Několik poznámek k bulletinu ČRK z května 2013 a vídeňské konferenci IARU

Jak bylo ve Vidni na zasedání VHF/UHF odboru IARU R1?  OK VKV radioamatéři si pravděpodobně v poslední době přečetli zprávu OK1RI, uvedenou v posledním bulletinu ČRK. Informační obsah tohoto sdělení je tak "vyčerpávající", že považujeme za vhodné jej doplnit a lehce okomentovat. Pokud vládnete anglicky, což by mělo být předpokladem kvalitního radioamatérského provozu, doporučuji si prostudovat agendu tohoto zasedání a zápis, který odráží oficiální výsledky konference. Narozdíl od zprávy ČRK se tak skutečně dozvíte, co se ve Vídni oficiálně projednávalo. Nikoho, kdo se orientuje v radioamatérském dění na VKV v OK asi nepřekvapí, že v agendě jednání chyběly dva body, které jsme navrhovali, ale jejichž návrhy OK2ZI spolu s OK1RI striktne odmítli projednat. Důvody jsou čtenářům tohoto webu jistě dostatečně známé.. Nicméně, zatímco ve věci definic výkonů a otevřenosti ČRK obecně je "zhasnuto", situace okolo 10GHz je tak vážná, že ani výkřiky OK1RI na sjezdu ČRK, že jde o neperspektivní pásmo (ve spojení s urážkami na adresu editorů webu OK2KKW, za které nám OK1RI dosud dluží omluvu), nezastínily obavy, které těch několik desítek až stovek radioamatérů o osud tohoto mikrovlnného "magic bandu" cítí. A tak se díky otevřenosti OK1FCJ, za kterou se patří (jménem všech radioamatérů, kteří kdy v OK používali pásmo 10GHz) velice poděkovat, před zasedáním ve Vídni  sešli OK1VUM a OK1FCJ s OK1VPZ (o tom jsme informovali zde), aby  získali informace, týkající se možností dalšího postupu v obraně radioamatérského pásma 10GHz. Jak bylo na webu OK2KKW již vícekrát uvedeno, je v následujícím období zapotřebí obrannou liniii přenést na půdu CEPT a využít toho, že IARU má v tomto orgánu své zástupce. Jde o to, aby ČTÚ respektoval doporučení CEPT, jehož je členem a ve vlastním zájmu harmonizoval rozdělení kmitočtového pásma v České republice v souladu s tím, co doporučuje CEPT a co již akceptovaly všechy větší evropské státy a rovněž všechny země, sousedící s ČR. To musí být politické rozhodnutí a v případě jeho přijetí nemůže jít o změnu z večera do rána. Jde o to, aby ČTU respektoval záměr CEPT zkoordinovat v rámci EU toto kmitočtové pásmo do konce roku 2015. Je jasné, že nějaké jednání na úrovni  čeští radioamatéři - úředník odboru kmitočtového spektra ČTÚ nikam nepovede a spíše nevoli ČTÚ ke změně jen posílí, protože lobby dovozců a provozovatelů WIFI zařízení je velice silná.

OK1VPZ tedy zástupcům ČRK předal všechny dostupné související mezinárodní dokumenty, které je možno při obraně 10GHz pásma použít a doporučil jednání s OE1MCU a PB2T s cílem zkontaktovat zástupce IARU v CEPT a následně společně s ním připravit kroky, směřující k tomu, aby IARU přinesla otázku mezinárodní harmonizace kmitočtových alokací v pásmu 10GHz na zasedání pracovní skupiny CEPT pro kmitočtový management a začala za zájmy českých (ale také bulharských a ukrajinských) radioamatérů lobbovat na mezinárodním poli, protože naše zájmy jsou v souladu s cílem CEPT harmonizovat použití tohoto kmitočtového pásma v celé Evropě. OK1VPZ nabídnul ČRK, že pokud se podaří vést jednání tímto směrem, aktivuje své dřívejší profesionální kontakty na úrovni CEPT, ITU i ČTÚ s cílem tento proces podpořit a požádal zástupce ČRK, aby zkusili najít na české politické scéně kontakty (na MPO), jenž by mezinárodní snahy o harmonizaci kmitočtového pásma 3cm podpořily.

Podle informací, které jsme z jednání konference získali, se k tomuto tématu skutečně sešel OK1RI a OK1FCJ s OE1MCU, ale jednání nedospělo k tomu, aby mohly následovat další (výše navrhované) mezinárodní kroky. OE1MCU údajně nabídnul, že pošle ČTÚ dopis, kterým by podpořil radioamatérské používání 10GHz pásma v OK a jednání na toto téma prý vyústilo v tom, že OK1RI slíbil, že se sejde s úředníkem odboru kmitočtového spektra ČTÚ, aby věc amatérského provozu v tomto kmitočtovém pásmu opět projednal. Ti z nás, kteří chápou, jak jsou kostky na ČTÚ vrženy, dobře ví, že jak dopis IARU na ČTÚ, tak i jednání ČRK na ČTÚ nemohou ve věci pásma 10GHz v současnosti nic změnit a odmítnutí OK1RI tuto záležitost vyeskalovat prostřednictvím zástupce IARU do orgánů CEPT VKV radioamatérům v OK jistě nijak nepomůže.

Sbíráme tak hořké plody dlouhodobé neschopnosti ČRK skutečně zastupovat oprávněné zájmy OK VKV radioamatérů. Věc 10GHz pásma (ale nejenom 10GHz) totiž měla být řešena již celá léta a vzpomeňme na mnohé výzvy OK2KKW adresované OK2ZI (například zde), které ovšem vždy narážely na zeď neschopnosti a nenávisti představitelů ČRK.. Jako jediný výsledek případného jednání ČRK - ČTÚ (pokud k němu v dohledné době dojde) by tak mohlo být odblokování pásma 5MHz pro radioamatérský provoz, protože taková změna je zcela v souladu s dlouhodobým záměrem (vzpomeňme odstranění zkoušky z telegrafie) telekomunikačních regulátorů kanalizovat radioamatérský provoz z komerčně cenných VKV radioamatérských pásme nad 1GHz do komerčně prakticky nepoužitelných pásem v oblasti krátkých vln.

Přesto všechno - vzpomeňme proklamace OK1RI, že radioamatérský provoz na pásmech vyšších, než dvoumetr, je neperspektivní, nepovažujeme situaci na 10GHz v OK za ztracenou. Oproti zájmům těch, kteří dnes (na základě onoho nešťastného všeobecného oprávnění) budují a provozují 10GHz linky, určené k propojení jejich WIFI instalací se budou nadále rozvíjet sítě 4 generace (LTE), jejichž prostřednictvím operátoři mobilních telefonů nabídnou cenově i kvalitativně srovnatelný bezdrátový přístup k internetu, jenž bude narozdíl o lokálních WIFI spotů mobilní a bude mít celoplošné pokrytí i mezinárodní roaming.

Lokální WIFI provideři, kteří dnes stojí za "Free access" povolením pro 10GHz pásmo,  z toho nepochybně budou mít těžkou hlavu a dá se očekávat, že jejich sláva postupně vybledne, podobně, jako dnes umírá dříve tak slavná pevná telefonní síť typu PSTN. To zastaví expanzi komerčního provozu v 10GHz pásmu, které je ostatně i z hlediska odpovědné správy kmitočtového spektra (což by měl být promární úkol ČTÚ) z hlediska šíření ideální pro mikrovlnné spoje bod-bod na střední vzdálenosti (do 40km) a nikoli pro spojen WIFI operátorů na 1-2km, kde by měly být spíše používány P-P linky ve "Free pásmu" 60, resp 80GHz. Pokud prozradíme, že i v hlavách některých úředníků státní správy se rodí podobné názory na budoucí změny ve správě kmitočtového spektra - mocnou zbraní může být vyšší zpoplatnění mikrovlnných linek nižších kmitočtů, které by měly být primárně používány k realizaci spojů na delší vzdálenosti (a to se může v budoucnu týkat i pásma 10GHz) - je jasné, že technický vývoj (snižování cen komerčních zařízení pro linky celoevropského "free" pásma 80GHz) a finanční zájem státu zpoplatnit, co se zpoplatnit dá, nám do budoucna dává vidět záblesk světla na konci tunelu i bez (nebo spíš navzdory) nějaké podpory ze strany ČRK.

Závěrem nezbývá, než vyjádřit: Doufejme, že nový VKV manažer ČRK se své funkce se vší rozhodností ujme a ve spolupráci se svým "IARU Liasion managerem" začne dlouho zanedbávané věci konečně postupně napravovat! Práce tu po OK2ZI zůstalo dost a dost...
vpz


Tolik poznámky OK1VPZ. Já bych k tomu jen dodal, že i přes laxní přístup ČRK náš společný boj o pásmo 10 GHz (+ další SHF pásma) pokračuje a není prohraný a tedy ani zbytečný, jak se ve svém komentáři (stejně jako na sjezdu) snaží ostatním vsugerovat OK1RI . Problém totiž je ten, že ač v okolních státech jsou radioamatéři na VKV na tomto pásmu stejně na sekundární bázi jako u nás, tak ve všech ostatních evropských zemích je možné komerční 10GHz linky zřizovat jen na základě individuálního povolení (pro každou z nich). Generalní licence pro 3cm WiFisty jak ji známe v OK, je v EU výjimečným ústupkem WIFistům na úkor radioamatérů (a to ani nehledě na  vratký postoj ČTÚ, podle kterého mají provozovatelé sekundárnich služeb WiFi údajně vždy přednost před sekundární službou radioamatérskou). Lidé z jiných členských organizací IARU nám vyjádřili podporu v našem boji za záchranu radioamatérského pásma 10GHz v OK a proto v našich snahách budeme pokračovat. Pokud možno společně s ČRK, ale pokud to pro odpor ze strany této organizace nepůjde, tak budeme pokračovat i sami. O dalším vývoji v této věci samozřejmě budeme na webu OK2KKW i nadále informovat.
  
K tomu bych chtěl připomenout, že narozdíl od OK1RI, kterému je budoucí vývoj pásem nad 2m dle jeho proklamací zřejmě ukradený a daleko více ho zajímá, co se bude dít například v pásmu 5MHz, musím ocenit přístup Petra OK1FCJ, který jak to vypadá zatím nemá problém spolupracovat se všemi OK radioamatéry, tedy i s nečleny ČRK, jen aby se ve věci budoucnosti UHF-SHF pásem něco změnilo k lepšímu. Doufejme, ze mu jeho aktivní přístup k této věci vydrží. A co na výsledky vídeňské konference říká OK2ULQ?  Snad se to brzy dozvíme..

Mimochodem, rád bych ještě upozornil na Dokument VIE13_C5_25 který byl změněn z:

"..Logs must be sent to the national VHF Manager or the national  Contest Committee and parallel the IARU Contest robot not later than the second Monday following the contest weekend.."

na

"..Logs must be sent to the national VHF Manager or the national  Contest Committee and/or the IARU Contest robot not later than the second Monday following the contest weekend.."

Co to znamená? Výsledky z IARU contestu, jako je například UHF Contest, již nemusíte posílat pouze prostřednictvím ČRK, ale konečně můžete ČRK obejít a deníky poslat do evropského hodnocení přímo na IARU Contest robota. Pokud tedy nemáte důvěru k práci příslušných lidi z ČRK a máte obavy, že ČRK opět z nějakého důvodu opomene poslat deníky do mezinárodního hodnocení (nebo je pošle chybně bez kontroly doručení), máte možnost si je tam poslat sami.  Úcastníci některých závodů, jako je například IARU 50MHz contest, to jistě ocení..

73
Matej, OK1TEH