ARRL své VKV radioamatéry ve věci tlaku komerčních operátorů v pásmu 10GHz chrání.

Srovnejte s tím, jaké kroky v této věci dosud učinil ČRK..

“In addition, as a further safeguard, Mimosa proposes a band plan for the 10.0-10.5 GHz band that would protect frequencies in the band that are most often used by Amateur Radio operators.” The proposed band plan would specify 10.350 to 10.370 GHz as an “Amateur Calling Band,”

překlad:  "navíc, jako další pojistku, Mimosa navrhuje kmitočtový plán 10.0 až 10.5GHz tak, aby mohly být ochráněny kmitočty v pásmu, které je nejvíce používáno radioamatéry." Navržený kmitočtový plán by měl označit 10.350 až 10.370 GHz jako “Amateur Calling Band,”

Více zde: 
http://www.arrl.org/news/fcc-invites-public-comment-on-petition-affecting-10-10-5-ghz-band

http://apps.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7022310834