Jak zástupce ČRK nerespektuje pravidla ČRK

Kdo by se snad stále ještě domníval, že tzv. "Český" radioklub (dále jen ČRK) udržuje ducha hamspiritu a je "vůdcem" té slušnější menšiny držitelů povolení k provozu radioamatérské radiokomunikační služby v České republice, bude možná opět trochu zklamán. Píši pochopitelně "trochu", protože fanoušci tohoto "Radioklubu Česko", bránící svůj svazarmovský výdobytek před osočováním těch, kteří již prohlédli, jsou vůči jakýmkoli důkazům slepí.

Přesto mi to však nedá, abych veřejnost neupozornil na další "drobný přehmat" jenž je ve flagrantním rozporu s pravidly, které si ČRK připravil k snadnějšímu vypořádání se s nechutnými připomínkami osob patřících do radioamatérské většiny nečlenů "Radioklubu Česko". Však se podívejte sami:

Pověřený zástupce ČRK vyhodnotil loňský Marconi memorial Contest. První pokus se jaksi nezdařil, protože ve vyhodnocení byly fatální chyby. A proto v období po našem upozornění došlo k převyhodnocení tohoto závodu. Přestože však od doby opravného vyhodnocení již uběhly téměř 3 týdny (termín pro připomínky je 7 dnů) a lhůta pro případné změny by tedy teoreticky již dávno měla uplynout, vyhodnocovatel stále tyto tzv. předběžné výsledky neupravil do stavu, který by odpovídal požadavkům "Všeobecné podmínky závodů ČRK pro závody na VKV" (dále jen "VPZnaVKV")...

O co jde a co z toho vyplývá?

Ponechme stranou ostatní záležitosti a podívejme se teď na tento printscreen, pořízený 10.ledna ze stránek webu http://vkvzavody.moravany.com/:

 

Jak je dobře vidět, vyhodnocovatel odmítl zveřejnit deník ze závodu stanice OK1IA. Její operátor totiž pravděpodobně zapomněl zaškrtnout při uploadu svého logu souhlas se zveřejněním, kteréžto klikací "políčko" na webové bráně pro upload deníků ze závodů zůstalo z minulosti, neboť si to tak kdysi velice přál mít OK2ZI. Ovšem souhlas, či nesouhlas stanice, vyjádřený zaškrtnutím uvedeného "políčka" je již dávno irelevantní, protože výše zmíněné "VPZnaVKV" (viz zde) ve svém paragrafu 28 uvádí:

"Vyhodnocovatel závodu je povinen v termínu nejméně 7 dnů před zveřejněním konečných výsledků zveřejnit předběžné konečné výsledky, které musí obsahovat výsledkovou listinu, error logy a edi logy všech stanic, které zaslaly logy do hodnocení."

Pokud tedy OK1IA poslal svůj log vyhodnocovateli, aby jej tento vyhodnotil, musí vyhodnocovatel zaslaný deník ze závodu ve formě EDI souboru zveřejnit. Bez ohledu na to, co si OK1IA přeje. Tak je to určené v pravidlech ČRK "VPZnaVKV" a vyhodnocovatel nemá jinou možnost, než to udělat,  má-li naplnit požadavky tohoto předpisu.

V případě, že tak vyhodnocovatel neučinil, jako v tomto případě, nemůže být to, co bylo zveřejněno, považováno za "předběžné konečné vysledky". Můžete se zlobit, nesouhlasit, či protestovat, ale to je asi to jediné, co s tím můžete udělat! A protože "předběžné konečné vysledky" v souladu s pravidly ČRK "VPZnaVKV" dosud vyhodnocovatel závodu nezveřejnil, nemohla zatím začít běžet sedmidenní lhůta pro případné připomínky soutěžících. Pokud by snad vyhodnocovatel tento fakt nerespektoval a vydal finální výsledky tohoto závodu, aniž by byla litera těchto pravidel ČRK naplněna, bude výsledkem situace, že i ostatní soutěžící mohou začít dosud relativně respektované "VPZnaVKV" považovat za pouhý cár papíru a podle toho se začít chovat. Což by asi nechtěli ani skalní příznivci postsvazarmovského ČRK!

Nezbývá tedy nic jiného, než na závěr vyhodnocovateli a VKV manažeru ČRK, který by za dodržování pravidel "VPZnaVKV" všemi zúčastněnými měl být zodpovědný, vzkázat: udělejte si v tom pořádek chlapci! Protože jinak budou všechna pravidla ČRK radioamatéry za chvíli považována za dobrá jen k tomu, aby si s nimi mohli něco vytřít..! Demonstrovat tímto zůsobem většinové radioamatérské veřejnosti, že vyvolené osoby ČRK mohou beztrestně porušovat jakákoli pravidla tohoto spolku, by asi nebyl nejlepší způsob, jak zastavit úprk členů uvedeného právního subjektu. Abyste za chvíli nezůstali sami jako ten pověstný kůl v plotě...

73 de OK1VPZ