Proč ČRK stále není schopen zajistit, aby deníky z UHF Contestu IARU
se dostaly řádně a včas k zástupci jeho mezinárodního pořadatele?

Během posledních 5-ti let ČRK třikrát nezajistil, aby tato minimální služba, kterou by tento spolek přece měl být schopen poskytnout  českým VKV radioamatérům, byla zajištěna řádně a včas... Zato jsme v minulosti vždy slyšeli výmluvy, že chyba nebyla na straně ČRK (jednou to byl špatný email vyhodnocovatele, jindy se deníky ztratily, letos už ČRK raději úplně mlčí...). Zdůrazňuji, že už není ani tak důležité zveřejnit, kdo, nebo co je důvodem toho šlendriánu, nebo snad dokonce kdo jmenovitě to zavinil. Spíše se za to alespoň veřejně celé OK radioamatérské komunitě omluvit! Důležité na té nešťastné záležitosti totiž je, že se to stává znovu a znovu, ačkoli jiným členským organizacím IARU (m.j. například té organizaci v OM) se to prostě nestává. Proč asi? Nemůže být přece tak složité vyhodnocovateli napsat email, nebo mu zatelefonovat a ubezpečit se, že všechno je OK. Jenže... představitelé ČRK se nevybírají podle jejich schopností a znalostí (m.j. jazykových a manažerských), jako spíše podle jejich loyality k fikci "vedoucí úlohy" ČRK. A výsledek podle toho vypadá. Aby se překlenula propast mezi jazykovými a organizačními neznalostmi "TOP 3" a představiteli ostatních členských organizací IARU, byla ustanovena (v zemích EU zcela nevídaná) funkce "styčného důstojníka". Jenže ani ten nemůže nic zachránit, chybí-li schopnosti a zájem těch "nahoře". A zdaleka se to netýká jen posílání deníků ze závodu! Vzpomeňme jen na zpackané hospodaření s nemovitostmi, neschopnost domluvit se na mezinárodní scéně na ochraně 10GHz radioamatérského pásma, zajistit zvýšení výkonu na 50MHz, zafixování 70MHz pásma pro trvalý provoz (víte, že ČTÚ stále ještě vydává 4m licence s omezením na 1W ERP na hranicích s Polskem, kde je příslušný kmitočtový segment 70MHz pásma radioamatérské službě již přidělen bez omezení?), o středovlnném pásmu 482kHz (nebo kolik kHz to je) už ani nemluvě... Zato se iniciativně řeší věci nepodstatné - například jak nečlenům ČRK "demokraticky" znemožnit pokládat vedení uvedeného spolku nepříjemné otázky na OK_listu. A to už ani nechci otevírat další věci, jako např. kdy si ČRK konečně udělá pořádek ve vlastní databázi a přestane tvrdit na webu ČRK v záležitosti počtu členů zcela jiná čísla, než která zveřejnil jejich tajemník...

Nu, je hodně shnilých věcí "ve státě holešovickém". Naštěstí radioamatéři jsou komunitou sice mlčenlivou, ale učenlivou. A tak hlasují nohama a ČRK každým rokem ztrácí další stovky a stovky členů. A VKV závodníci (tedy s výjimkou těch "kovaných spolků" OL3Z a OK2C) své deníky ze závodu již raději posílají zahraničnímu vyhodnocovateli IARU přímo. Možná, že by konečně někdo mohl na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, na ČTÚ, ale i na dalších orgánech státní správy konečně některým zodpovědným úředníkům pošeptat, že vedení ČRK se již postupně stává tím pověstným "kůlem v plotě", neboť už dávno nereprezentují ani polovinu českých radioamatérů - držitelů povolení k provozu radioamatérské radiokomunikační služby.

Má ještě smysl cokoli dodávat?

VPZ, prosinec 2013