

 - Dutch Activity

 - MOON Contest

 - Swedish Nordic Activity

Při vyhodnocení podle bodů za lokátory je možno zadat vlastní soubor ve kterém je definován obrazec s počty bodů za jednotlivé lokátory podle podmínek závodu. S programem je dodáván vzorový soubor QRBPAT.DAT odpovídající Provoznímu aktivu. Lze vytvářet i vlastní soubory a tím způsob vyhodnocení přizpůsobit i jiným závodům tohoto typu.

Program je navržen především pro přímou obsluhu operátorem, tzn. nepoužívá se deník vedený na papíře. K tomuto účelu jsou data zabezpečena tak, aby se neztratila ani při náhlém zhroucení programu či PC z jakýchkoli důvodů. Maximální ztráta může představovat pouze jediné, právě rozdělané spojení. Dojde-li k takové eventualitě, použijeme volbu "Rychlý restart" a odpovíme "Ano" na otázku "Obnovit poslední stav". Program obnoví poslední stav před ukončením (ať už normálním nebo v důsledku chyby). Druhá možnost je (typicky po zhroucení Windows (BOSD) nebo celého PC), že po rozběhnutí počítače spustíme znovu program a v menu "Závod" otevřeme soubor se jménem závodu s rozšířením .bin. Program poté zrestauruje data a je možno pokračovat. Pokud chceme otevřít soubor .dix, který nebyl korektně uzavřen, program se dotáže, zda se má načíst stejnojmenný .bin, kde je poslední stav závodu nebo původní .dix. Před každou větší operací v deníku (např. přidání dalšího závodu do otevřeného deníku, uložení závodu apod.) se ukládá kopie souboru .bin do adresáře se jménem závodu. Uchovává se pět posledních kopií. Kromě toho je možno v průběhu závodu (např. v době volání výzvy) pořizovat záložní kopie aktuálního stavu pomocí menu volby "Závod->Uložit jako...". Je také možno nastavit automatické ukládání pracovního souboru v časových intervalech např. na flash disk pro případ jeho poškození ať již v důsledku nějaké chyby na PC nebo ztráty dat chybnou manipulací ze strany operátora. Časový interval zápisu a počet kopii se nastavuje v menu "Volby->VUSC". Soubory se ukládají do podadresáře stejného jména jako závod.

Deník je veden klasickou formou, tzn. spojení se zadávají průběžně v čase, jak byla udělaná na různých pásmech (filosofie podobná jako např. v programu pro KV závody CT od K1EA nebo WinTest). Každý řádek deníku je rozdělen na jednotlivá pole - čas, značka, vyslaný report, číslo spojení, přijatý kód, přijatý lokátor, body a azimut. Pole MP označuje případný násobič, RM přítomnost poznámky u daného spojení a M označuje mód. Všechna pole lze přímo měnit, pokud na ně klikneme myší, takže lze odstranit všechny možné chyby. Při změně čísel spojení je však třeba postupovat opatrně, aby nevznikla spojení se stejným číslem, což je nejen chybné z hlediska podmínek závodu, ale mohlo by to vést i ke ztrátě dat přepisem spojení, zejména v síťovém provozu. V případě MOON Contestu se název QTH protistanice zapisuje do poznámky a je uveden znakem #, který nesmí být vymazán, neboť pak by se název bral jako normální poznámka a nebyly by připočítány body. Okénko poznámky se může vyvolat kdykoli v průběhu spojení pomocí CTRL/N a objevuje se též automaticky v MOON Contestu při zadávání QSO po stisku <ENTER>

Zadávání je možné buď přímo do mřížky deníku pomocí kláves MEZERA (pohyb vpravo) a TAB (pohyb vlevo) nebo lze vyvolat v menu "VUSC->Předradlička" zvláštní okénko ve kterém je možno zadávat stejným způsobem jako např. v programu TACLog nebo Atalanta. Zadáváme položky v libovolném pořadí a ukončujeme klávesou RETURN. Podle zadávaných dat program automaticky rozlišuje o jakou položku jde a indikuje ji ve spodní části okénka. Není-li rozhodnutí programu správné lze ho změnit pomocí mezerníku.

Po špatných zkušenostech s jinými programy, které různé omezují zadávání dat ve snaze eliminovat chyby, byla zvolena koncepce volného datového editoru, kdy lze prakticky kdykoli změnit cokoli v deníku i zpětně. Všechny tyto změny se ihned promítají do celého deníku (vícenásobná spojení, opravy lokátorů, změna pásma atd.). Lze zadat i nekompletní a vícenásobná spojení. Pro urychlení zadávání je možno vynechat prefix a report 59(9). Počet znaků od kterého se doplňuje číslo spojení s reportem se nastavuje ve "Volby->VUSC->Délka od které se doplňuje číslo spojení". Implicitní prefix lze nastavit volbou "Volby->VUSC->Implicitní prefix". U lokátorů se automaticky doplňují první 2 znaky nejprve podle prefixu stanice, nenajde-li se prefix, pak podle vlastního lokátoru v okolí o velikosti jednoho velkého lokátoru (tj. lokátor definovaný dvěma prvními písmeny). Hranice lze změnit v "Volby->VUSC->Implicitní hranice".

Pro zabezpečení již vložených dat, zejména pro méně zkušené operátory, je možno nastavením ve "Volby->VUSC" zamknout již vložená spojení. Při pokusu o jejich změnu je vydáno varování, které je třeba odsouhlasit.

Čas je u nových spojení automaticky doplňován v UTC. Přitom není třeba měnit nastavení času ve Windows, avšak je třeba mít správně nastaven lokální čas a příslušnou časovou zónu ve Windows. To provedeme ve Windows v Ovládacím panelu ikona "Datum/Čas". Zaškrtněte též automatickou volbu úpravy letního času. V případě provozu v síti je nutno synchronizovat čas před začátkem provozu na všech počítačích v síti pomocí "Síť->Synchronizovat s pásmem" s počítačem, kde jsou čas i zóna správně nastaveny. Nedodržení těchto zásad může mít za následek ztrátu nebo poškození dat.

Pokud zadáváte spojení po závodě např. z papírového deníku je třeba též uvádět časy spojení ve formátu HHMM např. 1456. Je-li hodina stejná s předchozím řádkem není nutno ji znovu zadávat. Na závěr nastavte správné datum začátku závodu pomocí "Edit->Posun času".

Při zadávání značek a lokátorů program kontroluje jak aktuální závod tak i dvě databáze vytvořené z předchozích závodů. Z aktuálního závodu se zobrazují spojení se stanicí ze všech pásem v okně "Kontrola logu" a slouží především ke kontrole opakovaných spojení. První databáze obsahuje značky stanic s jejich lokátory, druhá přehled pásem na kterých bylo v minulosti se stanicemi pracováno. Výsledky z první databáze se objevují v okně "Kontrola databáze". Údaje z ní se objevují přímo při zadávání značky/lokátoru. Způsob kontroly lze nastavit v menu "Volby->VUSC". Na dnešních počítačích lze zvolit "Superkontrola", kdy se ihned kontrolují fragmenty značky i lokátoru. Máme-li problém s rychlostí odezvy na pomalejším PC, můžeme přepnout na "Kontrola značky", kdy je kontrolována jen značka. Ve speciálním případě (např. pro pozávodní analýzu) můžeme zvolit "Kontrola lokátorů", kdy se implicitně kontroluje lokátor. Všechny typy dotazů lze explicitně vyvolat pomocí tlačítek, případně zkratek. Při dotazu značka->lokátor (F9) musí být základní značka (bez /p apod.) kompletně zadána. Pro dotaz na lokátor->značka (F10) musí být zadán kompletně lokátor. Pro složitější případy, kdy máme zachyceny jen zlomky značky a lokátoru slouží "Superkontrola" (F11). Ta prohledává sekvenčně celou databázi a hledá všechny stanice, které obsahují dané části značky a lokátoru. Dotaz na lokátor se objevuje též automaticky při přesunu do dalšího pole v deníku po zadání značky. Vedle každého záznamu v okně "Kontrola databáze" se zobrazuje počet kolikrát již bylo s příslušnou stanicí z daného lokátoru pracováno a azimut na příslušný lokátor. Je-li aktivována komunikace s chatem ON4KST (viz kapitola 14 o paketu a chatu) a stanice je tam přihlášena, zobrazuje se místo počtu minulých spojení zkratka KST.

Při zadávání značky a lokátoru lze používat i tzv. meta znaky, které slouží k ověřování neúplně zachycených značek či lokátorů v aktuálním deníku i v databázích. Jako meta znaky slouží "*" (hvězdička) a '.' (tečka) nebo '?' (otazník). Hvězdička zastupuje libovolný počet znaků, tečka nebo otazník zastupuje právě jeden znak.
Příklad: Zadáme-li jako značku DL.KN, objeví se oknech "Kontrola logu" a "Kontrola databáze" značky a lokátory stanic z množiny DL1KN, DL2KN ... DL0KN, se kterými bylo již pracováno. Podobně napíšeme-li *KN, objeví se všechny stanice, jejichž značka končí na KN. Totéž platí pro lokátory. Takto lze snadno při prolaďování pásma kontrolovat, zda je již spojení se stanici uděláno, i když značka nebyla zachycena celá, byl zachycen pouze lokátor atp. Vrátíme-li se později na pole, kde byl použit některý z meta znaků je kursor umístěn na tento znak.

Záznam z databáze je možno zkopírovat do deníku dvojitým klikem na příslušný řádek v okně "Kontrola databáze". Tím se přepíší vybraná značka a lokátor do příslušných políček v deníku. Pokud se v seznamu užívatelů ON4KST (viz níže kapitola 14. o packetu a chatu) našel jediný záznam vyhovující zadání, je přepsán do deníku automaticky.

Údaje z druhé databáze (pásma, kde bylo se stanici pracováno) se objevují v okně "Kontrola logu", jsou odlišeny modrým písmem a uvedeny nadpisem "QRV na:". Tyto údaje využijeme pro dotaz, zda stanice má příslušné pásmo a je tedy možno domluvit sked.

Pro vyřazení zjevně chybných záznamu v první databázi (např. záznamy lišící se v jednom písmenu apod.) vybereme kliknutím nebo šipkami příslušný záznam v okně "Kontrola databáze" a pomocí klávesy DEL nebo pomocí menu "Záznam->Smazat" můžeme chybný záznam označit k vyřazení. K trvalému vymazání z databáze dojde při ukončení programu pomocí "Závod->Uložit a ukončit" nebo při vytvoření deníku z pásma (menu "Vytvořit log") a kladné odpovědi na otázku "Chcete trvale vyřadit záznamy z databáze?". Bližší viz kapitola 8. o správě databází.

Pro obecný přehled o vývoji závodu je přehled v okně "Statistiky", kde je možno v menu "Statistika" zvolit různé typy statistik (časové statistiky spojení i bodů, lokátory, azimuty a směrové mapy). Podle druhu statistiky se automaticky mění velikost okna, aby se zobrazovaly v rozumném měřítku podle rozlišení displaye. Velikost a polohu okna je však možno myší podle potřeby dále libovolně měnit.


Při práci s programem se kromě příkazů v menu, tlačítek a myši používají tyto zkratky:

Šipky nahoru, dolů (UP,DOWN) - pohyb kursorem nahoru, dolů po spojeních.

Šipky vlevo, vpravo (LEFT,RIGHT) - pohyb kursorem vlevo, vpravo v rámci jednoho pole.

Mezerník (SPACE) - přechod na další pole směrem vpravo.

Tabelátor (TAB) - přechod na další pole směrem vlevo.

Home - skok na začátek pole

End - skok na konec pole

PgUp - posun o stránku nahoru

PgDn - posun o stránku dolů

Ins - přepnutí přepisování nebo vkládání znaků

CTRL/PgUp - skok na počátek deníku

CTRL/PgDn - skok na konec deníku

DEL - vymazání znaku na kterém stojí kursor

Backspace - vymazání znaku vlevo od kursoru

CTRL/W, F12, ALT/W - kompletní vymazání rozdělaného spojení

CTRL/N - poznámka ke spojení, její přítomnost je indikovaná "X" ve sloupci RM.

Return, Enter - potvrzení hotového nového spojení nebo změny při opravě v předcházejícím spojení, bez stisknutí této klávesy nejsou změny zapsány a jsou vrácena stará data.

CTRL/Return - Totéž jako Return se zadáním kmitočtu a odesláním skedu přes síť k udělání na jiném pásmu.

klik pravým tlačítkem myší na řádek se spojením vyvolá dynamické menu s běžnými operaceni ke spojení.


Funkční klávesy:

F1-F8 - Přehrání paměti CW nebo SSB (podle zvoleného druhu provozu)

ALT/F1-F8 - Přehrání paměti CW nebo SSB (podle zvoleného druhu provozu) s opakováním podle parametrů

F9 - dotaz do databáze na lokátory pro značku

F10 - dotaz do databáze na značky pro lokátor

F11 - kompletní prohledání databáze na zadané části značky a lokátoru


Obecné ovládání:

ALT/A - přesun do okna databáze

ALT/B - selektivní zobrazení pásma

ALT/C - přesun do okna packetu

ALT/D - nižší pásmo

ALT/E - poslat sked na jiné pásmo

ALT/F - najdi značku

ALT/G - vytvoření deníku z pásma

ALT/H - nápověda

ALT/I - menu editace spojení - totéž jako pravý klik na řádek se spojením

ALT/J - přesun do okna skedy

ALT/K - dotaz na AirScout

ALT/L - vyslání textové zprávy na jiné pracoviště

ALT/M - změna módu CW/SSB. Mění formát vyslaného reportu (RS/RST) a též význam kláves F1-F8 pro vysílání CW/SSB

ALT/N - přepnutí na vysílání CW z klávesnice - přesun do okna ovládání CW/SSB

ALT/O - otevření nového závodu

ALT/P - neobsazeno

ALT/Q - ukončení programu bez zápisu změn, všechna zadaná data a změny od posledního uložení jsou ztraceny.

ALT/R - přepočítání deníku na nový lokátor případně jiný způsob vyhodnocení

ALT/S - uložit log

ALT/T - posun času/změna data

ALT/U - vyšší pásmo

ALT/V - přesun do okna statistiky

ALT/W - kompletní vymazání rozdělaného spojení

ALT/X - ukončení programu se zápisem všech nových spojení a změn do souboru #######.dix a do konfiguračních souborů

ALT/Y - neobsazeno

ALT/Z - přesun do okna přehled spotů

ALT/- - rychlost CW o 1 WPM dolů

ALT/= - rychlost CW o 1 WPM nahoru

ESC - návrat do hlavního okna, přerušení vysílání CW nebo SSB (viz dále)


Ovládání nahrávání zvuku:

CTRL/R - nahrávání

CTRL/S - stop nahrávání/přehrávání

CTRL/P - pauza nahrávání/přehrávání

CTRL/B - posun zpět při přehrávání

CTRL/E - posun dopředu při přehrávání


Ovládání rotátoru:

CTRL/< - točit vlevo

CTRL/> - točit vpravo

CTRL/mezera - stop

CTRL/? - natočení na azimut lokátoru na kterém je právě kurzor (pokud je lokátor platný)

CRTL/' - volba aktuálního rotátoru

Klik myší na okraj okna indikátoru polohy - otočení na tento azimut

Nastavení technických parametrů tzn. komunikačních portu, pinů na konektorech a jejich přizpůsobení k již existující kabeláži, ovládání morse, zvukové karty, stejně jako připojení packetoveho modemu, TRXu a rotátoru je podrobně popsáno dále.

7. Vyhodnocení závodu - vytvoření deníku z pásem

Deník z příslušného pásma se vytvoří volbou z menu "Vytvořit log", která spustí vyhodnocovací podprogram. V něm zvolíme pásmo a vyplníme čelní stránku. Tyto údaje se ukládají pro každé pásmo do souboru OWNH.HDR, takže není nutno opakovaně zadávat údaje, které se většinou nemění (např. zodpovědný operátor, kóta apod.). Formát čelní stránky deníku a QSL nálepky lze měnit editací souboru VUS.HDR (běžný závod se vzdálenostmi), VUS2.HDR (závod s bodováním lokátorů a násobiči), VUS3.HDR (Nordic Activity Contest) a QSLTEM.HDR. V souboru QSLTEM.HDR řetězce ve tvaru @n@@@# jsou místa pro údaje ze spojení. Lze měnit jejich pořadí i umístění na nálepce nebo i některé vynechat. Kromě názvu závodu však nelze měnit jejich délku. Čísla v řetězcích (n) označují údaje:

1 - název závodu
2 - vlastní značka
3 - vlastní lokátor
4 - značka protistanice
5 - datum
6 - čas
7 - pásmo
8 - vlastní report a číslo
9 - druh provozu
10 - výkon
11 - anténa

V souborech VUS.HDR, VUS2.HDR a VUS3.HDR jsou pouze řetězce ve tvaru @@@@@. V tomto případě lze měnit pouze rozložení údajů na stránce, nelze měnit jejich pořadí ani žádné údaje vynechat.

Po vyhodnocení vznikají z každého pásma tyto soubory (až na výjimky jsou uloženy v podadresáři příslušného závodu):

- soutěžní deník z příslušného pásma pro vytištění (*.log)

- setříděný seznam stanic s čísly spojení (*.ldb)

- soutěžní deník z příslušného pásma ve formátu EDI (*.edi)

- soutěžní deník z příslušného pásma ve formátu EDI (*.edi) pojmenovaný podle doporučení IARU (uložený v hlavním adresáři)

- setříděný seznam stanic s lokátory. (*.šum)

- soubor s texty pro QSL nálepky (*.qsl)

- soubor ve formátu ADIF pro QSL a jiné účely (*.adi)

- soubor se spojeními obsahujícími poznámku (*.rem)

Systém jejich pojmenování je uveden výše. První dva soubory jsou určeny k vytištění. EDI soubory jsou určeny pro předání pomocí elektronických médií (flash, packet BBS, Webové rozhraní). Soubor (*.ldb) slouží k aktualizaci databáze stanic a lokátorů (viz dále). Soubor ve formátu ADIF je určen k nahrání do systému internetových elektronických QSL na webové stránce http://www.eqsl.cc/qslcard/, LoTW, případně importu do jiných programů. Program (analogicky např. ke K1EA) netiskne přímo deník, důvodem je velmi široké spektrum tiskáren s různým způsobem ovládání. Výstupní soubory určené k tisku proto neobsahují žádné řídící znaky pro tiskárnu, vyjma znaku "Nová stránka (Formfeed)" pro přechod na novou stránku, který je obsažen v ASCII normě a každá tiskárna ho zpracovává stejně. Pro vlastní tisk deníku je proto nejvýhodnější použít libovolný textový editor např. MS-WordPad, kam soubory deníku a seznamu stanic načteme a zformátujeme podle toho, co naše tiskárna umí. V nouzi můžeme vytisknout soubory přímo pomocí příkazu v příkazovém okně Windows:

print /D:<jméno_tiskárny> jméno_souboru

8. Správa databáze stanic a lokátorů

Jak již bylo uvedeno program používá 2 databáze volacích značek s lokátory a pásmy, na kterých bylo pracováno se stanicemi v minulých závodech. Každý uživatel si může postupně vytvářet vlastní databáze. S programem jsou dodávány pouze malé vzorové databáze obsahující zhruba 500 stanic pro demonstrační účely. Po založení nebo otevření závodu, jakmile je znám vlastní lokátor, jsou vypočítany aktuální azimuty, které se pak zobrazují v okně "Kontrola databáze". Azimuty tedy nejsou součástí databázových souborů.

Správa databáze se od verze 6.34 velmi změnila. Soubory LOC_BASE.DAT a LOC_BASE.ASC se nadále nepoužívají a je možno je z instalace vymazat, stejně jako programy tr.exe, usort.exe a dbase.bát. Databáze tvoří nyní pouze soubory VUS_BASE.ASC a VUS_BAND.ASC a pomocný soubor CONLIST.TXT. Tyto soubory jsou textové a jsou editovatelné běžnými editory, takže je možno v nich opravit chyby, vymazat zrušené značky, přidávat ručně nové záznamy apod. Při normálním průběhu je databáze aktualizována při vytvoření logu ze závodu, odpovíme-li kladně na příslušný dotaz. Tím jsou nové značky a lokátory z příslušného pásma zapsány do databáze, aktualizovány počty spojení do jednotlivých lokátorů, zaznamená se pásmo na kterém bylo se stanicemi pracováno a jméno závodu s pásmem je zapsáno do souboru CONLIST.TXT. Také zjevné chyby v databázi lokátorů označené za provozu pomocí DEL v databázovém okně, jsou po odsouhlasení definitivně vymazány. Původní databázové soubory jsou zkopírovány na soubory s názvem VUS_BASE.OLD resp. VUS_BAND.OLD. V případě jakékoli chyby se lze vrátit k původním databázím tak, že tyto soubory přejmenujeme zpět na VUS_BASE.ASC resp. VUS_BAND.ASC. V případě potřeby je možno v souboru CONLIST.TXT vymazat chybně vyhodnocený závod/pásmo ze seznamu a vyhodnotit ho znovu.

Pokud nebyla z jakéhokoli důvodů databáze aktualizována při vytvoření logu ze závodu, můžeme ji aktualizovat dodatečně, pomocí menu "Závod->Databáze->Přidat soubor". V následujícím dialogu najdeme v adresáři, kde byl otevřen daný závod, soubor <jméno závodu pásmo>.ldb, t.j. soubor se setříděnými značkami a lokátory, který vznikl při vytvoření logu ze závodu z daného pásma a otevřeme ho. Tím se zařadí stanice s lokátory z daného pásma do databáze.

Stejným způsobem můžeme importovat značky s lokátory z jiných zdrojů, případně sloučit dvě VUSC databáze. Obecně může být vstupem jakýkoli textový soubor s řádky ve formátu:

<značka><oddělovač><lokátor><oddělovač><počet spojení><oddělovač><libovolný obsah>

Jako oddělovač může být libovolný počet mezer nebo tabelátorů. Není-li uveden počet spojení, je automaticky přiřazena 1.

Pokud jsme ručně změnili soubor VUS_BASE.ASC a program VUSC běží nebo po vytvoření logu z nového závodu a aktualizaci databáze, můžeme ihned načíst aktualizovanou databázi pomocí "Závod->Databáze->Kontrola a načtení". Databáze je zkontrolována, správně setříděna a načtena do paměti. Tato procedura se také provádí automaticky vždy při normálním startu programu. Pokud tedy databázi editujeme ručně a VUSC neběží, stačí ho jen spustit a databáze se zkontroluje, setřídí a načte. Při rychlém restartu se kontrola neprovádí a databáze se jen načítá. Tento postup se týká pouze databáze s lokátory. Databáze stanic a pásem se aktualizuje jen při vytvoření deníku ze závodu. Při načtení databází se provádí též kontrola jejich konzistence. Nelze-li je správné načíst (chybný formát, soubor neexistuje apod.), vydá se varovné hlášení a načte se náhradní databáze VUS_BASE_DEF.ASC dodávaná s programem. Nepodaří-li se načíst ani tuto databázi, je databáze deaktivovana a je třeba zkontrolovat příslušné soubory.

Pokud jste provedli upgrade z verze VUSC, která ještě neměla databázi stanic a pásem (VUS_BAND.ASC), je možno ji naplnit daty z předchozích závodu tímto postupem:

1. Zkopírujeme soubory VUS_BASE.ASC a CONLIST.TXT do jiného adresáře mimo VUSC (záloha).

2. Vymažeme soubor CONLIST.TXT z adresáře VUSC.

3. Spustíme VUSC, kde načítáme a vytváříme logy ze závodů a pásem s aktualizací databáze, ze kterých chceme databázi pásem doplnit.

4. Vymažeme z adresáře VUSC soubory VUS_BASE.ASC a CONLIST.TXT a zkopírujeme zpět původní ze zálohy.

5. Podle potřeby vymažeme z podadresářů se jmény závodu logy, EDI soubory a ostatní soubory vzniklé při vytváření deníků ze závodu.

9. Správa QSL

Vyhodnocovací podprogram též umožňuje vytvořit soubor k tisku na nálepky pro QSL a ADIF soubor. Zároveň je možno udržovat databázi stanic a spojení, za které již byly QSL vytištěny. Při startu vyhodnocovacího programu máme možnost zvolit různé druhý zpracování QSL:

Všechny QSL - vytvoří se QSL pro všechna spojení z daného pásma, databáze zůstane nezměněna.

Nové QSL - vytvoří se QSL pro nová spojení (tzn. která nejsou v databázi) z daného pásma, databáze zůstane nezměněna.

Žádné QSL - Nejsou vytvořeny žádné QSL.

Je-li zaškrtnuto pole "Aktualizace QSL databáze" - jsou nová spojení zapsána do QSL-databáze

Spojení je považováno za nové je-li nová značka protistanice a/nebo její lokátor a/nebo pásmo a/nebo vlastní lokátor. Databázový ASCII soubor (QSL_BASE.ASC) je setříděn podle značek a pásma, lze ho editovat ASCII editory a odstranit případné chyby. Chceme-li vložit řádek do souboru, dbáme aby byl vložen na správné místo podle setřídění. Na rozdíl od databází značek, lokátorů a pásem je tato databáze aktualizována automaticky, pokud zvolíme, že nová spojení mají být do databáze vložena. Soubor QSL_BASE.DAT je pouze pracovní soubor, který nemá žádný další význam. Jak již bylo zmíněno výše, program též automaticky vytváří soubor ve formátu ADIF, který může být použit např. k nahrání do systému elektronických QSL na webove stránce http://www.eqsl.cc/qslcard/, LoTW, případně pro import do jiných programů. Chceme-li vytvořit pouze kompletní ADIF z příslušného pásma, zvolíme "Všechy QSL" a NEzaškrtneme pole "Aktualizace QSL databáze"

10. Ovládání CW/SSB

Program VUSC umožňuje též přímé klíčování TRXu a připojení pastičky pomocí sériového či paralelního portu počítače a rovněž modulaci TRXu a nahrávání audia z něj. Zapojení jsou uvedena v kapitole 18. - Dodatek. Parametry klíčování a modulace (tj. port, piny, zvuková rozhraní atd.) se nastavují pro každé pásmo zvlášť a mohou se automaticky přepínat s TRXem podle pásma (viz též kapitola 13. Ovládání TRXu). V jednom okamžiku však může klíčovat/modulovat pouze jedno rozhraní.

Klíčovací parametry se mění v menu "CW/SSB/Cluster/Chat->Nastavení CW/SSB". POZOR! Při připojení pastičky k sériovému COM portu je třeba dát pozor na to, že stínění a tedy i těleso pastičky není stejnosměrně uzemněno a je třeba se vyvarovat dotyku např. se zemí TRXu, stíněním koaxiálu apod. Pro pastičku a klíčování/PTT lze použít stejný port. Za normálních okolností ponechte zaškrtnutou volbu "Virtuální Porty", která používá standardní funkce Windows pro ovládání sériových COM portů a funguje jak pro fyzické, tak pro emulované (virtuální) porty např. USB převodníky. Volbu změňte pouze v případě použití paralelního portu LPT nebo na starých nevýkonných PC s fyzickými COM porty, pokud je klíčování nepravidelné nebo nefunguje dobře pastička. V tomto případě je však nutná instalace driveru DLPortIO, jak je popsáno v kapitole 3. o instalaci.

Sériový COM port pro klíčování je možno použít současně i pro ovládání TRXu (CAT), avšak v tom případě nelze k tomuto portu připojit pastičku (viz též kapitola 13. Ovládání TRXu).

Pro klíčování je možné i použití WinKey, případně MicroHam. Port se zadá v okénku pro klíčování a zaškrtnou se boxy "WinKey" a "Virtuální porty". Při použití MicroHamu je nutno nejdříve nainstalovat a spustit tzv. USB router (software od Microhamu) a konfigurovat virtuální COM porty, případně další parametry (viz dokumentaci k MicroHamu). Přitom vzniká bohužel problém s nevhodnou filtrací některých ovládacích sekvenci USB routerem. Z tohoto důvodu musí být pro správnou funkci nastaveny stejné hodnoty pro WinKey potenciometr a časy PTT v USB routeru i v konfiguraci VUSC. Ze stejného důvodu mohou být určité parametry (např. typ klíčování, poměry tečka/čárka atd.) změněny pouze z USB routeru a nedají se ovládat z VUSC.

Stejně jako porty se nastavují zvuková rozhraní pro modulaci a nahrávání z TRXu pro každé pásmo zvlášť v dolní části okna "CW/SSB/Cluster/Chat->Nastavení CW/SSB". Všechna zvuková rozhraní však musí být připojena již před startem programu. Pokud používáte odpojitelnou USB zvukovou kartu (např. v Microhamu) mohou Windows po odpojení/připojení změnit pořadí zvukových rozhraní v systému a parametry pak nemusí odpovídat předchozímu nastavení. Proto vždy před začátkem závodu ověřte, zda jsou rozhraní správně nastavena pro pásma/TRXy. Parametry všech klíčovacích/zvukových rozhraní se ukládají do souboru keyer.cfg. Z důvodů kompatibility s předchozími verzemi se parametry pro pásmo 2m ukládají též do souboru vuscwin.cfg a quickstart.cfg.

V programu je vytvořeno 8 pamětí přímo ovládaných funkčními klávesami (F1 - F8), které lze libovolně měnit a jejich obsahy použít ke klíčování či modulaci. Obsahy těchto paměti se ukládají při normálním ukončení programu do souboru vuscwin.cfg a quickstart.cfg, takže jsou trvale k dispozici. V módu SSB obsahují paměti jména zvukových (WAV) souborů, které jsou nahrávány do paměti. Soubory WAV vytvoříme pomocí programu "Nahrávání zvuku (Sound Recorder)" ve Windows. Doporučený formát je 16 bitů, 44kHz vzorkování, stereo. Ve Windows 10 bohužel program pro nahrávání nepodporuje zvukový formát WAV, ale je možno použít program sndrec32.exe z Windows XP z adresáře C:\WINDOWS\systém32 nebo je ho možné najít na Internetu např. zde http://disk919.com/tmp/sndrec32-winxp/READ_ME.html. Program zkopírujeme do vhodného adresáře ve Windows 10 a pomocí pravého kliku myši položka "Vlastnosti->Kompatibilita" nastavíme kompatibilitu "Windows XP (Service Pack3)".


Paměti se nastavují pomocí "CW/SSB/Cluster/Chat->Naprogramovat CW" a "CW/SSB/Cluster/Chat->Naprogramovat SSB". Při programování paměti pro CW je možno používat symbolické znaky pro aktuální údaje:

$O - vlastní značka

$C - značka protistanice ze spojení, kde je právě kursor

$L - vlastní lokátor

$R - RST ze spojení, kde je právě kursor

$Q - RST ze spojení, kde je právě kursor s krátkými devítkami

$P - RST ze spojení, kde je právě kursor zahraný dvojnásobnou rychlostí

$M - číslo spojení, kde je právě kursor s krátkými úvodními nulami

$K- číslo spojení, kde je právě kursor s písmeny O místo nul

$N - číslo spojení, kde je právě kurzor

$<číslo 1-8> - obsah paměti pod F1-F8


Kromě standardních CW znaků jsou ještě definovány složené znaky:

+ - AR

\ - oprava

) - BK

( - KN

% - AS

* - SK

Při programování je nutno dbát na to, aby nedošlo k zacyklení např. tím, že do uživatelské paměti vložíme symbolický znak ($číslo) pro tutéž paměť, případně i zprostředkovaně přes jinou paměť. Program v takovém případě bude sice vysílat, ale po vyčerpání stacku je vysílání automaticky ukončeno.

Rychlost lze měnit v rozsahu 6 - 60 WPM pomocí posuvného ukazatele v okně "CW/SSB/Recorder Ovládání" nebo pomocí ALT/-, ALT/=. Je možno též vysílat morse znaky přímo z klávesnice v okně "CW/SSB/Recorder Ovládání", přičemž můžeme do vysílaného textu vkládat libovolně obsahy uživatelských paměti. Znaky lze zadávat "do fronty" s předstihem, bez ohledu na vysílací rychlost. Chybné znaky, které ještě nebyly odvysílány, lze mazat pomocí klávesy <Backspace>. Obsahy pamětí (klávesy F) můžeme vysílat i několikrát po sobě stiskneme-li příslušnou klávesu nebo klikneme na tlačítko několikrát, aniž čekáme na konec vyslání celého obsahu. Vysílání CW je možno pouze v módu CW. Pro ovládání morse systému se používají následující příkazy:

F1-F8 - vyslání předdefinované paměti CW nebo SSB (podle zvoleného druhu provozu)

ALT/F1-F8 - Přehrání paměti CW nebo SSB (podle zvoleného druhu provozu) s opakováním podle parametrů v okně "CW/SSB/Recorder Ovládání"

ALT/N - přepnutí do módu vysílání morse znaku přímo z klávesnice

ESC - návrat do hlavního okna

ALT/= - zvýšení rychlosti o 1 WPM

ALT/- - snížení rychlosti o 1 WPM

Paměti F1-F8 lze též vysílat s předdefinovaným počtem opakování a mezerou pro příjem. V okně "CW/SSB/Recorder Ovládání" zvolíme příslušnou paměť, počet opakování a mezeru v milisekundách. Sekvenci odstartujeme kliknutím na "Start". Lze též použít zkratky ALT/F1-F8, které odstartují opakování příslušné paměti s aktuálně nastavenými parametry. Vysílání lze vždy ukončit buď kliknutím na "Stop" v okně "CW/SSB/Recorder Ovládání" nebo stisknutím ESC jsme-li v hlavním okně, případně klepnutím do pastičky, je-li připojena.

Pokud používáte zvukovou kartu z PC jako zdroj modulace použijte výstup pro sluchátka. Úroveň nastavte ve Windows v ovládacím panelu zvukové karty, případně vhodným trimrem. Doporučuje se také použít stíněný kabel a malý audio transformatorek pro oddělení zemí PC a TRXu. Na moderních TRXech je vždy lépe použít interní USB zvukovou kartu. Musí však být připojená a být vidět ve Windows před startem VUSC.

V menu "CW/SSB/Cluster/Chat->CW monitor" je možno zapnout odposlech CW. Vzhledem ke zpoždění které vzniká na zvukové kartě může být u některých typů odposlech nepřesný. Z tohoto důvodu použijeme tento odposlech jen pro kontrolu, neni-li připojen TRX. Při provozu je lépe ho vypnout a použít odposlech z TRXu.

11. Provoz v síti - obsluha

Síťový provoz umožňuje automatické posílání spojení na ostatní počítače v síti, posílání skedů na jiná pásma, plnou synchronizaci deníku na všech zúčastněných počítačích včetně času, komunikaci mezi operátory atd. Počítače v síti se nazývají uzly.

Síťový systém umožňuje identifikovat počítače podle pásem. Pomocí menu "Síť->vlastní pásmo" se určí pásma na kterých bude daný uzel pracovat. Na něj se pak posílají skedy k udělání na těchto pásmech případně zprávy určené pro tato pásma. V okně "Uzly" můžeme vidět všechny počítače v síti, které jsou přihlášeny na nějaké pásmo. Na jedno pásmo může být přihlášen pouze jeden počítač (uzel), avšak jeden uzel může obsluhovat více pásem. Přihlášení na dané pásmo zůstává v platnosti dokud se na nějakém jiném uzlu v síti nepřihlásíme na totéž pásmo. V přehledu uzlů jsou pásma náležející k místnímu počítači označena u IP adresy "O", nepřirazená pásma mají IP adresu 0.0.0.0. Při startu programu se prozkoumá síť, zda jsou již přihlášené uzly na nějakých pásmech. Pomocí tlačítka "Ping sítě" lze vždy ověřit okamžitý stav spojení a přihlášení na jednotlivá pásma. Je-li spojení v pořádku, je u adresy zobrazeno "A" a IP adresa je zobrazena modře, byl-li problém např. ztráta spojení, není označení žádné a IP adresa je zobrazena červeně. Při provozu sítě se každých 20 vteřin automaticky ověřuje stav spojení ("heartbeat").

Po startu je spojení v síti ve stavu "Zablokováno" (menu "Síť"). V tomto stavu je možno vidět ostatní uzly v síti, posílat zprávy operátorům, používat cluster/chat a synchronizovat se s jiným uzlem, avšak aktuální spojení se neposílají ani nepřijímají. Pro správnou funkci sítě je nutno ve stavu "Zablokováno" nejprve synchronizovat všechny počítače s jedním uzlem v síti na kterém je správné nastaven čas a časová zóna. Nesprávně nastavený čas vzhledem k časové zóně u některého uzlu v síti může vést k vážným problémům, nekonzistenci deníku a případně i ztrátě dat. Pro příjem a posílání spojení je nutno nejprve otevřít existující nebo založit nový závod a v menu "Síť->Zablokováno" aktivovat síť. Přihlásíme-li počítač na nějaké pásmo, je síť aktivována automaticky. Z bezpečnostních důvodů musí být pro provoz v síti na všech uzlech otevřen závod stejného jména. V aktivním stavu jsou udělaná případně změněná spojení automaticky posílána z kteréhokoli uzlu na všechny připojené uzly po stisknutí klávesy RETURN, i když počítač není přihlášen na žádné pásmo. Příjem a posílání spojení lze zastavit opětovným nastavením "Síť->Zablokováno".

K posílání skedů na jiných pásmech použijeme menu "Poslat Sked", zkratku ALT/E nebo stiskneme CTRL/ENTER při ukládání spojení. Pokud je uzel přihlášen na nějaké pásmo objevují se skedy v okně s názvem "Skedy". Dvojitým klikem nebo přesunem pomocí ALT/J, šipkami a RETURNem na řádek se skedem se přepíší údaje do deníku. V případě úspěšného dokončení spojení je sked automaticky vymazán ze seznamu. Skedy, které se nepodařilo udělat, lze vybrat myší a smazat pomocí klávesy DEL. Kromě skedů lze též pomocí ALT/L nebo kliknutím do okna poslat textovou zprávu operátorovi na uzel přihlášený na konkrétní pásmo, případně na všechny uzly v síti.

Dojde-li z jakéhokoli důvodů k rozdílům v deníku (výpadek sítě či uzlu během provozu, pozdější připojení do sítě apod.) je možno synchronizovat deník s jiným uzlem pomocí "Síť->synchronizovat s pásmem". Při sychronizaci je vždy přeneseno nastavení systémového času včetně časově zóny. Lze zvolit buď přepsání kompletního deníku ze zdrojového uzlu nebo pouze příslušného pásma. Na počátku sychronizace se vypíše hlášení s počtem spojení k synchronizaci, po úspěšném ukončení se vypíše hlášení "Synchronizace dokončena, přeneseno nnn QSOs" (nnn je počet aktuálně přenesených spojení). Dojde-li k problémům při synchronizaci např. přerušení spojení a podobně, je možno pomocí přepnutí do "Síť->Zablokováno" a zpět síť resetovat a synchronizaci přerušit. Dále se při sychronizaci hlídá vypršení času (time out). Není-li déle jak 5 sekund přeneseno žádné spojení je sychronizace automaticky ukončena.

Program detekuje logické nekonsistence v číslování spojení k nímž může během síťového provozu dojít a nejsou-li rozdíly (t.j. objem přenášených dát) velké, provede synchronizaci automaticky. Při synchronizaci jsou spojení vkládána podle čísel a podle času. POZOR! Vyskytne-li se spojení na stejném pásmu se stejným číslem, je přepsáno.

Pro práci v síti nemusí být počítač přihlášen na nějaké pásmo (např. na vedlejším vyhledávajícím pracovišti), spojení jsou posílána automaticky na všechny uzly v síti, avšak vkládáme-li nebo měníme-li spojení z uzlu, který není na daném pásmu přihlášen je nutno dávat pozor, aby nedošlo k zadání spojení na stejném pásmu se stejnými čísly spojení. Není-li možné se přímo domluvit, použije se tlačítko "Rezervace" pro vyhrazení čísla. Při tom je brán ohled na to v jakém stavu je momentálně rozdělané spojení na uzlu přihlášeném na dané pásmo. Zadal-li již operátor na hlavním pracovišti značku a odmezeroval na další pole, je číslo považováno za blokované a vedlejší uzel obdrží přiděleno následující číslo. Tím je zajištěno, že nemohou být předána stejná čísla spojení různým protistanicím.

12. Provoz v síti – instalace a konfigurace

Program používá pro síťový provoz protokol TCP/IP. Pro správnou funkci je třeba zajistit konfiguraci TCP/IP protokolu a přidělování IP adres. Buď máme v síti DHCP server (bývá standardně součástí routeru pro internetové připojení) pro automatické přidělování adres nebo je třeba ručně nastavit adresy a příslušné síťové masky ve Windows v kontrolním panelu pod položkou "Síť". Zvolíme příslušný síťový adaptér a pomocí pravého kliku ve "Vlastnosti" nastavíme adresy z rozsahu 192.168.x.x a síťovou masku 255.255.255.0. Automatickou lokální konfiguraci IP adres (začínající obvykle 164.254.x.x), kterou některé instalace Windows dělají, raději nepoužíváme. V systému Windows XP a novějších s výhodou můžeme konfigurovat pevné adresy jako alternativní konfiguraci, takže budou použity jen v nepřítomnosti DHCP serveru např. na kótě. Správné nastavení sítě zkontrolujeme pomocí příkazu ipconfig v příkazovém okně Windows (cmd). POZOR! Pokud je na PC (uzlu) v provozu firewall, je nutno zajistit, aby port VUSC (normálně 5068) byl otevřen v obou směrech pro pakety typu TCP a UDP. Kromě portu VUSC, musí být na firewallech také povoleny síťové broadcast pakety. Některé firewally ve svých freeware verzích např. Sygate Personal Firewall toto neumožňují. V takovém případě buď firewall vypneme nebo použijeme režim "Posílat jednotlivě" (viz níže), což však znamená více práce s nastavením a větší režii při přenosu dat.

V menu VUSC "Síť->Nastavení" se nastavují podrobné parametry sítě. Má-li počítač více síťových rozhraní (např. více ethernetových karet, modem, WiFi apod.), je při startu použito první nalezené vhodné rozhraní. Toto lze změnit ve volbě "Vlastní IP adresa" a vybrat IP adresu síťového adaptéru, který chceme použít. Je možno též nastavit i jiný vlastní port než standardní port 5068. Číslo portu volíme větší než 1024, abychom se vyhnuli eventuelní kolizi s jinými programy.

Program může komunikovat i s uzly na vzdálené síti připojené např. přes Internet nebo jinou nelokální síť. Ve volbě "Externí IP adresa" lze nastavit IP adresy a porty těchto uzlů, eventuelně pásma na kterých je uzel přihlášen. POZOR! Pásmo může být vždy přiřazeno pouze jedinému uzlu v celé síti! Dále je nutno v tomto případě na VŠECH uzlech v síti též zaškrtnout volbu "Posílat jednotlivě", neboť broadcast pakety se nepřenášejí mimo lokální síť. Tuto volbu volbu zaškrtneme až po přihlášení všech lokálních uzlů, protože jejich IP adresy se přenesou automaticky. Pokud je vzdálený uzel připojen za routerem, musí být na něm definován "port trigger" pro příslušný port VUSC, aby pakety byly automaticky směrovány na příslušný uzel, kde je VUSC spuštěn. Pokud se na vzdálené síti nachází více uzlů za routerem, je nutno nastavit na těchto uzlech různé vlastní porty a pro každý definovat separátní "port trigger". Některé jednoduché routery toto bohužel nepodporují. V takovém případě je možno definovat pevné směrování (route) paketů z portu VUSC na IP adresu uzlu s VUSC. Toto uspořádání má tu nevýhodu, že změní-li se IP adresa uzlu, kde VUSC běží, musí se změnit i nastavení na routeru.

Vzdálené uzly jsou dvojího druhu, přihlášené na nějaké pásmo a nepřihlášené. Přihlášené vidíme též v okně "Uzly". Jejich IP adresa zůstává v platnosti až do doby, kdy ji změníme buď v nastavení nebo přihlášením jiného uzlu na stejně pásmo. Chceme-li takovýto uzel vyřadit ze seznamu, musíme adresu změnit na 0.0.0.0 na příslušném pásmu, abychom ho uvolnili pro eventuelní jiný uzel (nestačí jen vyřadit ze seznamu "Externí IP adresa"). Nepřihlášené externí uzly stačí vyřadit ze seznamu pomocí tlačítka "Odebrat".

13. Ovládání TRXů a přepínač pásem

Program umožňuje ovládání některých typů TRXů pomocí CAT rozhraní přes sériový port. Zatím je podporovaná většina TRXů ICOM (s protokolem CI-V), KENNWOOD a Elecraft K3 (používá protokol KENWOOD). Z TRXů fy YAESU jsou zatím podporovány pouze FT1000, FT847/817, FT897D/857D, FT991 a FT736R, jelikož bohužel (na rozdíl od ICOMu a KENWOODu) je u každého typu YAESU ovládání jiné. K sériovému portu je potřebné mít příslušný kabel k danému typu TRXu. Kabely se mohou různit podle typu (nulový modem, přímý kabel), případně je COM port emulován pomocí USB adaptéru. Informace najdete v dokumentaci k TRXu. Jeden COM port lze použít současně pro CAT i pro klíčování/PTT za předpokladu, že TRX nevyžaduje řídící signály DTR a RTS a je k tomu přizpůsobena kabeláž. V tomto případě však není možné na tento port připojit pastičku. V případě ICOMu je nutno u některých modelů též zkontrolovat, zda je nastavená na straně TRXu v menu položka "CI-V Transceive" na OFF a zjistit v dokumentaci správnou ICOM-adresu TRXu, případně ji nastavit v menu "CI-V Address".

Parametry se nastavují v menu "TRX/Spínač pásma->Nastavení" pro každé pásmo zvlášť, takže lze připojit více TRXů, případně přepínat pásma/frekvence na TRXu pro různé transvertory. Po nastavení údajů pro jedno pásmo uložíme vždy údaje pomocí tlačítka "Uložit". Po dokončení konfigurace se kliknutím "OK" uloží konfigurace do souboru transceiver.cfg. Parametry pro pásmo 2m se z důvodu zpětné kompatibility ukládají též do souborů vuscwin.cfg a quickstart.cfg. Pro správnou funkci je třeba pro každé pásmo nastavit typ TRXu, komunikační parametry sériového COM portu a případný posun frekvence (kompenzace posunu X-talu v transvertoru). Je-li nastaven typ TRXu NONE je TRX na daném pásmu neaktivní a nepřepíná se. Pokud zaškrtnete volbu "Přepínat mód na TRXu" funguje přepínání v obou směrech tzn. změní-li se mód na TRXu, změní se i mód nastavený v deníku a naopak. Pokud je k TRXu připojen transvertor, zaškrtněte volbu "Transvertor", jelikož to umožňuje "naučit" program pásma/kmitočty na TRXu pro jednotlivá VHF/UHF/SHF pásma (viz níže). To je důležité zejména pro práci v síti, neboť jeden počítač může být přihlášen na více pásem a jeden TRX může obsluhovat více transvertorů zejména na mikrovlnných pásmech, takže údaj o kmitočtu z TRXu neudává přímo pásmo ani kmitočet na kterém se skutečně pracuje. Volbu "Transvertor" vypněte jen v případě, že TRX pracuje přímo na příslušném pásmu a bez posunu frekvence. Je též třeba přihlásit počítač na příslušná pásma v síti i v případě, že se síť jinak nepoužívá, neboť jinak není zobrazován údaj o kmitočtu a módu v okně "Uzly".

Komunikace se aktivuje volbou v "TRX/Spínač pásma->Start". Tím se aktivuje TRX na aktuálním pásmu (pokud není nastaven typ TRXu NONE). Se změnou VHF/UHF/SHF pásma v logu se automaticky přepínají a přelaďují příslušné TRXy i klíčovací/zvuková rozhraní podle módu. V okně "Uzly" se zobrazuje frekvence a mód (tyto údaje se přenášejí i po síti), dále se ukazuje vlastní frekvence v přehledu spotů (band mapa) a při dvojtém kliku nebo RETURNu na řádek v band mapě se spolu s přepsáním údajů ze spotu do deníku přeladí TRX na příslušnou frekvenci. Pokud je spot z jiného než aktuálního pásma přepne se i příslušný TRX (pokud je aktivní) a klíčovací/zvuková rozhraní. Parametry připojení lze měnit pouze není-li spojení s TRXem aktivní. Musí se tedy nejprve ukončit komunikace v menu "TRX/Spínač pásma->Stop". Na počátku provozu po první aktivaci přepneme v programu postupně všechna pásma, kde je transvertor a na každém nastavíme příslušný TRX na správné pásmo a QRG. Tyto údaje se zapamatují a tím je zajištěno správné přepínání.

Přepínač pásem
Program též může poskytovat informací o aktivním pásmu na LPT nebo COM portu pro případné automatické přepínání antén, transvertorů apod. Na LPT je pásmo kódováno v hexadecimálním kódu na 4 horních datových bitech (piny 6-9). Na COM port se posílají byty s hodnotou od 1 do 15, kde 1 odpovídá pásmu 2m, 2 je 70cm, 3 je 23cm atd. Přepíná se automaticky při změně pásma v logu. LPT port pro přepínání pásem se může použít současné i pro klíčování CW. V nastavení lze zvolit port, avšak parametry COM jsou fixní: 8 bitů, bez parity, jeden stopbit, rychlost 9600.

14. Packet radio, DX cluster, ON4KST chat a výsledky na SloVHF.net

V programu je zabudována podpora pro packet rádio a internetové připojení na sledování DX clusteru nebo chatu při závodě jakož i posílání průběžných výsledků na server SloVHF.net. Packet funguje v terminálovém režimu pro modemy odpovídající standardu TNC2 a vyššímu (v současnosti TNC5+). Připojení TNC modemu přes sériový port COM se neliší od normálního připojení, tak jak je popsáno v dokumentaci k modemu. Rychlost, port a další parametry je možno měnit v technických nastaveních "CW/SSB/Cluster/Chat->Nastavení clusteru a chatu".

Pro internetové připojení k DX clusteru nebo chatu se používá protokol telnet. Rozsáhlý seznam DX clusterovych serverů na Internetu podporujících telnet s jejich porty najdeme na linku http://www.iw5edi.com/ham-radio/?dx-cluster-telnet-links,65. Seznam nejznámějších serverů je i předdefinován v programu.

Konfigurace připojení se ukládá do konfiguračních souborů a při startu programu se obnovuje. Pro aktivaci spojení zvolíme v okně "Cluster/Chat" v menu "Cluster/Chat->Připojit". Pro odpojení "Cluster/Chat->Odpojit", případně použijeme příkaz daného serveru pro odpojení.

Při provozu v síti může připojený počítač (uzel) sdílet DX cluster nebo chat po síti ostatním uzlům, aktivujeme-li volbu "Server" v menu "Cluster/Chat". Na všech ostatních uzlech (klientech) zvolíme "Vzdaleny". Adresa uzlu se sdíleným připojením se objevuje jako "Cluster:" též v seznamu síťových uzlů (viz kapitola 11 o síti) s označením "T" (telnet) nebo "S" (serial). Na uzlu s připojením, se v titulku okna zobrazuje druh spojení, port, případně jméno internetového telnetového serveru.

Příkazy pro packet a DX cluster se zadávají v dolním řádku v okně "Cluster/Chat". Pro escape sekvence (příkazy) TNC modemu napíšeme jako první znak *. Obsluha packetu s modemem TNC pracuje pouze v terminálovém režimu. Proto je (v závislosti na použitém modemu) někdy nutno nastavit parametry, které specializované packetové programy nastavují automaticky. Jedná se zejména o nastavení vlastní značky (TNC příkaz I), zpoždění modulace (TNC příkaz T), volba kanálu (TNC příkaz S) a podobně. Podrobnosti lze najít v dokumentaci k příslušnému modemu.

Spoty z DX clusteru se shromažďují v okně "Přehled spotů". Jsou vedeny čtyři seznamy pro pásma 2m, 70cm, 23cm a vyšší mikrovlnná pásma. Volíme je v menu "Spoty" v okně "Přehled spotů". Ještě neudělané spoty se zobrazují modře, udělané černě. Pro mikrovlnná pásma v menu "Volby->VUSC" lze nastavit masku, která pásma v daném závodě jedeme. Maska odpovídá bitově od nejnižšího bitu všem pásmům tzn. Bit 0 - 2m, bit 1 - 70cm atd. Do parametrů se zadává hexadecimálně Zvolíme-li např. 78 znamená to, že jedeme 13cm, 9cm, 6cm a 3cm. E8 znamená 23cm, 6cm, 3cm a 24GHz atd. Spot se pak považuje za udělaný, je-li spojení uděláno na všech takto předvolených pásmech. Celou mapu pro dané pásmo lze vymazat volbou "Spoty->Vymaž". Dobu po jakou se drží spoty v mapě lze nastavit v menu "CW/SSB/Cluster/Chat->Nastavení packetu a chatu" okénko "Time Out". Klik na položku v seznamu spotu zobrazí jeho detail t.j. kompletní řádek z DX clusteru. Dvojklik na tento detail přepíše značku a lokátor do deníku.

Přes internetové telnetové připojení je možno kromě běžných DX clusterů zvolit server www.on4kst.info a používat specifické funkce ON4KST chatu. V tomto případě je nutno mít na ON4KST založený účet. Jeho uživatelské jméno (nejčastěji značka) se vloží do políčka "Přihlašovací jméno" v nastavení packetu. Po zadání "Cluster/Chat->Připojit" v menu okna "Cluster/Chat" se zadá heslo a zvolí se číslo chatu na který se chceme přihlásit. POZOR! uživatelské jméno musí mít na serveru ON4KST nastaveny následující parametry:

/set dxclx
/set here
/set ann
/set qra <vlastní lokátor>
/set na <jméno>

Volitelně můžete omezit přicházející DX spoty pouze na nějaká pásma pomocí filtru
/set qrg <pásma> pásma mohou být: 50, 70, 144, 432, GHZ. Může být uvedeno i více pásem najednou oddělených mezerami

Pro výpis všech možností nastavení a příkazů ON4KST použijte příkaz
/h

Pro aktualizaci seznamu DX spotů z ON4KST je možno použít příkaz "/sh dx 100" podobně jako na jiných DX clusterech a pracuje se s nimi také stejným způsobem. V komunikačním okně se objevuje běžná komunikace na chatu a též je možno do něj posílat příspěvky z dolního příkazového řádku. Kromě jiného lze použít i příkaz /cq pro oslovení konkrétní stanice podobně jako při komunikaci přes internetový prohlížeč. Zprávy adresované přímo vám (t.j. řetězce obsahující vaše uživatelské jméno v závorce) se zobrazují červeně. Odeslané zprávy a jiné řádky obsahující uživatelské jméno bez závorek se zobrazují modře. Chceme-li napsat stanici, jejíž značka se objeví v chatu, můžeme ji dvojklikem přepsat do příkazového řádku, kde se vytvoří sekvence /cq <značka>. Přidržíme-li přitom klávesu CTRL přepíše se značka i do deníku.

VUSC kromě běžných DX spotů zobrazuje v okně "Přehled spotů" i seznam uživatelů s lokátory přihlášených na ON4KST. Seznam zobrazíme pomocí menu "Spoty->Seznam ON4KST". Neudělané stanice na právě zvoleném pásmu se zobrazují modře, udělané černě. Jednoduchý klik na stanici v seznamu zobrazí okénko detailu. Dvojklik na stanici mimo okénko detailu vytvoří sekvenci "/cq <značka stanice>" a přemístí kurzor do příkazového řádku chatu, takže lze přímo psát zprávu pro konkrétní stanici. Pokud se při dvojkliku přidrží klávesa CTRL, přepíše se současně i značka s lokátorem do deníku. Dvojklik na okénko detailu přepíše značku a lokátor do deníku podobně jako u normálního DX spotu a nevytvoří se sekvence /cq v příkazovém řádku chatu. Při vyhledávání v databázi se údaje ze seznamu uživatelů zobrazují s poznámkou "KST" místo počtu spojení z daného lokátoru (viz výše kapitola 6. Práce s programem při závodě). Seznam se automaticky obnovuje každých 20 minut. V případě potřeby lze seznam obnovit explicitně příkazem ON4KST chatu "/sh us".

Při závodech se v DX clusteru a zejména na chatu ON4KST obvykle objevuje velké množství dat, takže se může stát, že žádaná informace se ztratí v množství řádků, případně i "uteče" z okna. Pro omezení množství zobrazovaných řádků je možné zadat filtr. Filtr podporuje logické operace s řetězci znaků a zobrazí jen ty řádky, které vyhovují podmínce. Jsou možné tyto operace:

~ - NEGACE
& - logické A
| - logické NEBO
[] - hranaté závorky umožňující slučování podmínek (hranaté jsou kvůli tomu, že kulaté se mohou vyskytovat v řádcích na chatu ON4KST)

Přitom platí pravidla Booleovy algebry tzn., že není-li závorkami určeno jinak, vyhodnocují se výrazy v pořadí
1. NEGACE, 2. logické A, 3. logické NEBO.

Příklad:
Do filtru zadáme řetězec (bez mezer): OK1DIX|[432&~DX]

V okně clusteru/chatu se budou zobrazovat řádky obsahující buď značku OK1DIX nebo číslo 432 a zároveň neobsahující řetězec DX.

Je-li definován filtr, je možno pomocí tlačítka "Zap./Vyp." přepínat filtrovaný a nefiltrovaný výstup. Filtrovaný výstup má světle žluté pozadí.

Filtr lze definovat i pro okno "Přehled spotů" tzn. pro band mapu a seznamu uživatelů chatu ON4KST pomocí menu "Filter->Definovat".V polích "Značka", "Lokátor" a "DXCC" je možno použít stejné logické operace s řetězci znaků jako u filtru v okně chatu. Při výběru DXCC země vybíráme prefixy z pomocného seznamu pod polem. Implicitně se zařazují s operací OR, avšak výraz lze následně libovolně změnit. Filtr aktivujeme v menu "Filter->Zapnout". Pak jsou zobrazovány jen spoty/uživatelé, které vyhovují všem zadaným podmínkám.

Pokud máme dobré internetové připojení, lze též posílat průběžný výsledek na server SloVHF.net. Nejprve je třeba na stránce http://slovhf.net/en založit účet. Vpravo dole klikneme na "Register" a vložíme potřebné údaje. Uživatelské jméno (username) pak vyplníme v "CW/SSB/Cluster/Chat->Nastavení clusteru a chatu" do sekce "SloVHF posílání výsledků". Přenos se aktivuje tím, že se zadá interval větší než 0, minimálně však 5 minut. Posílání je třeba vždy znovu aktivovat když se otevře/založí nový závod. Stav poslední komunikace se serverem SloVHF.net se zobrazuje v sekci "SloVHF posílání výsledků".Výsledek se posílá v nastaveném intervalu a též ihned po aktivaci a když se ukončí VUSC pomocí "Ukončit a uložit". Není-li však změna v počtu bodů oproti předchozímu intervalu, tak se výsledek z daného pásma neposílá. Pokud není aktivní síť VUSC ("Síť->Zablokováno"),tak se posílá ze všech pásem, kde je nenulový počet bodů. Pokud je síť v provozu, tak jen z vlastních pásem na která je počítač (uzel) přihlášen (viz kapitola 11. Provoz v sítí - obsluha). Výsledky jsou vidět na http://slovhf.net/en/claimed/. Výsledky lze tamtéž ze serveru kdykoli smazat, pokud se na něj přihlásíme uživatelským jménem, které bylo použito pro posílání.

15. Komunikace s programem AirScout

Pro využití odrazu od letadel může VUSC komunikovat s programem AirScout od DL2ALF. K tomuto účelu je třeba v menu "Síť->Nastavení" nastavit následující parametry:

- Port na kterém AirScout komunikuje, obvykle 9872
- Jméno serveru AirScout např. AS

Stejné parametry je třeba nastavit též v AirScoutu pod "Options", záložka "Network" a zaškrtnout "Activate Network Server". Doporučuje se zvolit jméno serveru maximálně 3 znaky.

Pro získání informace o letadlech vhodných pro konkrétní spojení je nutno aby byl v logu plně zadán platný lokátor. Pak pomocí "Síť->AirScout dotaz" nebo klávesové zkratky ALT/K se v okně "Kontrola logu" zobrazí seznam aktuálních letů, potencionálně vhodných ke spojení. Analogicky jako v programu AirScout jsou lety barevně odlišeny podle míry šance na dobrý odraz a čas do přeletu. Je-li ve "Volby->VUSC" zaškrtuto "Automatický dotaz při zadání lokátoru", zobrazí se informace o letech vždy odmezerovaní z pole lokátoru za předpokladu, že je zadán platný lokátor. Pokud jsme připojeni k chatu ON4KST je možno informace z AirScoutu automaticky shromažďovat pro lokátory uvedené v seznamu přihlášených uživatelů pomocí volby "Automatický dotaz pro seznam z KST" ve "Volby->VUSC". V seznamu se pak objevují barevně odlišené stanice s potenciálem pro AS spojení. Při použití pravého kliku a kontext menu na řádek v KST seznamu lze také zobrazit podrobnou informací o letech pro konkrétní stanici podobně jako při ALT/K. Také je možno aktivovat automatické posílání seznamu uživatelů z OK4KST chatu AirScoutu aby nebylo nutno vypisovat značky a lokátory ručně. Volba "Prepínat zobrazení v AirScoutu" pak umožňuje při dotazu z VUSC též přepnout zobrazení aktivního spojení v AirScoutu.

Při využívání AirScoutu je třeba vzít v úvahu, že nalezení letů může trvat i několik sekund a nároky AirScoutu zejména na CPU jsou vysoké. K tomu je třeba přizpůsobit frekvenci dotazů. Při automatickém shromažďování informací pro stanice z KST chatu je vhodné omezit celkový počet dotazů nastavením rozsahu vzdáleností i dalších parametrů pomocí filtru v okně "Prehled spotu". Pokud nepoužíváte AirScout přímo pro sledování spojení můžete pro omezení zátěže CPU nespoušet dynamické zobrazování (zelená šipka), vymazat políčka značky a lokátoru vlastní stanice i protistanice a zmenšit okno AirScoutu na spodní lištu.

AirScout může běžet buď na stejném PC nebo na jiném PC v lokální síti, avšak vzhledem k zatížení PC, které AirScout způsobuje, se doporučuje pro něj použít zvláštní počítač. V tomto případě je nutno povolit na lokálním firewallu přenos broadcast paketů na portu AirScoutu (obvykle 9872). Přitom platí stejné pokyny jako při nastavování síťového spojení pro VUSC (kapitola 12. Provoz v síti - instalace a konfigurace), zvláště pak, že pokud máme v síti více AirScout serverů musí mít různá jména i porty.

16. Nahrávání zvuku

Při obtížném příjmu stanice lze zapnout nahrávání zvuku pomocí zvukové karty. Pro připojení výstupu z TRXu použijeme běžný stíněný NF stereo kabel, avšak doporučuje se oddělit galvanicky PC a TRX pomocí vhodného NF transformátorku kvůli omezení indukce rušivých brumů. V ovládácím panelu mixéru zvukové karty (Ovládací panely->Zvuk a Audio) ve složce Audio klikneme na "Hlasitost" u nahrávání, zvolíme podle propojení příslušný zdroj signálu ("Microphone" nebo "LineIn") a nastavíme úroveň, aby nahrávka nebyla zkreslená. U ostatních zdrojů signálů nastavíme úroveň na nulu nebo je zablokujeme. Pokud má TRX zabudovánu vlastní USB zvukovou kartu nebo používáme zvukový chip Microhamu, je nutno zvolit v menu "CW/SSB/Cluster/Chat->Nastavení CW/SSB" příslušná rozhraní pro vstup a výstup na relevantních pásmech, potažmo TRXech.

Zvukový záznam můžeme použít po závodě k eventuální opravě přijatého kódu. Ovládá se pomocí tlačítek v okně CW/SSB/Recorder nebo zkratkami uvedenými výše. Při prvním záznamu v závodě se automaticky vytvoří v adresáři závodu podadresář sound, kam se ukládají soubory *.wav s nahrávkami. Pojmenování se vytváří z časových značek počátku a konce nahrávání, hodiny a minuty ukončení nahrávky a značky protistanice. Značka se bere v okamžiku ukončení nahrávky z řádku deníku, kde je právě kurzor. Je-li spojení uloženo pomocí <Enter>, je nahrávání automaticky ukončeno. Pokud je zatržena volba "Trvalé nahrávání" v okně "CW/SSB/Recorder Ovládání", otevře se ihned další soubor a nahrávání pokračuje.

V okně ovládání je zobrazován aktuální stav nahrávání. Probíhá-li záznam, jsou odpočítávány vteřiny času nahrávky. Velikost souboru je přibližně 1MB za minutu a je tedy třeba užívat nahrávání s rozumem, abychom nezaplnili úplně pevný disk. Soubory jsou standardního formátu a lze je též přehrávat všemi běžnými softwarovými prehrávači, případně dále zpracovávat.

17. Rotátor

Hardware
Ovládání rotátoru z počítače je možné přes sériový COM (protokol Yaesu nebo SPID), paralelní LPT port (protokol VUSC s adaptérem) nebo USB port (protokol VUSC pomocí adaptérů s PICem nebo s Arduinem). Program podporuje až 10 rotátorů současně. Jejich maximální počet se nastaví v menu "Volby->VUSC". Parametry připojení (port, rychlost, typ) se nastavují v menu "Rotátor->Nastavení". Jednotlivé rotátory se pak aktivují pomocí menu "Rotátor->Rotátor-><jméno>" podle jejich názvu. POZOR! u starších ovladačů SPID je vzhledem k nízké přenosové rychlosti při zobrazování vidět určité zpoždění, nejedná se o závadu.

Připojení rotátoru přes USB nebo paralelní LPT port podle standardu VUSC vyžaduje použití jednoduchého adaptéru mezi portem a rotátorem, avšak oproti obvyklým protokolům (Yaesu nebo SPID) jsou zde rozšířené možnosti konfigurace a ovládání. Schémata jsou uvedena v dodatku. Pro připojení přes USB jsou dvě možnosti. První (starší) adaptér používá PIC CY7C63001AFWP1, druhý (nový) používá mikropočítač Arduino UNO R3. Starší adaptér s PICem má výhodu v tom, že není nutno nahrávat program do PICu, avšak funguje pouze s 32bitovými Windows, jelikož výrobce už nedodává driver pro 64bitové systémy. Adaptér s Arduinem funguje na všech systémech, jedno Arduino může ovládat až 3 rotátory současné a adaptér je jednodušší, avšak instalace softwaru je složitější, neboť je nutno nahrát do Arduina příslušný program.

K oběma typům adaptérů jsou vytvořeny desky plošného spoje v programu Eagle vusc_generic_new.brd a vusc_arduino.brd. Desky jsou dvoustranné a jsou popsány, takže je vidět korespondence se schématy.

Předpokladem pro využití těchto adaptérů je použití jako snímače polohy potenciometru nebo jiného snímače, který dodává napětí lineárně v závislosti na azimutu v rozsahu od 0 do 4.5-4.9V. Hodnota potenciometru může být od cca 200 ohmů do asi 30 kiloohmů. Horní hranice je omezena náchylností k indukci rušivých napětí na vstupy o vyšší impedanci při vysílání. K napájení potenciometru můžeme použít napěťového i proudového zdroje (viz dále). Výhoda napěťového zdroje je v tom, že se nemusí nastavovat pro různé hodnoty snímacího potenciometru, avšak jsou třeba 3 dráty pro připojení. Proudový zdroj vyžaduje pouze 2 dráty, avšak je třeba ho nastavit individuálně podle hodnoty snímacího potenciometru. Napětí z případného externího snímače se připojí místo potenciometru do bodu C proti zemi (viz schéma).

Adaptéry s PICem a paralelním LPT portem používají osmibitový A/D převodník ADC0804LCN. Při připojení přes port LPT jsou tyto bity přivedeny na datové signály 0-7 (piny 2-9). Program však čte na LPT portu i devátý bit na signálu ACK (pin 10), takže je možno pro zvýšení přesnosti indikace použít eventuelně i vlastní adaptér s převodníkem poskytujícím 9 bitů. Adaptér s Arduinem používá vnitřní desetibitový A/D převodník, takže obvod ADC0804LCN odpadá (viz schéma).Vstupy A/D převodníků bývají citlivé na překročení vstupního napětí. Maximální napětí na vstupu nesmí v žádném případě překročit 5V, neboť hrozí jeho zničení. Z tohoto důvodu je v adaptéru zařazen ochranný prvek s komparátorem LM393N. Pomocí DIP přepínačů na desce adaptéru se nastaví napájení a ochrana pro jednotlivé případy podle tabulky:


Snímač polohy DIP1 kontakt 1 DIP1 kontakt 2 DIP2 kontakt 1 DIP2 kontakt 2
Potenciometr napěťově 5V OFF OFF OFF ON
Potenciometr proudově ON ON ON OFF
Vnější zdroj ON OFF ON OFF

Na desce adaptéru jsou též 4 propojky (jumpery) pro možnost napájení motoru střídavým (např. Kenpro) nebo stejnosměrným napětím (např. Yaesu). Na desce jsou označeny JP1 až JP4. Jsou-li všechny propojky spojené, napájí se motor ze stejnosměrného zdroje (14-24V), který napájí i samotný adaptér, takže musí být dostatečně proudově dimenzován. Motor rotátoru se připojí na kontakty RE1A a RE1B na desce. Jsou-li propojky rozpojeny, přivede se příslušné střídavě napětí na kontakty AC1 a AC2 a fázovací kondenzátor se připojí mezi kontakty RE1A a RE2B. Krajní vinutí motoru se připojí na kontakty RE1A a RE2B a vodiče od středu vinutí motoru (které jdou přes koncové spínače) na kontakty RE1B a RE2A. V tomto případě slouží stejnosměrný zdroj jen pro napájení adaptéru a může být malý (cca 200 mA).

POZOR! Arduino je třeba napájet pouze z vnějšího zdroje 7-12V, nejlépe stabilizátorem 7808 jak je naznačeno ve schématu, případně vnějším "kalkulačkovým" zdrojem. Napájení z USB konektoru PC nelze použít kvůli rozptylu hodnot napětí na různých PC a jeho změny se zátěží, které ovlivňují referenci vnitřního A/D převodníku a tím i kalibraci měřicího potenciometru. Z tohoto důvodu je též nutno nepřipojovat 5V z PC na USB konektor Arduina (např. pomocí kabelu, kde tento vývod není propojen nebo přerušíme vývod na USB konektoru).

Ve schématu je červenou čarou vyznačeno rozhraní pro připojení Arduina. K jednomu Arduinu mohou být takto připojeny až tři adaptéry. Body označené ve schématu a deskách spojů jsou připojeny k Arduinu podle následující tabulky:

Tabulka připojení pinů Arduina
Bod ve schematu Rotator A Rotator B Rotator C
G pin A0 pin A1 pin A2
P pin D4 pin D8 pin D10
Q pin D5 pin D9 pin D11
X pin D2 pin D6 pin D12
Y pin D3 pin D7 pin D13
AR pin 5V pin 5V pin 5V
GND pin GND pin GND pin GND

Piny D jsou označeny na desce Arduina jako DIGITAL, piny A jako ANALOG IN. Body P a Q sloužící k ručnímu ovládání se připojují přímo k Arduinu a nejsou tudíž (na rozdíl od adaptéru s PICem) na desce adaptéru.

Starší USB adaptér s PICem - instalace a kalibrace
Obvod CY7C63001AFWP1 (naprogramovaný CY7C63001C-PXC, objednací číslo CY7C63001PFW varianta 1) pro USB komunikaci je naprogramovaný PIC, který lze i s příslušným driverem do Windows objednat u firmy AK MODUL-BUS GmbH na webu http://www.ak-modul-bus.de za cca 15,- euro. Web je bohužel pouze v němčině, ale objednání není složité. Postup je následující:

Na úvodní stránce zadáme do okénka "Suchbegriffe" řetězec CY7C63001 a klikneme na Suchen. Objeví se několik linků z nichž zvolíme "Mikrocontroller CY7C63001C-PXC mit Firmware". Na další stránce níže pod titulkem "Bestellen" zkontrolujeme "Artikel Nr. CY7C63001PFW", v okénku pod ním zvolíme "Port-Chip Variante 1" a v "Anzahl" zadáme počet kusů. Klikneme na "In den Warenkorb", čímž si dáme objednávku do nákupního koše. Pak už lze v pravém horním rohu kliknout na "Cart" a přejdeme na platbu, která je již v angličtině. Platba je možná i přes PayPal. Ještě stáhneme poslední verzi driveru na adrese http://www.ak-modul-bus.de/cgi-bin/iboshop.cgi?show1200000510,254447591177330 nebo na stránce, kde se objednává klikneme "Downloads". Pod titulkem "Treiber für den Mikrocontroller CY7C63001 mit der Firmware Port-Chip Variante 1 oder Port-Chip Variante 2" klikneme "Details" a na následují stránce Download starten". Stáhneme archiv MBUSBprt.zip, který obsahuje soubory MBUSBprt.sys a MBUSBprt.inf.

Nejprve nainstalujeme driver. Rozbalíme soubor MBUSBprt.zip do vhodného adresáře. Ve Windows XP se instalace driveru nastartuje automaticky při prvním připojení adaptéru k USB na běžícím PC. Windows najdou nový hardware a požadují driver. Zadáme adresář se soubory MBUSBprt.sys a MBUSBprt.inf a dokončíme instalaci. Ve Windows 7, 8 a 10 se driver nainstaluje před připojením USB pravým klikem na soubor MBUSBprt.inf a volbou "Instalovat".

Adaptér připojíme na USB port až po úspěšně instalaci driveru. POZOR! Při prvním připojení může trvat i několik desítek sekund, než PIC naváže komunikaci s USB portem. PIC se jinak chová podobně jako jiná USB zařízení např. flash paměť a lze ho libovolně připojovat i odpojovat za běhu PC, avšak musí být připojen před startem VUSC.

Postup nastavení jednoho rotátoru:
1. Zkontrolujeme, v případě proudového napájení potenciometru nebo napětí z externího snímače nastavíme, napětí v bodě C v krajních polohách rotátoru v rozsahu od 0.1-0.5V do 4.5-4.9 V.

2. Trimrem 820R nastavíme v bodě A napětí asi o 0.1V nižší než je nejnižší napětí na potenciometru v bodě C. Trimrem 3k3 pak nastavíme v bodě B napětí asi o 0.1V vyšší, než je polovina maximálního napětí v bodě C.

3. Spustíme VUSC. Pomocí menu "Rotátor->Nastavení" otevřeme okno nastavení a v něm v menu "Rotátor" v levém horním rohu vybereme příslušný rotátor. Zaškrtneme box USB. Můžeme i v případě potřeby změnit název rotátoru. Implicitní názvy rotátorů jsou Rotator0, Rotator1, Rotator2 atd. Postup zopakujeme pro všechny rotátory připojené přes PIC adaptér a zavřeme okno pomocí "OK".

4. Připojíme adaptér k USB portu počítače a v menu "Rotátor->Rotátor-><jméno>" aktivujeme příslušný rotátor. Objeví se okno s indikátorem polohy. Otevřeme znovu okno nastavení ("Rotátor->Nastavení") a vybereme příslušný rotátor. Pak otočíme rotátor postupně do obou krajních poloh a zkontrolujeme zda údaj čítače v těchto polohách je v mezích od 258-268 do 500-510. Není-li tomu tak upravíme v adaptéru jemně velikosti napětí trimry 820R(dolní hodnota) a 3k3(horní hodnota).

5. Otočíme rotátor do levé krajní polohy, vložíme její azimut v levém okénku "Kalibrace rotátoru" - "Rozsah" a klikneme "Nastavit". Otočíme rotátor do pravé krajní polohy, vložíme koncový azimut v pravém okénku "Kalibrace rotátoru" - "Rozsah" a klikneme "Nastavit". Hodnoty počátečního a koncového azimutu se nesmí překrývat tzn. že je-li např. počáteční azimut 60 stupňů a rotátor se točí v rozsahu 380 stupňů, tak koncová hodnota bude 60+380=440 stupňů (nikoli 80). Počáteční a koncový azimut musí být zadány tak, aby smysl otáčení indikátoru odpovídal smyslu otáčení rotátoru.

6. V dolní části okna (volitelně) přiřadíme rotátor na pásmo, kde se používá.

7. Zkontrolujeme, zda souhlasí ovládání směru vlevo/vpravo s otáčením rotátoru. Není-li tomu tak, zaškrtneme "Reverze motoru".

8. Zavřeme okno pomocí "OK".

POZOR při použití více rotátoru se starším PIC adaptérem současně! Driver PICu bohužel (na rozdíl od COM nebo LPT portu) neumožňuje explicitně přiřadit pořadí k jednotlivým USB portům. Porty jsou k rotátorům přiřazeny podle pořadí v jakém byly USB adaptéry jednotlivých rotátorů připojeny k PC. Máme-li tedy více rotátorů připojených přes PIC USB adaptér, musíme je při normálním startu programu připojit a otevřít ve stejném pořadí jak byly připojeny a otevřeny při poslední kalibraci, aby kalibrace souhlasila s příslušnými rotátory. Toto přiřazení se ukládá a použije se při rychlém restartu, tzn., že je obnoveno přiřazení USB portu k rotátorům (adaptérům) podle posledního stavu bez ohledu na pořadí ve kterém byly po restartu otevřeny. Pokud však rebootujeme PC je nutno adaptéry vždy znovu připojit v náležitém pořadí podle poslední kalibrace.

Nový USB adaptér s Arduinem - instalace a kalibrace
Tento adaptér používá mikropočítač Arduino UNO R3 s USB rozhraním, který lze koupit za cca 200,- Kč nebo levněji na eBay za cca 80,- Kč. Jedno Arduino umožňuje připojit až 3 rotátory (viz níže popis a schéma). Pro připojení je třeba nainstalovat driver, který emuluje COM port na USB pro komunikaci a nahrát do Arduina program. POZOR! Různí výrobci klonů Arduino používají různé FDTI chipy jako převodníky USB/COM, takže instalace driveru se může lišit i u desek s Arduinem, které vypadají na první pohled naprosto stejně. Na Windows 7, 8, a 10 se driver nainstaluje většinou sám automaticky při prvním připojení Arduina na USB port, avšak používá-li (většinou čínský) klon FTDI chip CH340, musí se stáhnout driver na http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html a instalovat ručně. Ručně je též třeba instalovat driver na Windows XP. Podrobný popis instalace driveru je zde https://arduino.cz/zaciname-s-arduinem-ve-windows/.
Po instalaci driveru a připojení Arduina na USB se musí zjistit číslo příslušného emulovaného COM portu ve Windows pomocí pravého kliku na ikonu "Tento počítač->Vlastnosti" a "Správce zařízení". Rozklikneme položku "Porty (COM & LPT)" a najdeme "USB-SERIAL (COMx)", kde x je číslo portu Arduina. Pak nahrajeme do Arduina program. Použijeme utilitu XLoader, kterou stáhneme zde http://xloader.russemotto.com nebo zde http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-xloader či zde https://github.com/xinabox/xLoader. Nastavíme parametry:

COM port: COMx
Baud rate: 115200
Arduino type: UNO(ATmega328)
Hex file: vuscrot.ino.standard.hex (soubor s firmwarem z adresáře VUSC)Klikneme na Upload. Po úspěšném nahrání provedeme nastavení parametrů rotátoru.

Postup nastavení pro jeden adaptér:
1. Zkontrolujeme, v případě proudového napájení potenciometru nebo napětí z externího snímače nastavíme, napětí v bodě C v krajních polohách rotátoru v rozsahu od 0.1-0.5V do 4.5-4.9V. Toto proveďte pro všechny rotátory připojené k tomuto adaptéru.

2. Připojíme adaptér k USB portu počítače, pokud již není připojen a spustíme VUSC. Pomocí menu "Rotátor->Nastavení" otevřeme okno nastavení a v něm v menu "Rotátor" v levém horním rohu vybereme příslušný rotátor. Můžeme i v případě potřeby změnit název rotátoru. Implicitní názvy rotátoru jsou Rotator0, Rotator1, Rotator2 atd. Zaškrtneme volbu USBCOM a identifikaci rotátoru A, B nebo C. Jedno Arduino umožňuje připojení až třech rotátorů současně. Písmena označují příslušné piny Arduina na které jsou jednotlivé rotátory připojeny (viz tabulka výše). Dále se nastaví COM port Arduina a rychlost 38400 (jednotlivé údaje zapisujeme kliknutím na tlačítko "Nastavit"). Nastavení provedeme pro všechny rotátory připojené přes tento adaptér. Zavřeme okno nastavení pomocí "OK".

3. V menu "Rotátor->Rotátor-><jméno>" aktivujeme příslušný rotátor. Objeví se okno s indikátorem polohy. Pak otevřeme znovu okno nastavení ("Rotátor->Nastavení") a zvolíme příslušný rotátor. Otočíme rotátor postupně do obou krajních poloh a zkontrolujeme rozsah čítače. Dolní mez je dána minimální hodnotou měřicího potenciometru nebo snímače v rotátoru a měla by být maximálně 200 (je-li vyšší je vhodné posunout mechanicky převod na potenciometru/snímači v rotátoru). Horní mez by měla být v rozsahu 950 - 1020. V případě napájení měřícího potenciometru z napěťového zdroje 5V na Arduinu je hodnota zaručena automaticky. V případě proudového zdroje ji lze upravit jemným nastavením jeho trimru 200R.

4. Otočíme rotátor do levé krajní polohy, vložíme její azimut v levém okénku "Kalibrace rotátoru" - "Rozsah" a klikneme "Nastavit". Otočíme rotátor do pravé krajní polohy, vložíme koncový azimut v pravém okénku "Kalibrace rotátoru" - "Rozsah" a klikneme "Nastavit". Hodnoty počátečního a koncového azimutu se nesmí překrývat tzn. že je-li např. počáteční azimut 60 stupňů a rotátor se točí v rozsahu 380 stupňů, tak koncová hodnota bude 60+380=440 stupňů (nikoli 80). Počáteční a koncový azimut musí být zadány tak, aby smysl otáčení indikátoru odpovídal smyslu otáčení rotátoru.

5. V dolní části okna (volitelně) přiřadíme rotátor na pásmo, kde se používá.

6. Zkontrolujeme, zda souhlasí ovládání směru vlevo/vpravo s otáčením rotátoru. Není-li tomu tak, zaškrtneme "Reverze motoru".

7. Body 3. 4. 5. a 6. provedeme pro všechny rotátory připojené pomocí Arduina a ukončíme nastavení pomocí "OK".


Adaptér připojeny k LPT portu - instalace a kalibrace
V systému musí být instalován DLPortIO driver (viz kapitola 3. Instalace), tudíž tato možnost funguje jen na 32bitových Windows.
Jinak postupujeme jako při instalaci starého adaptéru s PICem s těmito změnami:
- Vynechá se část popisující instalaci PICu a jeho driveru.
- V bodě 3 zadáme paralelní LPT port a potvrdíme kliknutím na "Nastavit". Port LPT nesmí být použit současně pro jiný účel. Boxy USB a USBCOM nesmí být zaškrtnuty.
- V bodě 4, pokud používáme vlastní adaptér k LPT portu s devátým bitem, nastavíme dolní údaj čítače v mezích 2-12.
- Na desce plošného spoje neosazujeme PIC, krystal a USB konektor a propojíme signály z desky přímo na LPT port podle schématu.

POZOR! Po zapnutí počítače a nabootovaní operačního systému může být paralelní LPT port v nedefinovaném stavu. Proto zapínejte zdroj napětí rotátoru až po spuštění programu a aktivaci rotátoru, aby nedošlo k nechtěnému zapnutí motoru. Při ukončení práce je též třeba vypnout nejdříve zdroj motoru a pak ukončit program.


Nastavení pro všechny adaptéry
Po ukončení kalibrace jsou automaticky nastaveny elektronické koncové omezovače na počáteční a koncovou kalibrační polohu. Z tohoto důvodu je nutno, pokud máme v rotátoru též mechanické koncové spínače, je nastavit tak, aby jejich vypínací polohy souhlasily s minimálním a maximálním napětím na měřícím potenciometru. Na indikátoru je žlutě označen rozsah překrývání v koncových polohách. Červeně je označen rozsah mimo koncové omezovače v případě, točí-li se rotátor v rozsahu méně než 360 stupňů. Je-li nutno dodatečně omezit rozsah otáčení např. kvůli překážce v okolí nebo aby blízké antény nevysílaly proti sobě, je možno nastavit softwarové dorazy explicitně v režimu nastavení klikaním na okraj indikátoru pravým (dolní mez) nebo levým (horní mez) tlačítkem myši. Při normálním provozu je rozsah překrývání označen zeleně, ale dostane-li se rotátor do tohoto rozsahu, změní se barva na žlutou.

Používáme-li rotátor u nějž už byla kalibrace provedena, avšak po postavení antény např. na kótě nesouhlasí její směr, není nutno provádět celou kalibraci znovu. V režimu nastavení ("Rotátor->Nastavení") otočíme anténu na známý azimut (např. maják, podle kompasu nebo význačné kóty v okolí), do políčka "Rektifikace" zadáme odpovídající azimut a klikneme "Nastavit". Tím se opraví směrování při zachování stávající kalibrace. Tato možnost je též u rotátoru připojeného přes COM port s protokolem Yaesu. Pro uchování nastavení ho uložíme pomocí "Závod->Nastavení->Uložit". Konfigurace se ukládá do souboru rotator.cfg. Z důvodu kompatibility s předchozími verzemi se konfigurace prvního rotátoru ukládá též do souborů vuscwin.cfg a quickstart.cfg.


Ovládání
Pro ovládání rotátoru se používají tyto klávesy:

CTRL/? - nastavení rotátoru na azimut lokátoru na němž je kursor.

CRTL/> - otáčení rotátoru vpravo (ve směru hodinových ručiček).

CRTL/< - otáčení rotátoru vlevo (proti směru hodinových ručiček).

CTRL/mezera - Stop

CTRL/' - cyklické přepínání vybraného rotátoru.

Klik myší na okraj indikátoru polohy otočí rotátor do daného směru.

Klávesy fungují pro vybraný rotátor, který je odlišen červenou šipkou (ostatní mají modrou šipku). Vybraný rotátor se mění buď přepnutím pásma (podle přiřazení) nebo pomocí CTRL/'. Jednotlivé rotátory lze samozřejmě nezávisle ovládat pomocí myši nebo ručního ovládání na adaptéru (viz schema).

18. Dodatek - zapojení adaptérů a konektorů


Čísla pinů na schématu odpovídají implicitnímu nastavení. Potřebujeme-li galvanické oddělení počítače a TRXu použijeme pro klíčování CW a PTT obvod s optronem


Adaptér s Arduinem strana spojů (průhled ze strany součástek)
Arduino.bottom

Adaptér s Arduinem strana součástek
Aduino.top

Tabulka připojení pinů Arduina
Bod ve schematu Rotator A Rotator B Rotator C
G pin A0 pin A1 pin A2
P pin D4 pin D8 pin D10
Q pin D5 pin D9 pin D11
X pin D2 pin D6 pin D12
Y pin D3 pin D7 pin D13
AR pin 5V pin 5V pin 5V
GND pin GND pin GND pin GND

Piny D jsou označeny na desce Arduina jako DIGITAL, piny A jako ANALOG IN. Body P a Q sloužící k ručnímu ovládání se připojují přímo k Arduinu.


PIC/LPT adaptér strana spojů (průhled ze strany součástek)
PIC.bottom

PIC/LPT adaptér strana součástek
PIC.top

V případě LPT portu neosazujeme PIC, krystal a USB konektor a signály propojíme přímo na LPT port podle schématu.