OK-OM KV DX Contest, OK-List, mládež a Remote RX/TRX

Před časem byl v rozporu s hamspiritem, prostou lidskou slušností i pravidly OK_VKV_listu učiněn pokus mne vyobcovat z možnosti vznášet na radioamatérském diskusním fóru ČRK nepříjemné dotazy, týkající se pošlapávání hamspiritu i samotných demokratických principů komunikace uvnitř naší malé radioamatérské komunity. Důvodem k tomuto bezprecedentnímu kroku, který v české radioamatérské historii nemá obdoby, ovšem asi nejvíce bylo to, že jsem do OK_listu posílal každý týden zcela nevinné přehledy VKV i KV DX News, což politruk ČRK a pár jemu poklonkujících bývalých STBáků a milicionářů zřejmě brali jako zesměšnění jeho majestátu...

Přestal jsem tedy tak činit a oddechl si, protože mne tato služba pro ostatní radioamatéry okrádala o čas a zároveň proto, že se konečně nade vší pochybnost ukázalo, kdo je ten darebák a kdo není. Tedy to pověstné "Who is Who". Čekal jsem, že se někdo na OK_listu ozve a proti těmto nedemokratickým způsobům chování ČRK se ohradí, ale pochopitelně se nenašel nikdo.. A dokonce i sami soudruzi si své podivné způsoby jednání veřejně pochválí... Ano, i proto je česká radioamatérská komunita přesně tam, kde je a podle všeho bude brzy ještě hůř... Myšlením jsme totiž již na prahu totality, kdy ani není nutné nikoho nějak krutě postihovat za zcela nevinné projevy zbytků demokratického myšlení, protože si je v atmosféře strachu už nikdo nedovolí projevit veřejně.. No, srovnejte si to sami se svým svědomím. Pokud nadáváte u piva, že je něco (v radioamatérské komunitě) špatně, měli byste si uvědomit, že si za to můžete především vy sami tím, že jste mlčeli, když bylo třeba křičet a seděli doma, když bylo zapotřebí jednat!

Ale teď k věci: OK_list samozřejmě čtu i nadále, jen u toho již netrávím tolik času a rozhodl jsem se již (nebo alespoň bezprostředně) na jeho obsah na místě samém nereagovat. Ostatně jeho provoz obecně dosti utichnul. Nicméně:  výjimečně se tam objeví i něco zajímavého, co by měli vědět i ostatní radioamatéři, a proto některé fragmenty tamní diskuse čas od času překlopím na web. BTW zcela v souladu s pravidly ČRK, protože OK_(VKV)_list je regulerní součástí veřejné činnosti této sice největší, přesto ale (vzhledem k počtu členů) menšinové české radioamatérské organizace. Když OK1XU nedávno do světa hlásal, že jde o "nejdemokratičtější a nejotevřenější" radioamatérskou organizaci, jistě mu tenhle informační servis nebude vadit, hi.

V posledních dnech se na OK_listu zvedla diskuse na téma, jak zastavit úpadek OK-OM-DX Contestu, což je tradiční československý krátkovlnný závod. Padly návrhy otevřít jej i pro SSB provoz a dát možnost všem stanicím mimo OK/OM, aby si do závodu mohly započíst i spojení mezi sebou - a tedy QSO do OK/OM překlopit z postavení "must do" na "optional" ve formě násobiče. OK1RI dokonce představil jakýsi (anglicky psaný) návrh nových podmínek, což je opravdu zaznamenáníhodné, protože v posledních letech se v ČRK všechny předpisy přijímaly zásadně bez jakékoli předchozí diskuse s radioamatérskou veřejností. Pokud si myslíte, že se tím snad blýská na lepší časy, zklamu vás - bylo to spíš okamžité hnutí mysli předsedy toho spolku, aby ukázal, jak usilovně se ve vedení ČRK pracuje.. Ale nechme OK-OM DX Contest stranou - to ať si vyřídi mezi sebou ti, které provoz na KV zajímá.

Zajímavější bylo, že úpadek tohoto závodu vyvolal druhotnou diskusi o tom, jak do naší komunity přitáhnout nové duše, které by radioamatérský virus nakazil stejně jako nás - tedy na celý život. Už se ukázalo, že osvědčený způsob přitáhnout mladé lidi na VKV soutěžení z důvodu rozvratu sítě radioklubů jaksi nefunguje, a zkrácená cesta na KV pásma bez znalosti telegrafie spíše generuje arogantní CBčkáře. OK2PIN, který v sobě nemá ani ten kousek haspiritu, aby navázal soutěžní QSO na 10GHz mimo okruh svých přátel hned přispěchal s tím, jak právě oni školí nové radioamatéry a jak se jim to daří. OK1NE hned opáčil, proč to tedy na těch pásmech není vidět... A OK2AIA (ze stejného hnízda jako OK2PIN) vytáhnul tohle oznámení:

======================================

Přátelé, kamarádi radioamatéři,

aneb jak naši HAMí kolegové používají Dear fellow HAMs,

byl jsem požádán zda-li bych nechtěl převzít funkci koordinátora Českého radioklubu vzhledem k IARU1, tak jsem souhlasil, představil se radě Českého radioklubu a byl jsem zvolen radou ČRK IARU1 youth coordinatorem pro ČRK.

Cílem IARU1 i dalších organizací radioamatérů i radioamatérů samotných je rozšířit jejich řady tak,aby amatérská radiokomunikační služba přežila, protože radioamatérská komunita nezadržitelně stárne. Nicméně snahy a růst v této oblasti v rámci České republiky jsou veskrze  pozitivní. Tak proč nejít dále? Zkusit si říci o peníze z IARU na smysluplný/předatelný projekt o práci s mládeží se zájmem o techniku.

Co je mým cílem pro období následujících 12 měsíců:

1) Ukázat jak pracujeme s mládeží v rámci České republiky v oboru elektroniky/radioamatérství. Děláme toho mnoho, akorát nejsme vidět.

2) Infiltrovat do povědomí IARU1, že se v České republice pracuje s mládeží zajímající se o elektroniku potažmo radioamatérské hobby.

3) Sestavit team mladých pro účast v YOTA 2014 ve Finsku a vyslat je tam.

4) Prý kolegové z OE čerpají. Tedy si s nimi zkusím domluvit osobní schůzku a optat se jich co dělají a jak dělají. Důležitý je osobní kontakt pro začátek.

Co bych po Vás potřeboval? Nebo spíše o co bych Vás rád požádal.

Napište mi prosím emailem maximálně 10 vět o Vaší činnosti s dětmi v oboru elektroniky/radioamatérství ve Vašem kroužku, ať z toho můžu vytvořit článeček na web IARU. Prosím o zaslání 1 až 2 fotografií z Vaší  činnosti. Prosím o stav minulý. O stavu současném chci napsat další článeček. A pak třeba o soutěžích atd... Napřed musíme být viděni. A vemte slova například z Vašich webů, lokálních článků atd...

Děkuji za Vaše vstupy.

73 Petr OK2AIA
IARU1 youth coordinator for CRC

======================================

A máte to... o tom, co léta dělá OK1DPX, OK1VEN, OK2PKB a mnozí další, jaký koncept byl vytvořen na základě praktických dlouholetých zkušeností všech těch, kteří do radioamatérské komunity již nějaké ty mladé operátori přitáhli a jak byl OK1DPX za své snahy de facto "vyfuckován" na poslední valné hromadě ČRK, pochopitelně ani slovo. Mládí vpřed! Kdo by se bavil s nějakými páprdy z doby bronzové, kteří ještě věří na hamspirit, že..

Ale diskuse na OK_listu běžela dál. Ex OK1FM se ohradil proti návrhu OK1RI, který v OK/OM DX Contestu zakazuje používání remote RX/TRX a když se nedočkal odpovědi, ještě svůj dotaz zopakoval. Proč je vůbec třeba něco zakazovat, že...?

No a to už jsme zpátky v realitě dnešních dnů. Kdy koupit se dá všechno: právo podvádět ve VKV závodech, čisté lustrační osvědčení, zdraví i život po smrti...

Spěte sladce i nadále! ČRK vše moudře řídí...

73 OK1VPZ