Jak
jste hlasovali o upravených podmínkách VKV závodů.
 

Výsledky ankety:

Když jsem připravoval anketu, zaměřenou na otázku sporných změn podmínek VKV závodů (jako platné se nově započítá contestové QSO stanici i za podmínek, které jsou v rozporu s mezinárodními pravidly IARU), měl jsem, otevřeně, trochu obavu, že vosy, rojící se okolo několika málo "vyvolených" contestových teamů  (jejichž počet by se dal spočítat na prstech jedné ruky), vyvolají v radioamatérské veřejnosti takové klima, že hlasování dopadne ve prospěch těm všem známým "kamarádům". Nakonec mne výsledek příjemně překvapil. Ne kvůli sobě, ale kvůli vám, OK VKV radioamatérům. Díky! Měli bychom ovšem všichni stále mít na vědomí, že ten fakt, že počet lidí, kteří hlasovali ANO tak okatě převážil nad odpůrci, není ani tak slabostí těch odpůrců, jako spíš důsledkem toho, že mnozí z nich anketu úmyslně ignorovali. Podceňovat tento fakt by byla do budoucna chyba. V každém případě je však výsledek hlasování zajímavý. Vzhledem k tomu, že svůj hlas v této anketě odevzdalo mnohem více hlasů, než kolika hlasy byli zvoleni současní představitelé ČRK, není výsledek této ankety jistě nijak marginální! Zajména pokud si uvědomíme, že například VHF Contestu 2013 se účastnilo 137  OK stanic...

Ale i přes hezké výsledky tohoto hlasování je bohužel realita dne taková, že nové podmínky VKV závodů jsou OK VKV radioamatérům již de facto vnuceny ve znění, které mezinárodní postavení našich VKV radioamatérů společensky poškozují. Pokud se na ten problém podíváme střízlivýma očima, zjistíme, že zdánlivý prospěch z této změny je mnohokrát negativně vyvážen tím, že ČRK, coby člen IARU, veřejně vztyčil prostředníček k vzájemně odsouhlaseným procesním pravidlům této společnosti. Ano, z hlediska práva jde sice "jen" o "doporučení", nicméně - pokud pro mezinárodně zkoordinované podmínky závodů hlasoval sám zástupce ČRK, je prostě unfair tyto mezinárodní podmínky bez dohody s druhou stranou tak brutálně pošlapat. Slušní lidé se tak prostě nechovají. O principech hamspiritu už ani nemluvě.. Proč stále musím mít ten pocit, když vyjedu někam mezi radioamatéry do zahraničí, že bohužel nemůžu cítit žádnou velkou hrdost z toho, že mám v prefixu značku OK? Naštěstí mohu s hrdostí alespoň prohlásit, že vedení ČRK mne jistě, dokonce zcela jistě nereprezentuje. Byť se o to (nejen na mezinárodní scéně) tak velice snaží..

Přitom vše se mohlo vyřešit jinak. Na úrovni. Zcela elegantně a gentlemansky. Stačilo, pokud by OK1RI na závěr sjezdu ČRK namísto toho, aby ztrácel čas vyhlášením "džihádu" editorům webu OK2KKW, veřejně prohlásil, že nová Rada ČRK připraví demokratické hlasování, kterého se budou moci zúčastnit všechny stanice, které jsou aktivní ve VKV závodech v OK. Všichni bez ohledu na jejich členství v jakékoli radioamatérské partě. Potom nadefinovat otázku (otázky) - například "chcete, aby za chybnou výměnu contestového kódu se strhly body za toto QSO oběma stanicím, nebo jen té jedné, která má ve svém contestovém logu chybu", zveřejnit ji a potom vyzvat účastníky VKV závodu, (VHF Contestu, UHF Contestu atd), aby ve svém EDI logu v rubrice "poznámky" na tuto otázku odpověděli. A bylo by jasno! Kdo závodí, ten hlasuje. Každá stanice má jeden hlas. A vzhledem k tomu, že EDI logy jsou po vyhodnocení závodu zveřejněny, nemohlo by být toto hlasování jakkoli zpochybněno. Zkrátka: hlas lidu, hlas boží...  A vzhledem k tomu, že jsme v rámci Evropy velmocí radioamatérského provozu na VKV pásmech, měl by samotný ČRK na základě tohoto důkazu velice silný mandát i k tomu, aby ovlivnil samotná pravidla IARU. Jenže - přímá demokracie je systém, který některým lidem ve vedení ČRK vadí asi nejvíce ze všeho. A když se rozhlédnete okolo, tak to bohužel neplatí jen ve vztahu ČRK a radioamatérská veřejnost...  Proč? No protože - pokud je věc společná spravována způsobem přímé demokracie, musí do toho, o čem hlasuje, ta veřejnost také vidět. A to je právě ten kámen úrazu!

Ne náhodou klasik tvrdí: "demokracie není to, že o věci můžeme mluvit. Demokracie je to, že do toho můžeme mluvit." A já už jen dodám:  a že našemu hlasu někdo opravdu naslouchá a bere ho v úvahu! A ten někdo si ten případně odlišný názor nevykládá jako výzvu k nepřátelství na život a na smrt...

Přeji všem čtenářům webu OK2KKW hezký čas adventní!

73 de OK1VPZ