Byli jsme požádáni, abychom zveřejnili následující text:

---------- Původní zpráva ----------
Od: ok1rd <ok1rd@xxxxx.cz>
Datum: 13. 10. 2013
Předmět: Příspěvek do časopisu Radioamatér


Ahoj Matěji,
v příloze Ti zasílám článek, týkající se způsobu vedení nového OK listu. Tento článek mně redaktor Radioamatéra, Roman OM3EI, odmítl vydat s odůvodněním, že nemá stanovisko k věci od ČRK. Stanovisko ČRK však bylo již otištěno v posledním bulletinu ČRK a můj článek je jenom reakce na stanovisko Karla OK1CF, KV managera ČRK. Pokládám tudíž tento postup za diskriminaci a pokus o umlčení jiného názoru člena ČRK, tedy mne. Buď tak laskav a umísti na www stránky můj příspěvek.
Díky a 73 Jarda, OK1RD


Úvaha nad novou formou KV a 6m OK TOP Listu

    Historicky dlouhou dobu je v OK zveřejňován přehled radioamatérských stanic zabývajících se DX provozem a jejich dosažené výsledky v počtu potvrzených zemí DXCC v přehledném „žebříčku“. Před 50 lety, kdy jsem získal vlastní licenci, to byly přehledy potvrzených zemí DXCC bez ohledu na pásmo, kterým „vévodily“ takové značky jako OK1SV, OK1FF, OK1CX, OK1ADM, OK1MP, OK2NN, OK2DBa další. My, tenkrát novici, jsme k nim vzhlíželi a nechávali se inspirovat jejich výsledky, jenž nás motivovaly ke zvýšené DX aktivitě. Později se rozvinula soutěž tzv. pásmových bodů, jako přehled aktivit na všech KV pásmech a začal se sestavovat KV TopList. Výsledky žebříčku byly pravidelně oznamovány na základě hlášení od jednotlivých účastníků této soutěže v DXingu. Osobně jsem se propracovával na přední pozice jak v OK, tak ve světě a díky své hlavní aktivitě na 160m pásmu (celých 50 let) jsem dosáhl “world nr.1“. Ale jak bývá zvykem, příliš dobrý výsledek je „trnem v oku“ řadě jiným a to nejen v OK, začalo být mé skóre na TopBandu zpochybňováno. Nezbývalo nic jiného, než nechat ověřit svá spojení – QSL v ARRL. V roce 2008, kdy jsem si nechal spojení ověřovat, podmínky DXCC nedovolovaly ověření u „fieldcheck point„ tj. OK1MP, ale jen přímo v ARRL.  Dnes se podmínky změnily a Miloš, OK1MP je již regionálních ověřovatelem ARRL i pro 160m pásmo. Tudíž v roce 2008 mně bylo přiznáno 326 „current“ zemí DXCC na 160m a nejvyšší skore na světě. Přibližně v téže době dozrával ve mně názor, že když na KV pásmech mám 99,9% zemí DXCC potvrzeno a není co volat, začnu se zabývat pásmem 6m a následně zejména 2m EME. Přesto všechno jsem nadále posílal hlášení do TopListu, ale již jen v OK a to z důvodu uvedeného výše tj. - jako inspiraci pro mladší kolegy HAMy, tak jako mne inspirovali DXmani o generaci starší. Tolik úvodem, abych zdůraznil, že mně již nejde o to být někde v popředí či na vrcholu žebříčku, jelikož se zabývám úplně jiným odvětvím našeho hobby. Viz www.ok1rd.com.

Nástupem nového vedení ČRK byl koncem minulého roku OK TopList převeden pod správu KV managera Karla, OK1CF, který zavedl „nová„ pravidla soutěže. KV list rozšířil o pásmo 6m započítávané do celkového součtu bodů. Navíc rozdělil žebříček na pořadí stanic dle jejich zaslaného hlášení a počtu bodů na jednotlivých pásmech nazvaný „bez ověření“ a žebříček ověřených hlášení a to pouze a výhradně doložením výpisu z LoTW.

Spojil jsem se OK1CF a zeptal se, co jej vedlo k tomuto rozdělení soutěže na neověřené a ověřené hlášení výsledků. Dostal jsem jasnou odpověď, že hlášení v neověřeném žebříčku jsou podvodná a HAMové tam posílají lživá hlášení, jen aby byli o stupínek výše v přehledu stanic. Tento přístup organizátora mne velmi zarazil a rozčaroval, neboť jsem vždy žil v domnění, že v HAM komunitě se nelže, zvláště když nejde o peníze či život.

Nicméně dané tvrzení jsem musel, ač nerad přijmout a rozhodl jsem se časem nebýt účastníkem neověřeného, rozuměj podvodného žebříčku. Věřím, že se všichni shodneme, že nejobtížnější KV pásmo je 160 metrů a proto jsem se rozhodl začít ověřování zde. „Oprášil“ jsme své výsledky z roku 2008 a stáhnul z LoTW svůj výsledek k září 2013 a to 323 current / 326 allthetime. Ono totiž v mezičase došlo ke změně zrušených zemí DXCC a 3 země přešly do zrušených zemí.

Vzhledem k tomu, že jsem v roce 2008 překládal do ARRL k ověření jenom v té době platné země DXCC, tak jsem vyhledal všechny své 160m QSL a předložil regionálnímu managerovi ARRL, Miloši, OK1MP k ověření dle pravidel ARRL na DXCC RecordSheet a obdržel ověření pro 337 zemí DXCC současně platných a 349 zemí DXCC allthetime.

Certifikát o ověřených spojení a qsl jsem přeložil OK1CF a ten jej odmítl uznat se slovy, že jen on určuje pravidla soutěže. Oznámil mně, že uznává jen a jen otisk LoTW a potvrzení ARRL. A nyní se dostávám k jádru věci. Především nechápu proč ověření managera ARRL (a člena vedení ČRK) Miloše OK1MP není pro OK Toplista OK1CF věrohodné, když na základě ověření Miloše ARRL vydává svůj seznam stanic dle pásem. Mohu pochopit, pokud přijmu myšlenku OK1CF, že OK radioamatéři jsou podvodníci, že ověřování skutečného stavu potvrzených zemí DXCC je nutné, ale pomocí LoTW? Vždyť řada nás starších má ještě deníky stanice vedené v papírové formě a nebudou je přepisovat do digitální podoby, aby je mohli „nalít „ do LoTW a navíc ne každá stanice pošle deníky do LoTW a tudíž nemůže dojít k vzájemnému elektronickému potvrzení spojení. Ne každý chce administrovat s ARRL když jde o OK TOpList, tedy naši interní záležitost. Ano jsem pro ověřování spojení resp. QSL, ale přístup OK1CF vede k ukončení soutěže, neboť věřím, že po přečtení mého příspěvku nebudou chtít jeho účastníci dle OK1CF podvodného OK TopListu býti v soutěži neověřených hlášení. V soutěži zůstanou jenom abonenti LoTW to znamená mladí radioamatéři (aktivní méně než 30 let  na KV pásmech) .

Radě ČRK jsem jako člen radioklubu předložil návrh řešení písemně. Navrhoval jsem mimo jiné, že pro potřeby OK TopListu by ověřování prováděl regionální manager ARRL, Miloš, OK1MP,( máme to štěstí, na rozdíl od okolních zemí regionu, že máme Miloše zde v OK ) za sjednaných podmínek.

Můj návrh zatím nebyl projednám na radě, což svědčí o aroganci současného vedení ČRK. Přeji všem pěkné DXy a zamyslete se…..

73 Jarda, OK1RD

www.ok1rd.com
 


Technická poznámka OK1TEH:  radioamatérské pásmo 160m nepatří mezi krátkovlnná pásma. Jde o pásmo středních vln.