Konference IARU v Jihoafrické republice - dokumenty k projednání

 1. Obsah                                                  
 5. Reporty                                                
 6. Obsah zprávy majáků                           
 7. MS provoz na 50MHz                          
 8. Neobsluhované stanice na 70cm           
 9. Organizování závodů IARU                  
10. Změna podmínek závodů IARU            
11. Implementace kategorie "Rover"           
12. Čas spojení v deníku                            
1
3. Vyklizení 13cm - strategie                  
1
4. Band plán 50MHz - majáky               
1
5. Band plán 50MHz - MS MGM         
1
6. Opakovače pro "digital voice" v I.      
1
7. Hrozba pro ATV převaděče 23cm     
1
8. Crossbandové převaděče na 2m        
1
9. Rychlé datové přenosy na 1299MHz 
20. Převaděče na 23cm - kmitočty           
21. Deníky z 50MHz IARU Contestu      
22. Pojmenování EDI souboru                 
2
3. Aktivace "Rover" kategorie                
2
4. Podmínky ATV závodů                     
2
5. Změna podmínek VKV závodů         
2
6. Contestové pásmo pro QRP stn.       
2
7. Převaděčový spor F-DL                   
2
8. Penalizace nesprávných QSO            
2
9. Přesun na 1240MHz - organizace     
30. MGM zpráva u majáků                    
31. Status zpráva u majáků                     
32. Band plán 70MHz                           
3
3. Změna pro "cross band" 50MHz      
3
4. Zrušení platnosti "Unikátních QSO"   
3
5. Kdy je QSO platné - pravidlo           
3
6. Digital voice opakovače - kanály      
3
7. Změny v pásmu 430MHz                 
3
8. CTCSS 67Hz - doplnění                  
3
9. Použití CTCSS pro analog.rptr.        
40. Band plán 50MHz - návrh změny      
41. 134GHz pásmo - band plán              
42. Band plán 23cm - změna 1299MHz  
4
3. Doplnění u MGM majáků                  
4
4. Organizace kmitočtů u družic             
4
5. Změny v bandplánu GHz pásem        
4
6. Násobiče pro GHz "Rover kategorii" 
4
7. Band plán 50MHz - časování            
4
8. Cube sat projekt                               
4
9. SW pro vyhodnocování závodů        
50. Kmitočty pro tísňovou komunikaci  

 

sc11_c5_01 c5 list of papers ver 1.pdf
sc11_c5_05 ratification of paper vie10_c3_b08 - tone reports.pdf
sc11_c5_06 ratification of paper vie10_c3_b12 - beacon message.pdf
sc11_c5_07 ratification of paper vie10_c3_b04 50 mhz meteor scatter
usage.pdf
sc11_c5_08 ratification of paper vie10_c3_b21 unmanned stations in the 70 cm band.pdf 
sc11_c5_09 ratification of paper vie10_c3_b16 organising iaru region 1 contest.pdf
sc11_c5_10 ratification of paper vie10_c3_b13 vhf contest rules 5.3.pdf
sc11_c5_11 ratification of paper vie10_c3_b18 introducing a rover class.pdf
sc11_c5_12 ratification of paper vie10_c3_b24 10 minute rule.pdf
sc11_c5_13 ratification of paper vie10_c3_b01 threatening developments at 2 300 ľ 2 400 mhz.pdf
sc11_c5_14 oevsv 6m band plan after moving beacons in 2012.pdf
sc11_c5_15 oevsv mgm calling frequency ionof2 dx.pdf
sc11_c5_16 oevsv d-star in italy using sat-band.pdf
sc11_c5_17 oevsv amateur spectrum matters on 23 cm band.pdf
sc11_c5_18 uba 144 mhz band plan allowance of cross band activity.pdf
sc11_c5_19 uba high-speed data feeds in top segment of the 23 cm band .pdf
sc11_c5_20 uba correction of the 23 cm band plan wrt repeater frequencies.pdf
sc11_c5_21 uba report about correction of the iaru 50 mhz contest .pdf
sc11_c5_22 uba a quality label for vhf contest programs.pdf
sc11_c5_23 uba introducing a rover class in the uhf shf and microwave contests.pdf
sc11_c5_24 uba interpretation differences due to translation of the atv contest rules in other languages.pdf
sc11_c5_25 crc iaru r1 contest rules modification.pdf
sc11_c5_26 crc 144 mhz all mode segment during the major vhf contests.pdf
sc11_c5_27 ref amateur radio band frequencies management.pdf
sc11_c5_28 veron penalties in iaru contest logs.pdf
sc11_c5_29 veron fallback band plan for 1 296 mhz.pdf
sc11_c5_30 edr introduction of a 1 minute mixed beacon mode _cw & mgm_.pdf
sc11_c5_31 edr pharus ignis 4 - pi4.pdf
sc11_c5_32 edr establishment of a genuine iaru region 1, 70 mhz band plan.pdf
sc11_c5_33 edr relocation of the 50 mhz cross band frequency.pdf
sc11_c5_34 ure invalidation of unique qsos for contests.pdf
sc11_c5_35 nrrl qso definition.pdf
sc11_c5_36 darc additional 2 m digital voice channels.pdf
sc11_c5_37 darc modifications in segment 430.pdf
sc11_c5_38 darc addition of the ctcss frequency 67 hz in table fm 2 1.pdf
sc11_c5_39 darc use of ctcss sub audio tones for analogue repeater control.pdf
sc11_c5_40 darc modification of 6 m band plan.pdf
sc11_c5_41 rsgb 134 ghz operation and band plan.pdf
sc11_c5_42 rsgb 1 298 ľ 1 300 mhz band plan.pdf
sc11_c5_43 rsgb beacon guidance.pdf
sc11_c5_44 rsgb vhf handbook satellite chapter.pdf
sc11_c5_45 rsgb microwave band plan updates.pdf
sc11_c5_46 rsgb microwave contest multipliers.pdf
sc11_c5_47 uska 6 m band plan.pdf
sc11_c5_48 uska coordination of ground stations.pdf
sc11_c5_49 contest evaluation tool.pdf
sc11_c5_50 i emergency communications frequency usage at vhf uhf.pdf

 

Source: http://www.iaru2011.org.za/ConferencePapers.htm
 

Poznámka OK1VPZ: Z předloženého seznamu je asi zdaleka nejvíce sporným dokumentem aktivace "Rover kategorie" která pravděpodobně povede k výraznému snížení počtu stanic v GHz pásmech a zastaví rozvoj v této oblasti. Důvodem bude nechuť stanic nadále obsazovat GHz pásma v situaci, kdy finančně lépe vybavené stanice si budou moci "koupit" svého "rovera", který bude rozdávat body pouze jim a jejich přátelům a nikoli konkurenčním stanicím. Pokud vám tento předpoklad připadá přitažený za vlasy, stačí si vzpomenout, jak operátoři jedné z moravských stanic již dnes odmítají udělat QSO na 10GHz se stanicí / stanicemi, které pokádají za "nepřátelské". Připomeňme si, že zástupce ČRK na minulém zasedání IARU se proti zavedení "rover kategorie" nepostavil... Návrh ČRK (zavedení contestového subpásma nad 144,500MHz) je úsměvný a už se jistě všichni těšíme, jak se české "Big gun" stanice, jejichž výkony (v součtu všech použitých PA) pravděpodobně výrazně přesahují 3kW PEP, stěhují někam na 144.600MHz, hi...

OK1VPZ note: On the above list probably will be the most contraversial Document Activation of "Rover cathegory", which very probably will make significant decrease of contest activity on the GHz bands and this will break down hamradio development in this area. Reason for such sceptical view will be dissapointment of contesting stations due to fact, that the rivals, who will have better finance background, will be able to "buy theirs own rover" which will granted points only for them and/or to the friends and not to competitors... If such assumption you feel as unreal, look around - already within last contests operator of one Moravian station refused to make a 10GHz QSO with station/stations, which are considered as "enemy". We would remind as well as, that CRC's representative on the last meeting does not voted against "Rover" contraversial project. Remind as well as the next CRC's suggestion (for opening of new contest subband above 144,500MHz), which would considered really as funny and all of us already are looking forward, how the most powerfull 144MHz "Big guns" stations, which uses (in the sum of all operated PAs) probably much more, than 3kW PEP, are moving somewhere on 144.600MHz, hi...