Nejasnosti ohledně poslání deníků ze závodu do mezinárodního hodnocení stále nekončí.

V posledním IARU VHF Newsletteru VKV manažer IARU OE1MCU uvádí:

VHF/UHF/SHF Contest 2012
2012 saw a basic change in log evaluation. Logs will be evaluated by the Contest Robot. Please submit your logs to the national contest manager, who will check them prior to uploading them to the server. Only operators who do not have a national contact person will be allowed to upload their logs directly to the server, which can be reached under iaru.oevsv.at. Logs must be submitted in the EDI format....

Toto vyjádření ovšem otvírá řadu otázek:

Jak se mají zachovat účastníci VKV závodů IARU, kteří jsou nečleny ČRK? Pokud nejsou členy ČRK, tak přece nemají žádnou svou národní kontaktní osobu (OK2ZI je VKV manažerem ČRK, jehož oni nejsou členy)... A co když jsou tito závodníci jsou členy jiného občanského sdružení (které si je ze zákona rovno Občanskému sdružení ČRK) a toto jejich občanské sdružení má svého vlastního VKV manažera? Mají v takovém případě poslat deník ze závodu prostřednictvím svého VKV manažera, který jejich deníky uploaduje do vyhodnocovacího robota VKV závodů, kterého provozuje IARU? Nebo to snad není možné proto, že VKV manažer občanského sdružení, které není členem IARU, není oprávněn uploadovat deníky do vyhodnocovacího robota IARU? Proč tedy OE1MCU píše, že ti závodníci, kteří nemají svého VKV manažera, tam mohou uploadovat deníky sami? Oni mohou a jejich VKV manažer snad nemůže? A jak se mají zachovat ti  účastníci závodu, kteří jsou členy členské organizace IARU, která má svého manažera, ale není to členská organizace zaregistrovaná ve státě, z jehož území se daná soutěžní stanice zúčastnila hodnoceného závodu? Nezapomínejme, že výraz "national" se sice překládá do češtiny jako výraz "národní", ale každý, kdo se kdy pohyboval ve společnosti, kde se hovoří anglicky, dobře ví, že význam těchto dvou výrazů je mezi češtinou a angličtinou vzájemně dost výrazně posunutý.

Asi nebude na škodu (ba naopak), aby v rámci vzájemných dobrých vztahů mezi radioamatéry různých zájmových skupin OK2ZI, nebo OK1CDJ veřejně vyhlásili, že ČRK uvítá kohokoli, kdo bude mít zájem u závodů, které primárně nepořádá ČRK, ale IARU (případně jiný právní sibjekt), bezplatně využít komunikační linii: OK stanice →  vyhodnocovatel závodů v rámci ČRK → contestový robot pořadatele závodu, ale pokud někdo z jiných radioamatérských organizací, nebo jednotlivců bude preferovat posílat své contestové logy do mezinárodního hodnocení přímo, potom ČRK u IARU, či jiného respektovaného pořadatele mezinárodního závodu by měl takové právo jednoznačně podpořit, byť již asi nebude moci zaručit, aby taková stanice bylae uvedena také v národním hodnocení dotyčného závodu (pokud jej v rámci ČR ovšem ČRK vůbec vyhodnocuje). Zkrátka i taková záležitost by měla mít svá pravidla. ČRK jako subjekt, který nemá s nějakým Frantou z Libně nic společného, už přece nemá žádné právo v IARU blokovat nezpochybnitelné právo dotyčného nečlena ČRK poslat svůj contestový log přímo do mezinárodního hodnocení. Zvláště tehdy, když uploadování contestového logu na vyhodnocovací server pořadatele závodu je tak jednoduché... Naopak, v rámci reprezentace OK značky ve světě by měli všichni manažeři ČRK takovou možnost bez výhrad podpořit, protože každá slušná OK stanice na pásmu značku OK svým způsobem reprezentuje ve světě a protistanicím jsou naše interní vztahy šumafuk.

Bohužel, zatím se tak stále neděje, OK2ZI se stále snaží toto právo nečlenů ČRK blokovat a i proto je zde stále příliš mnoho zcela zbytečných nejasností a žluče ve vzájemných vztazích. Přitom je v zájmu všech účastníků VKV závodů, aby současný vztahový nepořádek co nejdříve skončil a bylo konečně jasně specifikováno, jak se ve vztahu k vyhodnocení pomocí vyhodnocovacího robota IARU (případně jiného pořadatele závodu) mohou a mají zachovat ti, kteří nejsou členem organizace (která je členem IARU) a jenž má sídlo na území státu, z jehož území se daná stanice závodu zúčastnila. Netýká se to jen ČRK, ale třeba také SZR, DARCu, či dalších.

Zasadí se ČRK o získání odpovědi na tyto otázky a podpoří vyřešení těchto záležitostí? A informuje o výsledku tu většinu českých VKV radioamatérů, kteří nejsou členy ČRK?  Za několik měsíců tyhle otázky  znovu zkusíme otevřít.


73 ok1vpz

Praha, červen 2012