Doplňující informace k požadavku Občanského sdružení Radioklub OK2KKW ze dne 15.12.2011:

 

Dnes jsme zaslali Radě Českého radioklubu (dále jen ČRK) dopis se žádostí o opravu chybného vyhodnocení UHF Contestu 2011, jehož je ČRK pověřeným pořadatelem. Tento dopis nebyl určený ke zveřejnění a stejně, jako ČRK běžně nezveřejňuje svou korespondenci s jinými právními subjekty (mimo jiné proto, že součástí našeho dopisu byla i kopie části soukromé korespondence třetích stran), očekávali jsme, že Rada ČRK naši žádost nebude překotně zveřejňovat, ale že ji stejně jako jiné žádosti projedná, seznámí nás se závěry svého jednání a v zápisu, který následně zveřejní, seznámí ostatní radioamatéry se závěry svého jednání v této věci.

Protože však ČRK postupoval v rozporu se svými pravidly (Rada ČRK dnes nezasedala a těžko tedy mohla rozhodnout o postoupení našeho požadavku OK2ZI) a v rozporu se slušnými mravy byl navíc bez našeho souhlasu dokonce zveřejněn celý text naší žádosti včetně části soukromé korespondence, jsme nuceni nyní celý tento text zveřejnit rovněž. Současně se ovšem tímto hluboce omlouváme dotčeným lidem z radioklubů OK1KIR a OK2KPD, jejichž soukromá korespondence byla, nikoli ovšem z naší viny, bez jejich souhlasu zveřejněna. ( http://www.crk.cz/FILES/Zadost_UHFC_2011.pdf )


Stále trváme na našem požadavku, aby tuto žádost projednala Rada ČRK, které byl náš dopis adresován, protože Radu ČRK je možno navenek považovat za jediného relevantního reprezentanta pořadatele uvedeného závodu, reprezentanta, se kterým můžeme jako nezávislý právní subjekt jednat a těšíme se proto, že Rada ČRK náš požadavek projedná, ve věci patřičně rozhodne a své rozhodnutí zdůvodní.

Nesouhlasíme proto s tím, aby záležitost byla předána k vyřízení OK2ZI a jeho spolupracovníkům, neboť dotyčný, byť by byl jakkoli kvalifikovaný, coby interní VKV manažer ČRK jednoduše nemůže být relevantním reprezentantem ČRK vůči jiným právním subjektům, stojícím mimo rámec ČRK a IARU. Toho si je jistě dobře vědoma i Rada ČRK a pracovní skupině okolo OK2ZI přisuzuje, jak je možné ze zveřejněných interních dokumentů ČRK dovodit, vůči Radě ČRK postavení pouze na úrovni odborného poradenství.

Vladimír Petržílka
OK1VPZ