FT847 PA failure
 

 

                Závada PA u FT847
 

Within last contest we lost on 3cm band output power on 2m of our FT847, used as driver to transverter. The next week I tried to identify, where the problem is. Input power to PA was OK (abt +0 dBm), but nothing was observed on the end of TRX. During tests I slightly knock on the hybrid driver amplifier and suddenly the output power was OK. It seems as microfracture of PCB connection, however all voltages on the PF0310A hybrid amplifier were OK. However no power on the output of driver. I start disconnecting of PF0310A from PCB - and was very surprised, because three from four pins of hybrid spontaneously drop down... Plastic cover of amplifier has removed and I found the reason of failure - crystallization of tin at tap of outlet connections. See the picture for detail. The reason was probably use of unsuitable unleaded tin solder, which has degraded to amorphous crystalic dust due to tin plague effect during low temperature storing or sulphur polution. The next day I bought silvered tin solder (96% Sn, 3.8 % Ag) and carefully connected again the connection wires to the hybrid ceramic chip board. When placed back to PA, the failure has been fixed.

Because these hybrid amplifiers PF0310A and PF0340A from Hitachi were for sure produced in high series, such failure can be for sure observed as well as in other  FT847 transceivers. In case of your own restoration of recrystalized tin on hybrid amplifiers, do not use standard leaded solder wire for reconnection of outlet wires. Standard tin solder would melt down the ceramic board taps.
OK1VPZ

 

 

Během posledního závodu jsme na 3cm pásmu ztratili výstupní výkon na 2m pásmu u FT847, použité jako budič transvertoru. Hned další týden jsem zkoušel nalézt příčinu potíží. Budicí výkon do PA byl v pořádku (okolo +0dBm), ale na konci TRX nebylo nic. V průběhu testu jsem lehce zaťukal na hybridní zesilovač budicího stupně a najednou byl výstupní výkon OK. Vypadalo to jako vlasová prasklina plošného spoje, ale všechna napětí na vývodech byla v pořádku. Ovšem na výstupu budiče nebyl žádný výkon. Začal jsem odpojovat PF0310A od desky plošného spoje a by jsem velmi překvapen, protože tři ze čtyřech vývodů najednou samy upadly... Sundal jsem plastikový kryt zesilovače a našel příčinu poruchy - překrystalizovaný cín na pájecích ploškách vývodů. Viz podrobnosti na obrázku. Příčinou .bylo pravděpodobně  použití  nevhodné slitiny bezolovnaté pájky, která degradovala na amorfní krystalický prášek vlivem tzv. cínového moru při nízkých teplotách nebo při znečištění sírou. Příští den jsem koupil pájku se stříbrem (96% Sn, 3.8 % Ag) a opatrně opět připájel vývody k pájecím ploškám na keramické podložce hybridního integrovaného obvodu. Když jsem jej opět namontoval zpět do desky PA, porucha byla odstraněna.

Protože tyto hybridní zesilovače PF0310A a PF0340A od Hitachi byly zajisté vyráběny ve velkých sériích, taková závada jistě může být zpozorována v dalších transceiverech FT847. V případě, že byste se sami pokusili o opravu hybridních zesilovačů s překrystalizovaným cínem na vývodech, nepoužívejte běžnou  olovnatou pájku pro napojení vývodů. Běžná cínová pájka by mohla rozpustit pájecí plošky na keramické destičce zesilovače.
OK1VPZ

 

 

Klikni pro detaily

Click for details