Kopie části korespondence z OK_listu ČRK:
(http://www.crk.cz/CZ/FORUMC)

Poznámka OK1VPZ: jde o reakci na sdělení, uvedená zde: zde, zde a zde.  
 

-----Original Message-----
From: Karel Košťál [mailto:ok1sqk{zavináč}seznam.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 11:41 AM
To: ok_list{zavináč}crk.cz
Subject: [ok_list] Pavlína.

Ahoj, Pavlíno a ostatní kamarádi hamové, kterým dění ve vedení ČRK není lhostejné!


Také jsem si s tím lámal hlavu, ale až zápis, o kterém se zmiňuješ, mnohé napověděl. Můj názor na Tvůj vyhazov z ČRK, vyplývající i z členství v předchozí Radě ČRK, je následující:

Tím bleskem z čistého nebe bylo ono zasedání „revoluční trojky“ jmenované OK1RI, v čele s OK1VUM, který Tě napřed napadl, že kradeš členské příspěvky, a po té, když se to neprokázalo, Tě obvinil z opilosti na pracovišti.

Pro obě tyto lži chyběl a dosud chybí jediný relevantní důkaz, kromě pomluv od vzájemně se podporujících členů vedení Rady. Velice mě mrzí, že nikdo z nich v sobě dodnes nenašel špetku slušnosti, aby se Ti za to omluvil, a Ty se tímto, pro Tebe jistě ponižujícím způsobem, musíš hájit sama.

Dnes si myslím, že se jednalo o velkou snahu místopředsedy OK1VUM dostat na toto pracovní místo svého kamaráda OK1VUL, a současně odstranit z nové Rady "ženskou“, která se jaksi nehodí, a to tak, že za každou cenu. Hledala se tudíž jiná obvinění, která však jsou opravdu směšná, zejména uvědomíme-li si, například:

- Že nepořádek v platbách byl a je do značné míry způsoben zcela nezvládnutelnou správcovskou firmou v Jablonci, která dodnes, v rozporu se smlouvou i účetními předpisy, poskytuje pouze doklady, které sama uzná za vhodné, téměř zásadně nepřikládá k fakturám předepsané přílohy a prvotní doklady a brzdí tak nejen platby z ČRK, ale i zpracování veškerých možných hlášení a termínů výkazů. A jak se můžeme dočíst v nejnovějším zápisu: „oběh dokladů“ zde ještě stále (po více než dvou letech) není dopracován a stabilizován! Pěkně eufemisticky vyjádřeno, že?

- Že „program používaný pro evidenci členské základny nesplňuje požadavky na přehlednou a efektivní evidenci“ (bod 8 Zápisu z jednání RK), neboť, mimo jiné hrubé nedostatky, umožňuje sdílení editace jeho údajů jak tajemníkem, tak i vedoucím QSL služby, jehož „schopnost" práce s PC je příslovečná, při čemž chyby z členské evidence se následně promítají do celé řady dalších činností tajemníka.

- Chyby a „nepečlivost“ jsou tak pochopitelným důsledkem tlaku plynoucího z výše uvedených nedostatků. Ale zdůvodňovat běžnými, nadto napravenými chybami prakticky okamžitý vyhazov?

- Veškeré platby, včetně termínů jejich úhrad, jsi musela, stejně jako předchozí tajemníci, důsledně provádět, pouze a výhradně, na základě pokynů místopředsedy OK1XU, a pod jeho dohledem. Kromě toho všichni členové Rady dostávali měsíčně od Tebe bankovní výpisy. Nevzpomínám si ani z této strany na jejich jedinou připomínku k provedeným platbám.

Pocit křivdy i ve mně vzbuzuje zejména to, že pokud jsi, kromě uvedených, spáchala v sekretariátu ČRK i jiné „zločiny“ mělo vždy (alespoň jedinkrát a prokazatelně) následovat napomenutí, poučení a vyslovení lhůty k nápravě, jako v každé jiné slušné firmě. Nic takového se jaksi nekonalo. Proč asi? Jako pověstná sláma z bot zde čouhá odpověď, že funkce tajemníka ČRK je pro záměry nového vedení Rady příliš exponovaná na to, aby mohla být obsazena ženskou, která by mohla členstvu leccos nežádoucího vykecat, což je nepřípustné, neboť vedení i této Rady pokračuje v trendu neprůhlednosti a nepochopitelného utajování svého konání před členskou základnou, nastoleného již Radou předchozí. Pokud si pamatuji, tak ses o věci zajímala dosti detailně, abys mohla svou funkci vykonávat co nejlépe, a tak jsi nejspíš viděla i to, co jsi vidět neměla. Zamyslíme-li se však nad tím vším hlouběji, pak „nedostatky“ v Tvé práci tajemnice ČRK, „zjištěné“ touto zprávou RK, ukazují mnohem více na totální selhání Tvého řízení ze strany předsedy a zastupujícího místopředsedy ČRK, než na Tvou špatnou práci.

Zápis z jednání RK v bodě 4. ujišťuje jeho čtenáře, že výběr nového tajemníka byl zcela „košér“, tedy nehledě na dosavadní zvyklosti (nepřipomíná to něco?), dle kterých předchozí výběry tajemníka byly podstatně sofistikovanější, minimálně dvoukolové, a vždy s vyhlášením výběrového řízení. Zatímco zde stačilo jen prohlášení OK1VUM, nejspíš v tom duchu, že by byl za svého kamaráda ochoten strčit ruku do ohně.

Revizní komise ČRK má být, dle § 11, odst. 1, Stanov ČRK, nezávislým orgánem kontrolujícím hospodaření Rady ČRK, a odpovědným pouze sjezdu. Zde však, tentokrát, v evidentním rozporu s těmito Stanovami, plnila jakési jiné, nestandardní zadání, patrně ze strany současného vedení Rady ČRK, k podpoře jeho stanoviska ve věci zdůvodnění podivného vyhazovu tajemnice a velmi nezvyklého způsobu výběru tajemníka nového. Rád bych zde upozornil, že Revizní komise ČRK nemá ten účel a pravomoci, které měly kdysi Kontrolní a revizní komise bývalé všemocné strany, a nevzpomínám si, že by minulý sjezd v této věci přijal nějakou změnu.

Rozohnil-li jsem se zde nad posledním zápisem ze zasedání Rady ČRK ve věci vyhazovu tajemnice ČRK, dovolím si to vzít „z jedné vody načisto“ i v dalších záležitostech projednávaných tímto zasedáním Rady, které se mi nelíbí.

Za pozornost zde stojí předně další informace ze zápisu, týkající se nemovitostí ČRK v Jablonci a Ústí nad Labem:

Zajímavější jsou informace týkající se Jablonce. Předně to, že zasedání VV rady ČRK (14.5.2013), z něhož nebyl dodnes zveřejněn zápis, se zúčastnily představitelky firmy Reka Plus, která spravuje náš objekt v Jablonci, paní Žofková se svou dcerou. Způsobem sobě vlastním hovořila široce o všem možném, jen ne o problémech správy tohoto objektu a o dlouhodobém neplnění smlouvy uzavřené s ČRK. Hospodář OK1AGE to již nevydržel a reagoval poněkud ostřeji, což mu stejně nebylo nic platné a požadované informace nezískal. Výsledkem však bylo to, že po jednání VV společnost Reka Plus zaslala ČRK výpověď ze správy domu, ke dni 30.6.2013. Na základě této skutečnosti OK1XU a OK1VUM okamžitě zorganizovali do Jablonce záchrannou výpravu „s bonboniérou a kytkou“, která v zápisu figuruje jako „Inspekční cesta!“ A paní Žofková jejich kouzlu podlehla. Pokud ale jde o (ne)plnění smlouvy s ČRK v pěti bodech, zůstává se vší patrností vše při starém. OK1XU tak bude nejspíš dál bojovat o svou „pravdu“ v jím navržených a opakovaně mizerných projektech řešení jeho správy, a to až do posledního podnájemníka tohoto dříve slušně vydělávajícího domu. A možné výběrové řízení na správce domu, například z řad místních amatérů, doporučované v minulosti OK1VJV, se tak nejspíš opět konat nebude.

Ne méně tristní je i situace s domem ČRK v Ústí nad Labem. Jeho horní polovina je již léta neobsazena, neuklízená, s pavučinami, hromadami smetí na podlaze a rozbitými okny. Za této situace existuje jen mizivá šanci na nějaké finančně zajímavé pronájmy. Oproti provinčnímu Jablonci se však zde jedná o krajské město, takže informace o novém obchodně administrativním centru ve stejné ulici působí dojmem dosti nepovedené výmluvy, proč se Rada ČRK o dům nestará s péčí dobrého hospodáře.

Jako členu občanského sdružení Český radioklub mi tato situace rozhodně není lhostejná a vyzývám členy ČRK, aby ve vlastním zájmu tyto velmi negativní signály neignorovali. A to zejména v situaci, kdy Rada po jejich „vybydlení“ začíná zlehka hovořit o jejich prodeji…

Bez ohledu na to, že stejnou věcí se již zabýval poslední sjezd, Rada v bodě 8) rozhodla, že právo přispívat do diskusních fór ČRK na internetu mají (pouze) členové ČRK. Dovolím si připomenout, že delegáti posledního sjezdu tuto věc smetli z pořadu jednání a její hlavní protagonista, člen bývalé Rady ČRK, který v této věci osciloval hodnou dobu mezi řečništěm a svým místem, si za své, hrubě nedemokratické návrhy v této věci, dokonce vysloužil nezvolení za člena nové rady ČRK. Kdyby byl ze sjezdu sepsán řádný zápis, tak to tam muselo být uvedeno černé na bílém, stejně jako odkopnutí bez hlasování OK1DPX a OK2PKB s jejich návrhy z oblasti práce s mládeží.

Tímto jsem se ale dostal zase na začátek této své, uznávám, že nepříjemné a těžko záživné, zprávy, k oné neprůhlednosti a nepochopitelnému utajování skutečností z konání Rady ČRK před členskou základnou… Opravdu nám to takto vyhovuje?

73! Karel, ok1sqk.

 

-----Original Message-----
From: Miloslav Hakr [mailto:mail{zavináč}hcsradio.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 12:09 PM
To: ok_list{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.

Ohledně mailu od OK1SQK se omezím pouze na to, že Karel lže jako Rudé právo.
vum

 

-----Original Message-----
From: ok1wjv{zavináč}volny.cz [
mailto:ok1wjv{zavináč}volny.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 12:40 PM
To:
ok_list{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.

Proč lže? V jakých bodech? V mailu OK1SQK jsou naznačována určitá "závažná pochybení" ze strany VV ČRK. Nejsem obeznámen s problémy (nebyl jsem u toho), ale mám pocit, že by bylo vhodné radioamatérské komunitě buď (fundovaně) vyvrátit tvrzení OK1SQK, nebo mlčet. Mlčení je souhlas. OK1WJV

 

-----Original Message-----
From: Miloslav Hakr [mailto:mail{zavináč}hcsradio.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 1:17 PM
To: ok_list{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.
 

Ahoj,

OK1SQK lže například v tomhle:
----------------
Dnes si myslím, že se jednalo o velkou snahu místopředsedy OK1VUM dostat na toto pracovní místo svého kamaráda OK1VUL, a současně odstranit z nové Rady "ženskou“, která se jaksi nehodí, a to tak, že za každou cenu. Hledala se tudíž jiná obvinění, která však jsou opravdu směšná, zejména uvědomíme-li si, například:

----------------
V komunitě, kde se zná skoro každý s každým lze takové obvinění vykonstruovat i bez velké fantazie. Prostě to není pravda, víc k tomu nemám co dodat.
OK1SQK tímto přenesl spory ohledně postupu ČRK v různých záležitostech z roviny věcné, o které lze civilizovaně diskutovat, do roviny osobní, a to osobním útokem, který je zcela vylhaný. O tom, co tím sleduje a v jakých souvislostech, nebudu spekulovat, je to otázka jeho svědomí.
vum
 

-----Original Message-----
From: Jiri Sanda [mailto:sanda(at)jimaz.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 1:22 PM
To: ok_list{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.
 

Ono je to celé jednoduché, a velmi seriozně to popsal Luděk OK1VSL :

Neskutečný nepořádek ve všech papírech - dokladech a dokonce i platbách. Nejedná se jenom o účetní doklady ale i o cokoliv jiného co si představíme, že jako agenda probíhá v našem spolku.

Zda to bylo způsobeno alkoholem nebo totální neschopností neřešme - prostě to je fakt a nic jiného.

73 !
Jirka OK1RI


 

-----Original Message-----
From: ok1wjv{zavináč}volny.cz [
ok1wjv{zavináč}volny.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 1:24 PM
To:
ok_list{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.

Hmm dobře. A co péče dobrého hospodáře?

OK1WJV

 

-----Original Message-----
From: Miloslav Hakr [
mailto:mail{zavináč}hcsradio.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 1:39 PM
To: ok_list{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.

co tím myslíš?

vu

 

-----Original Message-----
From: ok1wjv{zavináč}volny.cz [mailto:ok1wjv{zavináč}volny.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 1:54 PM
To: ok_list{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.

Například: "................Za pozornost zde stojí předně další informace ze zápisu, týkající se nemovitostí ČRK v Jablonci a Ústí nad Labem........."

Vím, že diskuse o tomto problému zde již proběhla, ale zdá se, že je zde ve vzduchu stále dost otazníků.

I když si uvědomuji, že to touto cestou nebude asi nikdy řádně vyřešeno (vysvětleno), tak mi z toho vyplývá, že tam asi není něco "košer". OK1WJV

 

-----Original Message-----
From: Pavel Junek [mailto:ok1vei
{zavináč}atlas.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 4:11 PM
To: ok_list
{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.

 

No Jirko

 

pokud je to tak, tak ale totálně selhal VV, respektive někdo, kdo měl Pavlíně říkat co a jak má dělat. Samá chvála a najednou je dle VV všechno
špatně - takhle se to přece nedá dělat.

73! Pavel OK1VEI

 

-----Original Message-----
From: Miloslav Hakr [mailto:mail{zavináč}hcsradio.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 4:24 PM
To: ok_list{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.

Ahoj,

péče o nemovitosti je proces, který nikdy nekončí. Nemovitosti jsou v různých městech, většina z nich je pronajata jako celek nějakému nájemci, který se o nemovitost stará (vyjímkou je Jablonec, tam je aplikován jiný model).
Mail, který Karel OK1SQK napsal, je založen na tom, že v červnu jsme udělali inspekční cestu mimo jiné do Ústí nad Labem, abychom se přesvědčili, jak nájemce pečuje o dům. Našli jsme tam věci, které jsou v pořádku, i věci, které v pořádku nejsou, jako třeba nepořádek v domě.
Výsledky inspekční cesty jsme obšírně diskutovali na radě počátkem července a jsou zveřejněny v zápise z rady http://www.crk.cz/FILES/ZAPIS07_13.PDF , vše zcela veřejně. Tato zjištění se s nájemcem průběžně řeší tak, aby nedostatky byly co nejdříve odstraněny.
Stejný den jsme navštívili i Jablonec. I tami se průběžně řeší problémy, které průběžně nastávají a jsou celkem přesně popsány ve výše zmíněném zápise. Ze zápisu je patrno, že rada nic nezamlčuje ani neschovává, pokud najde v Ústí nepořádek, octne se to v zápise. To bych viděl jako celkem dobrý důkaz otevřeného přístupu k členům. V životě to funguje tak, že některé věci jdou samy, jiné je třeba postrkovat, některé se daří více, jiné méně. Někteří lidé pracují zadarmo pro spolek a snaží se o to, aby se problémy, které přináší  život, dařilo řešit, jiní lidé selektivně vyseparují to, co se daří méně, přidají k tomu trochu svých komentářů, trochu zcela bezostyšných  lží a poslouží jim to v duchu "čím hůř, tím líp"
Pracovat v kolektivním orgánu, jako je rada ČRK vyžaduje, aby členové rady byli schopni komromisu a aby dokázali i v případě, kdy neprosadí svůj názor, nezahořknout a nadále pracovat ve prospěch spolku. Karel OK1SQK, který byl v minulém volebním období členem rady, nedokázal ostatní členy rady, s jednou vyjímkou, přesvědčit o svém způsobu vidění světa , nedokázal to strávit od té doby už vidí dění v ČRK jenom jednobarevně.
R
ád bych, aby vešlo ve všeobecnou známost, že členové rady vykonávají  svou funkci zdarma, na úkor svého volného času, navíc, jak vyšlo najevo a nikdy se tím nikdo nechlubil, jezdí na celodenní služební cesty, samozřejmě nehonorované, za tyto služební cesty já osobně nepamatuji, že  by si někdo napsal cesťák na své auto. Celé to dělají proto, aby prostřednictvím výnosů z pronájmu majetku mohl ČRK financovat členské služby nad rámec, který umožňuje výše členských příspěvků.
Pokud máš pocit, že ve vzduchu visí nějaké otazníky, tak je specifikuj.
vum


 

-----Original Message-----
From: Jiri Sanda [mailto:sanda
{zavináč}jimaz.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 4:30 PM
To: ok_list
{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.

Pavle je to tak.

V době minulé rady se nikdo z nás se o chod sekretariátu moc nestaral - řešil to Jirka AOZ - je důchodce a 1x tydně tam jezdil a strávil tam vždy 3/4 dne - nějak se mu dařilo jí uhlídat.
Potom se Jirkovi stalo co se stalo a my netušili, že je nutno jí hlídat v rozsahu v jakém to dělal Jirka - a hlídali jí jenom namátkově. No už v lednu (tedy po 2-3 týdnech) jsme zjistili, že není vše OK, ale bylo to před sjezdem a předtím jsme to nechtěli řešit. Tedy jsme jí hlídali více. Ale uvědom si jak to je - přijdeš 1x týdně do nějakého úřadu a nevíš kde co je a ptáš se: odnesla jsi již "toto" účetní ? Odpověď je ANO, ale zase až za další dva týdny se od účetní dozvíš, já ještě nedostala..... A dokola.

Bylo jasné že první věc po sjezdu k řešení je okamžitá výměna tajemníka. Do toho v časové souslednosti nutnost odevzdat přiznání k dani a i DPH za I.Q. A tam se v plné nahotě vyjevila kalamita v celé své velikosti.

Pak je tu ještě uražená ješitnost....

73 ! Jirka OK1RI

P.S. "Kdybych to byl věděl tak jsem sem nechodil" a v klidu stavěl nějaké antény.

 

-----Original Message-----
From: ok1wjv@volny.cz [mailto:ok1wjv{zavináč}volny.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 6:30 PM
To: ok_list{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.

 

Díky za obšírnou odpověď. Ano máš pravdu cituji: …..“ V životě to funguje tak, že některé věci jdou samy, jiné je třeba postrkovat.…“ a o tom to z mé strany tak trochu bylo. Přiznám se, že Tvoje odpověď, cituji ….“Ohledně mailu od OK1SQK se omezím pouze na to, že Karel lže jako Rudé právo.“ mě neuspokojila a takto radikální odpověď na obšírné „nahození problému“ mě tak trochu nadzvedla. A proto, že o dané problematice nic, ale opravdu nic nevím, chtěl jsem se dovědět něco více - o péči dobrého hospodáře.

Ano péče o nemovitosti je proces, který nikdy nekončí. A kolik osob tolik možných názorů a někde se to „sejít“ musí. Tomu rozumím. A poražená strana je vždy nespokojená, tak to prostě chodí, ale to ještě neznamená, že ta poražená strana nemá „pravdu“. Protože strana vítězů může mít různé zájmy (teď to myslím obecně, ne na tento případ). Možná, že tu hraje určitou roli i uražená ješitnost. Aby to jeden mohl objektivně zhodnotit a posoudit, tak to by u toho musel být a v dané problematice se dobře orientovat. A to já neumím, nejsem u toho.

Co se týče práce rady ČRK, tak souhlasím, že tady musí být určité „nadšení a ochota obětovat se pro celek“ obzvlášť pokud se tak děje zdarma. Toho, někteří kritikové, kteří se zde občas (víceméně častěji) objeví a práci ČRK jenom kritizují, schopni nejsou. Ono je vždy pohodlnější kritizovat než „něco“ smysluplného vytvořit, případně navrhnout.

K problému tajemnice Pavliny, jsem se vyjadřovat nechtěl. A pokud tam byly takové problémy, které jsou naznačovány, a nemám důvod nevěřit, tak pak výměnu považuji za správnou. Jde přeci jenom o náš společný majetek.

73! OK1WJV

 

-----Original Message-----
From: rokosanjax
{zavináč}gmail.com [mailto:rokosanjax{zavináč}gmail.com]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 6:45 PM
To: ok_list
{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.
 

Karle, já patřím k těm, na které jsi se obrátil, kterým dění ve vedení ČRK není lhostejné, jinak bych nereagoval.

Chci Ti říci  následující, pokud jsi šel do takových kritických podrobností a ani slovem jsi se nezmínil o alkoholismu a ani o tom, co jsi udělal pro zlepšení situace, zejména  ve věci pronájmu nemovitostí, tak tvůj text na mě nepůsobí přesvědčivě.. Nemůžu samozřejmě vyloučit, že jsi byl při psaní svého textu veden dobrým úmyslem situaci v ČRK zlepšit a pomoci řešit problémy, kterých je vždy dost ale spíš tomu nevěřím..
73! Pavel
jax

 
-----Original Message-----
From: rokosanjax
{zavináč}gmail.com [mailto:rokosanjax{zavináč}gmail.com]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 7:04 PM
To: ok_list
{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.
 

To WJV (jméno jsi neuvedl).

Já bych se zase chtěl zastat Míly (VUM). Kdyby tady hoši z rady měli obšírně a vyčerpávající způsobem a rychle reagovat na veškeré texty, které se na oklistu objeví, tak by se z toho přinejmenším zbláznili. Je dobré si uvědomit, že hoši vykonávají funkce zdarma. Dále je třeba si uvědomit, že do oklistu může psát každý co chce, dokonce i naprosté blbosti, což si nemůže dovolit člen rady. Na mnohé věci prostě jeden člen rady nemůže odpovědně reagovat jako osoba soukromá ale až po projednání v radě a to je pochopitelně komplikované a zdlouhavé. To jako si myslíš, že se měla rychle sejít rada aby se mohlo zodpovědně reagovat na obšírný a závažný text SQK?
73! Pavel
jax
 

-----Original Message-----
From: ok1wjv@volny.cz [mailto:ok1wjv{zavináč}volny.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 9:05 PM
To: ok_list{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.

 

Ahoj Pavle,

jasně, tomu rozumím. Jenom mě nadzvedla forma odpovědi. To je bez jakéhokoli vysvětlení bezohledně a nekompromisně nazval VUM Karla OK1SQK lhářem. A to považuji za blbost právě od člena rady, který by právě takto reagovat asi neměl. To už není věc rady, ale věc osobní. A to je rozdíl. Kdyby, byla odpověď ve formě Tvého e-mailu s největší pravděpodobností rovnající se jistotě bych nereagoval. Nemám ve zvyku tady excelovat, a když si přečteš moje odpovědi, tak zjistíš, že jsem reagoval „smířlivě“ a snažil se o přijatelné vysvětlení, proč nazval VUM Karla OK1SQK lhářem ač jsem toto slovo nepoužil. Nic víc a nic míň.

To, že hoši vykonávají funkce zdarma, jsem ocenil a vážím si toho a v podstatě proti hochům vůbec nic nemám. Dokonce si myslím, že v rámci možností a poměrům se o nás starají dobře. Například QSL služba…….

Dále již nechám, pokud to bude považovat za nutné, reagovat Karla OK1SQK a díky za odpovědi

73! Jarda OK1WJV


 

-----Original Message-----
From: Miloslav Hakr [mailto:mail
{zavináč}hcsradio.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 10:15 PM
To: ok_list
{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.
 

Ahoj Pavle,
máš pravdu, že jsem reagoval příliš stručně, ale vezmi si, že mne hrubě obvinil z účelového vyhození tajemnice kvůli tomu, abych mohl do funkce instalovat svého kamaráda.
Je to hrubá a sprostá lež, kdyby to někdo udělal tobě, tak by tě nadzvedlo ze židle taky, tak jsem na to reagoval tak, jak jsem to udělal.
Pitvat to hlouběji mi v daném okamžiku připadalo jako hrabání se v exkrementech.
73 vum 

-----Original Message-----
From: OK1VSL [mailto:ok1vsl
{zavináč}seznam.cz]
Sent: Tuesday, July 30, 2013 10:23 PM
To: ok_list
{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.

 

Karle, přenášíš věcnou diskusi do osobní roviny a takhle se daleko nedostaneme.

Takže navrhuji „klid zbraní“ a v Holicích si o tom můžeme věcně popovídat. (A tahle nabídka platí i pro kohokoliv dalšího, kdo stojí o mé názory).

V Tvém mejlíku jsem začervenil jednu část, ke které se ale musím vyjádřit okamžitě:

Máš pravdu, že podle striktního výkladu Stanov se Revizní komise ke „kauze tajemník“ vyjadřovat vůbec neměla, neboť ta se přímo netýká hospodaření ČRK. Ale vzpomeň si na sjezd, kde jsem ve svém „volebním projevu“ na rovinu řekl, že jako člen RK (tehdy jsem netušil, že na mě spadne její předsedování) řekl, že budu „kecat“ do všeho kolem ČRK co uznám za vhodné. A pokud si vzpomínám, tak zrovna Ty jsi mi za to tleskal docela nadšeně. Prostě si myslím že omezovat kontrolní aktivity RK jen na hospodaření je blbost a když se podíváš trochu do historie této konference, tak v mých připomínkách k návrhu nových stanov ČRK před sjezdem jsem to vyjádřil také docela jasně. (A tak trochu si myslím, že kdyby minulá RK také překročila své pravomoci tak mohla celá kauza Pavlíny dopadnou úplně jinak).

Revizní komise neplnila a nikdy nebude (aspoň co do toho budu mít co kecat já) plnit ničí zadání a vždy bude fungovat jako nezávislý a demokraticky pracující orgán. To, že se zápisem z jednání RK nejprve seznámím Radu a až pak bude zveřejněn si nepleť s nějakým ovlivňováním RK ze strany Rady. Jednak tento postup považuji za elementární slušnost a jednak za praxí ověřený efektivní postup (aspoň tam kde se profesně pohybuji to tak funguje) protože řada otázek má historické souvislosti, které nemusí být RK na první pohled zřejmé. Rada tento zápis RK může projednat, může ho vzít na vědomí, může se k němu vyjádřit … ale v žádném případě ho neschvaluje. A v tomto nastoleném trendu hodlám pokračovat i dál, s plným vědomím toho že RK je odpovědna pouze sjezdu a ten příští mi to může „spočítat“. Se svým svědomím, že stávající RK občas překročí své pravomoci, si to už vyřídím sám …

A když už píšu do fóra, tak dřív než se někdo zeptá: sjezdem bylo RK uloženo prověřit hospodaření Jablonce za období 6/2011 – 7/2012. Na rovinu: kdybych býval tušil, v jakém stavu je účetnictví ČRK tak jsem tento úkol navrhl minimálně přeformulovat. Proto jsem docela přivítal, když Rada požádala RK o trochu širší záběr. Ne že by to bylo méně práce, ale vytrhovat jeden rok hospodaření nemovitosti z časového kontextu není příliš šťastný nápad. Je to mravenčí práce, ale doufám že na konci srpna se už bude o čem bavit … Takže prosím ještě o trochu trpělivosti.

Luděk, OK1VSL

 

-----Original Message-----
From: Karel Košťál [mailto:ok1sqk
{zavináč}seznam.cz]
Sent: Wednesday, July 31, 2013 1:55 PM
To: ok_list
{zavináč}crk.cz
Subject: Re: [ok_list] Pavlína.


Ahoj Luďku,

děkuji, že ses vyjádřil. Nemám důvod nevěřit tomu, že to, co jsi napsal, myslíš upřímně. Na náš rozhovor v Holicích se opravdu těším. Protože to píšeš veřejně, považuji za nutné se také, alespoň k něčemu, vyjádřit rovněž okamžitě.1) Případ Pavlína. Rok jsem s ní v radě pracoval, a oproti předchozímu tajemníkovi byla nesrovnatelně lepší. Podklady, které jsem potřeboval, dokázala připravit obratem, věci, které zařizovala (Holice, zahraniční cesty, banky) zvládala s přehledem. Připouštím, že jde o můj subjektivní názor, avšak to, že byla „dramaticky“ neschopná odmítám, stejně jako hodnocení jejich chyb vytržené z kontextu celého systému řízení a organizace práce sekretariátu ČRK.

Způsob jejího vyhazovu byl neprofesionální od začátku až do konce. Pokud byla opilá na pracovišti a nezvládala své úkoly, měly být zcela obvyklým způsobem o tom vyhotoveny doklady (komisionální protokol o dechové zkoušce na alkohol a jí podepsaný vytýkací dopis) a teprve po té s ní jednáno o rozvázání pracovního poměru. K tomuto však nedošlo a celá věc je teď obecně v poloze tvrzení proti tvrzení, ze strany Pavlíny pak v poloze pocitu křivdy a tomu, že čelí pomluvě. Za daného stavu by tedy bývalo bylo nejvhodnější o věci mlčet. V současnosti by pak byla nejvhodnější alespoň omluva. Komu nebo čemu pomohla tvá „revize“ v této věci, si odpověz sám.2) Prověření hospodaření v Jablonci. Ten úkol stanovený sjezdem zní následovně: „Sjezd pověřuje nově zvolenou Revizní komisi ČRK, aby přezkoumala hospodaření týkající se budovy v Jablonci za období 7/11 - 6/12 a ověřila, zda je nebo není pravdivá zpráva OK1SQK“. Úkol vycházel z mé informace, doložené konkrétními údaji, upozorňující na špatný stav hospodaření firmy Reka Plus v budově ČRK v Jablonci, kde rozdíl mezi příjmy a výdaji za toto období činil ztrátu ca -30 tis. Kč, což bylo jinými členy Rady zpochybňováno (Např. OK1VUM: „Mohu zodpovědně prohlásit, že údaje uvedené OK1SQK jsou nepravdivé, vylhané a vůbec si neumím představit, jak k nim přišel.“) Faktickým cílem tohoto sdělení však bylo zastavit nehospodárnou správu budovy, která v minulosti vykazovala zisky ve statisících Kč. Zejména, je-li její správa prováděna firmou, která mimo jiné nedodržuje ustanovení smlouvy uzavřené s ČRK, a to ve více bodech. Osobně jsem přesvědčen, že revize směřující k zamezení pokračovaní škod na majetku ČRK, zejména je-li uložená sjezdem, by měla mít prioritu před „revizí“ dle předchozího bodu, nebo plněním „požadavku“ Rady na jakýsi „širší záběr“. Zvláště, jedná-li se jen o prověření několika desítek příjmových a výdajových položek.3) Závaznost Stanov. Každá lidská činnost, která má mít nějaký smysl, vychází z obecně respektovaných pravidel. V občanském sdružení Český radioklub jsou to zejména Stanovy a řada dalších předpisů. Pokud bych na sjezdu tušil, že si tato pravidla hodláš vysvětlovat „volněji“ byl by můj potlesk o poznání tišší. Ale na druhou stranu musím uznat, že ve spolku, kde povolené 3kW se v určitých případech nemusí dodržovat, a tři jsou single, se toto vcelku „ztratí v davu.“73! Karel, ok1sqk.

=================================================================

Poznámka OK1VPZ: myslím, že 99,9% členů ČRK teď už bude buď mlčet, nebo dokonce bude chválit vedení ČRK, které přece tak moudře rozhoduje ve prospěch ... koho vlastně?  Když čtu některé reakce, stydím se, že také patřím mezi radioamatéry. Bože, jak hluboko jsme klesli!